Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

 

Om toe te leven naar de Avondmaalsviering van januari lezen we gedeeltes uit Jesaja 55 en Matteüs 3. We horen hoe hartelijk de Here God ons uitnodigt en ons oproept om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem.

 

Maandag – De uitnodiging

 ‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen ​geld. Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder ​geld, koop ​wijn​ en melk zonder betaling.

Waarom ​geld​ betalen voor iets dat geen brood is,

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben

en genieten van een overvloedig maal.’

 Jesaja 55:1-2

Voedsel en drank zijn een van de eerste levensbehoeften. In de Bijbel wordt dat vaak als beeldspraak gebruikt voor wat geestelijk levensnoodzakelijk is. Jesaja mag het volk, dat letterlijk en figuurlijk ‘ver van huis’ is, uitnodigen voor het heil. Ze zijn ver van huis omdat ze de vervulling van hun leven in de verkeerde dingen zoeken. Ze doen moeite en betalen geld voor wat geen brood is. En dat terwijl de HEER hun het ware brood gratis en overvloedig aanbiedt.

In hoeverre geldt dat ook van u of jou, dat je de zin van je leven in de verkeerde dingen zoekt? Weet dat je uitgenodigd bent om het ware leven van onze Heer Jezus Christus te ontvangen, aanstaande zondag, aan het Heilig Avondmaal!

 

Dinsdag – Een open oor

‘Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend ​verbond,

als bevestiging van mijn ​liefde​ voor ​David.

Hem heb Ik aangesteld als vorst en heerser over de naties,

als getuige voor de volken.’

Jesaja 55:3-4

Wat ervoor nodig is, is om te beginnen een open oor. Ook dat is weer een beeldspraak om aan te geven dat je het heil dat de HEER wil geven wel moet toelaten tot je hart. Hoeveel kans krijgt dat wat je op zondag hoort, en wat je door de week uit de Bijbel leest, om te landen in je hart?

Zoek naar concentratie. Schakel de stoorzenders uit. Ga eens na of je een dag later nog weet wat je over het heil gehoord of gelezen hebt.

Het is levensnoodzakelijk dat tot je doordringt dat God een eeuwigdurend verbond voor ogen staat. Hij verlangt naar een ongestoord contact met ons. Een relatie van liefde en trouw. Dat verbond is er ook voor ons door geloof in de Zoon van David, onze Heer Jezus Christus.

 

Woensdag – Dit is het moment

‘​Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.

Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen;

laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal ​vergeven.’

Jesaja 55:6-7

Allemaal hebben we dingen die we voor ons uitschuiven of op een andere manier proberen te ontlopen. In de tekst van vandaag klinkt urgentie: Dit is het moment dat de HEER zich laat vinden. Het Avondmaal is de plek waar je Hem kunt ontmoeten. Zou je dan niet breken met plannen, daden en gewoontes die niet passen bij een leerling van Christus? Je mag weten dat God om Christus’ wil ruimhartig wil vergeven.

 

Donderdag – Op de juiste golflengte

‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen,

en jullie wegen zijn niet mijn wegen – ​spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,

zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,

en mijn plannen jullie plannen.’

Jesaja 55:8-9

Bij een ouderwetse radio moest je aan een knop draaien tot je de juiste golflengte gevonden had. Anders ontving je alleen maar geruis. De Heer geeft aan dat we nog lang niet op zijn golflengte zitten. De afstand tussen zijn plannen en onze plannen is even groot als de afstand van de hemel tot de aarde. Wij hebben veel vragen over hoe en waar God zich met deze wereld bemoeit, en ook waar we zijn hand in ons eigen leven kunnen aanwijzen. We kunnen de loop van de geschiedenis maar moeilijk rijmen met Gods liefde en almacht. Maar met deze tekst worden we als mens op onze plek gezet. Besef je dan niet hoeveel groter, wijzer en invloedrijker de Heer is? Heb je dan geen vertrouwen in zijn plan met deze wereld? Gods weg is de weg van kruis en opstanding van zijn eigen Zoon. Voor veel mensen is dat aanstootgevend, maar door het geloof belijden wij dat dat paradoxaal genoeg de enige weg tot behoud is.

 

Vrijdag – Gods wil wordt hoe dan ook volbracht

‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel

en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken,

haar te bevruchten en te laten gedijen,

zodat er ​zaad​ is om te ​zaaien​ en brood om te eten –

zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar Mij terug,

niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.’

Jesaja 55:10-11

Bijzonder dat men zoveel eeuwen voor Christus al begreep hoe de kringloop van het water in de natuur ging. Regen doordrenkt de aarde en laat allerlei gewassen groeien. Daarna verdampt het weer tot wolken, die op hun tijd weer regen geven. Dat proces beschrijft heel mooi hoe Gods Woord ook werkt. Het is een lange weg en het onttrekt zich voor een groot deel aan onze ogen, maar dat wat God wil bereiken in de wereld en ook in u en jou zal hoe dan ook worden volbracht. Dat is een geruststelling, maar ook een oproep om daaraan mee te werken. In het lied ‘Jezus, vol liefde’zingen we: ‘Kom tot uw doel met ieder van ons.’ Laat dat ons gebed zijn op weg naar het Heilig Avondmaal.

 

Zaterdag – Jezus vervulde Gods gerechtigheid

‘Toen kwam ​Jezus​ vanuit Galilea naar de ​Jordaan​ om door Johannes ​gedoopt​ te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U ​gedoopt​ moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Jezus​ antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is ​goed​ dat we op deze manier Gods ​gerechtigheid​ vervullen.’

Matteüs 3:13-15

De afstammeling van David, die in Jesaja 55 ook de heerser over de naties genoemd wordt, is gekomen. Hij kwam om de weg te gaan die wij allemaal moeten gaan, door de diepte van berouw over onze zonde en door de diepte van de dood heen. Johannes de Doper probeerde Jezus tegen te houden, maar Jezus stond erop dat Hij net als iedere zondaar gedoopt zou worden. Zo heeft Hij in onze plaats ‘Gods gerechtigheid vervuld’. Dat was een raadselachtige manier om te zeggen dat Hij de toegewijde verbondspartner wilde zijn, die wij niet geweest zijn voor de Heer, onze God. Zo heeft Hij ons met God verzoend en dat mogen we morgen met dankbaarheid gedenken.

 

Zondag – Vijf broden en twee vissen, meer dan genoeg

Vandaag lezen we in de Avondmaalsdienst Marcus 6:34-44. Het onderwijs dat Jezus gaf was zo voedzaam voor hongerige zielen dat ze helemaal de tijd vergaten. Daarop verrichtte Jezus het wonder dat Hij vijfduizend mensen te eten gaf met slechts vijf broden en twee vissen. Zou Hij vandaag ook de honger in onze harten kunnen stillen?

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.