Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 10 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Dorpskerken

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. L.C. Van der Eijk uit Zwijndrecht

Welkom en mededelingen

Hemelhoog 267: 1, 2 en 3 (melodie Psalm 122)

Stil gebed,  bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria 

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied 146a: 1 en 7

Inleiding

Lied 216: 1, 2 en 3

Gebed  bij de opening van het Woord

Gesprekje met de kinderen, kinderen naar kindernevendienst

 

Schriftlezing: Psalm 2

Lied 2: 1 en 2

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

Lied 871: 1, 2, 3 en 4

Preek

Lied 994: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Kinderlied: Ik volg de Heer

Inzameling van gaven

Lied 723: 1 en 2

Wegzending en zegen

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, iedereen is van harte welkom 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kaarsen versieren

Op donderdagavond 14 november gaan we in ‘Het Visnet’ kaarsen versieren met bloemen. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen door voor maandag 11 november een mail te sturen naar: victoriagroeneveld@live.nl

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen…

Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Reni en Elisa nemen je mee in een intieme sfeer waarbij zij prachtige liederen van hun kerstalbum “Immanuel” ten gehore brengen. Dit album hebben zij in december 2017 uitgebracht.

Ook worden er met elkaar bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons.

Het belooft een mooie en hartverwarmende avond worden waarbij de muziek en de sfeer een geweldige bijdrage leveren. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

 Agenda:

10 november: Laatste zondag om de schoenendoos in te leveren voor de actie schoenendoos 2019

13 november: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

13 november: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

16 november: Interkerkelijk volleybaltoernooi in de Meulvliet

17 november: Jeugddienst met medewerking van club de start, het thema is: Gideon, dappere held?

17 november: Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. De voorganger is Ds. Broere.

19 november: Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van december

21 november: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Tineke ’t Hart, Doelweg 40. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

Hemelhoog 267 (melodie Psalm 122)

Jeruzalem, zo zegt de Heer

1 Jeruzalem, zo zegt de Heer,
wanneer Ik in uw midden woon,
als koning zetel op mijn troon,
als Ik tot Sion wederkeer,
dan wordt uw goede naam genoemd
en hemel hoog uw trouw geroemd.
Sion wordt dan alom geprezen
omdat de Heer zijn heiligheid
op deze berg heeft uitgespreid
hier zal Hij God en koning wezen!

2 Dan zitten weer bijeen geschaard
mannen en vrouwen langs de kant,
krukken en stokken in de hand,
ouden van dagen, hoogbejaard;
rondom zien zij Gods heerschappij,
de kinderen, weer vrij en blij,
jongens en meisjes, allerwegen,
die spelen daar, verrukt van vreugd’
en lachen luid- Gods lieve jeugd
heeft hier de toekomst weergekregen.

3 Al is dat voor wie dan nog leeft
een wonder, ondoorgrondelijk,
voor God is niets te wonderlijk
dit is wat Hij gesproken heeft:
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,
in Sion is het waarlijk thuis,
op recht en trouw bouw Ik uw woning;
o volk, Ik breng van oost en west
u thuis dat is het allerbest;
Jeruzalem, daar woont uw koning!

Kinderlied: Ik volg de Heer

De jongens/mannen zingen de eerste keer,

de meisjes/vrouwen de echo

Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch oke!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!