Archief zondagsbrief

 Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

Zondag 17 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Binnenlands diaconaat

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W. Quak uit Rockanje
Zondag ‘Reminiscere’ (Psalm 25:6)

Welkom en mededelingen

Psalm 113: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 344

Verootmoedigingsgebed

Psalm 86: 5

Apostolisch Vermaan: Galaten 5 vanaf vers 13

Lied 841

Gebed om de leiding door de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Johannes 12: 12-36

Lied 650: 1, 2, 3 en 7

Uitleg en verkondiging over: Johannes 12: 23-26

Lied 512: 1, 2, 3 en 4

Dienst der gebeden

Kinderlied: Waarom bleef u zo stil (melodie lied 355)

Inzameling van de gaven

Psalm 103: 1 en 9

Zegen

Lied 425

 

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

17 maart, 3e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Jezus kiest voor Gods plan’

Getsemane, Hof van Olijven.

Jezus houdt de ogen gericht op God, Hem heeft hij lief, hij bidt tot Hem.

U ziet een rode tulp, deze symboliseert de diepe liefde van Jezus voor God. Tulpen hebben de bloembladeren naar boven gericht en staan daarom symbool voor gebed. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloemen in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Ondanks zijn lijden, doet Jezus wat God vraagt.

Mededelingen:

Woning Doelweg 11 overgedragen

De uitbreiding van de kerkzaal is weer een stap dichterbij gekomen. Op 15 maart heeft de overdracht van de woning, Doelweg 11, bij de notaris plaatsgevonden. Het college van kerkrentmeesters bedankt nogmaals de gemeenteleden die het geld, voor de aankoop van de woning, renteloos aan de gemeente hebben geleend.

We kunnen nog niet direct beginnen met verbouwen, omdat we wachten op de vergunning van de gemeente Tholen. Als de vergunning is verleend, beginnen we met het splitsen van de garage en de woning. De woning kunnen we vervolgens te koop zetten. Daarna willen we de muurdoorbraak realiseren om zo de kerkzaal uit te breiden.

Koffie, thee en meer…

We drinken op dinsdag 19 maart samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen.

 

Talenten actie

Afgelopen zondag zijn we gestart met de talentenactie van de ZWO. Bij de uitgang heeft u een kaart ontvangen met daarin €1, €2 of €5. De bedoeling is dat je met je talenten aan de slag gaat en het bedrag minimaal verdubbelt. De opbrengst is bestemd voor de projecten in Pakistan die de ZWO steunt. Er zijn nog een paar kaarten over. Als u er niet was of geen kaart heeft meegekregen, dan kunt u deze van de leestafel aan de zijde van ‘Het Visnet’ pakken. De kaart staat symbool voor de actie maar ook zonder kaart kunt u uw talenten natuurlijk inzetten en geld inzamelen voor Pakistan.

Opgavestrookje nieuwe ambtsdrager

In de komende week wordt het opgavestrookje voor een nieuwe ouderling bij u opgehaald. Zorgt u dat het klaarligt? Mocht u het gemeentelid gemist hebben aan uw deur, dan kunt u uw briefje inleveren in de bus in de hal van de kerk of het mailen naar kerkenraad@ichthuskerktholen.nl.

Collecte 40 dagentijd, zondag 24 maart 2019: Kinderen in de knel, India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector erg groot, helaas profiteert niet iedereen daarvan. De meerderheid van de bevolking verricht voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door de armoede werken ook kinderen mee. Kerk in Actie vindt dat Kinderarbeid moet stoppen. Daarom werken ze samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Kerk in Actie geeft jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voorlichting over het belang van onderwijs. Ook worden scholen bezocht om onderwijsadvies te geven. Daarnaast worden meer dan 700 kinderen die werken terug naar school begeleid. Met uw bijdrage kunnen dit jaar honderden werkende kinderen een nieuw begin maken op school.

 

Agenda:

19 maart:   Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 maart:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

19 maart:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van april

24 maart:   Derde zondag van de 40 dagentijd, de voorganger is Jan-Willem Westdorp

3 april:       Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur. Aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588

5 april:        Paasconcert met Gerald en Nelinda Troost in de Ichthuskerk. Het concert begint om 19.30, de kerk is 19.00 uur open. Kaarten te bestellen en informatie op: www.zingenindekerk.nl.

 

Kinderlied: Waarom bleef U zo stil (melodie lied 355)

Waarom bleef U zo stil

Toen ze U vroegen

Bent U de koning der Joden

Waarom bleef U zo stil

Toen ze U sloegen

En aan een kruis wilden doden

Dacht U aan ons

En dat U de Vader zou zien

Dacht U aan ons

Misschien

Waarom zei U geen woord

Toen ze zo spuugden

En U bespotten en lachten

Waarom zei U geen woord

Toen ze U duwden

En U naar Golgotha brachten

Dacht U aan ons

En dat U de Vader zou zien

Dacht U aan ons

Misschien

Waarom vocht U niet terug

Toen ze U vonden

En als een dief wilden vangen

Waarom vocht U niet terug

Toen ze U bonden

En aan een hout wilden hangen

Dacht U aan ons

En dat U de Vader zou zien

Dacht U aan ons

Misschien

Zondag 10 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 91: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 103c: 1 en 3

Leefregel

Lied 902: 1 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

Schriftlezing: Lukas 18: 18-30

Lied 320: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied 912: 1, 2 en 5

Tamara Griffioen vertelt over haar missie in het

Midden-Oosten

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Wat een vriend

Collecte

Lied 422

Zegen

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

10 maart: 2e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Wil je Jezus volgen’

Vandaag staat de gelijkenis van de rijke jongeling centraal.

U ziet een rode primula, ook wel een sleutelbloem genoemd. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. De bloemen rond het licht geven het wonder van genade weer. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 2 takken staan voor de beweging tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog.

De takken reiken naar de bloemen in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Jezus kiest met zijn hart voor God. Jezus is daarom voor ons, als het ware, de sleutel naar God. De sleutelbloem wordt daarom ook wel hemelsleutel genoemd. Jezus vraagt de rijke jongeling om ook met het hart te kiezen maar de jongeling volgt Jezus niet.

Mededelingen:

Talenten actie

Zoals u in de Wegwijzer van maart heeft kunnen lezen start vandaag onze actie van het ZWO project: Talenten delen met en voor elkaar. Na een korte toelichting voor de dienst worden na de dienst, bij de uitgang, de talenten kaarten met 1, 2 of 5 talenten (Euro’s) uitgedeeld.

NLdoet

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is de jaarlijkse vrijwilligersactie van NLdoet bij Zorgboerderij ‘Buytengewoon’ en het ‘Thomashuis Lepelstraat’.

Op vrijdag 15 maart bij Zorgboerderij ‘Buytengewoon’ van 10.00-16.00 uur. Aanmelden kan via de website van NLdoet of via info@zorgboerderijbuytengewoon.nl en 0625636199

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart bij het ‘Thomashuis Lepelstraat’ van 10.00-16.00 uur. Aanmelden kan via de website van NLdoet of via harryenanita@gmail.com en 0164-851303.

Concert

Beleef een indringend concert, hier in de kerk, met Gerald & Nelinda Troost, op vrijdagavond 5 april. Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen en informatie over dit concert vindt u op: www.zingenindekerk.nl

Collecte 40 dagentijd, zondag 17 maart 2019: Verlaat de gevangenis…. en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Dit blijkt erg moeilijk om op eigen kracht te doen. Hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen en hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Kerk in Actie begeleidt samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus, gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Tijdens hun gevangenschap worden gevangenen al voorbereid. Zo hebben zij gesprekken en cursussen over het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en over het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen op deze manier 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Met uw bijdrage steunt u dit diaconale werk.

Diaconale gezinsvakanties

Op de Facebookpagina van Kerk in Actie is te lezen dat de diaconie één gezin, op bijstandsniveau, uit de gemeente mag voordragen voor een gratis vakantie. Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken geven 100 gezinnen een kans om in een bungalow, mobilhome of safaritent te verblijven. Het aanmeldingsformulier, om kans te maken op zo’n vakantie, moet samen met een diaken ingevuld worden. De termijn loopt tot 31 maart aanstaande. Informatie bij René van den Berg: 0166-602666.

 

Agenda:

13 maart:   Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

13 maart:   Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

16 maart:   Ichthusquiz van 19.00 tot 22.00 uur in ‘’t Visnet’

19 maart:   Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen

19 maart:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van april

3 april:       Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur. Aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588

 

Kinderlied: Wat een vriend

 

Wat een vriend, wat een vriend

Want Hij droeg de straf

Die ik had verdiend

Hij nam van mij af

Alle schuld

Hij maakte mij vrij

Wat een held, wat een held

Want Hij droeg het kruis

Dat ons nu vertelt

Je bent welkom thuis

Bij de Heer

Hij maakte mij blij

Wat een God, wat een God

Die zo aan ons dacht

Hij heeft dwars door de dood

Het leven gebracht

En ik weet

Er is niemand als Hij (niemand als Hij)

Hij maakte mij vrij (niemand als Hij)

Hij maakte mij blij (niemand als Hij)

Zondag 3 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Slingerland uit Fijnaart
Welkom en mededelingen

Lied 556: 1, 3 en 4

Stil gebed, votum en groet

Gebed om ontferming

Lied 885

Wetslezing

Lied 139: 1 en 14

Gebed om de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen, daarna is de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 51: 3-12 en uit

2 Korinthe 5: 18-21

Lied 25: 3 en 5

Preek over Psalm 51: 7-8

Lied 377: 1, 2 en 4

Dankgebed

Kinderlied: Een vader had twee zonen

Lied 68: 7

Zegen

 

Uitleg liturgische schikkingen Veertigdagentijd 2019:

‘God kiest, God redt…. kies jij ook?’

