Archief zondagsbrief

 Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

 

Collecten:                              De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                 De tweede collecte is voor de Kerk

                                                 De derde collecte is voor de Diaconie

26 juli 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.L. Veerman uit Sliedrecht

Intochtslied: Groot is uw trouw, o Heer

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria (samenzang)

Inleiding op de viering

Verootmoedigingsgebed

Lied: De rivier

Leefregel

Lied: Ik wandel in het licht

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment (kinderen in de kerk mogen naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Prediker 5: 9-19 en

Johannes 10: 7-11

Lied: Wees niet bevreesd

Uitleg en verkondiging

Lied: Stil, mijn ziel

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Heer, onze Heer

Collecte

Slotlied: Psalm 150: 1 en 2 (samenzang)

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over zieken in de gemeente. We dragen allen die te maken hebben met ziekte en zorgen Gods hulp en nabijheid toe.

 

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

 

Nieuws van Dabar op Camping Stavenisse

Bij deze willen we u graag laten weten dat het werk van Dabar op de camping weer is gestart. Om de 1,5 meter afstand tot elkaar zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Zo slapen de teams in eigen tenten in plaats van bij elkaar in de Keet en is de Witte tent alleen toegankelijk voor kinderen en jeugd tot 18 jaar en de teams. Daarnaast werken we dit jaar met teams van 4 in plaats van met teams van 8 of 9 leden en is het programma sterk aangepast.

Voorbede

Dabar is dit jaar wat minder zichtbaar voor de kerkelijke gemeentes dan anders. De teams, pastors en commissieleden kunnen de kerkdiensten van de aangesloten gemeentes niet bezoeken vanwege de Covid-19 maatregelen. Ook kunnen de gemeenteleden niet naar de camping komen voor een Campingdienst of sing-in. Het zou fijn zijn als de gemeenteleden dit jaar door middel van gebed met ons mee willen leven.

 


Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Diaconie

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

19 juli 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 87: 1, 3 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Gebed om ontferming: Lied 302 Evangelische Liedbundel

Onderwijzing bij de doop

Doopvragen

Apostolische Geloofsbelijdenis

Doopbelofte

Dooplied (Sela)

Doopbediening

Gods zegen voor jou (Sela)    

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing van Jesaja 43: 1-7

Psalm 139 (Psalmproject)

Verkondiging over tekst uit Jesaja 43: 4

Gezang 487: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Hebbe, hebbe

Collecte

Lied 868: 1, 3 en 5 (samenzang)

Zegen

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Laurens Antonius van Dijke

Mededelingen:

Aanpassing gebruiksplan

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad het gebruiksplan, op voorstel van de coronacommissie, aangepast op enkele punten. Voor de komende diensten gaan we zowel kinderoppas als kindernevendienst in de kerk aanbieden. Het hoeft dus geen reden zijn om u niet aan te melden om onze diensten bij te wonen.

Per dienst zingen we één lied samen én zingen we het Klein Gloria. Dit is de uitkomst van de berekening van wat verantwoord is in ons kerkgebouw. Daarbij is gelet op inhoud, ventilatie, aantal kerkgangers en lengte van de dienst. De kerkenraad houdt een veilige grens aan.

ZWO

Op de site van de Ichthuskerk staan twee stukjes over de projecten in Indonesië die wij als ZWO ondersteunen. Deze kunt u vinden onder ZWO Indonesië. Ook staan er twee stukjes over de huidige situatie in Papua (Irian Jaya), hierin gaat het vooral over racisme en de mensenrechtensituatie.

De ZWO wenst u veel leesplezier.

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

zondagsbrief  12 juli 2020

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                             De tweede collecte is voor de Kerk

                             De derde collecte is voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 105: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Onderwijzing bij de doop

Doopvragen

Lied: De Heer is mijn herder

Doopbelofte

Lied: Wonderlijk (Sela)

Doopbediening

Lied: ‘Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’

Schriftlezing van Matteüs 13: 1-9 en 18-23

Lied 764: 1, 2, 4 en 6

Verkondiging

Meditatief moment: Veni Sancte Spiritus (Taizé) Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 415

Zegen

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Joas Hendrik Johannes Willeboordse en aan Sela Polderman.

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

Agenda:

13 juli: Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerk

19 juli: In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Lourens Antonius van Dijke.

Zondagsbrief 5 juli 2020

Collecten:  De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat

                     De tweede collecte is voor de Kerk

                     De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

Opwekking 733: ‘10.000 redenen’  

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming: ‘Vader vol van vrees en schaamte’

Mozaïek Worship: ‘U alleen’ 

De kinderen van groep 8 van de kindernevendienst: introductie thema

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Zie de zon, zie de maan’

Schriftlezing: Psalm 8

Sela: ‘Hoe machtig is Uw naam’

Verkondiging

Opwekking 806: ‘Soeverein’

Overstap van de kinderen van groep 8 van de kindernevendienst

Lauren Daigle: ‘You say’

Dankgebed en voorbeden 

Collecte

Opwekking 710: ‘Gebed om zegen’

Zegen

In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst en worden ze uitgenodigd de overstap te maken naar catechisatie.

Mededelingen:

Kerk in Actie collecte, binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat is een groot probleem.

Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen.

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

 

Agenda:

6 juli:              Moderamenvergadering

12 juli:             In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Joas Willeboordse en Sela Polderman.

Zondagsbrief 28 juni 2020

Collecten:                                 De eerste collecte is voor de Zending

                                                    De tweede collecte is voor de Kerk

                                                    De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Opwekking 167

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 364: 1, 4, 5 en 6

Christelijke leefregel

Lied 148 uit de Evangelische Liedbundel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Elke morgen als ik wakker word’

Schriftlezing van Romeinen 8: 31-39

Opwekking 717

Verkondiging

Meditatief moment: ‘Aan mijn zij’ (Sela)

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Vragen

Hemelhoog 460

Belofte

Doop en zegen met handoplegging

Opwekking 798

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Opwekking 488

Zegen

In deze dienst wordt openbare geloofsbelijdenis afgelegd door Joris en Victoria Polderman-Mededelingen:

ZWO Indonesië

Afgelopen week heeft de ZWO een bericht ontvangen over de voortgang van de projecten in Indonesië. Omdat dit bericht te laat kwam voor de Wegwijzer van juli is het op de website geplaatst van de Ichthuskerk onder ZWO.

Mochten u dit bericht zelf willen ontvangen dan kan dit door een mail te sturen naar: otto.van.tuijl@planet.nl

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

 

Agenda:

5 juli: Overstapdienst, deze wordt geleid door Jan-Willem Westdorp. De kinderen van groep 8 nemen afscheid van de nevendienst en worden uitgenodigd voor de catechisatie die na de zomer start.

Zondagsbrief 21 juni 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Werelddiaconaat

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Lied: ‘U geeft rust in mijn ziel’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Overlijdensafkondiging

Psalm 43: 3 en 4

Gebed om ontferming

Opwekking 642

Gods gebod

Opwekking 245

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

 

Kindermoment

Kinderlied: ‘Door de kracht van de Heilige Geest’

Schriftlezing van Romeinen 8: 26-30

Woord en Geest (medley van: Heer, toon mij uw plan + Psalm 25: 2 + EB 148)

Verkondiging

Lied ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezang 470: 1, 3 en 4

Zegen

 

Mededelingen:
in Actie collecte: Werelddiaconaat, opvang ontheemden Colombia

Enkele jaren geleden werd in Colombia een vredesakkoord getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking.

Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

 Dabar

Hallo allemaal! Komende zomer ga ik meedoen met Dabar, samen met Marinda Elenbaas van de Christengemeente. We gaan van 1 tot en met 8 augustus een week naar Putten, naar camping de Rusthoeve. We hebben hier heel veel zin in, maar we hebben ook sponsorgeld nodig om daar alle activiteiten uit te kunnen voeren. Aan het eind van dit stukje staat mijn mobiele nummer. Als u wilt doneren krijgt u van mij een betaalverzoekje! Bedankt en groetjes, Sanni (0657338977) & Marinda

 

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

 

Agenda:

28 juni:  Belijdenisdienst van Thomas Quist, Joris en Victoria Polderman-Groeneveld en Yaël van Houte-Jissink.

 

 

zondagsbrief 14 juni 2020


Collecten:
​​​​De eerste collecte is voor de Diaconie: Schuldhulpvrijwilligers (SHV) Zeeland

​​​​​​​De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 116: 1, 6 en 8

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 835

Christelijke leefregel

Hemelhoog Lied 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Van A tot Z

Schriftlezing van Romeinen 8: 18-26

Lied: ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela)

Verkondiging

Lied: ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’ (Christian Verwoerd)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

De Apostolische geloofsbelijdenis

Lied 657

Zegen

 

Mededelingen:

Collecte Diaconie: Schuldhulpvrijwilligers (SHV) Zeeland

Enkele jaren geleden zijn wij op initiatief van het Leger des Heils gestart in Goes. Sinds het begin van 2017 is ons werkgebied uitgebreid over de provincie Zeeland. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Het aantal hulpvragers groeit nog steeds.

Onze vrijwilligers beschikken over de kennis en vaardigheden om mensen met financiële problemen zo goed mogelijk te helpen.Daarbij wordt eerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Daarna wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

 

Dabar

Hallo allemaal! Komende zomer ga ik meedoen met Dabar, samen met Marinda Elenbaas van de Christengemeente. We gaan van 1 tot en met 8 augustus een week naar Putten, naar camping de Rusthoeve. We hebben hier heel veel zin in, maar we hebben ook sponsorgeld nodig om daar alle activiteiten uit te kunnen voeren. Aan het eind van dit stukje staat mijn mobiele nummer. Als u wilt doneren krijgt u van mij een betaalverzoekje! Bedankt en groetjes, Sanni (0657338977) & Marinda

 

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

 

Agenda:

15 juni:Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur via videoverbinding.

 

 

Zondagsbrief 7 juni 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de collecte Dorpskerken

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                               De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 150

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Overlijdensafkondiging

Psalm 43: 3 en 4

Gebed om ontferming

Lied 1005: 1, 2, 4 en 5

Christelijke leefregel, Galaten 5: 22-23

Lied 378 uit de Evangelische Liedbundel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Dit is mijn gebod’

Schriftlezing van Romeinen 8: 1-17

Psalm 103: 5 en 7

Verkondiging

Lied 886

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 416

Zegen

Mededelingen:

Dabar

Hallo allemaal! Komende zomer ga ik meedoen met Dabar, samen met Marinda Elenbaas van de Christengemeente. We gaan in augustus een week naar Putten, naar camping de Rusthoeve. We hebben hier heel veel zin in, maar we hebben ook sponsorgeld nodig om daar alle activiteiten uit te kunnen voeren. Aan het eind van dit stukje staat mijn mobiele nummer. Als u wilt doneren krijgt u van mij een betaalverzoekje! Bedankt en groetjes, Sanni (0657338977) & Marinda

Collecte Protestantse Kerk: Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar en voor het dorp. Centraal staat hierbij de vraag ‘Op welke manier draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dit kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners of samenwerking met de dorpsraad. Ook open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp is zo’n manier. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten van groot belang.

Met uw bijdrage ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen.

 Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

Zondagsbrief 7 juni 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de collecte Dorpskerken

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                               De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 150

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Overlijdensafkondiging

Psalm 43: 3 en 4

Gebed om ontferming

Lied 1005: 1, 2, 4 en 5

Christelijke leefregel, Galaten 5: 22-23

Lied 378 uit de Evangelische Liedbundel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Dit is mijn gebod’

Schriftlezing van Romeinen 8: 1-17

Psalm 103: 5 en 7

Verkondiging

Lied 886

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 416

Zegen

Mededelingen:

Dabar

Hallo allemaal! Komende zomer ga ik meedoen met Dabar, samen met Marinda Elenbaas van de Christengemeente. We gaan in augustus een week naar Putten, naar camping de Rusthoeve. We hebben hier heel veel zin in, maar we hebben ook sponsorgeld nodig om daar alle activiteiten uit te kunnen voeren. Aan het eind van dit stukje staat mijn mobiele nummer. Als u wilt doneren krijgt u van mij een betaalverzoekje! Bedankt en groetjes, Sanni (0657338977) & Marinda

Collecte Protestantse Kerk: Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar en voor het dorp. Centraal staat hierbij de vraag ‘Op welke manier draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dit kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners of samenwerking met de dorpsraad. Ook open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp is zo’n manier. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten van groot belang.

