Archief zondagsbrief

 Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. R. van Loon uit Rotterdam

Welkom
Lied: Psalm 21: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Lied: Gezang 195: Klein Gloria
Tekst die de toon zet: Openbaring 2: 4- 5a  Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken.
Lied: Gezang 624
Lezing van Gods geboden en de samenvatting door Jezus
Lied: Psalm 25: 3 en 4

 

 

Collecten:      
De 1e collecte is voor de Diaconie                                       
NL 98 RABO 0362 6144 58 van de Diaconie       
De 2e collecte is voor de Kerk                                                 
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk
De 3e collecte is voor de Gebouwen                                    
NL44 RABO 0362600686 van de Kerk

 

Kindernevendienst:
Titel: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Johannes 20:19-29
Thema: Ik zie dat het waar is.
Doel: De kinderen ontdekken dat Jezus’ leerlingen pas geloofden dat Hij was opgestaan, toen ze Hem zagen.

Berichten uit de gemeente:
Zr. To Voshol- Hartog, Burg. Versluijsstraat 11 in Oud-Vossemeer, heeft na haar hartstilstand een week op IC gelegen en werd daarna overgebracht naar de hartbewaking in Bravis Roosendaal. Haar toestand is nog altijd zorgelijk, maar ze gaat toch met kleine stapjes vooruit. Haar man, br. Cees Voshol woont nog tijdelijk in Ten Anker, afdeling Zaete, kamer 5. Vanwege zijn kwetsbare gezondheid kan hij zijn vrouw niet dagelijks bezoeken en dat brengt veel verdriet met zich mee.                                                      
Br. Jan Willem Verkamman, Zwink 15, heeft door zijn benauwdheidklachten veel beperkingen in zijn dagelijks leven. Hij probeert binnenkort of het lukt om de fysiotherapie weer op te pakken, in het verleden merkte hij dat dit een positief effect had op zijn conditie. Hij wacht op een oproep voor een darmonderzoek. 
Zr. Annie Zoeteweij-Schot, Oude Werf 58, heeft door een hernia in haar lage rug al langdurig bestaande pijnklachten. Haar herstel verloopt minder voorspoedig dan zij had gehoopt, dat valt haar best zwaar.
Zr. Dit Quist-Kruit, Duitslandstraat 1 in Bergen op Zoom, merkt dat haar krachten met de leeftijd afnemen. Ook zijn er zorgen dat zij geestelijk niet meer alles goed kan volgen, maar zij heeft ook heldere momenten. Er is voor haar ondersteuning en begeleiding nodig. Haar man Kees kan daarin veel voor haar betekenen, maar er is ook ondersteuning door de wijkzorg.

We dragen deze gemeenteleden en alle anderen, die deze zorgen maar al te goed herkennen, op aan de hoede van onze hemelse Vader. Laten wij als gemeente laten merken dat u met hen meeleeft.

Woensdagmiddag 20 april heeft de afscheidsdienst en de begrafenis van Zr. Riet Jansen-Versluijs plaatsgevonden. De dienst is niet uitgezonden of gestreamd, maar er is wel een audio-opname van die u direct via onze website kunt beluisteren. Er is een nieuwsbericht van gemaakt, u kunt deze vinden onder recente berichten op de site van de kerk of via de Socie-app.

Jarigen:
Woensdag 27 april is de heer I.J. de Kok, Oesterstraat 33 in Tholen jarig, hij wordt 76 jaar.
Donderdag 28 april is mevrouw A.J. Roggeband- Koole, Dalemhof 14 in Tholen jarig,
zij wordt dan 98 jaar.
U beiden hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.


Mededelingen
:
Fysiek collecteren
Zoals u vast al had opgemerkt is er naast het digitaal overmaken van uw collectebijdrage ook weer de mogelijkheid om uw geld of munten bij de uitgang in de collectebussen te deponeren. We willen dit graag zo houden. Er is wel een puntje waar de diaconie uw aandacht voor wil vragen. Als u uw bijdrage fysiek geeft, wilt u dit dan als het mogelijk is doen door middel van collectemunten. Het is door afnemende service van de banken erg duur om het collectegeld te storten. Bovendien moeten wij daarvoor naar Halsteren of Bergen op Zoom rijden omdat je in Tholen alleen papiergeld kunt storten. Het afstorten moet regelmatig gebeuren, je kunt niet grote bedragen aan contant geld in huis of kerk bewaren. Daarom een dringende vraag: graag zoveel mogelijk collectemunten. De adressen waar u ze kunt kopen staan in het gele boekje. Als u ze telefonisch bestelt, worden ze bij u thuisgebracht en kunt u het geld gewoon overmaken. Nog een voordeel hierbij: u kunt deze bedragen aftrekken bij de belastingaangifte. Mooier kunnen we het niet maken! Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Het college van diakenen.

Agenda:
Zondag 1 mei: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. A. Groenendijk uit Zuid-Beijerland

 

Palmpasen                                                                                                              10 april 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L. de Ronde uit Kruiningen

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 118: 1 en 9
Toelichting met afbeeldingen
Gebed van Ontferming

Lied: 574: 2 en 3
Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment en nevendienst

Schriftlezing: Deuteronomium 16: 1 – 8
Lied: 542: 1, 2 en 3

Lezing: Johannes 11: 55 – 12:11

 

Lied: 542: 4

Verkondiging
Muzikale meditatie met afbeeldingen

Lied: 767:1, 3,4 en 5
Dankzegging en voorbeden, Lied 568A 3x,
Stilgebed en Onze Vader

Kinderlied: Wat een vriend

Aandacht voor de collecten

Slotlied: 556: 1, 2 en 5

Heenzending en Zegen

                               
Collecten:
      
De 1e collecte is voor de Jong Protestant       NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de         Kerk                    NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor Gebouwen                       NL44 RABO 0362600686 van de kerk


Liturgische schikking:

Meditatieve tekst
Toen het zover was ging Hij samen met zijn apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangt dit Pesachmaal met jullie samen te eten voor de tijd van Mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie, Ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God (Lukas 22: 14-16, NVB).
Uitleg liturgische schikking
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze schikking. De verticale zuil wordt steeds groener. Er zit buxus tussen de takken geklemd. Dit verwijst naar de intocht in Jeruzalem. De aren in de schikking symboliseren het brood van de Pesachmaaltijd. De drinkbeker staat symbool voor de wijn, het bloed van Christus.


Kindernevendienst:
Titel: Jezus sterft en wordt begraven Johannes 19: 31-42
Thema: Wachten op het wonder
Projectthema: Afsluiting of nieuw begin?
Doel: De kinderen leren dat Jezus sterft en wordt begraven als ieder ander mens. Maar voor wie Jezus kent, klinkt er hoop in door.

         

Mededelingen:

Collecte: PaasChallenge, inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

Collecte: Heilig Avondmaal.
Op Witte Donderdag 14 april hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte zal zoals gewoonlijk weer bestemd zijn voor een goed doel. Het college van diakenen heeft deze keer gekozen voor  Vrienden van Sjaloom in onze gemeente Tholen. Deze stichting maakt al veel jaren bijzondere wensen binnen Sjaloom Zorg mogelijk, die vanuit het reguliere budget niet bekostigd kunnen worden. Een nieuwe piano voor het koor, een tafeltennistafel, een excursie. Een boottocht maken, een concert bezoeken. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor een grote opknapbeurt van de tuin bij Smalstad XL in Tholen. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die het welzijn van mensen met een beperking bevorderen. Dit soort extraatjes zijn alleen mogelijk door donaties, fondsenwerving en giften. Deze collecte dus van harte aanbevolen.

