Uitbreiding kerkzaal

Op deze pagina kunt u alle communicatie terugvinden rondom de uitbreiding van de kerkzaal.

In november zijn we begonnen met de geldwerving voor het project uitbreiding kerkzaal. Inmiddels hebben we de meeste antwoordstrookjes ontvangen. Op 22 december staat het toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal op € 43.660,00. Het ontvangen bedrag bedraagt: € 16.201,50. Een erg mooi begin om naar het streefdoel van € 60.000,00 te sparen. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn toezeggingen en bijdragen.

ls het antwoordstrookje nog niet bij u opgehaald dan kunt u dit inleveren in één van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst. In de kerkzaal hangt een plaat waarop de resultaten van de geldwervingsactie worden bijgehouden. 

De kerkrentmeesters willen het project graag samen met de gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Er zijn daarom drie commissies ingesteld die de kerkrentmeesters helpen bij dit project. Inmiddels hebben wij een aantal personen bereid gevonden aan de commissies deel te nemen. We stellen ze hieronder graag aan u voor.


– Commissie geldwerving: Piet Geuze (kerkrentmeester), Adrie Geluk en Johan Moerland

– Bouwcommissie: Richard de Jager en Arjen Zandijk (kerkrentmeesters), Jasper van Dijke, Gerard Quist en Jan van Dijke (Molenvlietsedijk)

– Commissie communicatie: Konrad Melis (kerkrentmeester), Bob van den Berg en Rolant Quist

We houden u regelmatig en op verschillende manieren op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de uitbreiding van de kerkzaal.