Met uw bijdrage ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen.

 Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!


Zondagsbrief Pinksteren, 31 mei 2020

Collecten:                De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte:  Pinksterzending

                                   De tweede collecte is voor de Kerk

                                    De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Psalm 87: 1, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet (Sela)

Gemeenteleden over Pinksteren

Opwekking 167: ‘Samen in de naam van Jezus’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment door Renate Berkeij

Kinderlied: ‘Ik ben bij je’

Schriftlezing van Genesis 11: 1-9

 

Schriftlezing van Handelingen 2: 1-13

Lied 687: 1 en Lied 704: 3

Verkondiging

Meditatief moment: ‘Veni Sancte Spiritus’

Lied 675

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

 

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

 

Kerk in Actie collecte, Pinksterzending: Jonge kerk in Marokko

In Marokko is het, behalve voor niet-Marokkanen, niet toegestaan om christen te zijn. Steeds meer mensen uit landen in Afrika willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken. Zij stranden dan in dit Noord-Afrikaanse land, veel van hen zijn christen. Daarnaast komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren, waardoor de kerk in Marokko groeit.

Deze kerk leidt predikanten op en bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen. Ook biedt zij hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en beroofd zijn. Kerk in Actie steunt dit werk van de kerk(en) in Marokko.

 

Zondagsbrief 24 mei 2020

Collecten:                                                                 De eerste collecte is voor de Diaconie

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

                                                                                   De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Lied 84a

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 377: 1, 2 en 3

De Tien Geboden

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lied 680

Kindermoment door Maria van Beusichem-van Marle

Kinderlied: Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje

Schriftlezing van Handelingen 1: 13-26

Lied 148 uit de Evangelische Liedbundel

Verkondiging

Meditatief moment

Gezang 235

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezang 474

Zegen

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

Agenda:

31 mei: Pinksterdienst, aanvang 10.00 uur.

Lied 148 uit de Evangelische liedbundel

            Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

            Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

            Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

            Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Gezang 235

            In bidden en in smeken,

            maak onze harten een.

            Wij hunk’ren naar een teken,

            o, laat ons niet alleen.

            De Heiland is getreden

            aan ‘s Vaders rechter hand:

            wij wachten hier beneden

            de gaven van zijn hand.

            Wijd open staan de deuren,

            nu is de toegang vrij.

            Voor wie verweesd hier treuren

            is Jezus’ hulp nabij.

            Al dreigen nog gevaren,

            al wacht ons kruis en strijd,

            de Geest zal ons bewaren,

            de Geest, die troost en leidt.

Gezang 474

            God roept ons, broeders, tot de daad;

            zijn werk wacht, treedt dan aan

            en weest gereed om elke weg,

            die Hij u wijst, te gaan.

            Wij weten dat, wat komen mag,

            toch hij slechts wint die waagt,

            en wie zich zelve geven wil

            door ‘t donker vlammen draagt.

            God roept, en in Hem is de kracht,

            die onze zwakheid staalt.

            Dit is de vreugd, dat Hij het doel

            en onze vaart bepaalt.

            Dat Hij ons over grenzen heen

            laat zien het groot gezicht

            van aller mensen broederschap

            in ‘t ene, godlijk licht.

            God roept, en wat de mensen scheidt

            dat zij geen scheiding meer;

            zijn liefde houde ons allen saam

            en samen met de Heer.

            Want wat er in de wereld woed’,

            toch is het God die wint

            en in een elk die Hem behoort

            het nieuwe rijk begint.

 

Zondagsbrief  17 mei 2020

Collecten:                                                               De eerste collecte is voor de Zending

                                                                                 De tweede collecte is voor de Kerk

                                                                                 De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor de Jeugddienst, zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Psalm 68 Psalm Project

Stil gebed, bemoediging en groet

Onze schuilplaats is God (mozaïek)

Opwekking 789: Lopen op het water

Inleiding op het thema

Aan uw voeten, Heer (Marcel en Lydia Zimmer)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

 

 

Schriftlezing: Matteüs 6: 5-15

Ruimte voor U (Sela)

Verkondiging

Look up child (Lauren Daigle)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Opwekking 832: Jezus Overwinnaar

Zegen

 

Deze jeugddienst heeft het thema ‘Alleen samen’.

De dienst wordt begeleid door een band die bestaat uit: Judith Geuze (piano), Anco Westdorp (saxofoon), Jan-Willem Westdorp (slagwerk) en Esmay Roggeband (zang)

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

 

Agenda:

21 mei: Hemelvaartsdienst, deze dienst begint om 10.00 uur

24 mei: Gezamenlijke dienst van Tholen, Poortvliet en Oud-Vossemeer.

 

 

Zondagsbrief 10 mei 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                             De derde collecte is voor de Bloemendienst

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 138: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Psalm 43: 3 en 4

Christelijke leefregel

Meditatief moment

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Mozes ging de berg op

Schriftlezing: Openbaring 22

Lied 377: 1, 2 en 3

Verkondiging

Ik zal er zijn (Sela)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lichtstad met uw paarlen poorten

Zegen

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

 

Agenda:

11 mei: (Video)Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur.

17 mei: Jeugddienst, met een kleine band live in de dienst. Het thema is: ‘Alleen samen’. Deze dienst is interactief, het is handig om je mobiel bij de hand te houden.

Zondagsbrief  3 mei 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte:    
                                                           Noodhulp    Nigeria

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Opwekking 733: ‘Tienduizend redenen’

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lege handen – Theo van Teijlingen

Christelijke leefregel

Lied 148 uit de Evangelische Liedbundel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Openbaring 7

 

Lied 726: 1, 2 en 3

Verkondiging

Meditatief moment: Aan mijn zij (Sela)

Hemelhoog 479: ‘Heer, U bent mijn leven’

Jan-Willem Westdorp vertelt over zijn stage

Kinderlied: ‘Ik volg de Heer’

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 708: 1 en 6 ‘Wilhelmus’

Zegen

 

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Anders heeft de penningmeester extra werk met het overboeken van deze bedragen. Alvast bedankt!

 Kerk in Actie collecte: Noodhulp Nigeria

Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.

In Noord-Nigeria hebben mensen het zwaar door de terreur van Boko Haram. Onder hen zijn veel kinderen, die soms de meest verschrikkelijke dingen hebben gezien. Kerk in Actie heeft, samen met een lokale organisatie, een programma voor traumaverwerking opgezet.

Ongeveer honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over de ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten. Ook worden vrijwilligers getraind om in de eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking.

Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.

In deze moeilijke tijd is het fijn zo veel gelukwensen te krijgen!

Wij hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de kerk mogen ontmoeten.

Hartelijke groeten, Dit Quist.

zondagsbrief 26 april 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                             De tweede collecte is voor de Kerk

                                                             De derde collecte is voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Opwekking 695: ‘Stil’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Toekomst vol van hoop (Sela)

Tien geboden

Opwekking 798: ‘Houd vol’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied, EB 188: ‘‘k Stel mijn vertrouwen’

Schriftlezing: Openbaring 5

In resurrectione tua, Christe (Taizé)

‘In uw opstanding, Christus, verheugen hemel en aarde zich’

Verkondiging

 

Tekst: ‘Wees niet verdrietig. De Leeuw uit de stam Juda, de Telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.’                  Openbaring 5: 5

 

Alles voor Hem (Sela)

De Apostolische Geloofsbelijdenis

EB 275: ‘‘k Heb geloofd en daarom zing ik’

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 913 – Wat de toekomst brengen moge

Zegen

 

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

 

 

 

Zondagsbrief 19 april 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Diaconie

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Lied 657: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Overlijdensafkondiging

Bless the Lord, my soul (Taizé) = Psalm 103

(vertaling: Prijs de HEER, mijn ziel.

 Prijs zijn heilige naam, want Hij leidt mij tot het leven.)

Gebed om ontferming: Lied 1005

Christelijke leefregel: Johannes 8: 12 + Matteüs 5: 14-16

In Jezus’ naam (Sela)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Lied 806

Schriftlezing: Openbaring 1: 4-20

Lied 624: 1 en 3

Verkondiging

Opwekking 464

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Jezus, Hij is Koning

Zegen

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

 

Oproep voor hulp bij project uitbreiding kerkzaal

Ondanks deze ongewone periode ligt het project uitbreiding kerkzaal niet stil. De werkzaamheden aan de woning zijn klaar, het casco van de extra aanbouw staat.

Voor het witten en behangen van de kerkzaal en bij het afwerken van de extra aanbouw hebben we dringend hulp nodig. In de kerkzaal is genoeg ruimte om 1,5 meter uit elkaar te blijven en we kunnen op verschillende tijden werken. Wilt u meehelpen, meldt u zich daarvoor aan bij een van de kerkrentmeesters of stuur een mail naar: kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

U kunt ook langskomen, op de avonden van maandag tot en met donderdag wordt er vaak gewerkt.

 

Zondagsbrief Pasen, 12 april 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is de Kerk in Actie Paascollecte

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

De Paaskaars wordt brandend binnengedragen

Afkondigingen

EB 122 – Daar juicht een toon

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging

Opwekking 354 – Glorie aan God

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord tot de kinderen

Kinderlied: De steen is weg! (Elly en Rikkert)

Schriftlezing: Matteüs 28

Lied 578 – O kostbaar kruis

Verkondiging

Opwekking 71 – Jezus leeft in eeuwigheid

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 634 – U zij de glorie

Zegen

Uitleg liturgische schikking:

Vandaag zijn we getuige van het lege graf: Jezus is opgestaan!

De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan als witte bloemen om de opening van het lege graf. Wit is de kleur van een nieuw begin.

De bloesemtakken drukken de, nog een beetje ingehouden, vreugde uit.

Na het verdriet over de dood van hun geliefde Meester, is er nu de grote verrassing van de opstanding.

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst thuis meemaken kunnen we geen collectes meer houden. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

 

Kerk in Actie Paascollecte: Kinderen in de knel

Geen plaats voor een kind, dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van ‘Dalits’ worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte en zij worden in India geminacht. ‘Dalits’ vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Kinderen van ‘Dalits’ worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd, waardoor veel kinderen vroegtijdig stoppen met school. Daardoor werken ze al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten biedt Cards huiswerkbegeleiding en is er aandacht voor muziek, dans en sport. Kinderen krijgen hierdoor weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

 

Bericht van de ZWO

Ieder jaar zorgt de ZWO voor kaarten tijdens de paasgroetenactie van Kerk in Actie. Deze kaarten worden naar gevangenen gestuurd om hen te bemoedigen. Ook dit jaar zijn er weer kaarten verstuurd, maar door de sluiting van de kerk op een andere manier. De leden van de ZWO commissie hebben 150 paaskaarten geschreven en verstuurd naar Kerk in Actie, zij zorgen voor de verdere verspreiding.

Normaal gesproken worden de portokosten verdeeld onder alle deelnemende gemeenteleden. Wij hebben, als ZWO, nu alle kosten voor onze rekening genomen. Dit jaar kunt u ons met deze actie helpen door een gift over te maken naar de ZWO commissie op het bankrekening nummer van de ZWO:

NL85 RABO 0362 6290 48. Alvast bedankt namens de ZWO commissie.

 

Liturgie voor 10 april 2020: Goede Vrijdag

Afkondigingen
Gezang 177 – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 27:27-31
Via Dolorosa (Sela)
Schriftlezing: Matteüs 27:32-44
Jesus remember me (Taizé)
Schriftlezing: Matteüs 27:45-50
De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Orgelspel: Lied 590:1

     Nu valt de nacht.

     Het is volbracht:

     de Heer heeft heel zijn leven

      voor het menselijk geslacht

      in Gods hand gegeven.

