Zondagsbrief

Liturgie voor zondagmorgen 25 februari: 10.00 uur Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke

Combo olv Rachel Zandijk
Organist: Judith Buteijn-Geuze
Lied 839: 1, 2, 3 en 4
Votum, Stil gebed, Bemoediging en Groet
Kort woord van inleiding
Gebed om toe-wending en ontferming
Opwekking 798
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied “Laat ons samen één zijn” – Sela
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Jesaja 62: 3 – 5
Lied 834: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Johannes 2: 1- 12 & 13 – 21
Acclamatie
Lied 525: 1. 2 en 3
Overdenking: ”Jezus brengt vreugde in ons leven”
Opwekking 705
Dankzegging en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug van de nevendienst
Jeugdlied: “Heer U kent mij als geen ander”
Aandacht voor de collecten via de beamer
Slotlied 939: 1, 2 en 3
Heenzending en Zegen
Lied 425

Collecten
De 1e collecte is voor PK Missionair werk
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk
De 2e collecte is voor de Kerk
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk
De 3e collecte is voor de Gebouwen
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk

Kindernevendienst
Titel: Heersen of dienen – Marcus 10: 35- 43
Thema: De beste leerling van Jezus?
Doel: De kinderen ontdekken dat geen mens meer kan presteren dan Jezus vol vertrouwen volgen.

Mededelingen

Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk – Missionair Werk Nederland: De Kliederkerk is er voor iedereen
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Uitnodiging afscheid Ds. J.A. Droogendijk (in dienst van Tholen en Poortvliet van 26-02-1984 tot 13-11-1988)
Na 40 dienstjaren gaat ds. J.A. Droogendijk met emeritaat. Hij heeft het voornemen om afscheid te nemen van de Protestantse gemeente te Vroomshoop op zondag 3 maart 2024. De Kerkenraad nodigt u van harte uit om deze dienst bij te wonen. De dienst begint om 9.30 uur en wordt gehouden in Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27, 7681 AL Vroomshoop.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid afscheid te nemen van dominee en mevrouw Droogendijk. Graag uiterlijk maandag 26 februari doorgeven aan de scriba (kerkenraad@ichthuskerktholen.nl), zodat kan worden doorgegeven hoeveel personen naar deze dienst komen.
Het nieuwe adres van Ds. Droogendijk is: Jan Piebengastrjitte 1E, 8802 CR, Franeker.

Agenda

26 februari: Tienergespreksgroep is voor klas 1, 2 en 3 van 19.00 – 20.00 uur in de ruimte achterin de kerk.
26 februari: Moderamen
28 februari: Dienst Biddag om 10.00 uur met ds. G.J. Stougie uit Pernis.
Dienst Biddag om 19.00 uur met ds. D.C. Groenendijk uit Zuid-Beijerland.
3 maart: Doopdienst om 10.00 uur met ds. P.A. Broere uit Goes.