Online Regio avond Schouwen Duiveland en Tholen 11-5-2021

De avond werd bijgewoond door 4 personen uit de regio, uit 3 gemeentes, 2 personen van Kerk in actie en 1 persoon namens ZWO ZeelandNa opening en voorstel rondje kijken we naar een video van Trukajaya, een van de projecten die we ondersteunen namens Kerk in Actie, over de rijstteelt op de aangesloten bedrijven. We zagen het proces van de natte rijstteelt. Het planten van de rijstplantjes en het snijden en dorsen van de rijstplanten met veel handwerk!

Trukajaya, een diaconale organisatie vanuit de Javaanse Protestantse Kerk, om de boeren met name op midden Java te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf(jes). Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders verbeteren door o.a. minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten.
Daarna zien een interview tussen Otto van Tuijl en Corrie van der Ven van Kerk in Actie en een aantal medewerkers van Trukajaya over de landbouw aldaar, de huidige situatie en wat de uitdagingen zijn om deze bedrijven verder te ontwikkelingen en het inkomen te verbeteren.
In dit interview kwam o.a. naar voren dat:

Trukajaya 18 medewerkers heeft, waarvan vier mensen direct betrokken zijn bij de landbouw.

Landbouw productie bestaat voornamelijk (70%) uit rijst, maar ook cassave, tomaten, gember en pompoen. Rijstbouw levert het meeste op. Trukajaya besteed veel aandacht aan trainingen om de producten van het land te verwerken en te verkopen. Gemiddeld hebben de boeren die bij Trukajaya betrokken zijn ong. 1000 tot 3000 m2 land. Voor een goede financiële opbrengst zou zijn 1 hectare land optimaal zijn. Dit is niet mogelijk doordat het gebied zo dichtbevolkt en land schaars is.  Trukajaya zet ook in op biologische productie, dit is een langzaam proces. Trukajaya zet ook in op de jongere generatie. Jongeren zijn vaak niet geïnteresseerd in de landbouw, dit wordt ook vanuit ouders niet gestimuleerd.  Trukajaya enthousiasmeert deze jongeren en geven ze trainingen.  De overheid subsidieert bijvoorbeeld op zaden. Corrie geeft aan dat ook de predikanten het project stimuleren en aanprijzen. Daarna volgt er een discussie over het interview:

Momenteel is er voornamelijk financiële ondersteuning. Maar denk ook aan capaciteitsopbouw en interventie vanuit Kerk in Actie. Binnen Trukajaya werken mensen die een gedegen opleiding hebben gehad. Zij geven daar op een gepast cultureel niveau adviezen en trainingen.  Er is ook soms uitwisseling vanuit Nederland. Wat ook heel erg meehelpt is het kerkelijk netwerk daar. De predikant staat daar hoog in aanzien. Dus het is mooi dat zij het project aanbevelen en boeren stimuleren. Het project staat zodoende goed in de samenleving ook ten aanzien van Moslims. Dit gedeelte wordt afgesloten middels een filmpje van een dominee uit de Javaans Protestantse Kerk die betrokken is bij Trukajaya.  Hij groet ons, bedankt ons voor het vertrouwen in Trukajaya, beveelt ons Indonesië aan en heet ons van harte welkom.
We vertellen elkaar hoe de projecten van Delta voor Indonesië vorm krijgen binnen de gemeenten waarbij ook de verschillen naar voren komen. Menno Hanse van Kerk in Actie geeft aan dat dit nu de tweede online regio-avond was. Wellicht en hopelijk volgende keer live! Menno vraag om hem te voorzien van feedback op deze regioavond. Heb je gedachten of ideeën hoe het anders zou kunnen, laat het per mail weten!  Otto vraagt onze aandacht voor de situatie in West-Papua. Er heerst daar een politiek drama. Momenteel eist dit veel slachtoffers. Otto doet een oproep tot gebed voor deze mensen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, ZWO. Bookmark de permalink.