Archief zondagsbrief

Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

Liturgie voor zondagmorgen 28 augustus 10.00 uur Ds. A. L. Veerman uit Sliedrecht

Psalm 146c: 1, 3 en 7

Stilte, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Inleiding op de viering

Verootmoedigingsgebed

Leefregel

Lied: Ik zal er zijn van Sela

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 32: 14- 32

Lied 942: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Romeinen 8: 12- 17

Lied 886

Uitleg en verkondiging

Lied 837: 1, 2 en 3

Gebeden: lied 940, voortzettingsgebed, stil gebed,

Onze Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Loof de Heer

Aandacht voor de collecten

Lied 903: 1 en 6

Zegen

Collecten:

De 1e collecte is de KIA Werelddiaconaat Myanmar NL85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen

Collecte Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten.

Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Studie Openbaring:

Het laatste Bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op.

Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels heeft de studie Openbaring al twee keer plaatsgevonden en er zijn alweer nieuwe aanmeldingen.

Er is ook nog plaats voor meer deelnemers.

In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen onze Bijbelkennis en zien we God’s grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.

De geplande data zijn: 14 SEP, 22 SEP, 28 SEP, 06 OKT, 13 OKT, 20 OKT van 19.00-21.30 uur en als afsluiting 30 OKT of 06 NOV van 13.00-16.00 uur.

Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.

De studie krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht.

Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Opgeven kan via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.

Vriendelijke groet, Robert Versteeg

Agenda:

4 september: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. E. Bouman uit Stavenisse.

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. D. Roest uit Kapelle Biezelinge

Aanvangslied: Breng ons samen (Sela)

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Lied 195: Klein Gloria

Inleidend Woord

Drempelgebed en gebed om Gods ontferming

Lied 969: 1, 2, 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Liedjesbijbel, deel 4: God spreekt elke taal

Aandacht voor de kinderen

Lied: Iedereen is anders (Marcel en Lydia Zimmer)

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 11:1- 9

Overweging

Lied Opwekking 573: Heer U bent welkom

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug van de nevendienst

Kinderlied: Dapper als David

Aandacht voor de collecten

Slotlied 871:1, 2, 3 en 4

Korte inleiding op de zegen

Lied 423: 1, 2 en 3

Gezongen amen

Collecten:

De 1e collecte is voor de Eredienst

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie

NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

Mededelingen

Ichthuskerk op Braderie Tholen:

De Evangelisatie- en ZWO commissie hebben een kraam geregeld om namens de Ichthuskerk aanwezig te zijn op de Braderie op 26 en 27 augustus. We laten zien welke activiteiten we ontplooien en gaan het gesprek aan over de diverse activiteiten die we als kerk organiseren en de mogelijkheid voor een

persoonlijk gesprek. Er is aandacht voor alle leeftijden.

Wilt u meehelpen met het bemensen van onze stand, neem dan contact op met Anton van Garderen, telefoon: 06 11918100.

De Braderie is open: vrijdag van 13.00-21.00 uur en zaterdag van 9.00-19.00 uur.

We doen dit in verbondenheid met de Nederlands Hervormde Gemeente die zorgt voor koffie in de kerk.

Instrumentaal concert:

Op D.V. 9 september a.s. vindt er in de Hervormde Kerk te Tholen een instrumentaal concert plaats.

Dit concert wordt gegeven door de Canadese organist André Knevel en de Thoolse organist Peter Wildeman. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Peter Wildeman.

De avond is ten bate van Noodhulp Oekraïne (deputaat schap Bijzondere Noden). Op vertoon van dit bericht aan de kassa krijgt u €2,50 korting op een volwassen entreekaart.

De avond begint om 19.45 uur en u bent van harte welkom!

Agenda:

24 augustus: Kerk open voor gebed van 19.00- 20.00 uur.

Gebed in stilte met God, troost, verdriet, pijn, een kaars aansteken Licht voor hoop.

Er zullen altijd 2 personen aanwezig zijn, ook voor u.

