Nieuws van ZWO Zeeland.


Tijdens de bestuursvergadering van 25 juni werden onder meer de volgende zaken besproken.
Terugblik op de 3 regioavonden, totaal 28 personen namen deel uit 18 kerken. De regioavond Bevelanden werd door gebrek aan belangstelling gecombineerd met Walcheren. De terugvoering was overwegend positief. Elk voor- en najaar wordt er vanuit de Zeeuwse ZWO regioavonden georganiseerd rondom Delta voor Indonesië om te worden geïnspireerd en elkaar te ontmoeten. 

Voor het najaar van 2021 zullen deze regioavonden vervallen vanwege de Inspiratiedag van de classis Delta. Op deze dag, die georganiseerd wordt vanuit de classis, zal Delta voor Indonesië een prominente plek krijgen. Noteer de datum van de Inspiratiedag alvast in je agenda: zaterdag 27 november 2021. Verdere informatie volgt spoedig!

Het contact tussen de contactpersonen en de plaatselijke kerken verloopt moeizaam, er is zeer weinig terug voering, soms worden zelfs adreswijzigingen niet doorgegeven. De update over de financiële cijfers over 2021 waren nog niet bekend en volgen later. Contacten over ZWO met de ringen Hoeksche Waar, Goeree-Overflakkee & Voorne-Putten zijn opgestart door Menno Hanse.
Bij Kerk in Actie is een Actiebrochure beschikbaar. Op deze pagina is de link te vinden naar de webwinkel. Dit is de directe linknaar de Actiebrochure.
Onze betrokkenheid bij de projecten in Indonesië worden verlengt tot medio 2022, we kunnen dan met de startzondag beginnen met de nieuwe projecten die voorjaar 2022 worden vastgesteld.
Otto van Tuijl, contact persoon ZWO Zeeland Schouwen Duiveland en Tholen.  

Dit bericht is geplaatst in ZWO. Bookmark de permalink.