Een nieuw seizoen

Vanaf 20 september hopen we weer te starten met allerlei activiteiten. In alle ruimtes van de kerk hebben we maatregelen voor afstand, hygiëne en ventilatie genomen. Zo kunnen we elkaar in klein verband ontmoeten en opbouwen in het geloof. Hieronder leest u welke bijeenkomsten we hopen te houden. Er staan telkens namen en mailadressen bij. Neem gerust contact op als u of jij eraan wil deelnemen. 

Gespreksavond met de wijk
Onze gemeente heeft zes wijken. Elke wijk heeft een wijkteam bestaande uit een ouderling, een diaken en enkele bezoekmedewerkers. Elke ouderling zal in de loop van het seizoen weer een gespreksavond aanbieden. 

 

Catechisaties
Catechisatie hoort al eeuwenlang bij de protestantse kerken, maar het lijkt al lang niet meer op hoe het vroeger ging. Het doel is hetzelfde gebleven, maar de aanpak is veel creatiever en aansprekender geworden. Daarom nodigen we alle jongeren van onze gemeente per leeftijdsgroep uit voor een serie zinvolle gesprekken over wat het christelijk geloof betekent voor hun dagelijkse leven. Heb je per ongeluk geen uitnodiging gekregen, neem dan contact op met ds. Broere: predikant@ichthuskerktholen.nl

1e en 2e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Renate Baaijens en Marja Groeneveld
Methode: Follow Up

3e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Anton van Garderen en Loes Plasmans
Methode: Follow Up

4e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Annelyne van der Ploeg en Elsemarije Poppe
Methode: Follow Up

16 jaar en ouder
Datum: 30 september 2020 om 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer
Leiding: Ds. Peter Broere

Belijdeniscatechisatie
Sommige mensen houden ervan om eindeloos over het geloof te bomen, vrijblijvend meningen uit te wisselen. Daar kun je veel van leren, maar geloof is niet zomaar een onderwerp als alle andere. Het gaat over een Persoon, over God die je geschapen heeft, die je zijn liefde heeft verklaard. Dan zul je ook een keer moeten aangeven waar je zelf staat. Daarvoor is er de belijdeniscatechisatie.
Dit seizoen gaan we opnieuw proberen elkaar wat uit te dagen om het achterste van je tong te laten zien. Zeg maar eens wat je echt denkt, wat er diep in je hart leeft, ook als je bang bent dat het niet het gewenste antwoord is. Alleen zo kom je echt verder. Elk jaar horen we weer van mensen die in een belijdenisdienst vertellen hoe ze tot een duidelijke overtuiging zijn gekomen. Ga jij die uitdaging ook aan? Dan ben je hartelijk welkom in de belijdenisgroep.
Datum: 30 september 2020 om 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer
Leiding: Ds. Peter Broere: pabroere@hetnet.nl 

 

Hier sta ik Bidstond
In onze gemeente wordt maandelijks een bidstond gehouden. Elke derde maandag van de maand komen we van 19.00 tot 20.00 uur in het Visnet bij elkaar. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en een korte overdenking en het beluisteren van een lied bidden we ongeveer een half uur voor situaties in onze gemeente, voor onze stad en land en voor de nood van de wereld. Er wordt hardop en in stilte gebeden. Iedereen die de bidstond mee wil maken is hartelijk welkom. Het wordt gewaardeerd als u zich van tevoren even aanmeldt bij Roos Bovenberg: rosalieveldt@live.nl 

 

Week van gebed
De Ichthuskerk doet al vele jaren mee met de jaarlijkse Week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. De volgende is van 17 t/m 24 januari 2021 en heeft als thema: Blijf in mijn liefde. In die week komen we elke avond van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar om te bidden voor de eenheid van christenen, maar ook voor andere onderwerpen die ons bezighouden.
Elke avond wordt afwisselend in één van de betrokken kerken gehouden, waarbij de betreffende gemeente de bijeenkomst op zijn eigen manier invult. 
De locaties worden bekend gemaakt in de zondagsbrief en in de Wegwijzer van januari 2021. 

 

Gespreksgroepen
In onze gemeente zijn verschillende gespreksgroepen actief. Ze zijn onderling verschillend door de onderwerpen die aan de orde komen en de manier waarop het besproken wordt, maar één ding hebben ze met elkaar gemeenschappelijk: de deelnemers hebben behoefte aan geloofsverdieping en vinden het boeiend om van elkaar te leren. Bij elke groep staat een contactpersoon vermeld die u of jou meer kan vertellen over de opzet en aanpak van de betreffende groep.

