Foto’s

Hier vindt u foto’s en verslagen van bijzondere evenementen en diensten in de gemeente. Ook de liturgische schikkingen komen hier terug.

Liturgische schikking biddag 2018

Liturgische schikking biddag 2018.

 

 

Liturgische schikking rond Pasen 2014

Ook dit jaar hebben we elke zondag in de 40-dagentijd en met Pasen weer een mooie liturgische schikking in de kerk. Neem eens de tijd ernaar te kijken.

Liturgische schikking Pasen 2014

Liturgische schikking Pasen 2014

 

 

 

 

 

 

Liturgische schikking rond Pasen 2013

“Zie het nieuwe leven”
De kleur is wit.  Niet de dood maar het leven heeft het laatste woord. We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van lavastenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken. Als symbool zien we aan het eind van de weg de Paaskaars.
Pasen. Een stralend licht verlicht het leven op aarde. Dit licht dragen we mee op onze levensweg.

De liturgische schikking van de paaszondag.

De liturgische schikking van de paaszondag.

 

Liturgische bloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 25 november 2012

Liturgische schikking op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Liturgische schikking op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De betekenis van de ladder, kaarsen en witte rozen:

De Jacobsladder reikt van de aarde uit en maakt een verbinding met de hemel. Dromend vanuit de aarde kijken wij op naar het licht, Gods genade. De lelies bovenaan zijn als  trompetten, zij verwelkomen ons.

De kaarsjes symboliseren de herinneringen aan hen, die wij liefhebben,  lichtdragers van  God. Samen met hen gaan wij vanuit de aarde op pad. We volgen Gods levenslijn van ontvangen en loslaten, Hem tegemoet.

De roos staat symbool voor de liefde, zij die ons zijn voorgegaan, blijven in liefde met ons verbonden. Wit, is de kleur van de opstanding, en het geloof in het door God voltooide  leven. De rozen rusten op een rekje in de vorm van een kruis, het symboliseert hoe we ons bij het gedenken gedragen en gesteund mogen weten door de Levende, die ons doorgrondt en kent!

Alle nabestaanden van onze overledenen, alle gemeenteleden die gedoopt zijn en alle gemeenteleden die belijdenis gedaan hebben in het afgelopen jaar, mochten de roos met het accubakje, de kaars (voor de overledenen) en de bijbehorende kaart na de dienst mee naar huis nemen als aandenken.

 

Liturgische schikking Pinksteren

De liturgische schikking op Pinksteren

Pinksteren
Rood is de kleur van Pinksteren, van vuur en liefde. De bloemen in dit stuk, de Gloriosa, zijn net kleine vlammetjes en als kleur van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest. De Heilige Geest daalde in vurige tongen neer op de Apostelen. De 12 Gloriosa verbeelden de 12 Apostelen die de Heilige Geest hebben ontvangen op de Pinksterdag.
De Gloriosa zijn verdeeld over het stuk en beelden zo het evangelie uit dat  zich door de 12 Apostelen over de hele wereld heeft verspreid. Door de werking van de Geest zijn er nu wereldwijd veel volken die belijden: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

 

Liturgische schikking Hemelvaart

De lilturgische schikking op Hemelvaartsdag

Naar Handelingen 1: 11  DE HEMELVAART VAN DE HEER.
Toen Jezus en de apostelen bij elkaar waren en hij zou worden opgenomen gaf hij hen een opdracht: ‘Ik zal vanaf nu niet meer bij jullie zijn: trek erop uit de hele wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen, doop hen en maak hen tot mijn volgelingen.
Ik, laat jullie niet alleen achter; ‘Mijn Geest zal jullie kracht geven.

Hij vroeg ons
om op weg te gaan twee aan twee,
de weg naar oost en west, naar noord en zuid.
Hij zou uit ons gezicht verdwijnen
maar meer dan ooit
zou Hij
onze blijdschap zijn en dat,
tot aan het einde van de tijden.

Om uitdrukking te geven aan de gedachte: ‘Vier is een vol getal en omvat de gehele aarde.
De vier grote bladeren en vier bloemen geven de vier windstreken aan.
Vier bloemen drukken ook de verbondenheid uit.
Een bloem is in opgaande lijn geplaatst en verbeeld de Hemelvaart van de Heer.
Een stukje goudkleurige stof geeft het koningschap van Jezus aan.
Wit is de liturgische kleur van Hemelvaart.