God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven, daarin is zijn eigen Zoon de centrale persoon. Jezus maakt de keuze om zijn Vader te gehoorzamen. En wij mogen onze zonden bij Jezus brengen, Hij draagt ze naar het kruis. Steeds meer zonden, steeds zwaarder de last om te dragen. Maar Hij houdt zijn ogen gericht op God, hoe zwaar het ook wordt.

Al ons kwaad, al ons duister brengt Jezus via het kruis bij God. God zet het om in licht, in leven. God redt, Jezus redt. Jezus kiest ervoor om het nieuwe licht met de mensen die voor het goede kiezen, te delen. God kiest ervoor om nieuwe kansen te geven, om te redden.

De Kindernevendienst heeft gekozen voor een verbeelding met een rugzak.

Gedurende de weken worden er stenen, symbool voor het kwaad, gestapeld. De stenen zijn te vergelijken met de distels in het bloemenproject.

Takken, distels en kaars

Elke week ziet u een tak of meerdere takken, in totaal in zes verschillende kleuren, van lichtgekleurde takken naar steeds donkerder takken: de last voor Jezus wordt steeds zwaarder en zijn sterven komt naderbij. De takken geven de beweging weer tussen Jezus en God – tussen aarde en hemel – tussen laag en hoog. Aan de takken worden telkens distels bevestigd. De stekelige bloemen verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt. De distels zijn vergelijkbaar met de stenen van het kindernevendienstproject. De takken reiken naar de bloemen in de schaal en naar de kaars. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De kaars brandt iedere zondag.

Bloemen

Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning en soberheid, de kleur van de Veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen. Iedere zondag wordt er een bloem (of een veelvoud van de bloem) in de schaal rondom het licht gelegd. De bloemen geven het wonder van de genade weer.

3 maart, 1e zondag van de Veertigdagentijd: ‘God wacht met open armen’

De gelijkenis van de verloren zoon. Het symbool van de kindernevendienst hierbij is een sleutel.

U ziet een paarse primula ofwel sleutelbloem. De sleutel betekent dat je altijd thuis kunt komen bij de Vader. Paars is de kleur van bezinning en soberheid, de kleur van de Veertigdagentijd.

Mededelingen:

Collecte 40 dagentijd, zondag 10 maart 2019: De kerk bloeit op Cuba

Jarenlang hebben de Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan geleid. Het communistische systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving waardoor de kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs. Ook helpen zij kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en arme ouderen.

Veertigdagentijdkalender

De Protestantse Kerk heeft voor de komende 40 dagentijd een kalender uitgebracht. Het thema is: ‘Een nieuw begin’. De kalender biedt bezinning en suggesties om invulling te geven aan de vastentijd door per week op een bepaald punt te vasten. Dan kunt u denken aan vasten van snoep, sociale media of vlees. U kunt een gratis exemplaar aanvragen via: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Wandeling door Joods Antwerpen

Op woensdag 3 april biedt de Belgische afdeling van Christenen voor Israël, van 14.30-19.15 uur, een uitgebreide kennismaking met het Jodendom in Antwerpen aan. Een wandeling door de wijk, bezoek aan de synagoge en een koosjere 3-gangen diner in het gerenommeerde restaurant Hoffy’s. Daar krijgt u uitleg over de koosjere keuken. De kosten zijn € 39,50 per persoon. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588.

Concert

Beleef een indringend concert, hier in de kerk, met Gerald & Nelinda Troost, op vrijdagavond 5 april! Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Kaarten zijn te bestellen en informatie over dit concert vindt u op: www.zingenindekerk.nl

Diaconale gezinsvakanties

Op de Facebookpagina van Kerk in Actie is te lezen dat de diaconie één gezin, op bijstandsniveau, uit de gemeente mag voordragen voor een gratis vakantie. Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken geven 100 gezinnen een kans om in een bungalow, mobilhome of safaritent te verblijven. Het aanmeldingsformulier, om kans te maken op zo’n vakantie, moet samen met een diaken ingevuld worden. De termijn loopt tot 31 maart aanstaande. Informatie bij René van den Berg: 0166 602666.

Agenda:

4 maart:          Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

10 maart:   Eerste zondag van de 40-dagentijd. Start talentenactie van de ZWO en Tamar Griffioen bezoekt onze dienst. Zij is op verlof van haar uitzending naar een land in het Midden-Oosten.

Kinderlied: Een vader had twee zonen

1.Een vader had twee zonen;

de één ging ver van huis,

ging in de vreemde wonen,

hij bleef niet langer thuis.

En al het geld dat hij bezat,

verbraste hij daar in de stad.

Toen kwam er hongersnood;

En hij zat bij de varkens neer

en had geen stukje brood.

3.Een vader had twee zonen;

de één bleef buiten staan,

hij wou niet binnenkomen,

niet naar het feestmaal gaan.

Hij vond zijn jongste broer te slecht,

toen wees de vader hem terecht:

jij bent altijd bij mij,

maar deze zoon die dood was, leeft!

Kom binnen, wees toch blij.

 

2.Een zoon ging naar zijn vader;

een arme bedelaar.

Berouwvol kwam hij nader,

de vader stond al klaar.

Hij liep hem haastig tegemoet,

en heeft hem weer als zoon begroet.

Al was hij alles kwijt,

de vader richtte een feestmaal aan,

en maakte hem geen verwijt.

Biddag, 27 februari 2019

Collecten:          De eerste collecte is deDiaconie                                                                                      De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor de morgendienst 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor de avonddienst 19.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

Psalm 8a: 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 215: 1, 2, 6 en 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 3: 4-15

Lied 906: 1, 7 en 8

Schriftlezing: Lukas 11: 1-13

Lied 995

Verkondiging

Lied 903: 5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: 8b

Collecte

Lied 910: 1, 2 en 4

Zegen

Lied 146c: 1, 4 en 7

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Lied 718

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Leviticus 25: 1-12

Lied 978

Schriftlezing: Lucas 12: 13-21

Lied 905: 1, 3 en 4

Verkondiging

Lied 910

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Lied 885

Zegen

Zondag 24 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Collecte missionair werk

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Welkom en mededelingen

Aanvangslied 91A: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Aangeraakt (1)

Lied 220: 1, 2 en 4 (melodie gezang 487 uit het ‘oude liedboek’: De Heer heeft mij gezien en onverwacht)

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied 336 (3 x) tot besluit van het gebed

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bijbellezing uit Marcus 1: 40-45

Lied 534

Verkondiging: Aangeraakt (2)

Lied 833 (3 x)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 351

Inzameling van de gaven

Slotlied 939

Zegen

Mededelingen:

Project uitbreiding kerkzaal

Het College van kerkrentmeesters heeft de vergunning voor de uitbreiding van de kerkzaal vorige week aangevraagd bij de gemeente Tholen. In de aanvraag is meegenomen dat er eventueel een aanbouw gemaakt kan worden op de ruimte achter wat nu de garage van het huis is. Deze garage wordt straks de uitbreiding van de kerkzaal. Ook het kunnen inrichten van de zolder als verblijfsruimte voor vergaderingen en kindernevendienst is in de aanvraag verwerkt. Hiervoor waren extra onderzoeken en rapporten nodig waardoor het aanvragen van de vergunning langer heeft geduurd.

Als de vergunning is verleend, willen we beginnen met het splitsen van de garage en de woning. Daarna wordt de woning te koop gezet. Hierna willen we de muurdoorbraak maken om zo de kerkzaal uit te breiden.

Actiedag uitbreiding kerkzaal

Op initiatief van de Commissie van kerkrentmeesters, wordt er op zaterdag 11 mei aanstaande een actiedag  georganiseerd voor de realisatie rond de uitbreiding van de kerkzaal.

Houdt u hiervoor ‘De Wegwijzer’ van april in de gaten!

Veertigdagentijdkalender

De Protestantse Kerk heeft voor de komende 40 dagentijd een kalender uitgebracht. Het thema is: ‘Een nieuw begin’. De kalender biedt bezinning en suggesties om invulling te geven aan de vastentijd door per week op een bepaald punt te vasten. Dan kunt u denken aan vasten van snoep, sociale media of vlees. U kunt een gratis exemplaar aanvragen via: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Wandeling door Joods Antwerpen

Op woensdag 3 april biedt de Belgische afdeling van Christenen voor Israël, van 14.30-19.15 uur, een uitgebreide kennismaking met het Jodendom in Antwerpen aan. Een wandeling door de wijk, bezoek aan de synagoge en een koosjere 3-gangen diner in het gerenommeerde restaurant Hoffy’s. Daar krijgt u uitleg over de koosjere keuken. De kosten zijn € 39,50 per persoon. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588.

