Adressen

Belangrijke adressen en contactpersonen

Ichthuskerk: Doelweg 7, Tholen, tel. 0166-602811 (Verenigingsgebouw Het Visnet bevindt zich aan Hofstraat, aan de achterzijde van de kerk)

Predikant: ds. P.A. Broere, Oranjerie 47, Tholen, tel. 0166-604588
e-mail: predikant@ichthuskerktholen.nl.

Scriba: mevr. R. Zandijk-Abrahamse
Postadres kerkenraad: Postbus 11, 4690 AA Tholen.
e-mail: kerkenraad@ichthuskerktholen.nl.

Kostersteam: Coördinatie Johan Moerland
e-mail: kostersteam@ichthuskerktholen.nl.

Gebruik Visnet: mevr. E. Lindenberg, tel. 0166-604102.

Kerkrentmeesters: K. Melis.
e-mail: kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Kerkelijke administratie: R. van Loon.
e-mail: administratie@ichthuskerktholen.nl.

Preekvoorziening: mevr. I. van Dongen, tel. 0166-605412
e-mail: preekvoorziening@ichthuskerktholen.nl.

Jeugd- en jongerenpastoraat en -diakonaat (JJPD):
Renate Berkeij-Blaas (jeugdouderling), tel. 0166-677142; Marjon Atres (jeugdcontactpersoon), tel. 0166-602497
e-mail: jjpd@ichthuskerktholen.nl.

Redactie kerkblad De Wegwijzer: mevr. I. van Loon
e-mail: wegwijzer@ichthuskerktholen.nl.
Coördinatie en verspreiding: mevr. G. Koevoets, tel. 06-57343542

Zondagsbrief:  Dhr. H.Folles
e-mail: zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl
Opgeven berichten voor  de zondagsbrief

Kindernevendienst: coördinator mevr. M. Groeneveld-Jansen
e-mail: kindernevendienst@ichthuskerktholen.nl.

Beheerder website: Rolant Quist en Chiel Bijl
e-mail: webmaster@ichthuskerktholen.nl.

Organisten: coördinatie J. Geuze
e-mail: organisten@ichthuskerktholen.nl.