Diaconie algemeen

Activiteiten van de diaconie

Diensten thuis beluisteren:
De erediensten zijn via de computer direct of op een later tijdstip te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Kerktaxi:
Een aantal vrijwilligers uit onze gemeente, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en auto, kunnen mensen die zelf niet in staat zijn om naar de kerk te komen, vervoeren.
Als u gebruik wilt maken van de kerktaxi kunt u dit een dag van te voren doorgeven aan de dienstdoende vrijwilliger.
Het telefoonnummer staat vermeld in “De Wegwijzer”.
Coördinator is Karel van der Est (0166-850845).

Collectes:
Wij collecteren volgens een rooster. Dit rooster ligt grotendeels vast door het opvolgen van het landelijke PKN rooster.
Er is een verdeling voor Eredienst, Diaconie, Zending, Heilig Avondmaal en Jeugddiensten.
Verder collecteren we voor de Kerk, Gebouwenfonds en ZWO projecten.
Diaconaat:
De nood van mensen is niet altijd aan de buitenkant te zien.
Nood in beeld krijgen is moeilijk, maar mocht het nodig zijn kunt u altijd aankloppen bij de diaconie, bij een ouderling of de predikant.
Samen kunnen we zien of er bijvoorbeeld bij de ambtelijke gemeente regelingen zijn om mensen waar nodig financieel te ondersteunen. Ook de Belastingdienst heeft kortingen of toelagen in bepaalde gevallen. Verder zijn er regelingen voor tegemoetkoming studiekosten e.d.

Hopelijk hebben we iets duidelijk kunnen maken over het werk van de Diaconie. Mocht U nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Taakverdeling Diaconie

René van den Berg
Voorzitter, collecterooster, seniorenbijeenkomst december,
H.A. Ten Anker

Karel van der Est
Secretariaat, Commissie Eredienst, kerktaxi

Korné Boot
Penningmeester, geldcassettes, bloemenbusje

Otto van Tuijl
Afgevaardigde ZWO

Lourens Riemens
Kerstnachtdienst, kerktelefoon, coördinatie dankdag

Nelleke van Dijke
Paaskaars, kerktaxi, seniorenbijeenkomst december,
H.A. Ten Anker