Anbi algemeen

Giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Nederland is namelijk een zogeheten Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze gemeente valt onder de Anbi-groepsbeschikking van de PKN. Om uw giften ook in 2021 aan onze gemeente op te kunnen voeren in uw belastingaangifte, dient u ons RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) in te vullen bij uw belastingaangifte.
Dat nummer is voor onze gemeente: 002572655

Naam van de gemeente: Gereformeerde Kerk Tholen (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland).
Contactadres: Doelweg 7, 4691 CS Tholen
E-mail: kerkenraad@ichthuskerktholen.nl
Bestuurssamenstelling: 1 predikant, 1 ouderling-scriba, 6 ouderlingen, 1 jeugd-ouderling, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 6 diakenen.

Nummer Kamer van Koophandel van de kerk: 76387224
Nummer Kamer van Koophandel van de diaconie: 76470474