Schriftlezing: Matteüs 27:51-55
Meditatief moment: Erbarme Dich (Matthäus Passion J.S. Bach)
Verkondiging
Door Hem volbracht (Sela)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Lied 575 – Jezus, leven van ons leven
Zegen
Stilte

Liturgie voor 9 april 2020: Witte Donderdag

Orgelspel: Anja Elenbaas

Afkondigingen
Psalm 63:1,2,3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Bleibet hier und wachet mit Mir’ (Taizé)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 26:36-46
Opwekking 727 = Psalm 16 ‘Ik val niet uit uw hand’
Verkondiging
‘Bid met Mij’ (Sela)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Lied 247 ‘Blijf mij nabij’
Zegen
Orgelspel

 

Zondagsbrief  5 april

Collecten:                 De eerste collecte is de collecte Jeugdwerk (JOP) Palmpasen

                                    De tweede collecte is voor de Kerk

                                    De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Welkom en mededelingen

Psalm 62: 1 + Bij God ben ik geborgen (Taizé)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming:

Psalm 130c

Woord van bemoediging

Opwekking 695

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Als ik mijn ogen sluit

Schriftlezing uit het OT van Exodus 12: 1-14

Schriftlezing uit het NT van Lukas 22: 14-20

Lied 256

Verkondiging:

Lukas 22: 15-16

‘Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesach maal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie: Ik zal geen Pesach maal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’

Meditatief moment

Lied 512

Dankgebed en voorbeden

Lied 835

Zegen

Uitleg liturgische schikking:

De liturgische schikking is gemaakt bij het moment dat een vrouw Jezus zalfde met zeer kostbare olie.

Zalving is een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen, maar het is heel Bijbels. Profeten en koningen worden gezalfd bij het begin van hun taak en wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt, in het teken van het zalven, Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken een beetje op de palmtakken.

Mededelingen:

Diensten tijdens de stille week

In de stille week willen we op de gebruikelijke momenten onlinediensten uitzenden:

  • 9 april: Witte Donderdag om 19.00 uur, we vieren dan geen Heilig Avondmaal
  • 10 april: Goede Vrijdag om 19.00 uur
  • 12 april: Pasen om 10.00 uur

 

Collecten

Nu de dienst thuis wordt beluisterd, kunnen we geen collecten meer houden. Toch vermelden we bij elke dienst de collectedoelen. U kunt overwegen om per maand een verzamelbedrag over te maken, dit zijn hiervoor de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

De kerkrentmeesters bedanken iedereen die spontaan al een gift heeft overgemaakt.

 Collecte Jeugdwerk Palmpasen: Jongeren beleven het paasverhaal

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten, maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.

In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur.

Met uw bijdrage kan JOP (Jong Protestant) meer jongeren kennis laten maken met het paasverhaal.

 Nieuws over Kor Grit

Door de omstandigheden in de wereld die het coronavirus veroorzaakt zijn Kor en Saskia afgelopen week, op dringend advies van de Nederlandse regering, terug gekomen uit Indonesië. Dat kon nu nog via een reguliere vlucht.

Het is voor beiden een grote teleurstelling dat ze al weer zo snel in Nederland terug zijn en hopen dan ook zo snel als mogelijk weer terug te gaan. Er staan inmiddels 2 verhalen van Kor op de website van de Ichthuskerk onder de kop ZWO Indonesië.

Bericht van de ZWO

Ieder jaar zorgt de ZWO voor kaarten tijdens de paasgroetenactie van Kerk in Actie. Deze kaarten worden naar gevangenen gestuurd om hen te bemoedigen. Ook dit jaar zijn er weer kaarten verstuurd, maar door de sluiting van de kerk op een andere manier. De leden van de ZWO commissie hebben 150 paaskaarten geschreven en verstuurd naar Kerk in Actie, zij zorgen voor de verdere verspreiding.

Normaal gesproken worden de portokosten verdeeld onder alle deelnemende gemeenteleden. Wij hebben, als ZWO, nu alle kosten voor onze rekening genomen. Dit jaar kunt u ons met deze actie helpen door een gift over te maken naar de ZWO commissie op het bankrekening nummer van de ZWO:

NL85 RABO 0362 6290 48. Alvast bedankt namens de ZWO commissie.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst van de collecte die, op Witte donderdag 9 april, bij het Heilig Avondmaal gehouden zou worden is bestemd voor afdeling Tholen van stichting de Zonnebloem. Zij verzorgen activiteiten in de kernen Tholen, Oud-Vossemeer en St. Philipsland.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen en dat geldt ook voor onze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten ze zichzelf in voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking. Als er bijvoorbeeld behoefte is aan gezelschap komen de vrijwilligers graag langs voor een kopje koffie of om samen op pad te gaan. Ook organiseren ze verschillende activiteiten zoals uitjes, bezoeken aan uitvoeringen en museumbezoek.

Ondanks dat het Heilig Avondmaal niet wordt gehouden willen wij dit doel toch bij u onder de aandacht brengen.

 

 

Zondagsbrief 29 maart 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is de Kerk in Actie 40dagen collecte: Ghana

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Welkom en mededelingen

Orgelspel: Psalm 43: 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 919

Woord van bemoediging

Tien Geboden

Psalm 119 – verschillende versies

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Lukas 5:12-16

Opwekking 46

Schriftlezing van Lukas 13: 45-46

Schriftlezing van Leviticus 14: 1-20

Psalm 42 –verschillende versies

Verkondiging

Tekst: ‘Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein!’ Lukas 5: 13

Meditatief moment (orgel)

Opwekking 614

Dankgebed en voorbeden

Gezang 467

Zegen

 

Bij de liturgische schikking:

Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil.

De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood. We zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze wolk van graszaden.

 

Mededelingen:

Collecten

Nu de dienst thuis beluisterd wordt, kunnen we geen collecten meer houden. Toch vermelden we bij elke dienst de collectedoelen. U kunt overwegen om per maand een verzamelbedrag over te maken, dit zijn hiervoor de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

De kerkrentmeesters bedanken iedereen die spontaan al een gift heeft overgemaakt.

 Kerk in Actie 40dagen collecte: Ghana

In Ghana is er veel armoede, de bevolking in het noorden is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort, samen met een lokale organisatie, deze meisjes op en zorgt voor opvang. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook wordt er preventief gewerkt door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

zondagsbrief

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Welkom en mededelingen

Orgelspel: Psalm 42

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 887

Woord van bemoediging: Lied 916

Enkele woorden tot de kinderen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest    

Schriftlezing: Jesaja 58

Lied 297 uit de Evangelische Liedbundel

Verkondiging

Lied 304 uit de Evangelische Liedbundel

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 939

Dankgebed en voorbeden

Lied 416

Zegen

Coronavirus

De kerkenraad heeft kennis genomen van de maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Protestantse Kerk heeft daarop gereageerd met het advies om tot en met 31 maart kerkdiensten niet groter te laten zijn dan 100 personen. De kerkenraad neemt daarin zijn verantwoordelijkheid en heeft besloten dat onze diensten van 15, 22 en 29 maart niet doorgaan.

De PKN zendt zondag om 9.30 uur via NPO2 een korte kerkdienst uit waarin ds. René de Reuver voorgaat. Ook kunt u via kerkdienstgemist.nl de uitzending van de Ontmoetingskerk in Poortvliet beluisteren, ds. Broere gaat daar voor.

Voor de daaropvolgende zondagen zal de kerkenraad per zondag proberen een passende oplossing aan te bieden.

Tot slot vragen we ieder van u zich goed op de hoogte te stellen van de richtlijnen van het RIVM, zodat we onze naasten niet onnodig in gevaar brengen via de kerkdiensten, maar ook niet in de doordeweekse sociale omgang met elkaar.

Mededelingen:

De kerkenraad heeft u, in een brief, geïnformeerd over de besluiten die we noodgedwongen hebben genomen. Als u daar vragen over heeft, neem dan gerust contact op met een van de kerkenraadsleden.

Kerkdienst

De kerkdienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl. Via de website van de kerk, www.ichthuskerktholen.nl is de dienst direct te bereiken.

 

Lied 297 uit de Evangelische Liedbundel

 

            Hier in uw heiligdom 
            dicht bij de troon
            vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
            Zo komen wij tot U
            met heilig ontzag
            als uw Geest ons trekt tot U.

           Rein door Uw zuiver bloed
           met zekerheid
           dat wij geborgen in uw liefde zijn
           staan wij vrijmoedig hier
           en antwoordt ons hart
           op de roepstem van uw Geest.

           Heer, ik wil horen
           uw zachte stem.
           Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
           Open mijn ogen Heer
           opdat ik het licht
           van uw aangezicht zal zien.

Lied 304 uit de Evangelische Liedbundel.

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer, ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer,
dat wij uw naam verhogen Heer.

Zondagsbrief 8 maart 2020

Collecten:                              De eerste collecte bij de uitgang is voor de Eredienst

                                                                       De tweede collecte bij de uitgang is voor de Kerk

De derde collecte bij de uitgang is de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd (Als kerk naar de mensen toe)

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Muzikale middagdienst 16.00 uur

 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan

Liva Elisabeth van den Bergh.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

 

 

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Mededelingen:

Coronavirus

De kerkenraad volgt het advies van de PKN op, om passende maatregelen te nemen en de mogelijke besmetting met het coronavirus in te perken. Het geven van een hand bij aanvang en het einde van de dienst vervalt en alle drie de collectes worden gehouden bij de uitgang.

Ook schaft de kerkenraad kleine bekertjes aan voor de komende Avondmaalsdiensten. Verder vertrouwen we erop dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid hierin neemt.

Gemeentevergadering

Op woensdag 11 maart houden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. Deze avond worden de financiën en de plannen van het College van Kerkrentmeesters, de diaconie en de ZWO besproken.

Na de pauze willen we met elkaar praten over jeugdtrends 2020. We nodigen nadrukkelijk de ouders en club- en catecheseleiding uit om deel te nemen aan dat gesprek. Aanvang 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

Collecteafkondiging, zondag 15 maart: Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om rond te komen en voor hun gezinnen te kunnen zorgen. Zo wordt er gereedschap verstrekt en zaad om te zaaien. Boerinnen krijgen training om zeep te maken, zodat ze een eigen inkomen verdienen en hun kinderen naar school kunnen.

Met uw bijdrage ondersteunt u de boeren en boerinnen zodat zij goed voor hun kinderen kunnen zorgen.

 NLdoet 2020

Op vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart wordt door het Oranjefonds de jaarlijkse actie NLdoet georganiseerd.

Op vrijdag 13 maart kan er geholpen worden, van 9.30 uur tot 15.30 uur, bij Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9 in Tholen.

Op zaterdag 14 maart kan er geholpen worden, van 9.00 uur tot 16.00 uur, bij Thomashuis Lepelstraat,

Kladseweg 22 in Lepelstraat. Op deze dag wordt de tuin onderhouden en worden enkele gebouwen gebeitst. Aanmelden voor deze dag kan op de site van NLdoet. Een mail sturen kan ook naar: lepelstraat@thomashuis.nl.

 

Agenda:

11 maart:   Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

17 maart:   Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

19 maart:   Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van april

31 maart:   Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Besproken wordt: ‘De Schepping’, Genesis 1 en 2.

           

 


Zondagsbrief 1 maart 2020

Collecten:      De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd (Voorjaarszending)

                                                De tweede collecte is voor de Kerk

                                                Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Intochtslied: 562: 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Lied 1005: 1 en 2

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging

Lied 1005: 3 en 4

Lezing leefregel

Lied 1005: 5

Gebed om de opening van de harten

Uitleg project

Kinderen kunnen naar de nevendienst

Schriftlezing uit Johannes 13: 1-17

Lied 569

Prediking

Lied 838: 1, 3 en 4

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied 187: 1, 3 en 4

Inzameling van de gaven

Slotlied ELB 119

Wegzending en zegen

 Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in onze gemeente. We leven mee met wie een slecht bericht

heeft gehad, een behandeling ondergaat of op dit moment herstelt. We vertrouwen hen toe aan de zorg van onze hemelse Vader.

 Mededelingen:

Huispaaskaars

Het bestelformulier voor de huispaaskaars ligt op de leestafel bij allebei de ingangen van de kerk. U

kunt uw bestelling doorgeven tot en met zondag 1 maart 2020.

 Bijeenkomst voor mannen

Tijdens de laatste bijeenkomst was de vraag om te kijken naar de gesteldheid van ons hart in onze

relatie met de Hemelse Vader. Zaterdag 7 maart is onze volgende bijeenkomst. Deze keer zal ds. Piet de Graaf uit Kruiningen spreken. Ds. de Graaf is met emeritaat, maar staat nog midden in de samenleving. Hij werkte in de bouwsector voordat hij werd geroepen voor het ambt van predikant, daar zal hij op 7 maart meer over vertellen.

De bijeenkomst is in de Oesterschelp, Simon Lindhoutstraat 1A in Tholen, inloop is vanaf 07.45 uur. Graag vooraf opgeven door te mailen naar: jhage61@zeelandnet.nl

De laatste ontmoeting van dit seizoen staat gepland voor zaterdag 18 april 2020.

Met broederlijke groet, Comité TMO

 Collecteafkondiging, zondag 8 maart: Kerk in Actie collecte 40 dagentijd (Als kerk naar de

mensen toe)

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen?

Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van de kerk die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten wordt, maar wel op een andere manier gedeeld.

De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

NLdoet 2020

Op vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart wordt door het Oranjefonds de jaarlijkse actie NLdoet georganiseerd.

Op vrijdag 13 maart kan er geholpen worden, van 9.30 uur tot 15.30 uur, bij Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9 in Tholen.

Op zaterdag 14 maart kan er geholpen worden, van 9.00 uur tot 16.00 uur, bij Thomashuis Lepelstraat, Kladseweg 22 in Lepelstraat. Op deze dag wordt de tuin onderhouden en worden enkele gebouwen gebeitst. Aanmelden voor deze dag kan op de site van NLdoet. Een mail sturen kan ook naar: lepelstraat@thomashuis.nl.

 

Agenda:

2 maart:          Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

3 maart:                     Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

4 maart:                     De catechisatie van de groep 16+ vervalt deze week

4 maart:                     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadsvergadering

8 maart:     Doopdienst van Liva van den Bergh, dochter van André en Margreet van den Bergh-van Dongen

17 maart:   Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

19 maart:   Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van april

 


Zondagsbrief 23 februari 2020

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

niet lezen of schrijven. Dit is moeilijk, omdat ze graag meer willen leren over de Bijbel. Kerk in Actie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Welkom en mededelingen

Aanvangslied, Psalm 119: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria 

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied 885: 1 en 2

Inleidend woord

Hemelhoog 679

Gebod: Leviticus 19: 9-18

Lied 316: 1 en 4

Gebed  bij de opening van het Woord

Paasproject: Ken je mij?/Waarom juich je voor mij?

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Mattheus 5: 33-48

Lied 791: 1, 2, 3 en 4

Preek

Lied 838: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Kinderen komen terug

Kinderlied: Evangelische liedbundel 498                                            

Inzameling van gaven

Slotlied 793a: 1, 2, 3 (Melodie ELB 357)

Zegen

 

Mededelingen:

Huispaaskaars

Het bestelformulier voor de huispaaskaars ligt op de leestafel bij allebei de ingangen van de kerk. U

kunt uw bestelling doorgeven tot en met zondag 1 maart 2020.

Collecteafkondiging, zondag 1 maart: Kerk in Actie collecte 40 dagentijd (De kracht van

Bijbelverhalen)

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meeste van deze migranten kunnen traint voorgangers in de storytellingmethode. Dit is een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld. Met elkaar wordt gezocht naar de betekenis van het verhaal voor het eigen leven.

De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten moed uit deze verhalen. Met uw bijdrage steunt u dit mooie doel van Kerk in Actie.

 

 

Agenda:

24 februari:     Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

26 februari: Biddag voor gewas en arbeid. In de dienst van 10.00 uur is een groep senioren van Noord- en Zuid-Beveland bij ons te gast. Ds. Broere is deze morgen de voorganger. De avonddienst begint om 19.00 uur, de voorganger is dan ds. Westerneng uit ’s-Gravenpolder.

 

 

Kinderlied: Evangelische liedbundel

HH 679: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het

licht overwint.

 

2 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het

licht overwint.

 

3 Staan wij oog in oog met U, Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het

licht overwint.


Zondagsbrief 16 februari 2020

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke

Intochtslied 149: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied van toenadering, Psalm 62: 1 en 5           

Toenaderingsgebed

Genadeverkondiging  

Leefregel         : ‘10 woorden in NT perspectief’

Psalm 138: 2 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen mogen naar de nevendienst Lezing uit Ruth 1: 13b-22

Lied 139b

Lezing uit: Mattheus 11: 25-30

Overdenking: ‘van wanhoop naar hoop’

Orgelspel

Lied 885: 1 en 2         

Dankzegging, voorbede, stil gebed en het Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Kinderlied: ‘Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart’

Collecte

Lied 793: 1, 2 en 3

Zegen

Mededelingen:

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 20 februari samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen.

Collecteafkondiging, zondag 23 februari: Kerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben bijna

geen rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Zij mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam. Zij kunnen daar terecht voor een maaltijd, informatie, scholing en advies bij medische problemen.

Met uw bijdrage steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze samenleving.

Agenda:

18 februari: Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

19 februari: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

19 februari: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 februari: Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van maart.

Kinderlied: Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart

Met mijn hele ziel, mijn hele verstand

Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf

Als ik ga, of sta

Of wacht op Zijn ja

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart

Zondagsbrief 9 februari 2020

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Catechese en Educatie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Vandaag is het een jeugddienst met als thema: ‘Basic fit’.

Er is een uitgewerkte liturgie.

 

 

Het combo bestaat uit: Judith, Anco, Jan-Willem, Eva, Nienke en Rolant, met zang van Jaap, Anke en Esmay.

Na de dient is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom.

 

Mededelingen:

Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 12 februari bent u hartelijk welkom vanaf 10.15 uur in ‘Het Visnet’. Ds. A.W.W de Ruiter is

onze gastspreker en het onderwerp is: papiersnijkunst.

Meer informatie vindt u in ‘De Wegwijzer’. Graag aanmelden voor zondag 9 februari.

 

Valentijnspecial BUtogether

Op vrijdag 14 februari houdt BUtogether een stellenavond in de Ichthuskerk. De bekende spreker en

voorganger Wim Grandia zal spreken over ‘communicatie in je relatie’. Ben je verliefd, verloofd of

getrouwd? Dan is voor jong en oud deze avond een waardevolle aanrader. Aanvang 20.00 uur.

Van 15.30 uur tot 16.30 uur is er een programma voor vrouwen, ook voor wie geen relatie heeft. Tijdens het middagprogramma is er kinderoppas. Zie ook het prikbord of www.butogether.nl.

 

Agenda:

19 februari: Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van maart

20 februari: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

Zondagsbrief  2 februari 2020

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Oeganda

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. ten Kate uit Bergen op Zoom

Welkom en mededelingen

Psalm 112: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 112: 3 en 4

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Psalm 112: 5

Schriftlezing uit Jesaja 43: 9-13

Lied 841: 1 en 2

Schriftlezing uit Mattheus 5: 1-16

Lied 841: 3 en 4

Verkondiging

Lied 967: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Geloofsbelijdenis van Nicea

Lied 967: 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Regeer in mij

Inzameling van gaven

Lied 823: 1, 4 en 5

Zegen

 

Mededelingen:

Jeugddienst

Aanstaande zondag, 9 februari, houden we weer een jeugddienst. Veel mensen doen veel moeite voor een goede lichamelijke conditie door sport of fitness en gezond voedsel, maar wat doe je eigenlijk voor je geestelijke conditie? Het thema voor de dienst is: Basic fit. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door ds. Broere. Het combo bestaat uit: Judith, Anco, Jan-Willem, Eva, Nienke en Rolant, met zang van Jaap, Anke en Esmay. Neem gerust vrienden mee!

Collecteafkondiging, zondag 9 februari: collecte Catechese en educatie

In onze kerk, en andere gemeenten in het land, zijn veel gemeenteleden vrijwilliger als bijvoorbeeld ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op een ander gebied. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak.

De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk.

De ‘blended training Nieuwe Ambtsdragers’, bestaat uit een e-learning en uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte voor uitwisseling van kennis met elkaar.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk deze trainingen op een vernieuwende manier aanbiedt.

Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 12 februari bent u hartelijk welkom vanaf 10.15 uur in ‘Het Visnet’. Ds. A.W.W de Ruiter is

onze gastspreker en het zal gaan over het onderwerp: Papiersnijkunst.

Meer informatie vindt u in ‘De Wegwijzer’. Graag aanmelden voor zondag 9 februari.

Valentijnspecial BUtogether

Op vrijdag 14 februari houdt BUtogether een stellenavond in de Ichthuskerk. De bekende spreker en

voorganger Wim Grandia zal spreken over ‘communicatie in je relatie’. Ben je verliefd, verloofd of

getrouwd? Dan is voor jong en oud deze avond een waardevolle aanrader. Aanvang 20.00 uur.

Van 15.30 uur tot 16.30 uur is er een programma voor vrouwen, ook voor wie geen relatie heeft. Tijdens het middagprogramma is er kinderoppas. Zie ook het prikbord of www.butogether.nl.

Agenda:

3 februari:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

4 februari:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

5 februari:  Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

5 februari:  Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

9 februari:  Jeugddienst met medewerking van een combo. Thema: Basic fit

19 februari: Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’

20 februari: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

 

Kinderlied: Opwekking 569: Regeer in mij

 

Over al wat leeft,

bent U de hoogste Heer,

als de zon opkomt

elke morgen weer.

Daarom vraag ik U,

Heer van zee en land:

neem ook mijn leven in uw hand.

 

Regeer in mij

met al uw kracht

in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

er is een ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

 

Laat alles wat ik zeg

en alles wat ik denk

als een spiegel zijn

van wie U in mij bent.

U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:

Heer, neem mijn leven in uw hand.

 

Regeer in mij

met al uw kracht

in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

Er is een ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

 

o Heer regeer in mij vandaag.

Zondagsbrief 26 januari 

Collecten: De eerste collecte is de Collecte Jeugdwerk: Sirkelslag 

De tweede collecte is voor de Kerk
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds
26 januari 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur
Ds. P.A. Broere


In deze dienst ontvangen Kort Grit en Saskia Wishart Gods zegen voor hun uitzending naar de Christelijke Universiteit Duta Wacana (UKDW) in Yogyakarta, Indonesië.
Er is muzikale medewerking van zangkoor d’Accord en van een combo.
We volgen een uitgewerkte liturgie.


Rectificatie: na de Christelijke leefregel zingen we:
Lied 415: 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer.
Amen, God, uw naam ter eer.


Berichten uit de gemeente:
Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in onze gemeente.
We dragen ieder die zorgen of verdriet heeft op aan de hoede van onze hemelse Vader.

Mededelingen:
Collecteafkondiging, zondag 2 februari, Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen is er steeds moeilijker te voorspellen door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen. Zij strijden dagelijks om het hoofd boven water te houden. Boeren krijgen nieuwe (duurzame) technieken, voor productie en opslag van gewassen, aangeleerd. Ook worden er energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.
Met uw bijdrage kunnen boeren in de toekomst niet alleen droogte, maar ook wateroverlast aan.

Valentijnspecial BUtogether
Op vrijdag 14 februari houdt BUtogether een stellenavond in de Ichthuskerk. De bekende spreker en voorganger Wim Grandia zal spreken over ‘communicatie in je relatie’. Ben je verliefd, verloofd of
getrouwd? Dan is voor jong en oud deze avond een waardevolle aanrader. Aanvang 20.00 uur.
Van 15.30 uur tot 16.30 uur is er een programma voor vrouwen, ook voor wie geen relatie heeft. Tijdens het middagprogramma is er kinderoppas. Zie ook het prikbord of www.butogether.nl.

Agenda:
27 januari: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer
28 januari: Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur
28 januari: Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Besproken wordt: “Uitzenden en gezonden worden” uit Mattheus 9: 35 tot Mattheus 11:1
29 januari: Ringbijeenkomst in Punt 3, Nieuwerkerk. Aanvang 19.30 uur.

Zondag 19 januari 2020

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte Missionair werk

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P. de Graaf uit Kruiningen

Welkom en mededelingen

Psalm 121: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 146: 3

Psalm 121: 3 en 4

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Lied 103c: 1, 2 en 3

Leefregel

Psalm 19: 3 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Genesis 48: 8-22

Psalm 105: 3 en 4

Schriftlezing uit Hebreeën 11: 8-16 en uit Hebreeën 13: 14

Lied 723: 1 en 2

Verkondiging

Lied 653: 1, 6 en 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderlied: Sta eens even op als je Jezus liefhebt

Collecten

Slotlied 416

Zegen

Mededelingen:

Week van het gebed voor kinderen

Vandaag, zondag 19 januari, krijgen de kinderen van de basisschool een boekje mee. Dit boekje hoort bij de dagen van ‘de week van het gebed’, die van maandag 20 tot en met vrijdag 25 januari wordt gehouden. Kinderen vanaf groep 3 zijn, samen met hun ouders, van harte welkom om ook mee te doen tijdens deze gebedsavonden in hun eigen kindergroep. In de wegwijzer van januari staat hierover meer informatie.

Speciale dienst

Op zondag 26 januari is er een ‘uitzenddienst’ waarin Kor Grit als medewerker van Kerk in Actie, samen  met zijn vrouw Saskia Wishart, wordt uitgezonden naar Indonesië. We hopen met elkaar op een fijne en gezegende dienst, waarin we ook een aantal gasten van Kerk in Actie mogen verwelkomen.

Collecteafkondiging, zondag 26 januari, Collecte Jeugdwerk: Sirkelslag

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding.

Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).

Met uw bijdrage kan JOP nieuwe werkvormen blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Valentijnspecial BUtogether

Op vrijdag 14 februari houdt BUtogether een stellenavond in de Ichthuskerk. De bekende spreker en voorganger Wim Grandia zal spreken over ‘communicatie in je relatie’. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd? Dan is voor jong en oud deze avond een waardevolle aanrader. Aanvang 20.00 uur.

Zie ook het prikbord of www.butogether.nl.

Agenda:

19 januari: Vanmiddag is er viering van het Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, voorganger is ds. Broere. De dienst begint om 15.00 uur

19 januari: Inleverdatum voor ‘De Wegwijzer’ van februari

22 januari: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

22 januari: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

26 januari: ‘Uitzenddienst’ van Kor Grit en Saskia Wishart naar Indonesië

28 januari: Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Besproken wordt: “Uitzenden en gezonden worden” uit Mattheus 9: 35 tot Mattheus 11:1.

 

Kinderlied: Sta eens even op als je Jezus liefhebt

 

Sta ’s even op

als je Jezus liefhebt.

Sta ’s even op

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Geef elkaar de hand

als je Jezus liefhebt.

Geef elkaar de hand

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Draai ’s even rond

als je Jezus liefhebt.

Draai ’s even rond

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Spring ’s in de lucht

als je Jezus liefhebt.

Spring ’s in de lucht

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

Ga ’s even zitten

als je Jezus liefhebt.

Ga ’s even zitten

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

 

Zondag 5 januari 2020

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

Welkom en mededelingen

Psalm 72: 1, 3 en 4    

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 72: 6                                        

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Lied 517: 1, 4 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Lezing uit Jesaja 60: 1-6    

Lied 482: 1 en 3

2e Lezing uit Mattheus 2: 1-12           

Lied 526: 1

Uitleg en verkondiging: En zie!

Lied 919: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader

Kinderlied: Lied 520

Collecte

Slotlied 834: 1, 2 en 3

Zending en zegen

 

Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Bij de Wegwijzer van januari is het leesrooster voor de komende week bijgevoegd als voorbereiding op de viering.

 

Agenda:

6 januari:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 januari:   Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

8 januari:   Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

12 januari: We vieren het Heilig Avondmaal in twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur

15 januari: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Marie José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer. Alle vrouwen zijn van harte welkom

19 januari: Inleverdatum voor ‘De Wegwijzer’ van februari.

 

 

 

Zondag 29 december 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke

Orgelspel

Luisterlied voor de dienst “Welkom thuis”

Welkom en mededelingen

Intochtslied 145: 2 en 3            

Votum, stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Psalm 43: 3, 4 en 5

Genadeverkondiging 

HH 617: 1, 2 en 3  “Tienduizend redenen”

Gebed bij de opening van het Woord 

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit Mattheüs 25: 14-25 “De talenten”

Lied 841: 1 en 2

Overdenking: “De onvoorwaardelijke liefde van God”

Luisterlied: Opwekking 713 “Als U het huis niet bouwt”  

Lied 838: 1, 2, 3 en 4                         

Dankzegging, voorbede en stil gebed

Lied 371: Onze Vader in de hemel

Kinderlied: Mijn Jezus, mijn redder

Collecte

Lied 749: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met “Amen, amen”

Orgelspel

 

Berichten uit de gemeente:
We wensen hem en allen die langdurig ziek zijn en met zorg het nieuwe jaar in gaan toe dat ze mogen merken dat God met hen is in zijn Zoon Jezus Christus, Immanuël.

Agenda:
31 december:  Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur. Voorganger is ds. C.E. Bakker uit Sommelsdijk.

1 januari:        Gezamenlijke nieuwjaarsdienst met Poortvliet, aanvang 10.15 uur in de Ichthuskerk. Vanaf 9.45 uur is er koffie en gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar te wensen. 

4e advent, 22 december 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. G. den Hartogh uit Krimpen aan den IJssel

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied 43: 3 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 440: 1, 2 en 4

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied 755

Woorden van het verbond

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing I uit Genesis 49: 8-12

Lied 78: 1 en 24                     

Schriftlezing II uit Openbaring 5: 1-10

Verkondiging

ELB 186a                                

Dankzegging en voorbeden

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt       

Collecte

Slotlied 439: 1, 2 en 4            

Uitzending en zegen

Lied 425         

 

Mededelingen:

Collecteafkondiging, Eerste Kerstdag woensdag 25 december: Kinderen in de knel

Geef licht aan kinderen in Moldavië

in Moldavië, het armste land van Europa, leven veel kinderen voor wie het elke dag donker is. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Kinderen in Moldavië zijn vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dit komt doordat veel mensen werk proberen te vinden in het buitenland. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Voor kinderen die gedragsproblemen hebben biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden en zorgen dat zij naar school blijven gaan en kunnen afmaken. Zo lopen ze minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en hebben ze minder kans om slachtoffer te worden van mensenhandel.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden.

Agenda:

24 december:  Feestelijke kerstnachtdienst. Een groep koperblazers zal de dienst opluisteren. De dienst begint om 22.30 uur.

25 december:  Dienst op Eerste Kerstdag met twee trompettisten en extra begeleiding bij het kinderlied.                                                     De dienst begint om 10.00 uur.

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

Omdat God van mensen houdt

Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had

Zijn eigen Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

 

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

En de wijzen brachten goud

Mirre en wierook voor het kind

Als eerbetoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

 

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

 

En als jij de Heer vertrouwt

Leg je leven in Zijn hand

Hij is Gods Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

 

Zondag 3e advent, 15 december 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. F. de Ronde uit Fijnaart

Welkom en mededelingen

Lied 466: 2 en 5

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Lied 439: 1

Leefregel uit Jacobus 5: 7-10

Lied 439: 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Micha 6: 1-8

Psalm 80: 1 en 2

Schriftlezing uit Jacobus 5: 7-10

Lied 440: 1

Preek

Lied 1009: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Kinderlied: Wij zijn op weg

Inzameling van de gaven

Lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in de gemeente. Mag een ieder die zorgen heeft zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

 Mededelingen:

Koffie, thee en meer…

We drinken op dinsdag 17 december samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Nelly de Jager, Watermolen 14 in Tholen.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 18 december willen we in ‘Het Visnet’ vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest.

Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december, u bent van harte welkom.

Kerstconcert

Zaterdag 21 december organiseert het ‘Interkerkelijk Mannenkoor Tholen’ onder leiding van dirigent Mark Westdorp het jaarlijks terugkerende kerstconcert in de Grote Kerk van Tholen. Aan het concert zal ook soliste Elise Mannah haar bijdrage leveren. Pianist Jan Willem van Delft zal zowel Elise als het koor op vleugel begeleiden. Organist Jeroen de Weerdt bespeelt deze avond het monumentale “Van Dam” orgel. Karolien Krijger (fluit), Berdi Geluk (hobo) en Jan Willem Westdorp (percussie) begeleiden het koor. De koor- en solozang wordt afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 18.45 uur. De toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 10,00; voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00; gezinskaarten € 25,00. Indien nog beschikbaar, kosten de kaarten aan de kerk €12,50/€ 7,00/€ 35,00.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Kaarten kunnen ook besteld worden door te mailen naar: kaarten@imt-tholen.nl

Uitdeelactie en inzamelingsactie met Kerst

De kerstdagen zijn dagen die mensen veelal met familie doorbrengen, dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs die de kerstdagen (soms) noodgedwongen op een parkeerplaats doorbrengen. Wij willen op 1e kerstdag de chauffeurs verrassen door warme chocolademelk, soep en kerstbrood uit te delen.

Ook voor mensen in Tholen die niet goed kunnen rondkomen willen we wat doen. Dit door kerstpakketten samen te stellen en deze in overleg met ‘Binnen Bereik’ uit te delen.

Voor beide doelen vragen we uw hulp.

Op zondag 15 en 22 december staan er dozen in de kerk. We zouden het fijn vinden als u daar een of meer van de volgende producten in wilt doen: pak koffie, (kerst)koekjes, kerststol, chocomel, ontbijtkoek, doucheschuim, blik soep, reep chocolade, zak nootjes en vergelijkbare producten. Misschien gebruik u niet alle producten uit uw kerstpakket, dan kunt u deze of uw hele kerstpakket ook doneren. U kunt ook producten afgeven op Erf 15 in Tholen. Een financiële bijdrage is ook altijd welkom, neemt u dan contact met een van ons op. Alvast hartelijk dank voor al uw hulp! Arina Heijboer en Inez van Loon.

Agenda:

18 december:  Adventsbijeenkomst voor de senioren, aanvang 16.00 uur in ’t Visnet

19 december:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van januari 2020.

Kinderlied: Wij zijn op weg

 

 

Wij zijn op weg

Wij zijn op weg naar Bethlehem

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem

Met mirre en wierook en geschenken van goud

zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Wij zijn op weg naar Bethlehem

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem

Waar moeten wij heengaan?

linksaf of rechtsdoor

Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Waar moeten wij heengaan?

Linksaf of rechtsdoor

Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem

 

Hij wordt de nieuwe Koning

alle eer, alle eer, alle eer, aan Hem!   

 

zondag 8 december 2019    2e advent

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Op deze tweede adventszondag wordt de Heilige Doop bediend aan Lennox Machiel Adriaan Deurloo.

 

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, iedereen is van harte welkom

Mededelingen:

Project uitbreiding kerkzaal

Op 29 november is de woning aan Doelweg 11 bij de notaris overgedragen aan de koper en aan ons betaald. We gaan nu de gemeenteleden, die geld voor de aankoop aan ons hebben geleend terugbetalen. De woning is nog niet helemaal klaar, dit wordt nog afgemaakt voor de nieuwe eigenaar.

Met de uitbreiding van de kerkzaal hebben we weer een stap gezet. De grond voor de vloer van de extra aanbouw achter de uitbreiding is afgegraven. Afgelopen vrijdag, 6 december, is de betonvloer gestort.

Tijdens de kerstactiedag op 14 december informeren wij u, als college van kerkrentmeesters, over de vorderingen van de uitbreiding van de kerkzaal.

Kerstactiedag 14 december

Het team liturgisch bloemschikken nodigt u uit op de kerstactiedag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Dit is op zaterdag 14 december in ‘Het Visnet’ van 10.00-12:30 uur met koffie, thee en wat lekkers.

Voor deze dag maakt het team liturgisch bloemschikken mooie kerststukken, ook worden er kerstkaarsen gemaakt. Beide zijn op bestelling. Bij de Wegwijzer van december zitten de bestelformulieren voor deze dag. Let op dat u tijdig uw bestelling inlevert, dit kan nog tot uiterlijk dinsdag 10 december per e-mail: gkoevoets@live.nl of in de brievenbus Vossemeersepoort 16.

Na afloop van het concert op 13 december in de kerk worden er ook kerststukjes verkocht, bestellen vooraf is niet nodig.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 18 december willen we in “Het Visnet” vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest.

Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december, u bent van harte welkom.

 Uitdeelactie en inzamelingsactie met Kerst

De kerstdagen zijn dagen die mensen veelal met familie doorbrengen, dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs die de kerstdagen (soms) noodgedwongen op een parkeerplaats doorbrengen. Wij willen op 1e kerstdag de chauffeurs verrassen door warme chocolademelk, soep en kerstbrood uit te delen.

Ook voor mensen in Tholen die niet goed kunnen rondkomen willen we wat doen. Dit door kerstpakketten samen te stellen en deze in overleg met ‘Binnen Bereik’ uit te delen.

Voor beide doelen vragen we uw hulp.

Op zondag 15 en 22 december staan er dozen in de kerk. We zouden het fijn vinden als u daar een of meer van de volgende producten in wilt doen: pak koffie, (kerst)koekjes, kerststol, chocomel, ontbijtkoek, doucheschuim, blik soep, reep chocolade, zak nootjes en vergelijkbare producten. Misschien gebruik u niet alle producten uit uw kerstpakket, dan kunt u deze of uw hele kerstpakket ook doneren. U kunt ook producten afgeven op Erf 15 in Tholen. Een financiële bijdrage is ook altijd welkom, neemt u dan contact met een van ons op. Alvast hartelijk dank voor al uw hulp! Arina Heijboer en Inez van Loon.

