Inschrijven kerkdiensten

We willen weer langzaamaan beginnen met het bezoeken van de kerkdiensten. Vanwege de coronamaatregelen kan dat nog niet met z’n allen tegelijk. Daarom zal voorlopig telkens een beperkt deel van de gemeente naar de kerk kunnen komen. Het is dan ook noodzakelijk dat u zich hiervoor aanmeldt als u de diensten wilt bezoeken. Een commissie is opgesteld die uit de aanmeldingen telkens het maximaal toegestane aantal mensen zal uitnodigen. Dat gebeurt uiteraard bij toerbeurt, zodat iedereen die dat wil in de gelegenheid komt een keer een dienst te bezoeken. Aanmelden voor de diensten kunt u door onderstaand formulier in te vullen. Er zal dan contact met u opgenomen worden door de commissie om u voor een dienst uit te nodigen.
Voor het gebruik van de kerkzaal en bijbehorende ruimtes, heeft de kerkenraad naar aanleiding van het uitbreken van Covid-19 en de daaropvolgende coronamaatregelen een gebruiksplan opgesteld. Dat gebruiksplan kunt via deze link lezen.