Geloofsgroeigroep Hoop 
Hoop is een groep van jongvolwassenen. Hoop wil elkaar ontmoeten om te groeien in het geloof en daarbij de Bijbel; Gods Woord laten spreken. 
Hoop komt ongeveer één keer in de drie weken bij elkaar. Voor meer informatie: Jeffrey Willeboordse 06 27005929 jeffrey.willeboordse@gmail.com 

Bijbelstudiegroep S.O.S.
S.O.S. is een gespreksgroep van ouders van gezinnen met opgroeiende kinderen. Bij S.O.S. willen deelnemers groeien in geloof en met elkaar oefenen in het navolgen van Jezus Christus. De groep komt ongeveer één keer in de drie weken bij elkaar. Voor meer informatie: Jeroen Baaijens 0166-79 50 80/  jeroen.baaijens@gmail.com 

Bijbelgespreksgroep
Deze groep komt elke vierde donderdagavond van de maand bij elkaar. Doel is om Gods Woord beter te leren verstaan en elkaar te bemoedigen en te inspireren. Contactpersonen: Roos Bovenberg rosalieveldt@live.nl 
Wilma Broere wilmadenboer@kpnplanet.nl

Bijbelstudiegroep voor ouderen
Deze gespreksgroep komt om de veertien dagen overdag bij elkaar op woensdagmiddag of donderdagmiddag. Vanuit de Bijbel wordt er nagedacht over wat er staat en wat het betekent voor ons in deze tijd. De bijeenkomst wordt besloten met dankgebed en voorbeden voor mensen met zorg en verdriet binnen en buiten onze gemeente. Contactpersoon: Gerard Jansen gerardjansen41@outlook.com

Alpha 2.0
Dit is een gespreksgroep die is voortgekomen uit de Alphacursus van 2017. Na de basis van het christelijk geloof, gaat de groep nu verder met Bijbelstudie. De groep komt eens in de drie weken op donderdagavonden bij elkaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Roggeband jrggbnd@gmail.com 

Geloofsgroeigroep Alpha 2019
Alpha 2019 is een vervolg op de Alphacursus van dit jaar. Bij Alpha maken we volgende stappen in het leren Bijbellezen en het begrijpen van de opdracht van de Heer Jezus Christus voor het dagelijks leven. Voor meer informatie: Rolant Quist q5@zeelandnet.nl 

 

Contextueel Bijbellezen
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij vooral aandacht wordt besteed aan hoe de tekst landt bij mensen in verschillende culturen of contexten. Iemand die heeft moeten vluchten uit zijn land zal het Bijbelboek Ruth of Daniël anders lezen dan wij. Vrouwen lezen bepaalde gedeelten anders dan mannen, en als je ziek bent kunnen bepaalde Bijbelgedeelten opeens anders bij je binnenkomen. En sommige teksten die eeuwen geleden min of meer vanzelfsprekend waren, kunnen bij moderne mensen flink wat vraagtekens oproepen. Om wat meer oog te krijgen voor deze kant van Bijbellezen gaan we overwegen hoe een bepaald Bijbelgedeelte valt bij mensen in verschillende contexten. Iedere avond staat op zich zelf en data worden in overleg geregeld. 
Eerste bijeenkomst: 15 september 2020 om 20.00 uur in ’t Visnet.
Meer informatie bij Otto van Tuijl 06 57570882 of otto.van.tuijl@planet.nl

 

Koffie, thee en meer
Elke maand, afwisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, is er een gezellige ochtend met koffie en thee, met wat lekkers erbij. Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud! Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel.
De bijeenkomsten worden gehouden in ‘t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Van harte welkom!
De volgende datums voor dit seizoen zijn:
dinsdag 22 september 2020
woensdag 21 oktober 2020
Meer informatie bij: Elise Versteeg elise@erve.nu 

 

Gezellige Zaterdagavond
Ook dit jaar houden we elke maand een gezellige zaterdagavond voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs. Zit jij elke zaterdagavond ook maar saai thuis op de bank? Dan is deze avond echt iets voor jou! Een avond vol met gezelligheid, lol, lekker actief en met elkaar. 
De volgende zaterdagavonden ben je van harte welkom in het jeugdhonk van de kerk: 19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 6 maart en 17 april.
We hebben ook een groepsapp. Wil je op de hoogte worden gehouden, doe een van ons een berichtje, dan voegen we je toe. 
Hoe laat? 19:30 tot 21:30 uur
Kosten? € 1,- per avond
Neem gerust een van je vrienden mee, want ook zij zijn van harte welkom!
Marjon Atres marjon@atres.nl 06 28394452
Renate Berkey mcberkey@hetnet.nl 06 33231626

 

Wandelen met God (voor vrouwen)
Al enige tijd komt er op elke maandagochtend en donderdagochtend een groep vrouwen uit de gemeente bij elkaar voor een wandeling van 7 á 8 kilometer. Je mag per keer besluiten of je mee kunt doen of niet. De groep verzamelt ’s morgens om 9.00 uur bij Geeske Koevoets en Loes Plasmans, Vossemeersepoort 16. Soms is het een rondje in de nabije omgeving, soms starten we na een kort autoritje. Je hebt altijd een goed gesprek en telkens weer met iemand anders. En we sluiten af met een kop koffie of thee bij iemand thuis. Heb je zin op mee te wandelen? Iedere vrouw is welkom! 
Voor meer informatie: Geeske Koevoets 06 57343542 of gkoevoets@live.nl 

Dit bericht is geplaatst in Jeugd, Nieuws met de tags , , , . Bookmark de permalink.