Financiën

Hieronder treft u een samenvatting aan van de financiële verantwoording van onze gemeente en onze diaconie.
In onze gemeente is één predikant actief die wij delen met onze zustergemeente de Gereformeerde Kerk in Poortvliet. Verder zijn er teams van kosters en organisten die vrijwilligerswerk verrichten en hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. Meer informatie over de beloningsstructuur is te vinden in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Baten en lasten van onze gemeente

begroting rekening rekening
2019 2019 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  € 8.200 € 8.855 € 7.985
Bijdragen gemeenteleden  € 89.200 € 92.485 € 92.819
Subsidies en overige bijdragen van derden  € –  € –  € –
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves € – € 72.909 € 27.281
Totaal baten € 97.400  € 174.249 € 128.059
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 65.700 € 68.015 € 68.551
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 3.000 € 3.314 € 3.552
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 6.000 € 5.635 € 5.827
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 13.000  € 80.989 € 39.565
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 4.500 € 3.737 € 3.910
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 5.200 € 4.420 € 4.279
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves  € 0  € 6.385  € 2.022
Totaal lasten € 97.400 €172.466
€ 127.706
Resultaat (baten – lasten)  € 0 € 1.782
€ 353

Baten en lasten diaconie

begroting rekening rekening
2019 2019 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  € 0  € 0  € 1
Bijdragen gemeenteleden  € 5.500 € 6.354 € 5.908
Totaal baten  € 5.500 € 6.354 € 5.909
Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  € –  € –  € –
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  € 4.400 € 5.619 € 4.195
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 600 € 628  € 505
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Salarissen (koster, organist e.d.)  € –  € –  € –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 500 € 469  € 432
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € – € –  € –
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves € – € – € –
Totaal lasten  € 5.500 € 6.716  € 5.132
Resultaat (baten – lasten)  € 0 € -361  € 849