Agenda:

10 december:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

11 december:  Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

11 december:  Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

13 december:  Zingen in de kerk, kerstconcert met Reni en Elisa Krijgsman. Het begint om 20.00 uur in de kerk. Meer informatie via de website www.zingenindekerk.nl

14 december:  Actiedag voor de verbouwing van de kerk

17 december:  Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Nelly de Jager, Watermolen 14 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom

19 december:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van januari 2020.

 

Zondag 1 december 2019, 1e advent,

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Bloemendienst

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 103c: 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Lied 891: 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade

Lied 289: 1 en 3         

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

1e Lezing uit Micha 2: 6-13

Lied 992: 1, 2, 3 en 4 

2e Lezing uit Mattheus 24: 32-44

Lied 751: 1, 2, 3 en 4 

Verkondiging: De Heer, de Mensenzoon komt: Jezus

Lied 885: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

De kinderen komen terug in de dienst

Kinderlied: Volg het spoor

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kerstactiedag

Het team liturgisch bloemschikken nodigt u uit op de kerstactiedag voor de verbouwing van de kerk.

Dit is op zaterdag 14 december in ‘Het Visnet’ van 10.00-12:30 uur met koffie, thee en wat lekkers.

Voor deze dag maakt het team liturgisch bloemschikken mooie kerststukken, ook worden er kerstkaarsen gemaakt. Beide zijn op bestelling. Bij de Wegwijzer van december zitten de bestelformulieren voor deze dag. Let op dat u tijdig uw bestelling inlevert.

Kerstmarkt Buytengewoon

Op zaterdag 7 december houdt Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9 in Tholen, een kerstmarkt van 10.30 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

Kerstfair Thomashuis

Op zaterdag 7 december is er bij Thomashuis Lepelstraat, Kladseweg 22 in Lepelstraat, van 11.00 tot 18.00 uur de jaarlijkse kerstfair. 

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen… Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Ook worden er bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons. Het belooft een bijzondere avond te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

Herdertjestocht

Op zaterdag 7 december 2019 is er een herdertjestocht in Sint-Maartensdijk. We lopen een route door het dorp langs verschillende plekken die ingericht zijn als decor van het kerstevangelie. Op deze plekken wordt een gedeelte uit het kerstevangelie verteld en uitgebeeld. Ook worden er kerstliederen gezongen. Iedereen is welkom om mee te lopen met deze tocht. Wie loopt er met ons mee?

De tocht start om 18.00 uur bij de Hervormde Gemeente Rehoboth, Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

De kerk is aan het eind van de route. Daar zingen we samen nog enkele bekende kerstliederen om de herdertjestocht af te sluiten. Hierna is er de mogelijkheid om naar de Markt te gaan voor een gezellig samenzijn. Hier kan geluisterd worden naar muziek, is er warme chocolademelk en iets lekkers te eten. Opgeven voor de tocht kan via activiteiten@hervormdegemeenterehoboth.nl.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 18 december willen we in “Het Visnet” vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest.

Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december, u bent van harte welkom.

 Agenda:

4 december:    Catechisatie 2e jaar voortgezet onderwijs, aanvang 19.00 uur in ‘Het Visnet’7 december:    Kerstmarkt Zorgboerderij Buytengewoon, van 10.30-16.00 uur, Veerweg 9 in Tholen.
7 december:    Kerstfair Thomashuis, van 11.00 tot 18.00 uur, Kladseweg 22 in Lepelstraat
8 december:    Doopdienst Lennox Deurloo
17 december:  Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Nelly de Jager, Watermolen 14 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom
19 december:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van januari.

 

Kinderlied: Volg het spoor

 

Kijk eens naar een vlinder

luister naar een eend die kwaakt

kijk eens naar de bloemen

zie hoe mooi ze zijn gemaakt

kijk eens naar de wolken

hoor een leeuwerik die fluit

volg je al die sporen

kom je altijd bij Hem uit

 

Volg het spoor

volg het spoor

en zoek gerust je hele leven door

je ziet het op de bergen

en je ziet het in het dal

de sporen van Zijn handen

vind je overal

 

Kijk eens naar de dieren

die Hij ooit voor ons bedacht

kijk maar naar de sterren

die weer stralen elke nacht

kijk eens naar de golven

zie ze rollen – af en aan

zoveel moois kan echt niet

slechts door toeval zijn ontstaan

 

Volg het spoor….

 

Zondag 24 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Pastoraat: Eenzaamheid draaglijk maken

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. P.A. Broere

 

Dit is de laatste dienst van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We noemen de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd en wie overleden zijn.

           

 

 

Er is een liturgische schikking waarin elke naam die we noemen een plekje heeft.

Er is muzikale medewerking van zanggroep d’Accord en een combo.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Uitleg liturgische schikking:

Een spiegel met glans van herinneringen. De kapotte stukken staan voor het verdriet om de gebrokenheid van ons bestaan, vooral dat we hen die ons dierbaar waren moeten missen. Maar in de spiegel zien we ook het Licht dat niet dooft. De 7 witte rozen symboliseren onze overleden geliefden, de 6 witte gerbera’s de gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan en de 5 witte phloxen de dopelingen. De witte bloemen richten zich naar het Licht.

Wit is de kleur van de opstanding en het geloof in het door God voltooide leven. De bloemen rusten op een rekje in de vorm van een kruis. Het symboliseert hoe we ons bij het gedenken gedragen en gesteund voelen door de Levende, die ons doorgrondt en kent!

‘Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.’ Mattheüs 5:4

‘Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien.’ Mattheüs 5:8

De nabestaanden van onze overledenen, alle gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan en alle (ouders van) dopelingen mogen de kaars, de bloem, het accubakje en de kaart meenemen als aandenken.

De dames van het liturgisch bloemschikken zullen u dit na de dienst overhandigen.

 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kerstactiedag

Het team liturgisch bloemschikken nodigt u uit op de kerstactiedag voor de verbouwing van de kerk.

Dit is op zaterdag 14 december in ’t Visnet van 10.00 – 12:30 uur met koffie, thee en wat lekkers.

Voor deze dag maakt het team liturgisch bloemschikken mooie kerststukken op bestelling, ook worden er kerstkaarsen gemaakt op bestelling.

Bij de Wegwijzer van december, die u komende week ontvangt, zitten het bestelformulier voor deze dag.

Let op dat u tijdig uw bestelling inlevert.

 

ZWO

Donderdag 28 november is er een ZWO regioavond om u te informeren over de projecten die de ZWO  komende jaren in Indonesië gaat ondersteunen. Deze regioavond wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Kerkplein 2, in Nieuwerkerk. Het begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Herdertjestocht

Op zaterdag 7 december 2019 is er een herdertjestocht in Sint-Maartensdijk. We lopen een route door het dorp langs verschillende plekken die ingericht zijn als decor van het kerstevangelie. Op deze plekken wordt een gedeelte uit het kerstevangelie verteld en uitgebeeld. Ook worden er kerstliederen gezongen. Iedereen is welkom om mee te lopen met deze tocht. Wie loopt er met ons mee?

De tocht start om 18.00 uur bij de Hervormde Gemeente Rehoboth, Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

De kerk is aan het eind van de route. Daar zingen we samen nog enkele bekende kerstliederen om de herdertjestocht af te sluiten. Hierna is er de mogelijkheid om naar de Markt te gaan voor een gezellig samenzijn. Hier kan geluisterd worden naar muziek, is er warme chocolademelk en iets lekkers te eten. Opgeven voor de tocht kan via activiteiten@hervormdegemeenterehoboth.nl.

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen… Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Ook worden er bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons. Het belooft een bijzondere avond te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

 

Agenda:

25 november: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

27 november: Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 november: Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

 

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin

 

God kent jou vanaf het begin,

helemaal van buiten en van binnenin

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

 

En weet je wat zo mooi is,

bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn.

Want Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou en mij

 

God kent jou vanaf het begin,

helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

 

 

 

Dankdag, 20 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor woensdagmorgen 10.00 uur

Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder

Liturgie voor woensdagavond 19.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 125: 1 en 2

Stil Gebed, Votum en Groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 127: 1 en 2

en uit Mattheüs 11: 25-30

Lied 315: 1 en 2

Schriftlezing uit Openbaring 7: 9-17

Lied 769: 1 en 2

Verkondiging

Lied 413

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: lied 235

Lied 754: 2 en 3

Collecte

Slotlied 823: 1, 4 en 5

Zegen

Psalm 100: 1, 2 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding

Lied 146a: 4 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Habakuk 3: 16-19

Lied 904: 1, 4 en 5

Schriftlezing uit Romeinen 8: 31-39

Lied 675: 2

Verkondiging: ‘Dank God onder alle omstandigheden’

Lied 910: 1, 2 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 909

Zegen

 

 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 21 november samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Tineke ’t Hart, Doelweg 40 in Tholen.

Collecteafkondiging zondag 24 november, collecte Pastoraat: Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Mensen die hun partner verloren zijn, ouderen en migranten lijden hier het meest onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft kerkelijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid heeft onder andere te maken met waardigheid, daarom is het belangrijk om er in de kerk en de samenleving aandacht voor te vragen. Met de opbrengst worden lokale kerken ondersteund om eenzaamheid tegen te gaan.

ZWO

Donderdag 28 november is er een ZWO regioavond om u te informeren over de projecten die de ZWO  komende jaren in Indonesië gaat ondersteunen. Deze regioavond wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Kerkplein 2, in Nieuwerkerk. Het begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen… Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Ook worden er bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons. Het belooft een bijzondere avond te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

Agenda:

24 november: Eeuwigheidszondag. We noemen de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd en wie overleden zijn.

Zondag 10 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Dorpskerken

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. L.C. Van der Eijk uit Zwijndrecht

Welkom en mededelingen

Hemelhoog 267: 1, 2 en 3 (melodie Psalm 122)

Stil gebed,  bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria 

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied 146a: 1 en 7

Inleiding

Lied 216: 1, 2 en 3

Gebed  bij de opening van het Woord

Gesprekje met de kinderen, kinderen naar kindernevendienst

 

Schriftlezing: Psalm 2

Lied 2: 1 en 2

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

Lied 871: 1, 2, 3 en 4

Preek

Lied 994: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Kinderlied: Ik volg de Heer

Inzameling van gaven

Lied 723: 1 en 2

Wegzending en zegen

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, iedereen is van harte welkom 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kaarsen versieren

Op donderdagavond 14 november gaan we in ‘Het Visnet’ kaarsen versieren met bloemen. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen door voor maandag 11 november een mail te sturen naar: victoriagroeneveld@live.nl

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen…

Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Reni en Elisa nemen je mee in een intieme sfeer waarbij zij prachtige liederen van hun kerstalbum “Immanuel” ten gehore brengen. Dit album hebben zij in december 2017 uitgebracht.

Ook worden er met elkaar bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons.

Het belooft een mooie en hartverwarmende avond worden waarbij de muziek en de sfeer een geweldige bijdrage leveren. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

 Agenda:

10 november: Laatste zondag om de schoenendoos in te leveren voor de actie schoenendoos 2019

13 november: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

13 november: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

16 november: Interkerkelijk volleybaltoernooi in de Meulvliet

17 november: Jeugddienst met medewerking van club de start, het thema is: Gideon, dappere held?

17 november: Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. De voorganger is Ds. Broere.

19 november: Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van december

21 november: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Tineke ’t Hart, Doelweg 40. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

Hemelhoog 267 (melodie Psalm 122)

Jeruzalem, zo zegt de Heer

1 Jeruzalem, zo zegt de Heer,
wanneer Ik in uw midden woon,
als koning zetel op mijn troon,
als Ik tot Sion wederkeer,
dan wordt uw goede naam genoemd
en hemel hoog uw trouw geroemd.
Sion wordt dan alom geprezen
omdat de Heer zijn heiligheid
op deze berg heeft uitgespreid
hier zal Hij God en koning wezen!

2 Dan zitten weer bijeen geschaard
mannen en vrouwen langs de kant,
krukken en stokken in de hand,
ouden van dagen, hoogbejaard;
rondom zien zij Gods heerschappij,
de kinderen, weer vrij en blij,
jongens en meisjes, allerwegen,
die spelen daar, verrukt van vreugd’
en lachen luid- Gods lieve jeugd
heeft hier de toekomst weergekregen.

3 Al is dat voor wie dan nog leeft
een wonder, ondoorgrondelijk,
voor God is niets te wonderlijk
dit is wat Hij gesproken heeft:
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,
in Sion is het waarlijk thuis,
op recht en trouw bouw Ik uw woning;
o volk, Ik breng van oost en west
u thuis dat is het allerbest;
Jeruzalem, daar woont uw koning!

Kinderlied: Ik volg de Heer

De jongens/mannen zingen de eerste keer,

de meisjes/vrouwen de echo

Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch oke!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

Zondag 3 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte Heilig Avondmaal

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 139: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 836: 1

Genadeverkondiging

Lied 836: 4

Christelijke leefregel

Lied 836: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 51

Psalm 33: 5

Verkondiging

‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig’ (Psalm 51: 12)

Psalm 33: 7

Formulier voor het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 51b

Lied 377: 1 / 2 / 4 / 5 / 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderlied: Houd vol (Opwekking 798)

Zegen

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 381: 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 5

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 381: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Spreuken 4: 20-27

                        Matteüs 15: 10-20

Psalm 24: 2

Verkondiging

‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ (Spreuken 4:23)

Lied 723

Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken)

Lied 898: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst voor de collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor Rob van der Dussen van stichting ‘Werkers in de Wijngaard’. Rob van der Dussen is missionair werker met een verlangen om in Italië het Evangelie bekend te maken.

Rob was docent geschiedenis en besloot daarna theologie te studeren in Leuven en Belfast. Tijdens zijn stage in Malta zag hij de geestelijke nood in Zuid-Europa. Vele noemen zich christen, maar kennen Jezus Christus niet persoonlijk. Ook verlaten veel jongeren de Rooms Katholieke Kerk en willen niks meer met het Christendom te maken hebben. Het verlangen van Rob is om in Italië het Evangelie van Jezus Christus helpen te verspreiden.

Een tweejarige training bij verschillende kerkplantingsprojecten in Rome bereiden hem voor om voor langere tijd in Italië missionair werk te verrichten.

Collecteafkondiging, zondag 10 november: Collecte protestantse kerk, dorpskerken

‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Ook bij de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners kan de dorpskerk een rol spelen.

Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Er zijn soms te weinig mensen en de middelen ontbreken om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden.

Kaarsen versieren

Op donderdagavond 14 november gaan we in ‘Het Visnet’ kaarsen versieren met bloemen. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen door voor maandag 11 november een mail te sturen naar: victoriagroeneveld@live.nl

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen…

Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Reni en Elisa nemen je mee in een intieme sfeer waarbij zij prachtige liederen van hun kerstalbum “Immanuel” ten gehore brengen. Dit album hebben zij in december 2017 uitgebracht.

Ook worden er met elkaar bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons.

Het belooft een mooie en hartverwarmende avond worden waarbij de muziek en de sfeer een geweldige bijdrage leveren. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl

Kerstconcert in ‘De Doelen’ 2019

Deo Cantemus organiseert in 2019  twee Kerst-Doelenconcerten met als thema: “Een Koning voor de wereld”. De concerten staan onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen.

De concerten zijn op zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam. De toegangsbewijzen kosten   € 25,- of € 29,- en zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl, telefonisch via 010-2171717 of aan de kassa. Kinderen ontvangen € 10,- korting op de toegangsprijs. De toegangskaarten zijn inclusief koffie of thee en garderobe.

Agenda:

4 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

5 november:    Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de Kerkenraadskamer. We staan met elkaar stil bij 2 Samuel 13 vers 1-22. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

5 november:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

5 november:   Ringbijeenkomst over nieuwe vormen van kerk zijn. Aanvang 19.30 uur in Nieuwerkerk (zie Wegwijzer oktober pagina 15 en 16)

6 november:    Avond over geloofsopvoeding, aanvang 20.00 uur in ‘Het Visnet’. Aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588

10 november: Laatste zondag om de schoenendoos in te leveren voor de actie schoenendoos 2019

17 november: Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. De voorganger is Ds. Broere.

                        Dit in tegenstelling tot de datum die in ‘De Wegwijzer’ staat.

Kinderlied: Houd vol (Opwekking 798)

 

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

 

Zondag 27 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte zending, najaar (Zambia)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A.Quak uit Rockanje

Welkom en mededelingen

Psalm 90: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Lied 869: 1

Lezen wet in Nieuwtestamentische vorm

Lied 869: 6 en 7

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Haggai 2: 2-10 en uit Zacharia 1

Psalm 97: 1 en 6

Tekst: Zacharia 1: 7-17

Uitleg en Verkondiging

Lied 342 (staande)

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Een parel in Gods hand

Inzameling van de gaven

Lied 747: 1 en 2

Zegen

Lied 425 (als amen)

 Mededelingen:

Fietsen stallen bij de ingang van ‘Het Visnet’

Het college van kerkrentmeesters heeft een klacht gekregen dat gemeenteleden hun fietsen stallen op parkeerplaatsen voor auto’s. Tegenover de ingang van ‘Het Visnet’, direct naast de fietsenstalling ligt een parkeervak. Wilt u alstublieft uw fiets niet stallen in dit parkeervak en ook niet in de andere parkeervakken of tegen de gevels van de woningen?

Als er te weinig plek is in de fietsenstalling tegenover ‘Het Visnet’, zet dan uw fiets op het pleintje naast de fietsenstalling. Dit pleintje is officieel niet aangewezen als fietsenstalling, maar hier staat uw fiets niet in de weg en hebben de omwonenden er het minst last van. We verzoeken u zoveel mogelijk de plaatsen in de fietsenstalling te benutten.

Indeling kindernevendienst

Er is een wijziging in de groepsindeling bij de kindernevendienst. Doordat de bovenbouwgroep klein in aantal is, zal groep 6 voortaan met de bovenbouw meegaan. Dit geldt in ieder geval voor de rest van het lopende schooljaar, 2019-2020.

De indeling is nu: groep 1, 2 en 3, groep 4 en 5 en tot slot groep 6, 7 en 8.

Contextueel Bijbellezen

De volgende bijeenkomst is op 5 november om 20.00 uur in de Kerkenraadskamer.

We staan met elkaar stil bij 2 Samuel 13 vers 1-22. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Leesrooster Heilig Avondmaal

Volgende week vieren we weer het Heilig Avondmaal. Ter voorbereiding daarop is er een Bijbel leesrooster opgesteld met als thema: ‘God kijkt naar je hart’. Het rooster wordt uitgedeeld bij de uitgang, en is ook te vinden op onze website en in de socie-app.

 Schoenendoos actie 2019

Meer informatie over de actie staat in ‘De Wegwijzer’ van oktober. De laatste zondag om de schoenendoos in te leveren is zondag 10 november. Namens de ZWO alvast bedankt.

Avond over geloofsopvoeding

Op woensdag 6 november wordt er een avond gehouden over geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar. Op die avond zijn alle ouders van harte welkom, maar ook grootouders, kindernevendienst- en clubleiding. Het zal onder andere gaan over het kiezen van een geschikte kinderbijbel en andere materialen. Maar ook over hoe je geschikte momenten creëert en invult. De avond begint om 20.00 uur in ’t Visnet, je aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588.

Kerstconcert in ‘De Doelen’ 2019

Deo Cantemus organiseert in 2019  twee Kerst-Doelenconcerten met als thema: “Een Koning voor de wereld”. De concerten staan onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen. Er is medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht, het Mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg, Maria den Hertog (Mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l’ Orchestra Particolare.

De concerten zijn op zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam. De toegangsbewijzen kosten   € 25,- of € 29,- en zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl, telefonisch via 010-2171717 of aan de kassa. Kinderen ontvangen € 10,- korting op de toegangsprijs. De toegangskaarten zijn inclusief koffie of thee en garderobe.

 

Agenda:

28 oktober:                 Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 oktober:                 Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 oktober:                 Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

3 november:   Viering van het Heilig Avondmaal om 10.00 uur en om 17.00 uur.

 

Kinderlied: Een parel in Gods hand

Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit!
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de Vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M’n bloes zit onder de spaghettiemix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me saggerijn, ik mag er zijn!
Al zegt m’n broertje steeds: ‘wat stout ben jij’, God houdt van mij. God houdt van mij!

Ik weet, dat de Vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

 

 

Zondag 20 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. T.R. Schep uit Capelle aan den IJssel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 104: 1, 4 en 5

Stilte, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging: Efeziërs 2: 4-8a

Lied 704

Leefregel uit Efeziërs 4: 25 en uit 5: 2

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Eerste schriftlezing uit Romeinen 12: 6-16

Lied 791: 1, 2 en 3

Tweede schriftlezing uit Johannes 2: 1-11

Lied 791: 4, 5 en 6

Verkondiging

Lied 908: 1, 2 en 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en

gezamenlijk het Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 262

Inzameling van de gaven

Slotlied 653: 1, 5 en 7

Zegen

Mededelingen:

Indeling kindernevendienst

Er is een wijziging in de groepsindeling bij de kindernevendienst. Doordat de bovenbouwgroep klein in aantal is, zal groep 6 voortaan met de bovenbouw meegaan. Dit geldt in ieder geval voor de rest van het lopende schooljaar, 2019-2020.

De indeling is nu: groep 1, 2 en 3, groep 4 en 5 en tot slot groep 6, 7 en 8.

Schoenendoos actie 2019

Vorige week zijn er folders voor de schoenendoos actie uitgedeeld. Er liggen nog extra folders op de leestafel in de kerk. Meer informatie over de actie staat in ‘De Wegwijzer’ van oktober.

De laatste zondag om de schoenendoos in te leveren is 14 november. Namens de ZWO alvast bedankt.

Kerst-Doelenconcerten 2019
Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee
Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal
van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 23 oktober samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen.

Feest van herkenning met de Country Trail Band

De Country Trail Band geeft op vrijdag 25 oktober een concert vol met herkenbare pophits, vooral uit de jaren 60 en 70, als onderdeel van de ‘I believe tour’. Voor gospelliefhebbers zal het een verrassende ervaring zijn en een mooie gelegenheid om vrienden en familie mee te nemen die anders niet zo snel naar een gospelconcert gaan.

Het concert wordt gehouden in ‘De Oesterschelp’, Simon Lindhoutstraat 1a in Tholen en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden om uit de kosten te komen.

Reserveer je plaats via www.eventsforchrist.nl of 0297-237172.

 Beste Ladies

De voorbereidingen voor het Herfst-Ladies Breakfast op zaterdagochtend 26 oktober (8.30 uur tot 11.00 uur) zijn in volle gang. We hopen er weer een gezellig en fijn ontbijt met elkaar van te maken.

Is het er nog niet van gekomen om je aan te melden of bedenk je op het laatste moment dat je er ook graag bij wilt zijn? Leuk! Alle dames vanaf 12 jaar zijn welkom!

Meld je aan bij Maartje Riemens, 06-13002563 whatsapp of bellen. Het kost € 5,-, dit graag in een envelop met je naam erop in de brievenbus doen bij Maartje, haar adres is: Ten Ankerweg 44.

Maartje, Anke, Ilona, Arina en Carola zien uit naar jullie komst!

Collecteafkondiging, zondag 27 oktober: Kerk in actie collecte zending, najaar (Zambia)

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

Met uw bijdrage steunt u de beurzen van 25 theologiestudenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud.

Themadienst: “Balans in je leven?”

Zondagavond 27 oktober is er in de Hervormde Gemeente Rehoboth een themadienst over Spreuken 16 vers 1-9. Dit Bijbelgedeelte gaat over vragen en antwoorden, keuzes maken, vertrouwen, bezit en richtingen bepalen. De voorganger in deze dienst is ds. Gerie Stougie uit Berkel en Rodenrijs.

Een speciaal voor deze avond samengesteld combo zal een deel van de liederen begeleiden. De dienst begint om 19.00 uur in de Rehoboth kerk aan de Westvest 2 in Sint Maartensdijk. Allen hartelijk welkom.

Avond over geloofsopvoeding

Op woensdag 6 november wordt er een avond gehouden over geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar. Op die avond zijn alle ouders van harte welkom, maar ook grootouders, kindernevendienst- en clubleiding. Het zal onder andere gaan over het kiezen van een geschikte kinderbijbel en andere materialen. Maar ook over hoe je geschikte momenten creëert en invult. De avond begint om 20.00 uur in ’t Visnet, je aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588.

 Agenda:

22 oktober:     repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45.

 

 

Zondag 13 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Werelddiaconaat oktober (Colombia)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

In deze dienst wordt de Heilige doop bediend aan Josephine Nelleke Willemien van Tienhoven en staan we stil bij onze verbondenheid met Israël.

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Spaar-/deeldoosjes

Vandaag, zondag 13 oktober, heeft u de gelegenheid uw spaar-/deeldoosje in te leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Aktie.

Indeling kindernevendienst

Vanaf vandaag, zondag 13 oktober, is er een wijziging in de groepsindeling bij de kindernevendienst. Dit geldt in ieder geval voor de rest van het lopende schooljaar, 2019-2020. Doordat de bovenbouwgroep klein in aantal is, zal groep 6 voortaan met de bovenbouw meegaan.

De indeling wordt dan dus: groep 1 tot en met groep 3, groep 4 en groep 5 en tot slot groep 6 tot en met groep 8.

Beste Ladies

De voorbereidingen voor het Herfst-Ladies Breakfast op zaterdagochtend 26 oktober (8.30 uur tot 11.00 uur) zijn in volle gang. We hopen er weer een gezellig en fijn ontbijt met elkaar van te maken.

Is het er nog niet van gekomen om je aan te melden of bedenk je op het laatste moment dat je er ook graag bij wilt zijn? Leuk! Alle dames vanaf 12 jaar zijn welkom!

Meld je aan bij Maartje Riemens, 06-13002563 whatsapp of bellen. Het kost € 5,-, dit graag in een envelop met je naam erop in de brievenbus doen bij Maartje, haar adres is: Ten Ankerweg 44.

Maartje, Anke, Ilona, Arina en Carola zien uit naar jullie komst!

Avond over geloofsopvoeding

Op woensdag 6 november wordt er een avond gehouden over geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar. Op die avond zijn alle ouders van harte welkom, maar ook grootouders, kindernevendienst- en clubleiding. Het zal onder andere gaan over het kiezen van een geschikte kinderbijbel en andere materialen. Maar ook over hoe je geschikte momenten creëert en invult. De avond begint om 20.00 uur in ’t Visnet, je aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588.

 

Agenda:

16 oktober: Uitstapje voor de senioren naar de veiling in Sint Annaland. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’ pagina 9

19 oktober:     Sluitingsdatum voor kopij voor ‘De Wegwijzer’

23 oktober:     Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16.

Alle dames zijn van harte welkom.

 

Zondag 6 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Kerk en Israël

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Hans Borghuis

 

Deze dienst is een jeugddienst en heeft het thema:

Different?!

 

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Israëlzondag en doopdienst

Vandaag is het Israëlzondag, u ontvangt daarom bij de uitgang een Israëlkrant. Voor de kinderen is er een apart boekje over Israël.

In de dienst van volgende week, zondag 13 oktober, staan we stil bij de ramshoorn. We lezen en overdenken dan: Leviticus 23: 23-29 en Efeziërs 5: 10-20.

De Heilige Doop zal deze zondag bediend worden aan Josie van Tienhoven, dochter van Mark en Ellen van Tienhoven-Hage. Er is dan een uitgewerkte liturgie.

Spaar-/deeldoosjes

Op zondag 13 oktober heeft u de gelegenheid uw spaar-/deeldoosje in te leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Aktie.

Collecteafkondiging, zondag 13 oktober 2019: collecte Werelddiaconaat oktober (Colombia)

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in.

In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Met uw gift geeft u kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken.

Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 16 oktober gaan we met elkaar naar Sint-Annaland. Om 10.30 uur starten we met koffiedrinken in ‘Het Visnet’. Na de koffie vertrekken we eerst naar ‘De Schutse’ voor een maaltijd waarna er een presentatie volgt in de streekproductenveiling.

Graag aanmelden voor zaterdag 12 oktober, alle informatie hierover leest u in ‘de Wegwijzer’ van oktober. Hartelijk welkom!

Agenda:

7 oktober:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 oktober:       Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

13 oktober:     Doopdienst en aandacht voor onze verbondenheid met Gods verbondsvolk Israël.

 

Zondag  29 september 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Werelddiaconaat september

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

In deze dienst is Martin Teunissen van Kerk in Actie

te gast. Hij zal ons meer vertellen over de projecten die wij in Pakistan steunen.

 

 

Het kinderlied wordt gezongen door Yfke van Loon,

Mirthe Baaijens en Maria Zandijk, begeleid door Natan Zandijk op gitaar.

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘het Visnet’, u bent van harte welkom om met Martin Teunissen in gesprek te gaan.

Mededelingen:

Workshop Bible-journalen

Het komende seizoen willen Ellen Rijstenbil-de Graaf en Jannie van Dijke-van de Bor enkele avonden (of middagen) Bible-journalen verzorgen. Dat is een mooie manier om met het Woord van God bezig te zijn, hierdoor kun je de Bijbeltekst beter beleven en vasthouden. En de resultaten kun je ook letterlijk bewaren in je Bijbel of in een werkboekje.

Op 1 oktober van 19.30-21.30 uur, is er een kennismakingsavond in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Rehoboth in Sint-Maartensdijk, Westvest 2. Voor materialen en voorbeelden wordt gezorgd. Je kunt je opgeven bij Jannie van Dijke-van de Bor: 0166-612366 / 06-23730138 of jannigjeb@gmail.com

 

Collecteafkondiging, zondag 6 oktober 2019: collecte Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Dit gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoeting en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël ‘Onderweg’. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, ‘De Uitdaging’, waarin christenen worden uitgedaagd om te leren uit de dialoog met Joden.

Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

 

Spaar-/deeldoosjes

Op zondag 13 oktober heeft u de gelegenheid uw spaar-/deeldoosje in te leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Aktie.

 

Agenda:

30 september: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

2 oktober:                   Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

2 oktober:                   Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

 

Zondag 22 september 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Vredesweek

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Hamstra uit Zuidland

Welkom en mededelingen

Psalm 103: 7 en 9          

Votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Leefregel uit Hebreeën 11: 1-12

Lied 836: 1 en 5

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Deuteronomium 30: 15-20

Schriftlezing uit Lukas 14: 25-35

Lied 837: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied  313: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Omdat u groot bent

Inzameling van de gaven  

Lied 289 

Zegen

 Mededelingen:

Vorming en toerusting

Wilt u de aanmelding voor vorming en toerusting zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 0166-604588.

 Pakistanzondag

Zondag 29 september is de Pakistanzondag. Martin Teunissen van Kerk in Actie komt vertellen over de projecten die Kerk in Actie steunt en die wij daarmee ondersteunen.

Dit gebeurt tijdens de dienst en vooral na afloop van de dienst als er gelegenheid is om met Martin Teunissen over de projecten in gesprek te gaan. U kunt dan ook vragen stellen aan hem. Er is koffie, thee en iets erbij. Namens de ZWO nodigen wij u van harte uit.

 Collecteafkondiging, zondag 29 september 2019: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Dinsdag 1 oktober 2019 is het Internationale Ouderendag, daarom staat de zorg voor ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet aanwezig.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie ‘Home Care’ thuiszorg en ondersteunen ze mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere projecten van het werelddiaconaat.

 Wie wil er iets bakken?

Tijdens de kleding- en boekenmarkt op zaterdag 28 september willen we graag een kopje koffie of thee  verkopen met iets lekkers erbij. Wie van u vindt het leuk om iets te bakken dat wij die dag kunnen verkopen? We denken dan aan: appelcake, plaatcake, boterkoek, wortelcake, peacancake, brownies, koekjes en muffins. Als u iets wilt bakken kunt u dit per mail doorgeven aan Inez van Loon: inez_vogelaar@zeelandnet.nl of via 06-53893087. Het inleveren van het gebak is op vrijdagavond 27 september op Erf 15, indien u het niet kan brengen haalt Inez het graag bij u op.

 Agenda:

22 september: Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen

28        september:     Tweedehands kleding en boekenmarkt van de ZWO. 10.00-14.00 uur in ‘t Visnet.

Kinderlied: Omdat u groot bent

Omdat u groot bent en heilig, o Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij neer
Omdat U groot bent en heilig, o Heer
Buig ik mij neer

Omdat U wijs en verstandig bent, Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij neer
Omdat U wijs en verstandig bent Heer
Buig ik mij neer

Zondag 15 september 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Missionair startzondag

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Vandaag houden we onze startzondag.

In deze dienst nemen we afscheid van br. Jeroen

Baaijens. In zijn plaats mogen we zr. Lena Abrahamse-Geschiere bevestigen.

 

 

Er is zang van Rachel en Arjen Zandijk.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Mededelingen:

Startzondag

Na deze dienst vertrekken we voor de koffie en thee naar het Thomashuis, Kladseweg 22 in Lepelstraat. Hier komen we samen voor de verwerking bij het thema en een maaltijd.

 

Woning Doelweg 11 verkocht

Goed nieuws! De woning aan de Doelweg 11 is verkocht. Door de woning nu al te verkopen, kunnen we de overdrachtsbelasting terugvragen die we in maart bij de aankoop hebben betaald. Op 13 september is de woning bij de notaris overgedragen, de woning is echter nog niet af. Met de koper is er afgesproken dat de woning uiterlijk op 1 december wordt opgeleverd en betaald. Na ontvangst van de betaling gaan we de gemeenteleden terugbetalen die het geld voor de aankoop aan ons hebben geleend.

In de kerkzaal kunt u zien dat het stofscherm is teruggeplaatst. De staalconstructie in de muurdoorbraak is klaar, zodat de tijdelijke constructie met stempels weg kon. Zo hebben we weer meer ruimte in de kerkzaal. Wij houden u op de hoogte, het College van Kerkrentmeesters.

 

Vorming en toerusting

Nu de opgavestrookjes niet meer bij u thuis worden opgehaald, zijn er nog erg weinig aanmeldingen binnengekomen. Wilt u de aanmelding voor vorming en toerusting zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ds. Broere. Dit kan per mail: pabroere@hetnet.nl of telefonisch: 0166-604588.

 

Koffie, thee en meer…

Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel van de koffie en thee ochtenden. Elke maand kunt u afwisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, op een ander adres, terecht voor een lekkere kop koffie of thee. Uiteraard is er hierbij iets lekkers. Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud. De locatie wordt iedere maand bekend gemaakt in de Wegwijzer en de Zondagsbrief.

Wilt u ook een keer gastvrouw zijn voor Koffie, thee en meer…? Dat kan, laat het dan weten aan Elise Versteeg.

Het nieuwe seizoen starten we op dinsdag 17 september bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23.

U bent van harte welkom.

 

 

 

Collecteafkondiging, zondag 22 september 2019: collecte Vredesweek

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede. Vrede over landsgrenzen heen, maar ook over de grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland wordt steun gegeven aan de Stichting ‘Geloven in Samenleven’. Deze stichting werkt aan het verbinden van mensen met een andere religie en het voorkomen van irritaties onderling. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica, waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijven. 

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.

 

Kleding- en boekenbeurs

De ZWO organiseert op 28 september van 10.00 tot 14.00 uur een kleding- en boekenbeurs in ‘het Visnet’. Boeken die u niet meer leest en kleding die u niet meer draagt kunt u inleveren bij Arina Heijboer (0683846670 / leonarina@zeelandnet.nl) of bij Hannah Geluk (hannahligtendag@gmail.com). Als u van plan bent kleding of boeken in te komen leveren, wilt u dan eerst een berichtje sturen?

Inleveren kan nog tot woensdag 18 september.

 

Wie wil er iets bakken?

Tijdens de kleding- en boekenbeursop zaterdag 28 september willen we graag een kopje koffie of thee  verkopen met iets lekkers erbij. Wie van u vindt het leuk om iets te bakken dat wij die dag kunnen verkopen? We denken dan aan: appelcake, plaatcake, boterkoek, wortelcake, peacancake, brownies, koekjes en muffins. Als u iets wilt bakken kunt u dit per mail doorgeven aan Inez van Loon: inez_vogelaar@zeelandnet.nl of via 06-53893087. Het inleveren van het gebak is op vrijdagavond 27 september op Erf 15, indien u het niet kan brengen haalt Inez het graag bij u op.

 

Agenda:

17 september:Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23

U bent van harte welkom.

17 september:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

18 september:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

18 september:Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 september:Sluitingsdatum voor kopij van ‘de Wegwijzer’ van oktober

22 september:Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen.