Financiën

Hieronder treft u een samenvatting aan van de financiële verantwoording van onze gemeente en onze diaconie.
In onze gemeente is één predikant actief die wij delen met onze zustergemeente de Gereformeerde Kerk in Poortvliet. Verder zijn er teams van kosters en organisten die vrijwilligerswerk verrichten en hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. Meer informatie over de beloningsstructuur is te vinden in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Baten en lasten van onze gemeente

begroting rekening rekening
2018 2018 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  € 8.300 € 7.958 € 7.747
Bijdragen gemeenteleden  € 87.900 € 92.819 € 85.417
Subsidies en overige bijdragen van derden  € –  € –  € –
Totaal baten € 96.200  € 100.778 € 93.164
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 64.500 € 68.551 € 64.925
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 4.000 € 3.552 € 2.521
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 6.000 € 5.827 € 5.499
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 13.000  € 14.306 € 10.678
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 4.500 € 3.910 € 3.685
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 4.200 € 4.279 € 5.462
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Totaal lasten € 96.200 €100.425
€ 92.770
Resultaat (baten – lasten)  € 0 € 353
€ 394

Baten en lasten diaconie

begroting rekening rekening
2018 2018 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  € 50  € 1  € 9
Bijdragen gemeenteleden  € 5.500 € 5.980 € 6.024
Totaal baten  € 5.550 € 5.981 € 6.033
Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  € –  € –  € –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 5.500- € 4.195 € 3.044
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 500 € 505  € 588
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Salarissen (koster, organist e.d.)  € –  € –  € –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 50 € 432  € 466
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € – € –  € –
Totaal lasten  € 5.550 € 5.132  € 4.098
Resultaat (baten – lasten)  € 0 € 849  € 1.935