Koffie, thee en meer…

Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel.

We drinken koffie en thee van 10.00 tot 11.30 uur en u kunt gewoon komen als u zin en tijd heeft.

Alle vrouwen, jong en oud zijn welkom op: woensdag 13 april bij Neeltje Jansen, Bourgondië 10 in Steenbergen. Wilt u meerijden of kunt u zelf rijden en heeft u plaats in de auto, neem dan contact met mij op. Tot ziens!  Elise Versteeg  (telefoon: 0651736689)

Paaswandeling voor jong en oud.
Deze wandeling bestaat uit negen prenten uit de prentenbijbel van beeldend kunstenaar Marijke ten Cate. Terwijl het feest van Kerst voor veel mensen een bekend christelijke feest is, weten weinig mensen meer wat we vieren met Goede Vrijdag en Pasen. Daar willen we met een interkerkelijke werkgroep graag verandering in brengen! Op negen locaties in de stad Tholen hangen grote spandoeken, met daarop de indringende prenten. Met een QR-code worden kijkers doorgelinkt naar de bijbehorende verhalen. In een wandeling van drie kwartier wordt het hele verhaal verteld. De posters hangen drie dagen op prachtige locaties in het centrum, te weten op Witte Donderdag (14 april), Goede Vrijdag (15 april) en Stille Zaterdag (16 april) van 10.00 – 17.00 uur. Het eindpunt van de route is Boekhandel ‘Faith’, waar voor kinderen een kleine attentie gereed ligt. Namens de Interkerkelijke werkgroep Paaswandeling Anton van Garderen en Jan van Luik.

Agenda:
Woensdag 13 april: Koffie, thee en meer… bij Neeltje Jansen, Bourgondië 10 in Steenbergen
Woensdag 13 april: Catechisatie 16+ om 19.30 uur door Anne-Marie Quist en Rina Ligtendag
Donderdag 14 april: Dienst om 19.00 uur, voorganger is Ds. J. Riemensma uit Sliedrecht
Vrijdag 15 april: Dienst om 19.00 uur, voorganger is Ds. G. den Hartog uit Krimpen a/d IJssel
Zondag 17 april: Dienst om 10.00 uur, voorganger is Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Donderdag, vrijdag en zaterdag 14, 15 en 16 april: Paaswandeling

Vijfde zondag in de 40 dagentijd                                                                              3 april 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J. Breure uit Zwijndrecht

Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5                   
Votum, Stil gebed,

Bemoediging en groet
Gebed van inkeer

Lied 286: 1, 2 en 3
Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment en nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 53: 1- 7 en
                    Lukas 22: 39- 46

Lied: 172: 1, 4, 6 en 7

Preek

Lied 899: 1, 2 en 4
Dankzegging en voorbeden,
Stilgebed en Onze Vader

Kinderlied: Jezus, ik wil u danken

Aandacht voor de collecten

Slotlied: 425

Heenzending en Zegen

                                Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het Visnet.
Collecten:
      
De 1e collecte is voor de Eredienst                                         NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de         Kerk                                                       NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor KIA Werelddiaconaat Moldavië          NL 85 RABO 0362 6290 48 van de ZWO


Liturgische schikking:

Meditatieve tekst
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met de andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en Mijn leerlingen zijn Johannes 15: 5-8

Uitleg liturgische schikking
In deze schikking staat het toekomstige lijden centraal. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus te wachten staat. Jezus ontwijkt de situatie niet en spreekt de bemoedigende woorden van de ‘Wijnstok en de ranken’.
De druiventak en –rank verwijzen naar het Laatste Avondmaal en daarmee naar de offerdood van Christus.


Kindernevendienst:
Titel: De Koning van de Joden aan het kruis.  Johannes 19:16b-30
Thema: Het is volbracht.
Projectthema: Verloren of gewonnen?
Doel: De kinderen leren dat Jezus aan het kruis zijn overwinning uitroept.


Mededelingen:
Collecte Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

Paaswandeling voor jong en oud.
Deze wandeling bestaat uit negen prenten uit de prentenbijbel van beeldend kunstenaar Marijke ten Cate. Terwijl het feest van Kerst voor veel mensen een bekend christelijke feest is, weten weinig mensen meer wat we vieren met Goede Vrijdag en Pasen. Daar willen we met een interkerkelijke werkgroep graag verandering in brengen! Op negen locaties in de stad Tholen hangen grote spandoeken, met daarop de indringende prenten. Met een QR-code worden kijkers doorgelinkt naar de bijbehorende verhalen. In een wandeling van drie kwartier wordt het hele verhaal verteld. De posters hangen drie dagen op prachtige locaties in het centrum, te weten op Witte Donderdag (14 april), Goede Vrijdag (15 april) en Stille Zaterdag (16 april) van 10.00 – 17.00 uur. Het eindpunt van de route is Boekhandel ‘Faith’, waar voor kinderen een kleine attentie gereed ligt. Namens de Interkerkelijke werkgroep Paaswandeling Anton van Garderen en Jan van Luik.

Bloembollenactie! | Heel de Delta in bloei!
Bijna iedereen wordt blij van mooie tulpen. Met de bloembollenactie voor het project Delta voor Indonesië kunt u ze in huis halen. Koop schitterende tulpenbollen voor uzelf of voor een ander! U kunt de tulpenbollen bestellen via onderstaande QR-code (scan deze code met de camera van een mobiele telefoon en klik op de link in het scherm) of via de bestelformulieren die aan de beide ingangen van de kerk liggen. Meer informatie kunt u lezen in de Wegwijzer.De bestelformulieren kunt u inleveren bij Inez van Loon, Erf 15 Tholen of bij Hannah Geluk, Oranjerie1 Tholen.  Bestellen kan tot 15 mei.               Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!

 Agenda:
Woensdag 6 april, vanaf 10.15 uur, seniorenbijeenkomst met paaslunch in het Visnet.
Woensdag 6 april Catechisatie 15+ om 19.00 uur in ‘’t Visnet’ door Loes Plasmans en Anton van Garderen
Woensdag 6 april Belijdeniscatechisatie om 20.00 uur in ‘’t Visnet’ door Robert Versteeg
Zondag 10 april: Dienst om 10.00 uur, voorganger is Ds. L. de Ronde uit Kruiningen

 

Derde zondag in de 40 dagentijd                                                                        20 maart 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H. Schipper uit Dordrecht

Intochtslied: Psalm 133: 1                   
Stil gebed

Groet en Bemoediging
Psalm 133: 2 en 3
Gebed van verootmoediging

Kyrielied 558: 1, 3 en 4
Gebed om de opening van het Woord

Kindernevendienst
Schriftlezing: Hooglied 4: 9 – 5 : 1

 

Lied 518: 1
Schriftlezing: Markus 14: 1 – 9
Luisteren: Iona, Wat ik heb geef ik graag(aan mijn Heer)