 Stage Jan-Willem Westdorp

Jan-Willem Westdorp heeft in het kader van zijn stage voor de studie Godsdienst Pastoraal Werk al bezoekwerk in de gemeente gedaan en een onderzoek bij de kindernevendienst. Het volgende onderdeel van zijn stage is het voorgaan in erediensten. Aanstaande woensdag zal hij voorgaan in de avonddienst en op 24 maart in de morgendienst.

Concert

Beleef een indringend concert, hier in de kerk, met Gerald & Nelinda Troost, op vrijdagavond 5 april! Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Kaarten zijn te bestellen en informatie over dit concert vindt u op: www.zingenindekerk.nl

 

Agenda:

26 februari:     Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 februari:Biddag voor gewas en arbeid. Morgendienst om 10.00 uur geleid door ds. Broere. Avonddienst om 19.00 uur geleid door Jan-Willem Westdorp.

Kinderlied: Evangelische liedbundel 351

Zondag 17 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie Collecte: Droogte overleven in Ethiopië

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vanmorgen is het een jeugddienst die is voorbereid samen met de clubs ‘De Start’ en ‘De Aanloop’.

Het thema is: ‘Jezus is mijn rots.’

Er is muzikale medewerking van kinderkoor

‘De Parels’ uit Oud-Vossemeer en van een combo gevormd door Judith Geuze, Mirte Broere, Emmy Luten en Jan-Willem Westdorp.

Mededelingen:

Huispaaskaars

Het bestelformulier voor de huispaaskaars ligt op de leestafel bij allebei de ingangen van de kerk. U

kunt uw bestelling doorgeven tot en met zondag 10 maart 2019.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 21 februari samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen in Tholen.

Collecteafkondiging, zondag 24 februari: collecte missionair werk

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en de kerk. Het samen lezen van de Bijbel is niet vanzelfsprekend. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die mensen enthousiast maken voor het lezen van de Bijbel. Bij bijvoorbeeld het contextueel Bijbellezen, lezen mensen de verhalen met andere ogen en ze zijn verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en worden er voorbeelden gedeeld. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Met uw bijdrage kan dit initiatief en vergelijkbare initiatieven verder ontwikkeld worden.

 

Agenda:

19 februari:     Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

19 februari:Vergadering over de erediensten, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 februari:     Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van maart

20 februari:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

20 februari:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

23 februari:Jubileumconcert Gospelkoor Polyhymnia in ‘De Meulvliet’. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Zondag 10 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Catechese en Educatie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Welkom en mededelingen

Intochtspsalm 71: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Lied 885: 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord

Kindernevendienst

1e Lezing uit Esther 4

Psalm 140: 1, 3, 5 en 8

2e Lezing uit 1 Korintiërs 15: 1-11

Lied 672: 3 en 6

Verkondiging: “Een minderheid onder Zijn hoede”

Lied 289: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 188

Collecte

Slotlied 939: 1, 2 en 3

Zegen

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Mededelingen:

Privacywet

Ook als kerk hebben wij te maken met de privacywet. Om hier aan te voldoen, en er voor te zorgen dat er geen informatie op straat komt te liggen, zijn er bij beide uitgangen inzamelbakjes aan de muur bevestigd. Hierin kunt u de zondagsbrief, ‘De Wegwijzer’ en oude jaarboekjes achterlaten. Deze zullen dan door onze papierversnipperaar worden vernietigd.

Als er nog vragen zijn, dan horen wij het als college van kerkrentmeesters graag.

Jongerenmiddag

Vanmiddag, zondag 10 februari is er om 16.00 uur een jongerenviering met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’. De viering is georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen uit onze gemeente. Ze willen met jullie getuigen van Jezus’ rol in het leven door een interessante overdenking, veel muziek, film, ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom!

Seniorenbijeenkomst

Woensdag 13 februari is er vanaf 10.15 uur een seniorenbijeenkomst in ‘Het Visnet’.

Mevrouw Alide Snitselaar is van het Pastoraal en Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ in Oosterbeek. Zij komt spreken over het werk van ‘De Herberg’. Graag aanmelden voor zondag 10 februari, de overige  informatie kunt u vinden in ‘De Wegwijzer’. U bent hartelijk welkom!

 

Collecteafkondiging, zondag 17 februari: Kerk in Actie Collecte, Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen hierdoor in nood: water en voedselvoorraden raken op en het vee sterft. De strijd om te overleven wordt daardoor steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Er worden zaden van droogtebestendige gewassen verstrekt, mensen gestimuleerd bijvoorbeeld zeep of snacks te verkopen als extra inkomst en er worden waterbronnen aangelegd. Ook worden er hout besparende ovens verstrekt om de houtkap tegen te gaan en zo te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat veel gezinnen het komende jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

Jubileumconcert

Op zondag 23 september 2018 bestond Gospelkoor Polyhymnia precies 45 jaar. Vanwege dit jubileum pakt Polyhymnia groots uit met een Jubileumconcert op zaterdagavond 23 februari 2019 in ‘De Meulvliet’ in Tholen. Naast veel nieuw materiaal, zal Polyhymnia ook een aantal oude nummers ten gehore brengen. Aan het Jubileumconcert zal Timzingt!, cabaretier, liedjesschrijver en muzikant, zijn medewerking verlenen.

Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Hage Textiel in Tholen, Boekhandel Oostdijk in Tholen, Boekhandel Heijboer in Sint-Annaland en de Spar in Oud-Vossemeer. De prijzen zijn:€10,00 en €7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de zaal kosten de kaarten respectievelijk €12,50 en €10,00. Kaarten zijn ook te bestellen via kaartverkoop@gospelkoorpolyhymnia.nl. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda:

10 februari:     Om 16.00 uur is er jongerenmiddag met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’

17 februari:Om 10.00 uur is er een gezinsdienst met als thema: ‘Jezus is mijn rots’. Muzikale medewerking is er van kinderkoor ‘De Parels’ uit Oud-Vossemeer en van een combo van jongeren uit onze gemeente

19 februari:     Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van maart

21 februari:Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen

Zondag 3 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat (Bangladesh)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 72: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 836: 1 en 2

Genadeverkondiging

Lied 836: 4

Christelijke leefregel

Lied 836: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Lukas 5: 17-32

Lied 534

Verkondiging

Evangelische liedbundel: 8

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Collecte

Lied 423

Zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 10 februari: collecte Catechese en Educatie

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om iedereen die catechese geeft hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechese materiaal ‘Overhoop’. Alle belangrijke thema’s komen aan de orde: doop, avondmaal en wat gebeurt er in de kerkdienst. Ook de vraag, hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is, komt aan bod. De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.

Met uw bijdrage blijven jongeren leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

Seniorenbijeenkomst

Woensdag 13 februari is er vanaf 10.15 uur een seniorenbijeenkomst in “Het Visnet”.

Mevrouw Alide Snitselaar is van het Pastoraal en Diaconaal Centrum “De Herberg” in Oosterbeek. Zij komt spreken over het werk van “De Herberg”. Graag aanmelden voor zondag 10 februari, de overige  informatie kunt u vinden in “De Wegwijzer”. U bent hartelijk welkom!

Kerktaxi

De kerktaxi bestaat uit 12 vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en hebben de beschikking over een personenauto. Zij vervoeren gemeenteleden die geen vervoer hebben naar de kerk, zodat zij de kerkdienst bij kunnen wonen. Na afloop van de dienst verzorgen zij ook het vervoer naar huis. Iedere vrijwilliger neemt een maand voor zijn of haar rekening. Voor de maanden maart en juni komen we nog 2 vrijwilligers tekort. Wie bereid is om in maart of juni te rijden voor de kerktaxi kan zich aanmelden bij Karel van der Est op 06-48609231. Alvast bedankt!

Jubileumconcert

Op zondag 23 september 2018 bestond Gospelkoor Polyhymnia precies 45 jaar. Vanwege dit jubileum pakt Polyhymnia groots uit met een Jubileumconcert op zaterdagavond 23 februari 2019 in ‘De Meulvliet’ in Tholen. Naast veel nieuw materiaal, zal Polyhymnia ook een aantal oude nummers ten gehore brengen. Aan het Jubileumconcert zal Timzingt!, cabaretier, liedjesschrijver en muzikant, zijn medewerking verlenen.

Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Hage Textiel in Tholen, Boekhandel Oostdijk in Tholen, Boekhandel Heijboer in Sint-Annaland en de Spar in Oud-Vossemeer. De prijzen zijn:€10,00 en €7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de zaal kosten de kaarten respectievelijk €12,50 en €10,00. Kaarten zijn ook te bestellen via kaartverkoop@gospelkoorpolyhymnia.nl. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

Jongerendienst

Zondag 10 februari is er om 16.00 uur een jongerendienst met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’. De dienst is georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen uit onze gemeente. Ze willen met jullie getuigen van Jezus’ rol in het leven door een interessante overdenking, veel muziek, film, ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom!

Agenda:

5 februari:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

6 februari:       Catechesatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

6 februari:       Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

10 februari:     Om 16.00 uur is er jongerendienst met als thema:‘Gelooft Hij ook in mij?’

17 februari:     Om 10.00 uur is er een gezinsdienst met als thema: ‘Jezus is mijn rots’

19 februari:     Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van maart

21 februari:     Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen.

Evangelische liedbundel

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij

De sterren maakte Hij ook

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij

Hij zorgt voor jou en voor mij

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet

Hij legt zijn handen op jou

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen

Zondag 27 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte Jeugdwerk (JOP)                                               De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam
Lied 72: 1

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Lied 214: 1, 2, 3, 4 en 5

Verootmoediging

Lied 938: 1 en 2

Wet uit Deuteronomium 16: 14-20

Lied 974: 1 en 2

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Esther 3: 8-13

Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Schriftlezing uit Micha 6: 1-8

Lied 152: 10

Preek

Lied 146c: 1, 5 en 6

Gebeden

Kinderlied: ‘k leg mijn leven in uw handen

Collecte

Slotlied Lied 1014: 1, 3, 4 en 5

Zegen

Mededelingen:

Kerkbalans

Komende week, vanaf maandag 28 januari, wordt de Kerkbalans bij u opgehaald. Legt u het alvast klaar?

Tweede Ringbijeenkomst

Op 30 januari wordt de tweede bijeenkomst van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen gehouden. Deze toerustingsavond is bedoeld voor alle gemeenteleden van de PKN gemeenten in de regio. Het doel is om een opbouwend gesprek over het geloof te voeren aan de hand van de nota ‘De Bijbel in het midden; Het geloofsgesprek te midden van verschillen’. U kunt zich opgeven bij Daan Overduin: overd528@planet.nl. Bij hem of bij ds. Broere kunt u ook de digitale nota aanvragen. De avond begint om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum Ichthus in Bruinisse.

Proefgeloven

Op 31 januari is er een oecumenische gespreksavond naar aanleiding van het interview met Stephan Sanders in de programmaserie ‘Adieu God’. Het interview geeft aanleiding elkaar te vertellen hoe we in het geloof staan. De avond begint om 19.30 uur aan de Oudelandsestraat 11 in Tholen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Sirkelslag Young

Vrijdag 1 februari spelen we weer Sirkelslag Young! Alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zijn van harte welkom om mee te spelen. We starten om 19.15 uur in ‘Het Visnet’.

Deel-/ spaardoosjes

Op zondag 3 februari, tijdens de zondag van het Werelddiaconaat, bent u in de gelegenheid uw deel-/ spaardoosje in te leveren. De opbrengst komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie.

Collecteafkondiging, zondag 3 februari: collecte Werelddiaconaat (Bangladesh)

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. Door de klimaatverandering is de kans groot dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld door je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Ook door een goed waarschuwingssysteem op te zetten kunnen mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is erop gericht om medewerkers van lokale partnerorganisaties te trainen in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie onder andere de lokale partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Jongerendienst 

Zondag 10 februari is er om 16.00 uur een jongerendienst met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’.

Het belooft een spetterende muzikale middag te worden voor jongeren, en iedereen die meer wil weten over wat Jezus jou te vertellen heeft. De dienst wordt georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen uit onze gemeente. Graag willen ze met jullie getuigen van Jezus rol in het leven door een interessante overdenking, veel muziek,  film, ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom!

 

Agenda:

28 januari:Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

28 januari:Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’

30 januari:Bijeenkomst van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen. Aanvang 19.30 uur gebouw Ichthus in Bruinisse

31 januari:Oecumenische gespreksavond, aanvang 19.30 uur, Oudelandsestraat 11 in Tholen

1 februari:  Sirkelslag Young voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar. Het start om 19.15 in ‘Het Visnet’

10 februari:Om 16.00 uur is er een jongerendienst met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’

17 februari: Om 10:00 uur is er een gezinsdienst met als thema: ‘Jezus is mijn rots’.

 

Kinderlied: ‘k Leg mijn leven in Uw handen

‘k Leg mijn leven in uw handen

en ik wacht nu op U, Heer

‘k Leg mijn leven in uw handen

want ik wil vol zijn van U, Heer

Ik hef mijn handen naar U op

en ik zie uit naar U

Maak mij stil vanbinnen

en vul mij met Uw Geest

Vul mij nu

‘k Leg mijn leven in uw handen

en ik wacht nu op U, Heer

‘k Leg mijn leven in uw handen

want ik wil vol zijn van U, Heer

 

Zondag 20 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Zending

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 92: 1, 2, 7 en 8

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 1010: 1 en 2

Genadeverkondiging

Lied 1010: 3

Christelijke leefregel

Lied 1010: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Lukas 4: 14-30

Lied 438: 1 en 4

Schriftlezing uit Leviticus 25: 8-12

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 112: 1, 3, 4, 6 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderlied: Ik ken je wel

Lied 969

Zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 27 januari: collecte jeugdwerk

Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met het geloof en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12 tot 16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er is ook Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar Sirkelslag kan organiseren voor de jeugd in én buiten de kerk.

Deel-/ spaardoosjes

Op zondag 3 februari, tijdens de zondag van het Werelddiaconaat, bent u in de gelegenheid uw deel-/ spaardoosje in te leveren. De opbrengst komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie.

 

Agenda:

21 januari: Week van gebed tot en met 26 januari. Iedere avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kijk voor de locatie in ‘De Wegwijzer’ of op de poster bij de ingang(en) van de kerk

22 januari:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

Evangelische Liedbundel:

 1. De armen dezer aarde zegt

Hij ’t heil van God aan: hulp en recht;

gevangenen verkondigt Hij

de blijde boodschap: gij zijt vrij!

 1. Hij heelt het hart dat is gewond,

lichaam en ziel maakt Hij gezond;

in Hem wordt eindlijk openbaar

des Heren aangename jaar.

 1. Dank dat het was uw hartewens,

Heer Jezus Christus, om als mens

bij ons te wonen in de tijd,

in onze arme mens’lijkheid.

 1. Woon ook in ons, opdat uw kracht

in onze zwakheid wordt volbracht,

dan staalt in alle duisternis

het licht van uw verrijzenis.

 

 

Kinderlied: Ik ken je wel

 

Al ziet geen mens je zitten,

Ik weet dat jij er bent

Al voel je je verlaten,

Ik heb je in de gaten,

Bij Mij ben je bekend.

Voor mij ben je bijzonder,

Mijn allermooiste wonder.

Voor Mij ben je in tel:

Ik ken je wel!

Refrein:      

En je mag komen,

Je mag komen,

Kom maar in m’n huis en in m’n hart.

Kom maar in m’n armen,

Laat me jou verwarmen,

Al jouw streken zijn maar kinderspel:

Ik ken je wel!

Misschien denk je: ach laat maar,

D’r valt niks aan te doen.

Ik kan alleen maar jokken

Ik maak alleen maar brokken,

Ik ben een super-oen.

En toch ben jij bijzonder,

En toch ben jij een wonder.

Al zit je in de knel: Ik ken je wel!

 Refrein:

En je mag komen,

Je mag komen,

Kom maar in m’n huis en in m’n hart.

Kom maar in m’n armen,

Laat me jou verwarmen,

Al jouw streken zijn maar kinderspel:

Ik ken je wel!

Refrein:

En je mag komen,

Je mag komen,

Want je bent voor Mij zo heel speciaal.

Ook al moet je huilen,

Kom maar bij Me schuilen,

Dan vergeet je al die tranen snel:

Ik ken je wel!

Echt, Ik ken je wel!

Zondag 13 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is deHeilig Avondmaal collecte                                                                    De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 84: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 840: 1 en 3

Christelijke leefregel: Lied 310 A-V-A-M-A

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Matteüs 5: 6 en Romeinen 3: 21-26

Lied 967: 1 en 7

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 320: 1 en 4

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 377: 1 en 2

Lied 381: 1, 4, 5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 325

Collecte

Lied 425

Zegen

Psalm 98: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 376: 1

Onderwijzing bij het Avondmaal

Gebed

Lied 376: 4

Gemeenschap van brood en wijn

Psalm 103: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 98 en Handelingen 17: 30-31

Lied 825: 8 en 10

Verkondiging

Lied 748: 1, 4 en 5

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 412: 5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 747: 1, 4 en 7

Zegen

Mededelingen:

Uitbreiding Kerkzaal

In november zijn we als kerkrentmeesters begonnen met de fondsenwerving voor het project uitbreiding kerkzaal. We zijn toen gestart met een toegezegd bedrag van € 40.100,00 en een ontvangen bedrag van € 11.000,00. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag € 46.946,00 waarvan € 27.470,00 is ontvangen. Geleidelijk proberen we zo samen naar het streefbedrag van € 60.000,00 te sparen. Ongeveer een derde van de antwoordstrookjes voor een bijdrage hebben wij nog niet ontvangen. Het strookje kunt u nog steeds invullen. U kunt het dan inleveren in één van de bussen die hiervoor bij de uitgangen van de kerkzaal zijn geplaatst. Uiteraard kunt u ook zonder antwoordstrookje een bijdrage voor het project overmaken. Stort dan uw gift op het rekeningnummer NL44 RABO 0362 6006 86 ten name van de Gereformeerde Kerk Tholen onder vermelding van ‘uitbreiding kerkzaal’.

Collecte Heilig Avondmaal

Als diaconie willen we met de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte de Zeeuwse familie van den Noort steunen. Gertjan en Irma van den Noort wonen, samen met hun kinderen, en werken op het ziekenhuisschip de ‘Africa Mercy’. Op veel plaatsen in de wereld is nauwelijks toegang tot betaalbare medische zorg, hierdoor ontbreekt het sommige mensen aan hulp. Het is Gertjan en Irma hun passie om actief bij te kunnen dragen aan het brengen van hoop en genezing. Daarom wonen en werken zij op en bij ‘Mercy Ships’. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.vijfaanboord.nl

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 16 januari samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Janny Everse, het Lint 5 in Tholen.

 

 

Informatieboekje Ichthuskerk

Binnenkort brengen we een actuele versie van het informatieboekje van de Ichthuskerk uit. Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn die u ons niet eerder heeft gemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven via administratie@ichthuskerktholen.nl of bij Ronald van Loon: 0166-604651

Agenda:

13 januari:Avondmaalsviering in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Meeuwissen

14 januari:Start van de Alphacursus. Aanvang 18.30 uur, Stevinweg 2 in Tholen

16 januari: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

16 januari:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 januari:Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van februari

21 januari: Week van gebed tot en met 26 januari. Iedere avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kijk voor de locatie in ‘De Wegwijzer’ of op de poster bij de ingang(en) van de kerk.

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

Lied 320: 1 en 4 uit de Evangelische Liedbundel (melodie lied 272)

 

Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,

dat veelbelovend rijk – o, laat ons op uw tijd

met boordevolle handen en verrukte ogen

de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid!

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 325

Onze Vader in de hemel

heilig is uw naam

Laat uw Koninkrijk spoedig komen

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’

Onze Vader in de hemel

heilig is uw Naam

Laat uw Koninkrijk spoedig komen

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel

geef ons daaglijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Refrein

En leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van het kwaad

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen, amen

Zondag 6 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. Ridder uit Almkerk
Psalm 149: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging

Lied 919: 1 en 3

Leefregel

Lied 919: 4

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 60: 1-6

Psalm 72: 3

Schriftlezing uit Matteüs 2: 1-12

Lied 476: 1 en 4

Preek

Lied 475

Gebeden

Kinderlied: 8b

Collecte

Lied 489: 1 en 2

Zegen

Mededelingen:

Informatieboekje Ichthuskerk

Binnenkort brengen we een actuele versie van het informatieboekje van de Ichthuskerk uit. Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn die u ons niet eerder heeft gemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven via administratie@ichthuskerktholen.nl of bij Ronald van Loon: 0166-604651

Leesrooster Heilig Avondmaal

Voor de avondmaalsviering van volgende week zondag is er weer een leesrooster dat u helpt er naar toe te leven. Het rooster is verspreid via de Wegwijzer en de app van de kerk. Mocht u hem niet hebben ontvangen, dan kunt u op de leestafel kijken of er een aanvragen bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of via 0166-604588

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

 

Agenda:

7 januari:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 januari:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

13 januari:Viering van het Heilig Avondmaal in twee diensten, om 10.00 en om 17.00 uur

13 januari:Avondmaalsviering in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Meeuwissen

16 januari:Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij: Janny Everse, Het Lint 5

19 januari:Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van februari

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

31 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor Oudejaarsavond 19.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 90: 1 en 8

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 754 (melodie lied 745)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Matteüs 20: 20-28

Lied 835: 1, 2 en 3

Verkondiging met als thema: ‘Kun je de beker drinken?’

Psalm 116: 1, 3 en 6

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Psalm 68: 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 90a: 1, 2, 5 en 6

Zegen 

Mededelingen:

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Agenda:

1 januari:        Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk, Zuidplantsoen 3 in Poortvliet. De dienst begint om 10.15 uur en is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf 9.45 uur is er koffie en gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Zondag 30 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer J. Bos uit Ridderkerk
Intochtspsalm 72: 1, 6 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 89: 1, 2 en 3

We luisteren naar de 10 woorden

Lied 442

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lied 314

Schriftlezing uit Lucas 2: 22-40

Lied 654: 1, 4 en 5

Verkondiging

Lied 416

Gebeden

Kinderlied: Opwekking 461- Mijn Jezus mijn redder

Collecten

Slotlied 149: 1 en 5

Zegen

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Agenda:

31 december:  Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur. De voorganger is Ds. P.A. Broere

1 januari:        Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk, Zuidplantsoen 3 in Poortvliet. De dienst begint om 10.15 uur en is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf 9.45 uur is er koffie en gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wisselen.

 

Kinderlied: Opwekking – Mijn Jezus mijn Redder

Mijn Jezus mijn Redder,

Heer er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster,

veilige toren van kracht.

Adem en stem, al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus mijn Redder

Heer er is niemand als u

laat elk moment al wat ik denk

vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster

veilige toren van kracht

adem en stem al wat ik ben

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij,

zing van de Koning en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Kerst, 25 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte: Kinderen in de Knel

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor Kerstochtend 10.00 uur

Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht
In deze dienst vieren we het Kerstfeest!

Muzikale medewerking van Andrea van de Velde-Slabbekoorn op klarinet

We volgen een uitgewerkte liturgie

liturgie van  Kerstnachtdienst en Eerste Kerstdag

Uitleg liturgische schikking:

Kerst, dinsdag 25 december 2018: de geboorte van Jezus Christus

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Wit Kleed: zuiverheid, volmaaktheid, licht, vreugde en overwinning.

Witte bloem:de witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren kind Jezus.

Witte Kaars: Jezus: de Lichtdrager van God. Het licht komt, Jezus wordt geboren.

Mededelingen:

Uitbreiding kerkzaal

Er komen nog altijd antwoordstrookjes en bedragen binnen, waar wij als kerkrentmeesters heel blij mee zijn. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag € 43.660,00 en het ontvangen bedrag

€ 16.201,50. Ongeveer een derde van de antwoordstrookjes hebben we nog niet ontvangen. Als het antwoordstrookje niet bij u is opgehaald dan kunt u dit inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst.

Van mevrouw Van Olffen hebben wij een gift van € 50,00 ontvangen voor het project. Zij heeft dat bij elkaar gebracht door een handige pannenlap te breien en deze te verkopen voor € 3,00 per stuk. Een mooi voorbeeld van hoe iedereen op zijn of haar manier kan bijdragen aan het project.

Het College van kerkrentmeesters.

Collecteafkondiging Kerst, vandaag 25 december: Kinderen in de knel

Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

De Syrische bevolking lijdt sinds 2011 onder een zeer gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen leven daar in grote armoede. Kerk in Actie steunt via het Alliance netwerk (ACT) kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen de vluchtelingen bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook wordt ervoor gezorgd dat vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwaterpunten en sanitaire voorzieningen.

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

Zondag 23 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 4e advent

Ds. A. Slingerland uit Fijnaart
Lied 433: 1, 2 en 5

Stil gebed, votum en groet

Gebed om ontferming

Lofpsalm 72: 1 en 2

Wetslezing

Psalm 86: 4

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 11: 1-10

Schriftlezing uit Romeinen 15: 4-7

Psalm 85: 3

Preek over Jesaja 11: 1-10

Lied 486: 2 en 4

Dankgebed

Kinderlied

Collecte

Psalm 36: 2

Zegen

 

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 23 december 2018, 4eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God.

Groene bloem:Staat voor hoop, een “Levend Teken”. Door de kleur groen is de wereld zichtbaar die God geschapen heeft, gever van leven.

Groene kaars: Johannes is een van Gods lichtdragers, draagt Gods licht door er te zijn, door het komende wonder gedeeltelijk zichtbaar te maken.

Mededelingen:

Uitbreiding kerkzaal

Er komen nog altijd antwoordstrookjes en bedragen binnen, waar wij als kerkrentmeesters heel blij mee zijn. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag € 43.660,00 en het ontvangen bedrag

€ 16.201,50. Ongeveer een derde van de antwoordstrookjes hebben we nog niet ontvangen. Als het antwoordstrookje niet bij u is opgehaald dan kunt u dit inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst.

Van mevrouw Van Olffen hebben wij een gift van € 50,00 ontvangen voor het project. Zij heeft dat bij elkaar gebracht door een handige pannenlap te breien en deze te verkopen voor € 3,00 per stuk. Een mooi voorbeeld van hoe iedereen op zijn of haar manier kan bijdragen aan het project.

Het College van kerkrentmeesters.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is traditioneel een dienst waarin de mooiste kerstliederen in een stampvolle kerk worden gezongen. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen op 24 december om 22.30 uur. We zijn blij dat zanggroep d’Accord weer een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd en begeleid zal worden door een combo.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Collecteafkondiging Kerst, Dinsdag 25 december: Kinderen in de knel

Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

De Syrische bevolking lijdt sinds 2011 onder een zeer gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen leven daar in grote armoede. Kerk in Actie steunt via het Alliance netwerk (ACT) kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen de vluchtelingen bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook wordt ervoor gezorgd dat vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwaterpunten en sanitaire voorzieningen.

 

 

Agenda:

24 december:  Kerstnachtdienst met medewerking van zanggroep d’Accord onder leiding van Marjan Geuze en een combo.

25 december: Dienst op Eerste Kerstdag, muzikale medewerking van Andrea van de Velde-Slabbekoorn                 op klarinet.

Kinderlied:

Zondag 23 december: Lucas 1: 57-80

Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar

Projectthema: Johannes, een levend teken

Melodie lied 486: Midden in de winternacht

Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Kindje, dat Johannes heet

en van Gods genade weet,

levend teken van

’t grootste reddingsplan.

Hij getuigt, roept het uit:

straks komt de Messias,

Die sinds lang beloofd was.

Zondag 16 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deZending                                                                               De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 3e advent

Ds. P.A. Broere
In deze dienst op derde Advent zal br. Peter de Kok bevestigd worden als ouderling en nemen we afscheid van zr. Nelly Boer-Hoogerbrugge. Er is muzikale medewerking van Jaap, Anke en Esmay Roggeband, en van Rolant Quist op gitaar. We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 16 december 2018, 3eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God.

Roze bloem: Roze is de kleur van bemoediging. Elisabet deelt haar geloof en bemoedigt Maria.

Roze kaars: Elisabet is een van de Lichtdragers van God. Zij draagt het Licht uit in de wereld om ons heen.

 

Mededelingen:

Uitbreiding kerkzaal

Het toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal is in de afgelopen week naar € 43.320,00 gegaan en het ontvangen bedrag naar € 14.942,50. Op de plaat in de kerkzaal, aan de muur naar ‘Het Visnet’, hebben we daarom één geel stoeltje en twee groene stoeltjes ingekleurd.

De kerkrentmeesters willen het project graag samen met de gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Inmiddels hebben wij een aantal personen bereid gevonden om aan een commissie deel te nemen. De volgende drie commissies hebben we samengesteld:

Commissie geldwerving:Piet Geuze (kerkrentmeester), Adrie Geluk en Johan Moerland.

Bouwcommissie:Richard de Jager en Arjen Zandijk (kerkrentmeesters), Jasper van Dijke, Gerard Quist en Jan van Dijke (Molenvlietsedijk).

Commissie communicatie:Konrad Melis (kerkrentmeester), Bob van den Berg en Rolant Quist.

De kerkrentmeesters zullen u regelmatig, en op verschillende manieren op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de uitbreiding.

Koffie, thee en meer…

We drinken op dinsdag 18 december samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Carola van der Est, Cromvliet 50 in Tholen.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is traditioneel een dienst waarin de mooiste kerstliederen in een stampvolle kerk worden gezongen. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen op 24 december om 22.30 uur. We zijn blij dat zanggroep d’Accord weer een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd en begeleid zal worden door een combo.

 Kerstconcert

Op zaterdag 22 december organiseert het “Interkerkelijk Mannenkoor Tholen” onder leiding van Mark Westdorp een kerstconcert in de Grote Kerk van Tholen. Behalve het Interkerkelijk Mannenkoor, zal ook  het Urker Christelijk Mannenkoor (in Urker klederdracht) “Soli Deo Gloria” onder leiding van Jaap Kramer en diverse muzikanten een bijdrage aan dit concert leveren. De koorzang zal worden afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen. De collecte is voor de stichting “For a Change”. Deze stichting zet zich in voor armoedebestrijding en onderwijs in Malawi. De aanvang van het concert is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 18.45 uur. De toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 10,00 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00. Een gezinskaart kost € 25,00. Voor aanvang van het concert kosten de kaarten respectievelijk €12,50, € 7,00 en € 35,00. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Of te koop bij een van de koorleden of te bestellen per mail: kaarten@imt-tholen.nl

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Agenda:

18 december:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

19 december:  Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

19 december:  Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 december:  Sluitingsdatum voor kopij voor de Wegwijzer van januari.

Via deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en goede wensen die ik mocht ontvangen bij mijn belijdenis en doop. Het was hartverwarmend! Wij voelen ons helemaal thuis in de Ichthuskerk. Hartelijke groeten van Dit en Kees Quist

Zondag 9 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollectePastoraat                                                                      De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 2e advent

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam
Intochtspsalm 62: 1

Stil gebed, votum en groet

Lied 886

Gebed

Lied 215: 1, 3 en 5

Lezing over het leven uit Mattheus 5

Lied 454: 1, 2, 4 en 5

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 9: 1-6

Lied 451: 1, 2, 3, 4 en 5

Schriftlezing uit Lukas 1: 26-38

Lied 437: 1 en 5

Preek

Lied 434

Gebeden

Kinderen komen terug, uitleg project en kinderlied

Collecte

Slotlied 444: 1, 2, 4 en 5

Zegen

Na de dienst is het koffiedrinkenin ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 9 december 2018, 2eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God.

Blauw/paarse bloem: Maria: kleur blauw, teken van onschuld en trouw in “stille verwondering”  en vol verwachting.

Blauwe Kaars:Maria is een van de Lichtdragers van God. Zij draagt “in Vertrouwen en Geloof” Gods boodschap uit.

Mededelingen:

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters en de Diaconie

Tot en met vandaag, zondag 9 december liggen op de leestafel exemplaren van de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie ter inzage. Deze begroting is door de Kerkenraad voorlopig vastgesteld op 5 november 2018. Eventuele vragen over deze begroting kunt u mailen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl of stellen aan een van de kerkrentmeesters

of diakenen.

Eerste resultaten geldwervingsactie uitbreiding kerkzaal

Het College van kerkrentmeesters laat u weten dat de meeste antwoordstrookjes van het project ‘uitbreiding kerkzaal’ zijn ontvangen. Er is momenteel een bedrag van € 41.300,00 toegezegd waarvan inmiddels € 11.862,00 is ontvangen. Dat is een heel mooi begin om naar het streefdoel van € 60.000,00  te sparen. In de kerk hebben we een plaat opgehangen waarop we de resultaten van de geldwervingsactie voor u zullen bijhouden. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar toezegging en bijdrage. Als het antwoordstrookje nog niet bij u is opgehaald, dan kunt u dit inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst.

 

 

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 12 december willen we vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest. Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december. U bent hartelijk welkom.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is traditioneel een dienst waarin de mooiste kerstliederen in een stampvolle kerk worden gezongen. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen op 24 december om 22.30 uur. We zijn blij dat zanggroep d’Accord weer een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd en begeleid zal worden door een combo.

 

Agenda:

12 december:  Adventsmaaltijd voor senioren. Aanvang 16.00 uur in ’t Visnet.

16 december:  In deze dienst zal br. Peter de Kok bevestigd worden als ouderling van wijk 2 en nemen we afscheid van zr. Nelly Boer-Hoogerbrugge

18 december:  Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij: Carola van der Est, Cromvliet 50

19 december:  Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van januari.

Kinderlied:

Zondag 9 december: Lucas 1: 26-38

Thema: Wat U doet is goed

Projectthema: Maria draagt in vertrouwen

Melodie Lied 486: Midden in de winternacht

Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:

zij een zoontje naar Gods Woord,

die de Redder heet,

Koning en Profeet?

God is trouw, zij vertrouwt:

wat mij wordt gegeven,

ik zal voor Hem leven.

Zondag 2 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollecte Missionair Werk:Pretoria (Zuid-Afrika)                   De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 1e advent

Ds. P.A. Broere
In deze dienst op eerste advent zullen br. Simon Poppe en zr. Dit Quist-Kruit openbare geloofsbelijdenis afleggen en zal zr. Dit Quist de Heilige Doop ontvangen. We volgen een uitgewerkte liturgie.

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 2 december 2018, 1eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. In de advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God. Paarse bloem:boete en inkeer, Zacharius wordt gedwongen stil te zijn totdat zijn klein geloof verdwenen is.

Kaarslicht:Zacharias is een van de Lichtdragers van God. Hij draagt in stilte Gods boodschap uit.

Mededelingen:

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters en de Diaconie

Vanaf vandaag, zondag 2 december tot en met zondag 9 december liggen op de leestafel exemplaren van de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie ter inzage. Deze begroting is door de Kerkenraad voorlopig vastgesteld op 5 november 2018. Eventuele vragen over deze begroting kunt u mailen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl of stellen aan een van de kerkrentmeesters of diakenen.

Liturgisch bloemschikken

Op donderdag 6 december is de jaarlijkse liturgische workshop advent schikking in ‘Het Visnet’,

vanaf 19.15 staat de koffie klaar. Opgeven kan door te bellen naar: 0650518582 of door een mail te sturen naar adekok1974@gmail.com. Als u zich opgeeft krijgt u antwoord.

Ervaring in bloemschikken is niet noodzakelijk, iedereen gaat met een mooie advent schikking naar huis.

