Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl 

Te beluisteren en te bekijken via   kerkdienst gemist

 

Collecten:                                            De eerste collecte is voor de Zending

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Zondagsbrief 2 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

De kracht van Uw liefde – Opwekking 488
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria
Gebed om ontferming
Lied: Hoor jij de vogels nog fluiten

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Matteus 22: 37-40
Lied: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment (kinderen in de kerk mogen naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Spreuken 3: 1-7
Lied: Beveel gerust Uw wegen

Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30
Lied: Roep om rust
Verkondiging
Lied: Jezus’ liefde voor mij
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Vertrouw maar op God – Kinderopwekking 150
Collecte
Lied 118 vers 1, 2 en 5 (samenzang)
Zegen

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!