Gemeente

De Ichthuskerk

De Ichthuskerk in Tholen is een Gereformeerde Kerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Onze gemeente kent inmiddels zo’n 650 leden en is gezegend met een gestage stijging van het aantal leden.

De Ichthuskerk deelt een predikant met onze zustergemeente, de Ontmoetingskerk in Poortvliet. Momenteel is de gemeente vacant en zoeken we naar een nieuw predikant.

De wekelijkse erediensten vinden plaats op zondagochtend om 10.00 uur.
Daarnaast is er in de regel elke eerste zondag van de maand een tweede dienst, ‘s middags om 17.00 uur.
Verder zijn er nog diensten op de volgende dagen:

Biddag (4e woensdag in februari): 10.00 en 19.00 uur
Dankdag (3e woensdag in november): 10.00 en 19.00 uur
Witte Donderdag: 19.00 uur, met het Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag: 20.15 uur
Hemelvaartsdag: in oneven jaren 10.00 uur en even jaren 10.15 uur (dit heeft te maken met de dienst die onze predikant dan ook in Poortvliet houdt)
1e Paasdag: 10.00 en 17.00 uur
1e Pinksterdag: 10.00 en 17.00 uur
(2e Paasdag en 2e Pinksterdag zijn er geen diensten)
Kerstnachtdienst: 22.30 uur
1e Kerstdag: 10.00 uur
2e Kerstdag: zangdienst om 10.00 uur

Verder is er vier keer per jaar een jeugddienst en zijn er regelmatig zangdiensten.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (laatste zondag voor advent) herdenken we diegenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen en danken we voor de nieuwgeborenen en die mensen die belijdenis van hun geloof aflegden.

Elke ochtenddienst is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool en is er kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Bloemschikking
Op hoogtijdagen wordt er voorin onze kerk vaak een symbolische bloemschikking gemaakt door gemeenteleden.