Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl 

Te beluisteren en te bekijken via   kerkdienst gemist

 

Zondagsbrief 24 mei 2020

Collecten:                                                                 De eerste collecte is voor de Diaconie

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

                                                                                   De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Lied 84a

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 377: 1, 2 en 3

De Tien Geboden

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lied 680

Kindermoment door Maria van Beusichem-van Marle

Kinderlied: Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje

Schriftlezing van Handelingen 1: 13-26

Lied 148 uit de Evangelische Liedbundel

Verkondiging

Meditatief moment

Gezang 235

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezang 474

Zegen

 

 

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

Agenda:

31 mei: Pinksterdienst, aanvang 10.00 uur.

 

Lied 148 uit de Evangelische liedbundel

 

            Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

            Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

            Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

            Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

 

 

 

Gezang 235

 

            In bidden en in smeken,

            maak onze harten een.

            Wij hunk’ren naar een teken,

            o, laat ons niet alleen.

            De Heiland is getreden

            aan ‘s Vaders rechter hand:

            wij wachten hier beneden

            de gaven van zijn hand.

 

            Wijd open staan de deuren,

            nu is de toegang vrij.

            Voor wie verweesd hier treuren

            is Jezus’ hulp nabij.

            Al dreigen nog gevaren,

            al wacht ons kruis en strijd,

            de Geest zal ons bewaren,

            de Geest, die troost en leidt.

 

Gezang 474

 

            God roept ons, broeders, tot de daad;

            zijn werk wacht, treedt dan aan

            en weest gereed om elke weg,

            die Hij u wijst, te gaan.

            Wij weten dat, wat komen mag,

            toch hij slechts wint die waagt,

            en wie zich zelve geven wil

            door ‘t donker vlammen draagt.

 

            God roept, en in Hem is de kracht,

            die onze zwakheid staalt.

            Dit is de vreugd, dat Hij het doel

            en onze vaart bepaalt.

            Dat Hij ons over grenzen heen

            laat zien het groot gezicht

            van aller mensen broederschap

            in ‘t ene, godlijk licht.

 

            God roept, en wat de mensen scheidt

            dat zij geen scheiding meer;

            zijn liefde houde ons allen saam

            en samen met de Heer.

            Want wat er in de wereld woed’,

            toch is het God die wint

            en in een elk die Hem behoort

            het nieuwe rijk begint.