Uitbreiding kerkzaal

Op deze pagina kunt u alle communicatie terugvinden rondom de uitbreiding van de kerkzaal.

In 2020 heeft onze gemeente de kerkzaal uitgebreid door een (deel van) de woning naast de kerk te kopen en verbouwen. Het resultaat is een uitbreiding met zo’n 30 zitplaatsen, maar ook een definitieve plek voor het ‘Beamteam’ dat de uitzendingen verzorgt en twee mooie nevenruimtes voor kindernevendienst en andere bijeenkomsten. Vele handen en giften zijn gezegend om dit werk te doen. Hieronder ziet u enkele foto’s van onze vernieuwde ruimtes.

Een stapje verder en een actiedag

We zijn weer een stapje dichterbij gekomen met de uitbreiding van de kerkzaal.

Op 15 maart heeft de overdracht van de woning Doelweg 11 aan de kerk bij de notaris plaatsgevonden. We bedanken hierbij nogmaals de gemeenteleden die het geld voor de aankoop van de woning renteloos aan de gemeente hebben willen uitlenen.

Op 8 april heeft de gemeente Tholen de benodigde vergunning verleend. Tegen de vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt, maar we mogen gaan verbouwen. We beginnen met het splitsen van de garage en de woning. Het af te splitsen deel van de woning kunnen we vervolgens te koop zetten.

De kerkrentmeesters willen het project graag samen met de gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Voor de splitsingswerkzaamheden zijn we vooral op zoek naar hulp bij het verleggen van de riolering, waterleiding en elektra en het verplaatsen van de cv-ketel.

Als u mee wilt helpen, meldt u zich daarvoor aan bij de kerkrentmeesters of stuurt u een mail naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Om deze uitbreiding tot stand te kunnen brengen, is veel geld nodig. In november zijn we al begonnen fondsen te werven voor het project. Alleen samen als gemeente kunnen we deze kosten dragen. We zijn vorig jaar gestart met een toegezegd bedrag van € 40.100,00 en een ontvangen bedrag van € 11.000,00. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag ongeveer € 48.500,00 waarvan circa € 38.500,00 binnen is. Ons doel is € 60.000,00. We zijn dus al een heel eind op weg en daar zijn we dankbaar voor. Maar we hebben ook nog een behoorlijk deel te gaan.

Op zaterdag 11 mei van 10:00 tot 15:00 houden we een actiedag om de betrokkenheid van de gemeente bij dit mooie project te vergroten. Op het programma staan ophalen en vrije verkoop van moederdaggebak en -bloemstukken, haar knippen voor € 12,50, verkoop van spulletjes van het Thomas huis, verkoop van curiosa, informatiemarkt uitbreiding kerkzaal bezichtiging van ons nieuwe ‘huis’, escape room voor de jeugd in ons nieuwe ‘huis’, schminken voor de kinderen koffie/thee/fris eigen gebakken koek/taart en meer.

We hebben als gemeente eerder bewezen grote projecten te kunnen dragen. Daarin weten we ons gezegend. Laten we ook hier samen de schouders onder zetten!

Het College van kerkrentmeesters

Het begin

In november zijn we begonnen met de geldwerving voor het project uitbreiding kerkzaal. Inmiddels hebben we de meeste antwoordstrookjes ontvangen. Op 22 december staat het toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal op € 43.660,00. Het ontvangen bedrag bedraagt: € 16.201,50. Een erg mooi begin om naar het streefdoel van € 60.000,00 te sparen. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn toezeggingen en bijdragen.

ls het antwoordstrookje nog niet bij u opgehaald dan kunt u dit inleveren in één van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst. In de kerkzaal hangt een plaat waarop de resultaten van de geldwervingsactie worden bijgehouden. 

De kerkrentmeesters willen het project graag samen met de gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Er zijn daarom drie commissies ingesteld die de kerkrentmeesters helpen bij dit project.


– Commissie geldwerving

– Bouwcommissie

– Commissie communicatie

We houden u regelmatig en op verschillende manieren op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de uitbreiding van de kerkzaal.