Beleidsplan en doelstelling

De Ichthuskerk heeft als basis voor haar dagelijks handelen een beleidsplan opgesteld. Hieronder volgt de visie en missie die wij ons ten doel hebben gesteld. Het complete beleidsplan is via deze link te downloaden.

Visie
De Gereformeerde Ichthuskerk te Tholen, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, werkt vanuit de onderstaande visie op “gemeente zijn”.

Wij geloven in God die liefde is en daarom met heel zijn wezen betrokken is bij de mens en de wereld. Als de Drie-enige is Hij ons steeds meer nabij gekomen. Zijn liefde voor zijn schepping kent geen grenzen en gaat ons verstand te boven. Wij herkennen zijn liefde in Jezus Christus, die ons door onderwijs en tekenen Gods wil heeft geopenbaard en die gestorven is voor onze zonden en opgestaan om ons nieuw te maken. Wij herkennen Gods liefde óók in mensen die vervuld zijn van Gods Geest en van daaruit spreken en handelen.

Om de wereld en de mens te laten bloeien en rechtvaardig te laten zijn, laten wij ons door God aanspreken en in dienst nemen. Christen zijn is een manier van leven. Wij geloven dat God ons door de Bijbel en door zijn Geest blijft aanspreken en op een niet vrijblijvende manier uitnodigt tot het ware leven.

Vanuit deze visie weten wij ons geroepen om het heil van God te vieren en er steeds meer over te leren en vanuit dat heil God en onze naaste te dienen. Deze onderwerpen klinken door in de beschrijving van de werkvelden zoals die in de inhoudsopgave benoemd zijn.

Missie
Het stadje Tholen heeft een grote verscheidenheid aan kerkgenootschappen. Te midden van deze kerken neemt de Ichthuskerk een bescheiden maar herkenbare plaats in.
Op 1 augustus 2013 telde onze gemeente 534 belijdende- en doopleden en 21 niet gedoopte leden.
De Ichthuskerk wil een gemeente zijn waar ieder die zijn heil bij Jezus Christus zoekt zich in thuis kan voelen. Dat betekent overigens niet dat we er alleen maar zijn om het mensen naar de zin te maken. Het evangelie van Jezus Christus biedt opgejaagde mensen rust en jaagt geruste mensen op. We herkennen ons goed in het beeld dat de gemeente in de 21e eeuw als een herberg moet zijn. Er is een betrokken kern die ervoor zorgt dat de “herberg” ook werkelijk is wat zij pretendeert te zijn, maar er komen ook gasten die vrij zijn om wat langer te blijven of weer verder te trekken op hun tocht door het leven.

Ook de Protestantse Kerk in Nederland heeft als overkoepelend orgaan een beleidsplan. Dat is via deze link te bekijken.