Prediking: De geur van mirre.
Lied 563
Dankzegging en voorbeden,
Stilgebed en gezamenlijk Onze Vader

Kinderlied:” Elke stap” uit opwekking4kids

Aandacht voor de collecten

Slotlied: 791: 1, 2, 3, 4 en 6

Heenzending en Zegen

 

 

Collecten: 

De 1 collecte is de Kerk in Actie collecte: Indonesië           NL85 RABO 0362 6290 48 van de ZWO
De 2e collecte is voor de Kerk                                               NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                               NL44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Liturgische schikking:

Meditatieve tekst:
Lukas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het verkeerd. Hij vertelde hun deze gelijkenis ‘Iemand had een vijgenboom geplant en ging kijken en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier ‘al drie jaar kom ik kijken of de vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit’. Maar de wijngaardenier zei ‘Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan komend jaar vrucht dragen. Zo niet, dan kunt u hem altijd nog omhakken’ (Lucas 13: 6-9, NBV).
Uitleg:
Als mens zijn we geroepen om vrucht te dragen en deelgenoot van Zijn Koninkrijk te worden. Het vraagt van ons om zo te leven dat we uiteindelijk tot bloei komen en vrucht dragen. De knoppen in deze schikking staan hiervoor symbool.


Kindernevendienst:

Titel: Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort. Johannes 18:12-27
Thema: Petrus laat Jezus vallen als het moeilijk wordt.
Projectthema: Vasthouden of verlaten?
Doel: De kinderen ontdekken dat echt houden van Jezus moeilijk kan zijn, als die liefde je iets kost.

 


Berichten uit de gemeente:

 

Er zijn veel zorgen binnen onze gemeente, laten we meeleven en bidden voor gemeenteleden en hun naasten maar ook voor allen die met ziekte en grote zorgen leven.

Wij bidden U ook voor de inwoners van Oekraïne, waar ook ter wereld
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.

           

Mededelingen:

 

40-dagentijdcollecte Kerk in Actie: Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen.
(Werelddiaconaat)
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

Woensdag 6 april a.s. hopen wij weer een seniorenbijeenkomst te organiseren in het Visnet. De koffie staat vanaf 10.15 uur klaar en voor een Paaslunch wordt gezorgd. Tijdens deze bijeenkomst staat de ontmoeting met elkaar centraal. U kunt zich opgeven voor 30 maart a.s. bij Wilma Jeroense,
tel: 06-36181724 of via de mail wilmajeroense@gmail.com


Agenda:

23 maart: Catechisatie 15+ om 19.00 uur in ‘’t Visnet’ door Loes Plasmans en Anton van Garderen
23 maart: Belijdeniscatechisatie om 20.00 uur in ‘’t Visnet’ door Robert Versteeg
24 maart: ZWO Regioavond Schouwen Duiveland & Tholen. De regioavond wordt gehouden in het Visnet van de Ichthuskerk. Inloop vanaf 19.00 uur, starttijd 19.30. Doel: Ontmoeting, bijpraten over de projecten en de financiële achtergrond van de projecten, uitwisseling over acties. Iedereen is welkom! In verband met voorbereidingen graag aanmelden bij Otto van Tuijl via e-mail otto.van.tuijl@planet.nl of telefoon: 06-57570882.
27 maart: Dienst om 10.00 uur, voorganger is dhr. E. Tramper uit Krabbendijke.

 

Tweede zondag in de 40 dagentijd                                                                        13 maart 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W. A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Intochtslied: 578: 1 en 6                   
Stil gebed

Votum en groet
Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed 
Lied 575:1                                             
Lezing van de leefregel

Lied 575: 6

Gebed om de opening van onze harten     

Kindernevendienst  
Schriftlezing: Mattheus 16,13-17,8 

                    2 Petrus 1,16-21

Lied 119 uit de Evangelische Liedbundel

Prediking over Mattheus 17,5b
Luister naar Hem!

Lied 939

Dankzegging en voorbeden,
Stilgebed en gezamenlijk Onze Vader

Kinderlied: Waarom bleef U zo stil?

Aandacht voor de collecten

Slotlied: 412: 4 en 6

Wegzending en Zegen

 

 

Collecten: 

De 1 collecte is de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd        NL 98 RABO 0362 6144 58 van de diaconie
De 2e collecte is voor de Kerk                                               NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                               NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor vele mensen. Ons hart gaat naar hen uit! Aanstaande zondag zal er een extra collecte gehouden worden voor Giro 555.
Wanneer u digitaal uw gift wilt overmaken kan dat direct op IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55
t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag of via het College van Diakenen
NL98 RABO 0362614458.
Zou u bij uw gift “Noodhulp Oekraïne” in de omschrijving willen toevoegen?

Doneren van goederen in Tholen:
Wilt u op een andere manier helpen dan is dat zeker ook mogelijk. Bijvoorbeeld als u goederen wilt doneren zoals paracetamol, meel, koffie/thee, rijst, babyvoeding, blikken soep e.d. Deze worden centraal ingezameld aan de Stevinweg 40 te Tholen. Daarnaast kunt u ook levensmiddelen doneren bij de Albert Heijn.
Opvang voor vluchtelingen:
Het opvangen van vluchtelingen vanuit de Oekraïne wordt centraal gecoördineerd. U kunt hierover meer lezen op de website van de gemeente Tholen: https://www.tholen.nl/actueel/steun-oekraine.

 

Liturgische schikking:

Meditatieve tekst:
Ongeveer acht dagen nadat Hij dit gezegd had ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in Hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde wat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. (…) Er klonk een stem uit de Wolk die zei; ‘dit is Mijn Zoon, Mijn Uitverkorene, luister naar Hem’. Toen de Stem verstomd was, was Jezus weer alleen (Lucas 9: 28 – 35, NBV).
Uitleg:
Een wolk van gipskruid. Een symbool naar de tekst waar het gaat over de stem van God die als Wolk uit de Hemel komt.  


Kindernevendienst:

Titel: Jezus wordt gevangen genomen en ondervraagd. Johannes 18: 1-11
Thema: Hier ben ik, ik loop niet weg
Projectthema: Weglopen of naar voren stappen?
Doel: De kinderen leren dat Jezus laat zien dat Hij zichzelf gevangen laat nemen. Hij vlucht niet voor zijn lijden en sterven.

 

         

Mededelingen:

40dagentijdcollecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat – Kerk zijn doe je met elkaar
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
Huis Paaskaars
Het is weer mogelijk om de HuisPaaskaars te bestellen, kijk voor meer informatie op www.boca.nl.
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestellijst die ligt op de leestafel in de hal (ingang Hofstraat) of per mail naar nellekequist@zeelandnet.nl. Lever uw bestellijst uiterlijk zondag 13 maart in. De bestelling wordt voor Pasen thuisbezorgd.


Agenda:

15 maart: Koffie drinken van 10.00-11.30 uur bij Rina Ligtendag, Zwink 84. Alle dames zijn weer hartelijk welkom!

