Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 19 januari 2020

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte Missionair werk

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P. de Graaf uit Kruiningen

Welkom en mededelingen

Psalm 121: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 146: 3

Psalm 121: 3 en 4

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Lied 103c: 1, 2 en 3

Leefregel

Psalm 19: 3 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Genesis 48: 8-22

Psalm 105: 3 en 4

Schriftlezing uit Hebreeën 11: 8-16 en uit Hebreeën 13: 14

Lied 723: 1 en 2

Verkondiging

Lied 653: 1, 6 en 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderlied: Sta eens even op als je Jezus liefhebt

Collecten

Slotlied 416

Zegen

Mededelingen:

Week van het gebed voor kinderen

Vandaag, zondag 19 januari, krijgen de kinderen van de basisschool een boekje mee. Dit boekje hoort bij de dagen van ‘de week van het gebed’, die van maandag 20 tot en met vrijdag 25 januari wordt gehouden. Kinderen vanaf groep 3 zijn, samen met hun ouders, van harte welkom om ook mee te doen tijdens deze gebedsavonden in hun eigen kindergroep. In de wegwijzer van januari staat hierover meer informatie.

Speciale dienst

Op zondag 26 januari is er een ‘uitzenddienst’ waarin Kor Grit als medewerker van Kerk in Actie, samen  met zijn vrouw Saskia Wishart, wordt uitgezonden naar Indonesië. We hopen met elkaar op een fijne en gezegende dienst, waarin we ook een aantal gasten van Kerk in Actie mogen verwelkomen.

Collecteafkondiging, zondag 26 januari, Collecte Jeugdwerk: Sirkelslag

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding.

Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).

Met uw bijdrage kan JOP nieuwe werkvormen blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Valentijnspecial BUtogether

Op vrijdag 14 februari houdt BUtogether een stellenavond in de Ichthuskerk. De bekende spreker en voorganger Wim Grandia zal spreken over ‘communicatie in je relatie’. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd? Dan is voor jong en oud deze avond een waardevolle aanrader. Aanvang 20.00 uur.

Zie ook het prikbord of www.butogether.nl.

Agenda:

19 januari: Vanmiddag is er viering van het Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, voorganger is ds. Broere. De dienst begint om 15.00 uur

19 januari: Inleverdatum voor ‘De Wegwijzer’ van februari

22 januari: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

22 januari: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

26 januari: ‘Uitzenddienst’ van Kor Grit en Saskia Wishart naar Indonesië

28 januari: Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Besproken wordt: “Uitzenden en gezonden worden” uit Mattheus 9: 35 tot Mattheus 11:1.

 

Kinderlied: Sta eens even op als je Jezus liefhebt

 

Sta ’s even op

als je Jezus liefhebt.

Sta ’s even op

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Geef elkaar de hand

als je Jezus liefhebt.

Geef elkaar de hand

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Draai ’s even rond

als je Jezus liefhebt.

Draai ’s even rond

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Spring ’s in de lucht

als je Jezus liefhebt.

Spring ’s in de lucht

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Ga ’s even zitten

als je Jezus liefhebt.

Ga ’s even zitten

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.