Kerktaxi

Kerktaxi  juli Mevr G. Koevoets en Mevr. L Plasmans  telefoon 06-57343542  Kerktaxi   augustus  Dhr. L. Begthel  telefoon   0166-603297

Contactpersoon: Karel van der Est 0166-850845

Protocol kerktaxi
De kerktaxi bestaat uit een aantal vrijwilligers uit onze gemeente dat in het bezit is van een geldig rijbewijs, de beschikking heeft over een personenauto en zich in wil zetten voor het vervoer van gemeenteleden naar de kerk, voor aanvang van de kerkdienst, en daarna weer terug naar hun bestemming.

De kerktaxi rijdt voor een ieder die een kerkdienst bij wil wonen, maar zelf niet in staat is op de plaats te komen waar, op dat moment, de dienst gehouden gaat worden.