Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 22 september 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Vredesweek

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Hamstra uit Zuidland

Welkom en mededelingen

Psalm 103: 7 en 9          

Votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Leefregel uit Hebreeën 11: 1-12

Lied 836: 1 en 5

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Deuteronomium 30: 15-20

Schriftlezing uit Lukas 14: 25-35

Lied 837: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied  313: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Omdat u groot bent

Inzameling van de gaven  

Lied 289 

Zegen

 Mededelingen:

Vorming en toerusting

Wilt u de aanmelding voor vorming en toerusting zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 0166-604588.

 Pakistanzondag

Zondag 29 september is de Pakistanzondag. Martin Teunissen van Kerk in Actie komt vertellen over de projecten die Kerk in Actie steunt en die wij daarmee ondersteunen.

Dit gebeurt tijdens de dienst en vooral na afloop van de dienst als er gelegenheid is om met Martin Teunissen over de projecten in gesprek te gaan. U kunt dan ook vragen stellen aan hem. Er is koffie, thee en iets erbij. Namens de ZWO nodigen wij u van harte uit.

 Collecteafkondiging, zondag 29 september 2019: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Dinsdag 1 oktober 2019 is het Internationale Ouderendag, daarom staat de zorg voor ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet aanwezig.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie ‘Home Care’ thuiszorg en ondersteunen ze mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere projecten van het werelddiaconaat.

 Wie wil er iets bakken?

Tijdens de kleding- en boekenmarkt op zaterdag 28 september willen we graag een kopje koffie of thee  verkopen met iets lekkers erbij. Wie van u vindt het leuk om iets te bakken dat wij die dag kunnen verkopen? We denken dan aan: appelcake, plaatcake, boterkoek, wortelcake, peacancake, brownies, koekjes en muffins. Als u iets wilt bakken kunt u dit per mail doorgeven aan Inez van Loon: inez_vogelaar@zeelandnet.nl of via 06-53893087. Het inleveren van het gebak is op vrijdagavond 27 september op Erf 15, indien u het niet kan brengen haalt Inez het graag bij u op.

 Agenda:

22 september: Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen

28        september:     Tweedehands kleding en boekenmarkt van de ZWO. 10.00-14.00 uur in ‘t Visnet.

Kinderlied: Omdat u groot bent

Omdat u groot bent en heilig, o Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij neer
Omdat U groot bent en heilig, o Heer
Buig ik mij neer

Omdat U wijs en verstandig bent, Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij neer
Omdat U wijs en verstandig bent Heer
Buig ik mij neer