16 maart: Catechisatie 16+ om 19.30 uur door Anne-Marie Quist en Rina Ligtendag.
17 maart: Gebedsavond om 19.00 uur in de Ichthuskerk, Doelweg, Tholen.
Het zijn onzekere, angstige en moeilijke dagen voor de mensen in Oekraïne en Rusland, we willen samen voor hen bidden om veiligheid, rust, voorziening en vrede. We willen specifiek bidden voor mensen die op de vlucht zijn, de mensen die in schuilkelders verblijven, voor de soldaten en andere strijders, voor de hulpverleners en voor vele anderen. Ook bidden we voor alle hulporganisaties, waar dan ook, die actief zijn om mensen op te vangen of van hulp te voorzien. Iedereen is welkom!
20 maart: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. H. Schipper uit Dordrecht.
24 maart: ZWO Regioavond Schouwen Duiveland & Tholen. De regioavond wordt gehouden in het Visnet van de Ichthuskerk. Inloop vanaf 19.00 uur, starttijd 19.30. Doel: Ontmoeting, bijpraten over de projecten en de financiële achtergrond van de projecten, uitwisseling over acties. Iedereen is welkom! In verband met voorbereidingen graag aanmelden bij Otto van Tuijl via e-mail otto.van.tuijl@planet.nl of telefoon: 06-57570882.

Woensdag 6 april a.s. hopen wij weer een seniorenbijeenkomst te organiseren in het Visnet. De koffie staat vanaf 10.15 uur klaar en voor een Paaslunch wordt gezorgd. Tijdens deze bijeenkomst staat de ontmoeting met elkaar centraal. U kunt zich opgeven voor 30 maart a.s. bij Wilma Jeroense, tel: 06-36181724 of via de mail wilmajeroense@gmail.com

 

Eerste zondag in de 40 dagentijd                                                                              6 maart 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W. Bisschop uit Breda

Psalm van de intocht 91: 7 en 8
Stil gebed
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Lied 281: 1-2, 3-4, 5-6
Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing van Deuteronomium 5: 6-21
Lied 310

Schriftlezing van Lucas 4: 1-13
Lied 538: 1 en 2
Preek
Lied 91a
Gebeden
Kinderlied
Collecte moment
Slotlied 536: 1 en 4
Zegen

 

Collecten:                                                                         

De 1e collecte is voor de         Eredienst                                                                                                                  NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de         Kerk                                                                                                                                      NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is de Kerk in Actie collecte: Rwanda                 NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

 

Liturgische schikking:

Ook wij worden dagelijks op de proef gesteld. Zekerheid is belangrijk voor ons. Maar Jezus antwoorde ‘Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je ook nodig om te leven (Mattheus  4:4, NBV). De aren in de schikking symboliseren dit. De primula heeft de Nederlandse naam ‘hemelsleutel’ en symboliseert wat écht van levensbelang is.
Meditatieve tekst:
Jezus vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleidt waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger (Lukas 4: 1-2, HSV).

 

Kindernevendienst:
Titel: Jezus wast de voeten van de discipelen. Johannes 13: 1-20
Thema: De meester knielt voor zijn leerlingen
Projectthema: Dienen of gediend worden?
Doel: God overwint het kwade, doordat Jezus de minste wil zijn. Hij knielt voor zijn discipelen. Hij leert hun dat Gods Koninkrijk komt door God en de naaste te dienen.

           

Mededelingen:

Collecte voor Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Huis Paaskaars
Het is weer mogelijk om de HuisPaaskaars te bestellen, kijk voor meer informatie op www.boca.nl.
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestellijst die ligt op de leestafel in de hal (ingang Hofstraat) of per mail naar nellekequist@zeelandnet.nl. Lever uw bestellijst uiterlijk zondag 13 maart in.
De bestelling wordt voor Pasen thuisbezorgd.

 

Agenda:
9 maart:          15+ om 19.00 uur in ‘’t Visnet’ door Loes Plasmans en Anton van Garderen
9 maart: Belijdeniscatechisatie om 20.00 uur in ‘’t Visnet’ door Robert Versteeg
13 maart: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Boer uit ’s-Gravendeel.


Maar laten wij ook bidden voor de Oekraïne en allen die getroffen worden door de vreselijke oorlog.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus’ naam, Amen

27 februari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam

Psalm van intocht 31: 1

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed

Lied 304: 2

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Hebreeën 9: 11-14

Hemelhoog 168: 1

Schriftlezing van Johannes 11: 45-53

Lied 560: 1

Preek

Lied 536: 3

Gebeden

Kinderen komen terug

Kinderlied: ‘Jezus is’

Collecte moment

Slotlied 634: 2

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de         Zending                                                                                                                    NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de         Kerk                                                                                                                                      NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Bloemendienst                                                                                          NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Vandaag, zondag 27 februari, start het Paasproject. Het thema is: ‘Jezus maakt het verschil’

Projectthema: Gevaar of liefde?

Thema: Jezus wordt te gevaarlijk. Johannes 11: 45-57, Kajafas bedenkt een plan om Jezus te doden.

Doel: De kinderen ontdekken dat de hogepriesters en Farizeeën besluiten dat Jezus gedood moet worden.

 Mededelingen:

Versoepelingen

Na de eerste versoepelingen van afgelopen zondag mogen we zondag 27 februari weer wat maatregelen loslaten. Zo hoeft u niet meer verplicht een mondkapje te dragen. Verder wordt er bij het uitgaan van de dienst weer gecollecteerd. Het blijft uiteraard ook mogelijk om uw gave digitaal over te maken.

Financiële verslagen 2021

Op 7 februari 2022 heeft de kerkenraad de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie in concept goedgekeurd. Gezien de bijzondere situatie waar we op dit moment nog in zitten hebben we besloten nog geen fysieke gemeenteavond in te plannen. 

Iedereen die de jaarrekening van de kerk en/of diaconie wil inzien kan een mail sturen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl. De kerkrentmeesters zullen dan zorgen dat u een exemplaar ontvangt. De beide jaarrekeningen zijn ook in te zien via de socie-app. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via het eerder genoemde mailadres.

Wanneer voor 28 februari 2022 geen vragen worden gesteld, die tot aanpassing van de jaarrekeningen leiden, zullen deze door de kerkenraad ongewijzigd worden vastgesteld.

We kunnen dan de jaarrekeningen tijdig indienen bij de PKN.  

 

Beste gemeente,

Als kerkenraad willen wij graag ieder gemeentelid in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken bij het opstellen van de profielschets voor onze toekomstige predikant.

Denkt u nog aan de vragenlijst, u kunt deze nog voor 1 maart invullen via de link:  https://forms.office.com/r/rd2RvsFcCM of voor 1 maart uitgeprint inleveren bij uw wijkouderling.

Alle leden mogen deze lijst invullen, dus dit hoeft niet per gezin te zijn. De kerkenraad hoopt op een groot respons, dit is in het belang van ons allemaal. Wij zijn immers één in het lichaam van Christus.

Alvast hartelijk dank.

HuisPaaskaars

Het is weer mogelijk om de HuisPaaskaars te bestellen, kijk voor meer informatie op www.boca.nl.

U kunt uw bestelling plaatsen via de bestellijst die ligt op de leestafel in de hal (ingang Hofstraat) of per mail naar nellekequist@zeelandnet.nl. Lever uw bestellijst uiterlijk zondag 13 maart in.

De bestelling wordt voor Pasen thuisbezorgd.

