Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 19 mei 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

In deze dienst zal openbare geloofsbelijdenis worden

afgelegd door Rens van Groningen

 

Het thema is: ‘Houd vol!’

We volgen een uitgewerkte liturgie

 

 Examens:

Vorige week zijn de examens van het voortgezet onderwijs begonnen. We wensen alle jongeren die examen moeten doen heel veel succes. Nog even alles op alles zetten!

Mededelingen:

ZWO Talentenactie

De ZWO commissie is heel blij en dankbaar dat u op zoveel verschillende manieren heeft mee gedaan aan de Talentenactie tijdens de 40 dagentijd.

De opbrengst is uiteindelijk op het heel mooie bedrag van €1574,36 gekomen. Aan iedereen die hieraan zijn of haar talenten heeft besteed: hartelijk bedankt!

Agenda:

21 mei:  Voorbereidingsbijeenkomst voor iedereen die meewerkt aan de gemeentedag van 30 mei. Aanvang 19.00 uur bij de Mosselhoeve, Mosselhoekseweg 7.