Zondagsbrief

13 juni 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Lied 84a

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Gebed om ontferming: ELB 304

Christelijke leefregel

Opwekking 245

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking kids 70

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van 1 Korintiërs 12: 12-31

Opwekking 34

Verkondiging

Lied 970

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

ELB 213: 1, 2, 3  en 5

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 103c: 1 en 5

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden genoemd

ELB 270 (samenzang)

Zegen met gezongen amen

Psalm 116: 1, 6 en 8

Stil gebed

Bemoediging en groet

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

ELB 302

Gemeenschap van brood en wijn

Psalm 103: 3 (samenzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing van 1 Korintiërs 13

Lied 791: 1, 4, 5 en 6

Verkondiging

Opwekking 705

Dankgebed en voorbeden

Collecten worden genoemd

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied 415: 3 (samenzang)

Zegen

Lied 425 (samenzang)

 

Collecten: 

De 1e collecte is de
collecte Heilig Avondmaal                              NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                  NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

 

Berichten uit de gemeente:

Mededelingen:

Heilig Avondmaal

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Dit willen we net als de laatste viering doen: de diakenen zullen het brood en de wijn bij u brengen. Wie geen alcohol wil gebruiken, kan een bekertje uit het midden nemen, deze zijn gevuld met druivensap. Als u de dienst thuis meemaakt, kunt u brood en wijn voor uzelf klaarzetten en gelijktijdig met de rest van de gemeente het avondmaal meevieren.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie heeft voor de collecte Heilig Avondmaal stichting ‘de Zonnebloem’ afdeling Tholen als collectedoel vastgesteld.

Stichting ‘de Zonnebloem’ zet zich in voor mensen die door een lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Met de hulp van vele vrijwilligers worden tal van activiteiten georganiseerd, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen uitkijken naar een leuke dag.

De diaconie wil het werk van stichting ‘de Zonnebloem’ afdeling Tholen graag ondersteunen.

 

Elkaar ontmoeten!

Aanstaande zaterdag, 19 juni, start er om 14.00 uur een fietstocht (21 km), met een puzzelopdracht, naar ‘Fort de Roovere’ bij Halsteren. Wie niet kan of wil fietsen, kan met de auto naar ‘Fort de Roovere’. Daar begint om 14.00 uur voor alle leeftijden een speurtocht in het bos. Vanaf ongeveer 15.15 tot 16.00 uur komen beide groepen bij elkaar en drinken we nog wat. Ook als u aan geen van beide activiteiten deelneemt, bent u tussen 14.00 en 16.00 uur welkom om elkaar daar te ontmoeten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Geeske Koevoets (06-57343542) of met Peter en Wilma Broere (604588).

We zien graag uw aanmelding via www.kerkbezoekplanner.nl. Let erop dat u zich voor één van beide activiteiten moet aanmelden, want ze vinden gelijktijdig plaats.

Ook zouden we het fijn vinden als enkele gemeenteleden een cake willen bakken. Dit kunt u doorgeven aan Geeske Koevoets.

 

Contextueel Bijbellezen

Dinsdag 22 juni is er een bijeenkomst contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We denken dan met elkaar na over de instelling van het koningschap in Israël zoals beschreven in onder andere 1 Sam 8-12.

Ook staan we stil bij wat dit koningschap betekent voor ons in deze tijd.

Als u mee wilt doen graag aanmelden bij Otto van Tuijl: otto.van.tuijl@planet.nl of 0657570882.

 

Agenda:

19 juni:  Fietstocht en speurtocht, van 14.00 tot 16.00 uur naar en bij ‘Fort de Roovere’ in Halsteren

19 juni:  Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van juli en augustus

20 juni:  Dienst om 10.00 uur met als voorganger ds. H.P. de Goede uit Werkendam.