Inleiding Liturgische Bloemschikking veertigdagentijd en Pasen 2022

Elke zondag in de veertigdagentijd, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag wordt er een symbolisch bloemstuk gemaakt. De symboliek die we proberen te verbeelden heeft als thema: ‘De toekomst tegemoet’. We volgen Jezus op de weg die Hij gaat. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.

De basis van de schikkingen is een pot met een wijde bovenkant, dit symboliseert het ontvangen. Op de rand van de pot worden de schikkingen gemaakt. De pot wordt niet helemaal tot de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangen te benadrukken.

De schikking rust op de bodem van de pot en wijst naar boven, naar de hemel en zal iedere week een beetje anders zijn. De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, waarmee wordt verbeeld dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende en onverwachte.

De eerste schikking aan het begin van de veertigdagentijd wordt gemaakt van droge grassen. Grassen dragen de herinnering aan dat wat voorbij is. Later in de veertigdagentijd wordt de schikking groener, de hoop op een nieuwe toekomst.

Zondagsbrief

Br. Hans Folles heeft de afgelopen 6 jaar op een zeer accurate manier zorg gedragen voor de redactie van de zondagsbrief. Door zijn contacten met gastpredikanten, organisten en het beam-team maakte hij, iedere week opnieuw, de zondagsbrief tot een compleet geheel. Hij heeft deze taak met liefde en zorgvuldigheid uitgevoerd. We danken Hans voor zijn jarenlange trouwe inzet en wensen hem en Annemarie en Evie Gods Zegen toe.                                          

We zijn blij dat br. René v.d. Berg vanaf 1 maart zijn taak overneemt. Berichten voor de zondagsbrief kunnen vóór donderdagavond 20.00 uur gemaild worden naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl of bergrene@kpnplanet.nl

 

Agenda:

2          maart: Catechisatie 16+ om 19.30 door Anne-Marie Quist en Rina Ligtendag

6          maart: Dienst om 10.00 uur, voorganger is W. Bisschop uit Breda.

Biddag, woensdag 23 februari 2022

Liturgie voor de morgendienst 10.00 uur

Ds. C.W. Hoek uit Ouddorp

Liturgie voor de avonddienst 19.00 uur

Ds. A. Spaans uit Colijnsplaat

Evangelische liedbundel 161 (voor de dienst)

Psalm 65: 1 en 5 

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 65: 6   

Aanvangswoord uit Psalm 145: 14-16

Evangelische liedbundel 157 E

Gebed om verlichting van de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Evangelische liedbundel 420

Schriftlezing van Mattheus 19: 13-26

Psalm 119: 13 en 14

Verkondiging

Gezang 351: ‘Zie ons heden’

Gebed voor gewas en arbeid, afgewisseld met

Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5     

Gezamenlijk ‘Onze Vader’

Collecten worden benoemd

Kinderen komen terug

Kinderlied: ‘Daarom bidden wij’

Lied 985

Zegen

Welkom en mededelingen

Psalm 42: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om Gods Woord en Geest

Schriftlezing van Psalm 55: 23-24 en 1 Petrus 5: 1-11

Psalm 27: 1 en 7

Uitleg en verkondiging, tekst: 1 Petrus 5: 6-7

Lied 904: 1, 3 en 5

Geloofsbelijdenis

Lied 905: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Collecten worden benoemd

Evangelische liedbundel 376: 1 en 2

Zegen

Evangelische liedbundel 188

Collecten:      

De 1e collecte is voor de Diaconie.     NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de Kerk.            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is de Kerk in Actie Biddag collecte  
                                                                     NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

 

Liturgische schikking:

God, U zorgt, alleen al door uw naam. U bent aanwezig, onze zorgen brengen wij bij U.

Open onze ogen voor het goede, voor het geschenk van de Heilige Geest. Amen.

Uitleg schikking:

De witte tulp als symbool van het gebed. We bidden om de zegen van God over ons werk en het gewas. De grassen herinneren ons aan het jaar dat voorbij is en symboliseren de hoop.

Kindernevendienst:

Thema: Biddend aan het werk. Johannes 15: 9-17, bidden en vrucht dragen. De kinderen leren dat we in alles afhankelijk zijn van Gods zegen. Daarom staat het bidden in ons leven voorop.

Mededelingen:

Kerk in Actie biddag collecte, Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen

In Bangladesh wordt er veel op een houtoven gekookt. Deze zijn duur, gebruiken veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een nieuw kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet ook de helft van het verstookte hout en groenafval om in biochar. Biochar is een restproduct dat lijkt op houtskool. Biochar wordt vermengd met de natuurlijke mest van het vee en vergroot de bodemvruchtbaarheid, ook houdt het water langer vast. Het gebruik van deze meststof levert een belangrijke bijdrage aan een hogere voedselproductie. 

HuisPaaskaars

Het is weer mogelijk om de HuisPaaskaars te bestellen, kijk voor meer informatie op www.boca.nl.

U kunt uw bestelling plaatsen via de bestellijst die ligt op de leestafel in de hal (ingang Hofstraat) of per mail naar nellekequist@zeelandnet.nl. Lever uw bestellijst uiterlijk zondag 13 maart in.

De bestelling wordt voor Pasen thuisbezorgd.

Agenda:

27 februari:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. H.P. de Goede uit Werkendam.

20 februari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Quak uit Rockanje

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 107: 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 885: 1 en 2

Verootmoedigingsgebed

Psalm 103: 5

Leefregel: 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot en met

1 Johannes 2 vers 6 (NBV 2021)

Psalm 32: 3

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Mattheus 18 vanaf vers 21

Lied 838: 3

Tekst, Mattheus 6: 12

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 512: 1, 2, 3 en 4

Dienst der gebeden

Kinderen komen terug

Kinderlied: ‘Jozef had een jas’

Psalm 103: 1 en 3

Zegen

Lied 425

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de         Eredienst                                                                                                                                                                                                     NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de         Kerk                                                                                                                                                                                                                                   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie                                                                                                                                                                                                                 NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

 

Kindernevendienst:

Thema: Weer één familie. Genesis 45: 1-46: 7, Jozef herenigd met zijn broers en vader.

De kinderen ontdekken dat Jozef geen wraak neemt, ook al kan hij dat. Hij wil niets anders dan weer samen zijn en God bedanken voor Zijn goedheid.

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn momenteel geen berichten bekend uit de gemeente.

We bidden voor een goed herstel voor de velen die besmet zijn met het coronavirus. We dragen allen die leven met lichamelijke of geestelijke klachten toe dat Gods steun en kracht in hun zwakheid zichtbaar wordt. En hen het gevoel geeft er niet alleen voor te staan.

Mededelingen:

Versoepelingen

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag 15 februari zijn we als kerkenraad dankbaar met de versoepelingen die we in onze gemeente mogen doorvoeren.

U hoeft zich vanaf heden niet meer in te schrijven voor de kerkdiensten. De samenzang is weer zoals we gewend waren voor alle coronamaatregelen. Ook is de kapstok weer beschikbaar in de kerk.

De statafels met mondkapjes en desinfectie blijven staan. Het dragen van een mondkapje vervalt per vrijdag 25 februari 2022, conform de richtlijn van de overheid.

De bijeenkomsten thuis en in ‘’t Visnet’ kunnen ook weer doorgaan.

Financiële verslagen 2021

Op 7 februari 2022 heeft de kerkenraad de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie in concept goedgekeurd. Gezien de bijzondere situatie waar we op dit moment nog in zitten hebben we besloten nog geen fysieke gemeenteavond in te plannen. 

Iedereen die de jaarrekening van de kerk en/of diaconie wil inzien kan een mail sturen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl. De kerkrentmeesters zullen dan zorgen dat u een exemplaar ontvangt. De beide jaarrekeningen zijn ook in te zien via de socie-app. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via het eerder genoemde mailadres.

Wanneer voor 28 februari 2022 geen vragen worden gesteld, die tot aanpassing van de jaarrekeningen leiden, zullen deze door de kerkenraad ongewijzigd worden vastgesteld.

We kunnen dan de jaarrekeningen tijdig indienen bij de PKN.

 

Inleiding Liturgische Bloemschikking veertigdagentijd en Pasen 2022

Voor biddag, elke zondag in de veertigdagentijd, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag wordt er een symbolisch bloemstuk gemaakt. De symboliek die we proberen te verbeelden heeft als thema: ‘De toekomst tegemoet’. We volgen Jezus op de weg die Hij gaat. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.

De basis van de schikkingen is een pot met een wijde bovenkant, dit symboliseert het ontvangen. Op de rand van de pot worden de schikkingen gemaakt. De pot wordt niet helemaal tot de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangen te benadrukken.

De schikking rust op de bodem van de pot en wijst naar boven, naar de hemel en zal iedere week een beetje anders zijn. De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, waarmee wordt verbeeld dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende en onverwachte.

De eerste schikking aan het begin van de veertigdagentijd wordt gemaakt van droge grassen. Grassen dragen de herinnering aan dat wat voorbij is. Later in de veertigdagentijd wordt de schikking groener, de hoop op een nieuwe toekomst.

 

Agenda:

23 februari: Biddag, dienst om 10.00 uur met als voorganger ds. C.W. Hoek uit Ouddorp. De dienst om                                           19.00 uur heeft ds. A. Spaans uit Colijnsplaat als voorganger.

23 februari:     Catechisatie 15+ om 19.00 uur in ‘’t Visnet door Loes Plasmans en Anton van Garderen

23 februari:     Belijdeniscatechisatie om 20.00 uur in ‘’t Visnet door Robert Versteeg

27 februari:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. H.P. de Goede uit Werkendam.

13 februari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Renate Berkey

In deze jeugddienst is er muzikale medewering van: Sytske van Loon, Myrthe Baaijens en Lieke van Dis (zang), klarinet : Maria Zandijk,

trompet: Jochem van de Velde, gitaar: Natan Zandijk, drums: Matthijs van de Velde en piano: Andrea van de Velde

Lied voor de dienst: ‘10.000 redenen’

Stil gebed

Votum en groet

Welkom          

Gebed

Lied: ‘Dit is de dag’

Introductie van het thema      

Toneelspel 1

Uitleg 1

Filmfragment

Uitleg bij fragment

Filmfragment bril

Lied: ‘Is je deur nog op slot?’

Toneelspel 2   

Lied: ‘God heeft alle macht’

Uitleg 2

Lied: ‘Wat een grote liefde’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden

We zingen: ‘God is altijd dichtbij’

Collecten worden benoemd

Slotlied: ‘Hou vol’ van Kees Kraaijenoord

Zegen 

 

Collecten: 

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte Noodhulp Nepal                                                  NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de         Kerk 
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds 
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Vandaag is er alleen kindernevendienst voor groep 1 tot en met 6

Thema: Opkomen voor de ander. Genesis 43-44: Benjamin gaat mee naar Egypte

De kinderen ontdekken dat Juda opkomt voor Benjamin. Hij wil de straf op zich nemen die Benjamin gaat krijgen.

 

Mededelingen:

Beste gemeente,

Als kerkenraad willen wij graag ieder gemeentelid in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken bij het opstellen van de profielschets voor onze toekomstige predikant.

Denkt u aan de vragenlijst, om deze voor 1 maart in te leveren bij de wijkouderling?

Alle leden mogen deze lijst invullen, dus dit hoeft niet per gezin te zijn. De kerkenraad hoopt op een groot respons, dit is in het belang van ons allemaal. Wij zijn immers één in het lichaam van Christus. Alvast hartelijk dank.

HuisPaaskaars

Het is weer mogelijk om de HuisPaaskaars te bestellen, kijk voor meer informatie op www.boca.nl.

U kunt uw bestelling plaatsen via de bestellijst die ligt op de leestafel in de hal (ingang Hofstraat) of per mail naar nellekequist@zeelandnet.nl. Lever uw bestellijst uiterlijk zondag 13 maart in.

De bestelling wordt voor Pasen thuisbezorgd.

Kerk in Actie collecte noodhulp Nepal: werkgelegenheid voor jongeren in Nepal

De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. De jongeren vertrekken hierdoor naar India, Maleisië of de Golfstaten om werk te zoeken. De arbeidsomstandigheden zijn daar erg slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn afhankelijk van de inkomsten van deze jonge arbeidsmigranten. Dat werd heel duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. De inkomsten vielen daarmee ineens weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers voor een stageplek of coaching.

 

Agenda:

19 februari:     Inleverdatum voor ‘de Wegwijzer’ van maart

20 februari:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. W.A. Quak uit Rockanje

23 februari: Biddag, dienst om 10.00 uur met als voorganger ds. C.W. Hoek uit Ouddorp. De dienst om                                19.00 uur heeft ds. A. Spaans uit Colijnsplaat als voorganger.

6 februari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. D.C. Groenendijk uit Zuid-Beijerland

Intochtslied, Psalm 84: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van toenadering

Woord van genade uit Marcus 10: 45 (NBV21)

Zingen, Hemelhoog 564: 2

Leefregel uit Marcus 10: 41-44 (NBV21)

Zingen, Hemelhoog 564: 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment

Kinderlied: ‘Sorry zeggen’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Marcus 2: 13-17 (NBV21)

We luisteren naar Lied 531

Preek met thema: Voor één, voor velen, voor allen

Zingen, Lied 939: 2

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecten

Slotlied, Lied 150a: 1 en 2

Zegen met gezongen Amen

Collecten: 

De 1e collecte is de KiA collecte Werelddiaconaat: Oeganda         
NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de         Kerk 
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                                          
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Thema: ‘Berouw is: anders worden’. Genesis 42: Jozefs broers halen graan in Egypte

De kinderen ontdekken dat je niet alleen sorry moet zeggen, maar je ook anders moet gedragen.

Mededelingen:

Beste gemeente,

Als kerkenraad willen wij graag ieder gemeentelid in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken bij het opstellen van de profielschets voor onze toekomstige predikant.

Binnenkort krijgt u via de wijkouderling een vragenlijst die we graag vóór 1 maart terugkrijgen. Deze brief krijgt u per mail, of in de brievenbus bij het ontbreken van een mailadres.

Alle leden mogen deze lijst invullen, dus dit hoeft niet per gezin te zijn. De kerkenraad hoopt op een groot respons, dit is in het belang van ons allemaal. Wij zijn immers één in het lichaam van Christus. Alvast hartelijk dank.

Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds onregelmatiger door de klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Anglicaanse kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en leren hun oogst beter te bewaren. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de kans om hun productie te verhogen. Met uw bijdrage steunt u de boerengezinnen in Noord-Oeganda.

Agenda:

7   februari: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in ‘’t Visnet’

9   februari:     Catechisatie 15+ om 19.00 uur in ‘’t Visnet door Loes Plasmans en Anton van Garderen

9   februari:     Catechisatie 16+ om 19.30 uur in ‘’t Visnet door Anne-Marie Quist en Rina Ligtendag

9   februari: Belijdeniscatechisatie om 20.00 uur in ‘’t Visnet door Robert Versteeg

13        februari:          Jeugddienst om 10.00 uur, Renate Berkey leidt d

30 januari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. M.P. Vis uit Werkendam

Mededelingen

Psalm 84: 1 (zingen)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195 ‘Klein Gloria’ (zingen)

We luisteren naar Lied 25a

Genadeverkondiging en wetslezing

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Johannes 1: 35-51 (NBV 21)

Lied 840: 1 en 2 (zingen)

Preek

We luisteren naar Hemelhoog 600

Gebeden

Kinderen komen terug in de kerk

Aandacht voor de collecten

Lied 425 (zingen)

Heenzending en zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Protestantse Kerk                                                                  NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de         Kerk                                                                                                                                      NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                                           NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Thema: Onderkoning in dienst van God. Genesis 41: De droom van Farao.

Vandaag ontdekken jullie dat Jozef door alle gebeurtenissen in zijn leven een mooie en eervolle plaats in Egypte krijgt. Niet toevallig maar dankzij God.

Mededelingen:

Beste gemeente,

Als kerkenraad willen wij graag ieder gemeentelid in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken bij het opstellen van de profielschets voor onze toekomstige predikant.

Binnenkort krijgt u via uw wijkouderling een vragenlijst die we graag vóór 1 maart terugkrijgen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Collecte Protestantse kerk, Jong Protestant: Interactief aan de slag met de Bijbel

Hoe houd je jongeren betrokken bij het geloof en bij de kerk. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal en vaak ook een diaconaal thema centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Met uw bijdrage steunt u het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Contextueel Bijbellezen

Op dinsdag 1 februari 2022 komen we om 19.30 uur weer bij elkaar in ‘’t  Visnet’.

We staan stil bij het boek Ruth en wat dit ons in de 21e eeuw nog te zeggen heeft. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten dan kan dit. Graag wel vooraf het Bijbelboek Ruth doorlezen en aanmelden bij: otto.vantuijl@planet.nl. We kijken uit naar een mooie en gezegende avond. 

 

 

Studie Openbaring: onbegrijpelijk of verbazingwekkend mooi

Wegens grote belangstelling komt er een 2e serie van de studie naar ‘De Openbaring van Jezus Christus’. In oktober en november 2021 is deze studie door 15 deelnemers gevolgd. Inmiddels zijn er 9 belangstellenden voor een 2e serie en er is ruimte voor nog 6. Mochten er meer belangstellenden zij, dan wordt een 3e serie gepland.

Het laatste Bijbelboek staat vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes en roept allerlei soorten reacties op. Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. In een Bijbelstudie serie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen we onze Bijbelkennis en zien we Gods grootheid in Zijn plan met mensen op aarde. Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we heel Openbaring. Deelnemers ontvangen handige overzichten en schema’s die verduidelijking en verdieping geven aan de nieuwe inzichten over Openbaring.

De studie is voor iedereen van 17 tot 97 jaar die meer wil begrijpen over Openbaring. De bijeenkomsten zijn in ‘’t Visnet’ van 19.00-21.30 op donderdag 10 maart, woensdag 16 maart, donderdag 24 maart, donderdag 7 en 14 april, woensdag 20 april en op zondag 1 mei van 13.00-16.00 uur.  

Opgeven kan bij Robert Versteeg (robert@erve.nu) of via Whatsapp (06-51446906). Meer weten? Stel dan je vraag via mail of Whatsapp.

 

Agenda:

6 februari:       Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. D.C. Groenendijk uit Piershil.

23 januari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Quak uit Rockanje

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 63: 1 (zingen)

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria (zingen)

Verootmoedigingsgebed

Lied 868: 5 (zingen)

Lezen wet in Nieuwtestamentische vorm

Lied 906: 8 (zingen)

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: ‘Heer u kent mij als geen ander’

Schriftlezing van Mattheus 6: 5-9 en

Mattheus 6 vanaf 27

Psalm 25: 6

Uitleg en Verkondiging (tekst: Mattheus 6: 9)

Lied 886

Dienst der gebeden

Collecten worden benoemd

Lied 413: 3 (zingen)

Zegen

Amenlied: 425 (zingen)

 

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Protestantse Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de         Kerk       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie       NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:

Thema: God blijft Jozef trouw, Genesis 39: 21-40. De dromen van de schenker en de bakker.

Vandaag ontdekken jullie dat God je trouw blijft, als je van Hem probeert te houden. In onrecht en moeilijkheden helpt hij je verder, zelfs als jij dat niet ziet.

Mededelingen:

Na het advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten weer mogen bijgewoond door 50 personen, exclusief alle kinderen tot en met groep 8. Dit is met ingang van zondag 23 januari aanstaande. Hierbij houden we ons aan de Covid-maatregelen: thuisblijven bij klachten, mondkapje bij verplaatsen, ruimte houden tussen de zitplaatsen. Ook is er weer kindernevendienst en kinderoppas.

Als u de dienst bij wilt wonen, kunt u zich tot vrijdagavond 23.00 uur aanmelden via de website: https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/pVmWZwK8.

Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail of u mag komen. Als u zich al eens eerder heeft ingeschreven voor de kerkdiensten, heeft u een beheerlink gekregen waarmee u inschrijvingen kunt toevoegen en wijzigen.

Bent u die beheerlink kwijt, volg dan de instructies om een nieuwe te krijgen op bovenstaande link.

Contextueel Bijbellezen

Op dinsdag 1 februari 2022 willen we om 19.30 uur weer bij elkaar komen in ‘’t  Visnet’.

We willen stil staan bij het boek Ruth en wat dit ons in de 21e eeuw nog te zeggen heeft. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten dan kan dit. Graag wel vooraf het Bijbelboek Ruth doorlezen en aanmelden bij: otto.vantuijl@planet.nl. We kijken uit naar een mooie en gezegende avond. 

Collecte Protestantse kerk, Missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp

Veel gemeenten zijn op zoek naar een manier om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar verbinding met de omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis, een moestuin voor de hele buurt of een mobiele koffiekraam voor mensen die een praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige en toegankelijke activiteiten. De gezamenlijke kerken in Beilen bouwden een oecumenisch mobiele kerk waarin ruimte is voor één persoon. Tijdens plaatselijke evenementen is de Mobiele kerk aanwezig om een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen en een e-mailadres achter te laten.

Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Dit om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen.

 

Agenda:

26 januari:      Catechisatie 15+ om 19.00 uur door Loes Plasmans en Anton van Garderen

26 januari:      Belijdeniscatechisatie om 20.00 uur door Robert Versteeg

30 januari:      Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. M.P. Vis uit Werkendam.

16 januari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht

Aanvangslied 868: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: ‘Nooit nooit nooit alleen’

Schriftlezing van Johannes 4: 1-29

Psalm 42: 1 en 3

Uitleg en verkondiging naar Johannes 4: 28a

Antwoordlied: ‘Ik zal er zijn’

‘Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal’

Gebed

Lied ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Lied 836: 1, 2, 4 en 5

Gemeenschap van brood en wijn

Bijbeltekst

Evangelisch liedboek 357: 1 en 5

Dankgebed en voorbede

Collecten worden benoemd

Slotlied 704: 1, 2 en 3

Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Heilig Avondmaal  NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de    Kerk  NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Thema: Een leugen maakt Jozefs leven kapot, Genesis 39: 1-20: Jozef en de vrouw van Potifar.

Vandaag leren jullie dat Jozef het slachtoffer wordt van een leugen. Zijn toekomst lijkt uitzichtloos.

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst van de collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor Ties en Naomi Reitsma, zij wonen met hun zoontje Judah in Tholen. Ties en Naomi gaan in maart 2022 voor een jaar naar Lesbos in Griekenland. Zij gaan daar als vrijwilliger werken in een vluchtelingenkamp waar duizenden vluchtelingen in slechte omstandigheden verblijven.

Via de stichting ‘Christian Refugee Relief’ gaan zij zich inzetten voor deze vluchtelingen.

Kerstactie ‘Steuntje in de rug’

In de afgelopen kerstperiode hebben we de actie ‘Steuntje in de rug’ gehouden. De ZWO en het college van Diakenen wil iedereen die zich hiervoor heeft ingezet bedanken. Er zijn in totaal 24 dozen met levensmiddelen uitgedeeld! We zijn erg dankbaar voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Muziekenquête

Denkt u nog aan de enquête over de muziek in onze gemeente? In ‘de Wegwijzer’ en in de socie app kunt u deze enquête vinden. We willen het muziekprofiel zoveel mogelijk laten aansluiten bij de beleving van alle gemeenteleden. Ook voor de jeugd ouder dan 12 jaar is het belangrijk de enquête in te vullen. Inleveren kan bij Marjon Atres, Oudelandsestraat 4 of mailen naar marjon@atres.nl. Inleveren bij de wijkouderling kan ook. Er zijn nu meer dan 160 formulieren ingeleverd en daar zijn we erg blij mee!

 

Agenda:

19 januari:      Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van februari

23 januari:      Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. W.A. Quak uit Rockanje.

Zondag 9 januari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
Aanvangspsalm 100: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria
Verootmoediging en genadeverkondiging
Lied 632: 1, 2 en 3
Inleidend Woord
Lied 317: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van het woord
Kindermoment
Kinderlied: ‘Hij alleen’ Schriftlezing uit Jesaja 42: 1-7 NBV
Evangelische liedbundel 109: 1, 2 en 3
Schriftlezing uit Mattheus 3: 13-17 en 4: 1 NBV
Lied 522: 1, 2 en 3
Prediking
Lied: ‘Maranatha’ (Sela)
Dankgebed, Voorbede, Stil gebed en Onze Vader
Collecten worden benoemd
Slotlied: Hemelhoog 473 ‘Zegen mij’
Wegzending en Zegen
Lied: ‘Jezus alleen’ (Sela)

Collecten:
De 1e collecte is de collecte Protestantse kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:
Thema: Jaloers op Jozef, Genesis 37: Jozef verkocht als slaaf.
Vandaag leren jullie dat jaloersheid zomaar kan leiden tot haat en geweld.

Mededelingen:
Heilig Avondmaal 16 januari
Volgende week zondag, 16 januari, vieren we in de morgendienst het Heilig Avondmaal. Vanwege de huidige coronamaatregelen kunnen we dit niet gezamenlijk in de kerk doen. U bent van harte uitgenodigd thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren. De middagdienst komt te vervallen.

Collecte Protestantse kerk: Ondersteuning gemeenten
De kerk wordt ook wel ‘de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland’ genoemd. In de protestantse kerken zijn tienduizenden vrijwilligers actief. Van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed getraind aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze vrijwilligers, maar ook professionals, met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Muziekenquête

Denkt u nog aan de enquête over de muziek in onze gemeente? In ‘de Wegwijzer’ en in de socie app kunt u deze enquête vinden. We willen het muziekprofiel zoveel mogelijk laten aansluiten bij de beleving van alle gemeenteleden. Ook voor de jeugd ouder dan 12 jaar is het belangrijk de enquête in te vullen. Inleveren kan bij Marjon Atres, Oudelandsestraat 4 of mailen naar marjon@atres.nl. Inleveren bij de wijkouderling kan ook. Er zijn nu ongeveer 120 formulieren ingeleverd en daar zijn we erg blij mee!

Vrijwilliger gezocht
De Voedselbank Tholen is op zoek naar een vrijwilliger die een cliënt, voorlopig, iedere donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur vanuit Tholen naar Sint-Maartensdijk wil en kan rijden. Dit om het wekelijkse voedselpakket op te halen. De kilometervergoeding is € 0,25/km en wordt met de cliënt afgerekend. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annie Alkema, 06-18815722.

Agenda:
16 januari: Online viering Heilig Avondmaal om 10.00 uur, voorganger is ds. J. Riemensma uit Sliedrecht
19 januari: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van februari.

2 januari 2022

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

Lied 453 (Hemelhoog) ‘Machtig God, sterke Rots’

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 98: 1 en 4 

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Leefregel: lezing van de 10 Woorden

Psalm 86 : 2 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: ‘Ik wil U volgen’

Schriftlezing van Lucas 2 : 22 t/m 39 (NBV) 

Gezang 68: ‘Zo laat Gij, Heer, uw knecht’

Prediking

Lied 270 (Hemelhoog) ‘Nu laat U mij in vrede gaan’ Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

Slotlied: ‘Toekomst vol van hoop’ Sela

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Diaconie                                                                                                     NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de         Kerk                                                                                                                          NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                               NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Thema: Een betere meester vind je niet.

Johannes 1: 35-52, Simon en Natanaël worden leerlingen van Jezus.

Vandaag leren jullie dat Jezus’ eerste leerlingen veel van Hem verwachten.

Agenda:

9   januari:      Online dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht.

 

Nieuwjaarsdag, 1 januari 2022

Liturgie voor zaterdagmorgen 10.15 uur

Gezamenlijke dienst met Poortvliet

Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Lied 513: 1, 2 en 4 

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Korte inleiding op de dienst

Aansporing / bemoediging

We zingen Lied 478: 1 en 4

Gebed

Moment voor de kinderen, we luisteren naar:

‘Kom aan boord’ 

We lezen Psalm 31: 1-14 (NBV 21)

We lezen Psalm 31: 15-25 (NBV21)

Verkondiging

Lied: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 

Geloofsbelijdenis

Lied 675: 1 en 2 

Gebeden

Collecten worden benoemd

Lied 885: 1

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Zending                                                                                                      NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                                                                                       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de         Diaconie                                                                                                        NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Agenda:

2   januari:      Online dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

9   januari:      Online dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht.