Diaconie algemeen

Activiteiten van de diaconie

Diensten thuis beluisteren:
De erediensten zijn via de computer direct of op een later tijdstip te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Kerktaxi:
Een aantal vrijwilligers uit onze gemeente, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en auto, kunnen mensen die zelf niet in staat zijn om naar de kerk te komen, vervoeren.
Als u gebruik wilt maken van de kerktaxi kunt u dit een dag van te voren doorgeven aan de dienstdoende vrijwilliger.
Het telefoonnummer staat vermeld in De Wegwijzer en de Socie-app.
Contactpersoon is Bob van den Berg, tel. 06-11297165.

Collectes:
Wij collecteren volgens een rooster. Dit rooster ligt grotendeels vast door het opvolgen van het landelijke PKN rooster.
Er is een verdeling voor Eredienst, Diaconie, Zending, Heilig Avondmaal en Jeugddiensten.
Verder collecteren we voor de Kerk, Gebouwenfonds en ZWO projecten.
Diaconaat:
De nood van mensen is niet altijd aan de buitenkant te zien.
Nood in beeld krijgen is moeilijk, maar mocht het nodig zijn kunt u altijd aankloppen bij de diaconie, bij een ouderling of de predikant.
Samen kunnen we zien of er bijvoorbeeld bij de ambtelijke gemeente regelingen zijn om mensen waar nodig financieel te ondersteunen. Ook de Belastingdienst heeft kortingen of toelagen in bepaalde gevallen. Verder zijn er regelingen voor tegemoetkoming studiekosten e.d.

Hopelijk hebben we iets duidelijk kunnen maken over het werk van de Diaconie. Mocht U nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Taakverdeling Diaconie

Thomas van Popering
Voorzitter, collecterooster, seniorenbijeenkomst december,
H.A. Ten Anker

Rina Ligtendag-Quist
Secretariaat, Commissie Eredienst

Anco Westdorp
Penningmeester, geldcassettes, bloemenbusje

Bob van den Berg
Kerktaxi

Ada Luten
Kerstnachtdienst, kerktelefoon, coördinatie dankdag

Carola van der Est-Westerlaken