Liturgie voor zondagmorgen 14 augustus 10.00 uur

Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder

Psalm: 122: 1

Woord van verwachting en groet

Gebed en genadeverkondiging

Ev. Liedbundel 203: 1 en 2

Wetslezing

Ev. Liedbundel 203: 3 en 4

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Samuel 5: 1- 12

Psalm 87: 1 en 4

Schriftlezing: Openbaring 22: 1- 5

Lied 747: 5 en 8

Verkondiging

Lied 753: 1, 2 en 6

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: De Heer is mijn herder

Aandacht voor de collecten

Ev. Liedbundel 186a: 1 en 3

Zegen

Collecten:

De 1e collecte is de KIA Werelddiaconaat Egypte NL85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Collecte Kerk in Actie Zending – Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma

motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken

aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan

betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen

georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Thools Mannen Ontbijt

Op 20 augustus wordt in het Visnet het 1e Thools Mannen Ontbijt van dit seizoen gehouden.

Thema: Te druk om te bidden. Start om 7.45 uur.

Aanmelden bij Anton van Garderen – andor.gar@kpnmail.nl

Verdere bijzonderheden in de Wegwijzer van juli/augustus.

Ichthuskerk op Braderie Tholen op 26 en 27 augustus

De Evangelisatie- en ZWO commissie hebben een kraam geregeld om namens de Ichthuskerk aanwezig

te zijn op de Braderie. We laten zien welke activiteiten we ontplooien en gaan het gesprek aan over de

diverse activiteiten die we als kerk organiseren en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Er is

aandacht voor alle leeftijden.

Wilt u meehelpen met het bemensen van onze stand, neem dan contact op met Anton van Garderen,

telefoon: 06 11918100.

De Braderie is open: Vrijdag van 13.00-21.00 uur en zaterdag van 9.00-19.00 uur.

We doen dit in verbondenheid met de Nederlands Hervormde Gemeente die zorgt voor koffie in de kerk.

Agenda:

21 augustus: Dienst om 10.00 uur, voorganger ds. D. Roest uit Kapelle- Biezelinge.

Liturgie voor zondagmorgen 7 augustus 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Aanvangspsalm: 24: 1 en 2

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied: Opwekking 428: 1, 2, 3 en 4

Inleidend Woord

Lied: Opwekking 585: 1, 2 en 3

Gebed bij opening van het Woord

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheus 24: 32 – 44

Lied 751: 1, 2, 3 en 5

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13- 18

5: 1- 11

Lied 769: 1, 4 en 6

Prediking

Lied: Weerklank 225: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Kinderlied: Opwekking 733: “10.000 redenen”

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Weerklank 211: 1, 2 en 3

Wegzending en Zegen

Collecten:

De 1e collecte is voor de Eredienst NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

Agenda:

10 augustus: Kerk open voor gebed van 19.00- 20.00 uur.

Gebed in stilte met God, troost, verdriet, pijn, een kaars aansteken Licht voor hoop.

Er zullen altijd 2 personen aanwezig zijn, ook voor u.

14 augustus: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. D. Westerneng uit ’s Gravenpolder.

Liturgie voor zondagmorgen 24 juli 10.00 uur

Voorganger dhr. Rolant Quist uit Tholen

Psalm: 98: 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied: Opwekking 464 (Sela)

Gebed om ontferming

Lied: 859: 1, 2 en 4

Genadeverkondiging en leefregel

Lied: Feest van Genade (Kees Kraaijenoord)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 18: 16- 33

Lucas 11: 1- 13

Psalm 81: 8, 9 en 11

Overdenking: Heeft bidden wel zin?

Meditatief moment met orgelspel

Lied: 836: 1, 2 en 5

Geloofsbelijdenis

Lied: Opwekking 797

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Is je deur nog op slot?

Aandacht voor de collecten

Lied: Gods zegen voor jou (Sela)

Zegen

Collecten:

De 1e collecte is de Eredienst NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Titel: Petrus bij Eneas en Dorkas – Handelingen 9: 32- 43

Thema: Een teken van leven

Doel: De kinderen ontdekken dat God aan zijn kinderen tekenen geeft die hun moed, troost en kracht

geven.

Mededelingen:

Bericht van de Beroepingscommissie:

Tussen alle vakanties door is de beroepingscommissie weer bijeen geweest op maandag

18 juli jl. In deze vergadering is uitgebreid gesproken over de kandidaten die op de zogenaamde ‘shortlist’ staan en is de rangorde bepaald waarmee we potentiële kandidaten gaan benaderen. Ondanks de vakantieperiode probeert de commissie zo snel mogelijk de eerste contacten te leggen. In de loop van augustus zal de commissie het moderamen van beide gemeenten bijpraten over het proces. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u weer informeren via de zondagsbrieven.

Met vriendelijke groet,

De beroepingscommissie

Studie Openbaring:

Het laatste bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op.

Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels heeft de studie Openbaring al twee keer plaatsgevonden en er zijn alweer nieuwe aanmeldingen.

Er is ook nog plaats voor meer deelnemers.

In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen onze Bijbelkennis en zien we God’s grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.

De geplande data zijn: 14 SEP, 22 SEP, 28 SEP, 06 OKT, 13 OKT, 20 OKT van 19.00-21.30 uur en als afsluiting 30 OKT of 06 NOV van 13.00-16.00 uur.

Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.

De studie krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht.

Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Opgeven kan via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.

Vriendelijke groet,

Robert Versteeg

Agenda:

27 juli: Kerk open voor gebed van 19:00- 20:00 uur.

Gebed in stilte met God, troost, verdriet, pijn, een kaars aansteken Licht voor hoop.

Er zullen altijd 2 personen aanwezig zijn, ook voor U.

31 juli: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. H.P. de Goede uit Werkendam

Liturgie voor zondagmorgen 3 juli 10.00 uur

Ds. C.A. van Eck uit Wolphaartsdijk

Psalm: 100

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied: 479 (Hemelhoog)

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Exodus 30:11- 16

Lied: 974: 1

Schriftlezing: Mattheüs 17: 24- 27

Lied: 974: 2

Verkondiging

Lied: 687

Dankgebed, voorbeden,

“Gebed om vrijheid “van Sela

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied

Aandacht voor de collecte

Lied: 675

Zegen

Koffiedrinken na de dienst

Collecten:

De 1e collecte is de KIA Werelddiaconaat India

NL85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de voor de Kerk

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Titel: Stefanus wordt martelaar: Handelingen 6- 7

Thema: Vervolgd omdat je Jezus volgt.

Doel: De kinderen ontdekken dat geloven in Jezus je veel kan kosten.

Mededelingen:

Collecte Werelddiaconaat India – Kerk in Actie:

Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Verslag Kliederkerk:

Zondag 26 juni heeft de eerste Kliederkerk van onze gemeente plaats gevonden. Het was een fijne middag, waarbij ontmoeten en samen zijn het doel was. We waren in totaal met ongeveer 50 kinderen en volwassenen van jong tot oud. Het thema was ‘Dagelijks brood’. Rondom dit thema is er geluisterd naar het Bijbelverhaal uit Exodus 15 en 16 en konden de kinderen ervaren hoe de mensen door de woestijn liepen op zoek naar wat te eten, we hebben liedjes gezongen met elkaar, ook een liedje met gebarentaal geleerd, we hebben spelletjes gedaan waarbij we o.a. zelf Manna konden maken en zelf Manna mochten verzamelen (maar wel precies genoeg!) en afgesloten met pannenkoeken en broodjes. We kijken terug op een gezellige, ontspannen middag. We zijn dankbaar voor iedereen die mee geholpen heeft en voor alle deelnemers die mee deden. We danken God voor Zijn voelbare aanwezigheid op deze middag. We kijken uit naar de volgende keer!

Groetjes van het Kliederkerkteam: Bianca, Anton, Renate, Andrea en Karin

Interkerkelijke Aanbidding & Bemoedigingsdienst

Zondag 10 juli om 20.00 uur is er in de Oesterschelp, Simon Lindhoudstraat 1a te Tholen een interkerkelijke Aanbidding & Bemoedigingsdienst. Met meerdere mensen uit onze kerk wordt in deze dienst samengewerkt. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst bij te wonen.

Agenda:

6 juli: Koffie, Thee en Meer bij Jannneke Nieuwenhuijzen, Ten Ankerweg 110.

Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud!

10 juli: Overstapdienst om 10.00 uur, voorganger is br. Rolant Quist.