Zondagsbrief

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur: Dhr. Robert Versteeg uit Tholen

Combo olv Anco Westdorp
Organist: Tilly Terheijden-Schuld

Opwekking 847 – Onze schuilplaats is God
Votum en Groet
Klein Gloria
Leefregel: 1 Korintiërs 2: 6- 11
Introductie
Gebed van verootmoediging
Tien Woorden van God
Psalm 130c: 1, 2, 3 en 4
Gebed voor openen van Gods Woord
Opwekking 429 – God wijst een weg
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Psalm 39
Lied: Psalm 39: 1,2 en 5
Woordverkondiging
Lied: Als ik naar de bergen kijk – Sela
Dankgebed, Voorbede en Onze Vader
Kinderen terug uit de nevendienst
Jeugdlied: Diep, diep, diep als de zee
Aandacht voor de collecten (bij de uitgang)
Lied 848: 1, 2, 3 en 4
Lied als Amen op de zegen: 848: 5

Collecten
De 1e collecte is voor de Zending
NL85 RABO 0362629048 van de ZWO
De 2e collecte is voor de Kerk
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk
De 3e collecte is voor de Gebouwen
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk

Kindernevendienst
Titel: De toren in Babel – Genesis 11
Thema: Spraakverwarring.
Doel: De kinderen leren dat mensen elkaar niet meer verstaan doordat ze God niet als hun Heer willen zien.

Mededelingen 

Dabarcommissie
De Dabarcommissie bestaat momenteel uit 7 enthousiaste leden uit 5 lokale kerken, maar om al het werk goed uit te kunnen voeren, hebben we nog minimaal 5 leden nodig. Vind je het leuk om over kerkmuren heen te kijken en samen te werken met andere christenen op het eiland Tholen en Sint Phillipsland? Wil je meewerken om onvergetelijke weken te organiseren voor christelijke jongeren en campinggasten op camping Stavenisse en meewerken aan de uitbreiding van het evangelie? Stuur dan een mail naar dabarstavenisse@hotmail.com

Evangelisatie en Braderie op 30 en 31 augustus
Op 30 en 31 augustus is er braderie met ruim honderd kraampjes en ook is er weer een kinderbraderie en zijn ook de gezamenlijke kerken aanwezig met een (dubbele) kraam. Voor de bemensing hiervan, doen we een beroep op onze broers en zussen om ons de helpende hand en mond te bieden. Neem hiervoor contact op met Anton van Garderen of Otto van Tuijl en kom zo mogelijk ook naar de
instructie/kennismakingsavond op 20 augustus van 19.30 tot 21.00 uur in het Visnet. Van harte uitgenodigd en welkom.

Agenda
28 juli: Dienst om 10.00 uur met ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk.