Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 21 juli 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor hetGebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke

Welkom en mededelingen

Opwekking 733: Tienduizend redenen (z.o.z.)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 139B: 1, 2

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 287: 1, 2, 5

Gebed bij de opening van het woord

Lied 887: 1, 2, 3

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Genesis 32: 23 – 32 (NBV)

Lezing: Johannes 3: 14 – 21 (NBV)

Psalm 105: 1, 2

Overdenking: Wedergeboren in de Jabbok

Lied 886

Lied 655: 1, 2, 3

Psalm 150: 1, 2

Dankzegging – voorbede – stil gebed – Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Collecte

Lied 801: 1, 2, 3, 4

Zegen

 Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 19 juli tot en met 16 augustus. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Br. Peter de Kok en zr. Anneke de Kok-Schot, Gemaalweg 6, zijn aanspreekpunt als ook uw wijkouderling op vakantie is.

 Dabar in Stavenisse

Dabar (onderdeel van IZB, vereniging voor zending in Nederland) verzorgt recreatie- en evangelisatiewerk op meer dan 20 campings in Nederland. Het doel van dit werk is dat campinggasten een geweldige vakantie beleven en tegelijkertijd een stukje van Gods liefde ervaren.

Tot en met zaterdag 10 augustus is Dabar weer actief op Camping Stavenisse. Twee teams van elk 9 jongeren (18-25 jaar) bieden de kinderen, tieners en jongeren op de camping een gevarieerd recreatieprogramma aan waarbinnen zij ook zorgen voor evangelisatie. Naast de teams zijn er twee pastors die zich samen met hun partners zullen richten op evangelisatie onder de volwassenen op de camping.

Wilt u meeleven met het Dabarwerk in Stavenisse? U bent welkom bij de campingdiensten op 21 en 28 juli, aanvang 19.30 uur, en de sing-in op 4 augustus, aanvang 19.30 uur in de witte Tent.

Agenda:

21 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

28 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

4 augustus:     Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30 uur.

Opwekking 733: Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.