Zondagsbrief

Liturgie voor zondagmorgen: 10.00 uur Ds. M.P. Vis uit Werkendam
Afscheid / Bevestiging ambtsdragers

Organist: Peter Biemond
Psalm 146: 1 en 3
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Gebed
Genadeverkondiging en wetslezing
Lied “Door en door goed” – Eline Bakker
Kindermoment
Jeugdlied: “This little light of mine”
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Handelingen 1: 15- 26
Lied 973
Preek
Opwekking 858
Kinderen komen terug van de nevendienst
Afscheid en verwelkoming ambtsdragers – Formulier
Lied 362: 2
Vragen, gebed en handoplegging
Lied (staande) Evangelische Liedbundel 387
Gebeden
Kinderen komen terug van de oppas
Aandacht voor de collecten
Evangelische Liedbundel 186 a: 1 en 2
Heenzending en Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor KIA Zending Syrië NL85 RABO 0362629048 van de ZWO
De 2e collecte is voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Gebouwen NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:
Titel: Paulus en Eutychus – Handelingen 20
Thema: Een gevallen geluksvogel.
Doel: De kinderen leren dat Eutychus en zij letterlijk ‘geluksvogels’ mogen heetten, omdat God
machtiger is dan de dood!

Mededelingen

Collecte Kerk in Actie – Zending Syrië – Kerk als plek van hoop en herstel
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Kerk open voor gebed
Op woensdagavond 27 september is de kerk open van 19.00- 20.00 uur voor:
Gebed in stilte bij God, troost, verdriet, pijn, een kaars aansteken als licht van hoop.
Er zullen altijd 2 personen aanwezig zijn. Ook voor u.
Gedicht Stilte
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren. In de stilte hoorde ik de stem van God

Verplaatsing Startzondag naar 1 oktober 2023
Namens de Kerkenraad willen we u alsnog uitnodigen op zondag 1 oktober om Startzondag samen te vieren. Jaarthema : “GA MEE“ – Samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde.
Wanneer u zich al had aangemeld voor de samenkomst op 10 september en u komt 1 oktober, hoeft u niets te doen. Wij rekenen dan op uw komst. Anders graag afmelden:
telefoonnummer: 06-57343542 of e-mailadres: gkoevoets@live.nl
Wanneer u 10 september niet aanwezig kon zijn, hopen wij u te zien op zondag 1 oktober. U kunt u opgeven via het aanmeldstrookje. De uitnodigingen liggen op de leestafels voor hen die zich nog niet hebben aangemeld. U kunt u ook aanmelden via 06-57343542 – of e-mailadres : gkoevoets@live.nl

Liturgisch bloemschikken
Beste allemaal,
Graag willen we een oproep doen via deze weg. We zijn dringend op zoek naar vier mensen die zich in willen zetten voor liturgisch bloemschikken.
Wat houdt het precies in? Bij bijzondere diensten zoals Dank- en Biddag, Pasen, Pinksteren en Kerst een schikking maken, met bloemen en materialen, die dan voor in de kerk op de liturgische tafel komt te staan. Met Eeuwigheidszondag worden er bloemstukjes gemaakt.
Voor meer info kun je contact opnemen met Jolanda van der Graaff.
Telefoon: 0612224485 of e-mailadres: jolandavdgraaff@gmail.com
We hopen op nieuwe mensen, zodat degenen die daar nu verantwoordelijk voor zijn, het kunnen overdragen aan anderen.

Agenda:
1 oktober : Dienst om 10.00 uur met ds. R.J. Wilschut uit Hoogvliet.