Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 20 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Zending

                            De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 92: 1, 2, 7 en 8

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 1010: 1 en 2

Genadeverkondiging

Lied 1010: 3

Christelijke leefregel

Lied 1010: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Lukas 4: 14-30

Lied 438: 1 en 4

Schriftlezing uit Leviticus 25: 8-12

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 112: 1, 3, 4, 6 en 7 

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderlied: Ik ken je wel

Lied 969

Zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 27 januari: collecte jeugdwerk

Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met het geloof en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12 tot 16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er is ook Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar Sirkelslag kan organiseren voor de jeugd in én buiten de kerk.

Deel-/ spaardoosjes

Op zondag 3 februari, tijdens de zondag van het Werelddiaconaat, bent u in de gelegenheid uw deel-/ spaardoosje in te leveren. De opbrengst komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie.

 

Agenda:

21 januari: Week van gebed tot en met 26 januari. Iedere avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kijk voor de locatie in ‘De Wegwijzer’ of op de poster bij de ingang(en) van de kerk

22 januari:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

 

Evangelische Liedbundel:

 

  1. De armen dezer aarde zegt

Hij ’t heil van God aan: hulp en recht;

gevangenen verkondigt Hij

de blijde boodschap: gij zijt vrij!

 

  1. Hij heelt het hart dat is gewond,

lichaam en ziel maakt Hij gezond;

in Hem wordt eindlijk openbaar

des Heren aangename jaar.

 

  1. Dank dat het was uw hartewens,

Heer Jezus Christus, om als mens

bij ons te wonen in de tijd,

in onze arme mens’lijkheid.

 

  1. Woon ook in ons, opdat uw kracht

in onze zwakheid wordt volbracht,

dan staalt in alle duisternis

het licht van uw verrijzenis.

 

 

Kinderlied: Ik ken je wel

 

Al ziet geen mens je zitten,

Ik weet dat jij er bent

Al voel je je verlaten,

Ik heb je in de gaten,

Bij Mij ben je bekend.

Voor mij ben je bijzonder,

Mijn allermooiste wonder.

Voor Mij ben je in tel:

Ik ken je wel!

 

Refrein:      

En je mag komen,

Je mag komen,

Kom maar in m’n huis en in m’n hart.

Kom maar in m’n armen,

Laat me jou verwarmen,

Al jouw streken zijn maar kinderspel:

Ik ken je wel!

 

Misschien denk je: ach laat maar,

D’r valt niks aan te doen.

Ik kan alleen maar jokken

Ik maak alleen maar brokken,

Ik ben een super-oen.

En toch ben jij bijzonder,

En toch ben jij een wonder.

Al zit je in de knel: Ik ken je wel!

 

 Refrein:

En je mag komen,

Je mag komen,

Kom maar in m’n huis en in m’n hart.

Kom maar in m’n armen,

Laat me jou verwarmen,

Al jouw streken zijn maar kinderspel:

Ik ken je wel!

 

Refrein:

En je mag komen,

Je mag komen,

Want je bent voor Mij zo heel speciaal.

Ook al moet je huilen,

Kom maar bij Me schuilen,

Dan vergeet je al die tranen snel:

Ik ken je wel!

Echt, Ik ken je wel!