Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 24 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

Lied 705

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Lied 314

Gebed om ontferming

Lied 51b (2x)

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Matteus 22: 37-40

Lied 119: 63 en 65

Gebed bij de opening van het Woord

Project kindernevendienst

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Deuteronomium 10: 12-16

Lied 119a

Schriftlezing uit Johannes 14: 15-26

Lied 834

Verkondiging

Opwekking 343: Heilige Geest van God 

Dank- en voorbeden

Kinderlied: Weet je dat de lente komt

Collecte

Lied 704

Zegen

 

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

24 maart: 4e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Petrus durft niet te kiezen’

Het verraad van Petrus.

U ziet een Celosia, in het Nederlands ook wel Hanekam genoemd. Deze paarsrode bloem verwijst naar het kraaien van de haan. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 4 takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloem in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Mededelingen:

Talenten actie

Voor de dienst is er een korte herinnering aan het delen van Talenten met en voor anderen. Medechristenen in Pakistan rekenen erop dat de talenten met hen gedeeld worden. Niet vergeten!

Bent u, ben jij al begonnen?

Gemeentevergadering

Aanstaande donderdag houden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. We bespreken het jaarverslag en de financiën van de kerk, diaconie en ZWO. De kerkrentmeesters zullen ons ook informeren over de stand van zaken rondom de verbouwing. Na de pauze zal ds. Broere een bezinningsonderwerp inleiden naar aanleiding van het boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Anders gezegd: Hoe staan we als gemeente in de wereld en tegenover God? De kerkenraad hoopt op een goede opkomst en een leerzaam gesprek. Aanvang 20.00 uur.

Opgavenstrookje nieuwe ambtsdrager

Mocht het opgavenstrookje voor een nieuwe ouderling niet zijn opgehaald, wilt u het briefje dan inleveren in de bus in de hal van de kerk of het mailen naar kerkenraad@ichthuskerktholen.nl

Joods Antwerpen

Er zijn verrassend veel aanmeldingen gekomen voor de kennismaking met Joods Antwerpen op 3 april, 19 personen. De groep is nu volgeboekt.

Collecteafkondiging, zondag 31 maart 2019: Collecte missionair werk maart

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van de kerk. U kunt dan denken aan kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medeburgers te delen en dit aan te laten sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart. Dit is een multiculturele gemeenschap waar vooral mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Met uw bijdrage kunnen in de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start gaan, om als kerk zo weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

Agenda:

25 maart:   Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 maart:   Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 maart:   Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

28 maart:   Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in ‘Het Visnet’

3 april:       Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur.

5 april:        Paasconcert met Gerald en Nelinda Troost in de Ichthuskerk. Het concert begint om 19.30, de kerk is 19.00 uur open. Kaarten te bestellen en informatie op: www.zingenindekerk.nl

10 april:     Seniorenbijeenkomst met een presentatie van de stichting ‘Streekdracht Tholen’

Opwekking: 343

Heilige Geest van God,)

vul opnieuw mijn hart.)2x

 

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,)

vul opnieuw mijn hart.)2x

 

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart

Kinderlied: Weet je dat de lente komt

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan