Welkom bij de Ichthuskerk

De kerkenraad heeft kennis genomen van de strenge maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook als kerkelijke gemeente willen we zoveel mogelijk doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarom heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, besloten om de diensten tot en met 17 januari alleen nog online uit te zenden. Alleen wie een taak heeft tijdens de dienst, zal aanwezig zijn. 

Ook op andere dagen zijn de zalen van de kerk niet beschikbaar voor vergaderingen, catechisaties, clubs of gespreksgroepen. Laten we bidden dat dit offer mag bijdragen aan het uitbannen van het virus en dat de dag zal komen dat we weer veilig Gods lof kunnen zingen.

  • De kerkdienst in beeld
    Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen we nog niet zoals we gewend waren bijeenkomen in ons kerkgebouw. Er wordt wel elke zondag om 10.00 uur een dienst gehouden. Die dienst wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Op de website Kerkdienstgemist.nl kunt ook diensten terugkijken.
    Druk op de afbeelding hieronder om naar de pagina van de Ichthuskerk op de site Kerkdienstgemist.nl te gaan. Voorheen kon u ook rechtstreeks op onze site de dienst bekijken, maar omdat zoveel mensen hierop inloggen, kwam het regelmatig voor dat de website niet meer werkte. Daarom leiden we u nu rechtstreeks naar Kerkdienstgemist.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/180-Gereformeerde-Ichthuskerk-Tholen

Welkom op de website van de Ichthuskerk in Tholen. Met deze website proberen wij onze gemeenteleden en andere belangstellenden informatie te bieden die ze van pas kan komen bij het bezoeken van onze bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen. Of gewoon om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in onze gemeente.

Een website is nooit af. Het is wat de Engelsen een ‘work in progress’ noemen. Mocht u opmerkingen hebben, of zou u graag iets op deze pagina’s vermeld willen zien, dan kunt u contact opnemen met de webbeheerder via de volgende link: Webmaster

De tekening die u in de header van onze website ziet, is een muurtekening uit ons verenigingsgebouw Het Visnet. Deze is getekend door gemeentelid mevr. Boxhoorn-Urbanus.

Copyright 2020. Niets van deze website (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, privégegevens) mag worden gebruikt voor publicatie op het internet, in druk, via televisie of radio of op enige andere wijze, voor publieke, private noch voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de webmaster en/of de kerkenraad van de Ichthuskerk in Tholen.