Collecteafkondiging zondag 9 december, collecte Pastoraat

In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt deze vrijwilligers in het pastoraat samen in een zogenoemd ‘leergemeenschap pastoraat’. Dit om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar vragen te stellen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bijvoorbeeld met een e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gedeeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk. Het komt steeds meer aan op vaardigheden van gemeenteleden zelf.

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 12 december willen we vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest. Aanmelden graag voor woensdag 5 december. Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december. U bent hartelijk welkom.

Agenda:

4 december:    Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

8 december:    Kerstmarkt bij Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, van 11.00 tot 16.00 uur

8 december:    Kerstfair bij het Thomashuis, Kladseweg 22 in Lepelstraat, van 11.00 tot 18.00 uur.

Zondag 25 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J.A. Bos uit Papendrecht

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Intochtslied Psalm 9: 1, 4, 5 en 6

Moment van stilte, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 43: 3 en 4

Gebed

Lied 867

Gebed om verlichting met Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Openbaring 1: 1-8

Psalm 98: 3 en 4

Schriftlezing uit Marcus 13: 14-29

Lied 756

Verkondiging

Lied 747

Gebeden

Kinderlied: Wij zullen opstaan en met hem meegaan

Inzameling der gaven

Lied 751

Zegen

In deze dienst noemen we de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook worden de kinderen die gedoopt zijn, en de gemeenteleden die belijdenis hebben afgelegd, genoemd.

We volgen een gekopieerde liturgie.

 

Uitleg liturgische schikking:

Een spiegel met glans van herinneringen. Kapotte stukken staan voor het verdriet om de gebrokenheid van ons bestaan, en vooral dat we hen die ons dierbaar waren moeten missen. Maar in de spiegel zien we ook het Licht dat niet dooft. De 4 witte rozen symboliseren onze overleden geliefden,

de 3 witte gerbera’s de gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan en de 6 witte phloxen de dopelingen. De witte bloemen richten zich allen naar het Licht.

 Mededelingen:

Collecteafkondiging zondag 2 december, collecte missionair werk: Pretoria (Zuid-Afrika)

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. Er wordt huiswerkbegeleiding en bijbelonderwijs gegeven en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit het zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Met de collecteopbrengst krijgen ongeveer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Liturgisch bloemschikken

Op donderdag 6 december is de jaarlijkse liturgische workshop advent schikking in ‘Het Visnet’,

vanaf 19.15 staat de koffie klaar. Opgeven kan door te bellen naar: 0650518582 of door een mail te sturen naar adekok1974@gmail.com. Als u zich opgeeft krijgt u antwoord.

Ervaring in bloemschikken is niet noodzakelijk, iedereen gaat met een mooie advent schikking naar huis.

 

Agenda:

26 november:Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

28 november:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

28 november:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

2 december:    Op deze eerste Adventszondag zullen br. Simon Poppe en zr. Ditta Quist-Kruit openbare geloofsbelijdenis afleggen en zal zr. Quist-Kruit de Heilige Doop ontvangen.

8 december:    Kerstmarkt bij Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, van 11.00 tot 16.00 uur.

Kinderlied: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan

Dankdag 21 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deDiaconie                                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor de ochtenddienst om 10.00 uur

Ds. P. de Graaf uit Kruiningen

Liturgie voor de avonddienst om 19.00 uur

Ds. P.A. Broere

Aanvangslied Psalm 67: 1 en 3

Stil Gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 314

Lezen van de geloofsbelijdenis

Lied 981

Gebed

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Prediker 9: 1-10 en Mattheüs 22: 1-14

Lied 909

Prediking over Prediker 9: 8a

Lied 863

Gebeden

Kinderlied: 218: 1, 2, 3

Collecte

Slotlied 903: 1 en 6

Zegen

Psalm 66: 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 713: 1, 3 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Deuteronomium 16: 9-17

Lied 716

Schriftlezing uit 2 Korintiërs 8: 1-15

Lied 718

Verkondiging

Lied 704: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 154b: 1, 6, 7, 8 en 10

Zegen

Mededelingen:

Antwoordstrookjes

Heeft u het antwoordstrookje voor het project ‘uitbreiding kerkzaal’ al ingevuld? De komende week halen de wijkteams de antwoordstrookjes bij u op. U kunt het antwoordstrookje ook inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk staan. We zijn erg benieuwd naar de opbrengst. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de tekeningen en rapporten voor de vergunningaanvraag bij de gemeente Tholen. Het college van kerkrentmeesters hoopt begin december zo ver te zijn dat de aanvraag kan worden ingediend.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 22 november samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22 in Tholen.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn diensten om 10.00 uur en om 17.00 uur.

In de middagdienst noemen we de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook worden tijdens deze dienst de kinderen die gedoopt zijn, en de gemeenteleden die belijdenis hebben afgelegd, genoemd.

Zondag 18 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte: Najaarszending                                    De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst is er extra aandacht voor de projecten die wij in Pakistan steunen: NOAD en OTS

De heer Kor Grit van Kerk in Actie zal erover vertellen.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Na de dienst is er gelegenheid de heer Kor Grit en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas limonade.

Mededelingen:

Antwoordstrookjes

Heeft u het antwoordstrookje voor het project ‘uitbreiding kerkzaal’ al ingevuld? De komende week halen de wijkteams de antwoordstrookjes bij u op. U kunt het antwoordstrookje ook inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk staan. We zijn erg benieuwd naar de opbrengst. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de tekeningen en rapporten voor de vergunningaanvraag bij de gemeente Tholen. Het college van kerkrentmeesters hoopt begin december zo ver te zijn dat de aanvraag kan worden ingediend.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 22 november samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22 in Tholen.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

20 november:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

21 november:Dankdag voor gewas en arbeid, morgendienst om 10.00 uur met voorganger ds. P. de Graaf uit Kruiningen. Avonddienst om 19.00 uur met voorganger ds. P.A. Broere

25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn diensten om 10.00 uur en om 17.00 uur.

In de middagdienst noemen we de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook worden tijdens deze dienst de kinderen die gedoopt zijn, en de gemeenteleden die belijdenis hebben afgelegd, genoemd.

Zondag 11 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat                          De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Bloemendienst

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk  
Intochtspsalm 2: 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van toenadering

Woorden van genade uit Romeinen 8: 38 en 39

Richtlijn voor ons leven uit Efeziërs 1: 15-17

Lied 902: 1 en 5

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

1e Lezing uit Openbaringen 18: 1-10

Psalm 92: 1, 4 en 5

2e Lezing uit Openbaringen 18: 11-24

Psalm 92: 6 en 7

Uitleg en verkondiging: De val van Babylon

Lied 315: 1 en 3

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Hij is de rots

Collecte

Slotlied: 103c: 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen),

4 (allen) en  5 (allen)

Zending en zegen

We wensen alle zieken moed en kracht toe en bidden om een zegen over de behandelingen.

Mededelingen:

Nieuwe koster

Het kostersteam is op zoek naar een nieuwe koster, maar het kan ook een kostersechtpaar zijn waarbij de man bijvoorbeeld de diensten draait en de vrouw helpt bij andere taken. Als u het kostersteam wilt versterken of nadere informatie wilt, neem dan contact op met Johan Moerland 0166-603464 of kostersteam@ichthuskerk.nl.

Kerk in Actie collecte Najaarszending, zondag 18 november 2018: Brazilië

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt gecreëerd. COMIN ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en zij werkt voor COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo draagt zij bij aan de uitwisseling en het begrip tussen de bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

 

Privacywetgeving AVG

Door de invoering van de AVG heeft de kerkenraad nagedacht over de consequenties hiervan voor de gemeente. Het beter beschermen van iemands privacy is door de AVG invoering nog belangrijker geworden. Het naar elkaar omkijken is wat onze gemeente sterk maakt. Daarom blijven de berichten uit de gemeente en de verjaardagen ook vaste onderdelen op de zondagsbrief.

Wel is het belangrijk om goed met de persoonlijke informatie op de zondagsbrief om te gaan.

De kerkenraad wil u/je dan ook vragen om de zondagsbrief niet meer bij het oud papier te doen, omdat dan persoonsgegevens letterlijk op straat komen te liggen. U kunt er ook voor kiezen de brief aan het eind van de dienst achter te laten in een daarvoor gemaakte doos.

Vanaf vandaag staat hiervoor een herinnering op de zondagsbrief.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

14 november:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

14 november:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

18 november:De dienst staat in het teken van de projecten die wij in Pakistan steunen. Naar aanleiding van het derde gebod staan we stil bij wat eerbied voor Gods naam daar en hier betekent

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

22 november:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn alle vrouwen welkom bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22.

 

Kinderlied: Hij Is De Rots

 

Hij is de rots, Hij is de rots.
Waar ik op sta, waar ik op sta.
Hij is de weg, Hij is de weg.
Waar ik op ga, waar ik op ga.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

In het begin, in het begin.
Was Hij het woord, was Hij het woord.
Hij was bij God, Hij was bij God.
En het woord was God, en het woord was God.
En ik zal voor Hem zingen
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

Hij is het licht, Hij is het licht.
Dat altijd schijnt, dat altijd schijnt.
Van het begin, van het begin.
Tot aan het eind, tot aan het eind.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

Hij is de rots, Hij is de rots.
Waar ik op sta, waar ik op sta.
Hij is de weg, Hij is de weg.
Waar ik op ga, waar ik op ga.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

Zondag 4 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollecte Heilig Avondmaal                                                        De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere  

Psalm 100: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 103c: 1

Genadeverkondiging

Lied 103c: 2

Christelijke leefregel

Lied 415: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Jozua 24: 14-24

Psalm 139: 1

Verkondiging

Lied 886: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 840:1,3

1e tafel: Lied 378: 1

2e tafel: Lied 378: 2

3e tafel: Lied 378: 3

4e tafel: Lied 378: 4

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: 935

Collecte

Lied 212 uit de Evangelische Liedbundel

Zegen

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 381: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 2

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 381: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Filippenzen 2: 12-18

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Lied 912: 1, 2 en 5

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 898: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

Na de morgendienst is er koffie, thee en limonade ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van ds. Broere.

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

De kerkenraad en de ZWO laten weten dat de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte is bestemd voor de nood en slachtoffers in Sulawesi. Door de aardbeving, tsunami en modderstromen is een groot gebied getroffen waarbij meer dan 2000 slachtoffers zijn te betreuren. Helpt u mee?

 Nieuwe koster

Het kostersteam is op zoek naar een nieuwe koster, maar het kan ook een kostersechtpaar zijn waarbij de man bijvoorbeeld de diensten draait en de vrouw helpt bij andere taken. Als u het kostersteam wilt versterken of nadere informatie wilt, neem dan contact op met Johan Moerland 0166-603464 of kostersteam@ichthuskerk.nl.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Het bestelformulier kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com.

Collecte Binnenlands diaconaat, zondag 11 november 2018: Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.

Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers van kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.

 

Agenda:

5 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

6 november:   Contextueel Bijbellezen, aanvang 20.00 uur in ‘t Visnet

6 november:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

22 november:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn alle vrouwen welkom bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22.

Zondag 28 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Tromp uit Krimpen aan den IJssel
Intochtslied 149: 1, 2 en 5

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Lied 51: 1

Genadeverkondiging

Leefregel van dankbaarheid: Lied 310

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

De kinderen gaan naar hun nevendienst

1e Schriftlezing uit Jesaja 2: 1-5

Lied 99: 1

2e Schriftlezing uit Joël 4: 1-17

Lied 99 : 2

Preek over Jesaja 2: 4

Lied 447

Dankzegging en voorbede en gebed om vrede

Kinderlied: Evangelische liedbundel

Inzameling van de gaven

Slotlied: 1010: 1, 2 en 3

Zegen

 Mededelingen:

Leesrooster

Bij de uitgang krijgt u een leesrooster uitgereikt ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. U kunt dit rooster ook via de website of de app van de Ichthuskerk lezen.

JOIN Volleybaltoernooi

Het inmiddels jaarlijks terugkerende interkerkelijke volleybaltoernooi is op zaterdag 17 november in sporthal ‘de Meulviet’ in Tholen. Het toernooi is voor alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en ouder. We starten om 20:00 uur en sluiten om 23:00 uur gezamenlijk af. Je kunt je alleen als team, minimaal 6 personen, opgeven. Wanneer je geen team hebt probeer je dan bij een team aan te sluiten. Lukt dit niet, stuur dan een mail, dan proberen wij je te helpen. Het inschrijfgeld is €1,00  per persoon. Betaal alsjeblieft per team, dit kan voor aanvang in de zaal. Opgeven kan tot en met zondag 28 oktober door een mail te sturen naar marjon@atres.nl. Zet daarin alle leden van het team met hun leeftijd.

Schoenendoosactie ZWO

We vinden het fijn als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn: Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Doet u ook mee? U kunt de mooi versierde doos tot en met zondag 4 november inleveren.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Het bestelformulier kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com.

 Hulp gevraagd bij project uitbreiding kerkzaal

De kerkrentmeesters kijken terug op een geslaagde en drukbezochte gemeenteavond, waarbij er veel goede ideeën vanuit de gemeente zijn aangedragen. We willen het project graag samen met u als gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Er zijn drie commissies ingesteld: een commissie voor de bouw, een voor fondswerving en een voor communicatie. Als u ons kan en wil helpen én belangstelling heeft voor een van deze commissies, meldt u zich dan aan bij de kerkrentmeesters. Dat kan bij een van de kerkrentmeesters of door een mail te sturen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl. Ook als u tips, ideeën heeft of op een andere wijze ons denkt te kunnen helpen dan horen wij dat als kerkrentmeesters graag.

 

Agenda:

29 oktober:     Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

31 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

31 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

4 november:   Viering van het Heilig Avondmaal in twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur.

 

Zondag 21 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Intochtslied: 221

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Bijbellezing uit Spreuken 8: 1-11, 22-23, 32-34(z.o.z.)

Psalm 111: 1 en 6

Gebed bij de opening van het woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Eerste Bijbellezing uit Spreuken 9: 7-11(z.o.z.)

Tweede Bijbellezing uit 1 Korintiërs 1: 26-31(z.o.z.)

Lied 849: 1 en 2

Verkondiging

Lied 313: 1, 3 en 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelisch liedboek 452 (z.o.z.)

Inzameling van de gaven

Slotlied: 263

Zegen

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 17 t/m 23 oktober. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 24 oktober samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Marie-José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer.

Bijeenkomst ring Schouwen-Duiveland en Tholen

De stuurgroep van de ring nodigt alle gemeenteleden uit voor de eerste bijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 24 oktober in kerkcentrum ‘De Wingerd’ in Tholen. Tijdens deze eerste bijeenkomst zal ds. Arie van der Maas, classispredikant van de classis Delta, vertellen over zijn werk en een presentatie geven over de bedoeling van de ring. De avond is niet alleen bedoeld voor kerkenraadsleden, maar voor alle gemeenteleden. Om 19.00 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. We sluiten af met een hapje en een drankje. U kunt zich tot en met maandag 22 oktober per mail aanmelden bij de heer Overduin: overd528@planet.nl

JOIN Volleybaltoernooi

Het inmiddels jaarlijks terugkerende interkerkelijke volleybaltoernooi is op zaterdag 17 november in sporthal ‘de Meulviet’ in Tholen. Het toernooi is voor alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en ouder. We starten om 20:00 uur en sluiten om 23:00 uur gezamenlijk af. Je kunt je alleen als team, minimaal 6 personen, opgeven. Wanneer je geen team hebt probeer je dan bij een team aan te sluiten. Lukt dit niet, stuur dan een mail, dan proberen wij je te helpen. Het inschrijfgeld is €1,00  per persoon. Betaal alsjeblieft per team, dit kan voor aanvang in de zaal. Opgeven kan tot en met zondag 28 oktober door een mail te sturen naar marjon@atres.nl. Zet daarin alle leden van het team met hun leeftijd.

Schoenendoosactie ZWO

We vinden het fijn als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn: Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Doet u ook mee? U kunt de mooi versierde doos tot en met zondag 4 november inleveren.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Het bestelformulier kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com.

Hulp gevraagd bij project uitbreiding kerkzaal

De kerkrentmeesters kijken terug op een geslaagde en drukbezochte gemeenteavond, waarbij er veel goede ideeën vanuit de gemeente zijn aangedragen. We willen het project graag samen met u als gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Er zijn drie commissies ingesteld: een commissie voor de bouw, een voor fondswerving en een voor communicatie. Als u ons kan en wil helpen én belangstelling heeft voor een van deze commissies, meldt u zich dan aan bij de kerkrentmeesters. Dat kan bij een van de kerkrentmeesters of door een mail te sturen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl. Ook als u tips, ideeën heeft of op een andere wijze ons denkt te kunnen helpen dan horen wij dat als kerkrentmeesters graag.

Agenda:

23 oktober:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

24 oktober:Bijeenkomst Ring Schouwen-Duivenland en Tholen in ‘De Wingerd’ in Tholen. De koffie staat klaar om 19.00 uur.

Bijbellezing: Spreuken 8: 1-11, 22-23, 32-34 (Bijbel in gewone taal)

8.1Wijsheid gaat naar de mensen toe. Ze komt iets belangrijks vertellen, iedereen moet het horen. 2De stem van Wijsheid klinkt overal: boven op de heuvels, langs de wegen, 3en bij de poorten van de stad. Overal hoor je haar stem. Ze roept: 4‘Mensen, luister allemaal naar mij! Ik ben Wijsheid, ik spreek jullie toe!5Domme mensen, word toch eens verstandig! Dwaze mensen, denk toch eens na! 6Luister goed! Ik zeg waardevolle dingen, je kunt op mijn woorden vertrouwen. 7Want ik vertel alleen de waarheid, ik haat leugens. 8Alles wat ik zeg, is betrouwbaar. Niets is slecht of oneerlijk. 9Als je verstandig bent en inzicht hebt, zul je mijn woorden begrijpen. Dan zijn ze duidelijk en eenvoudig. 10Mijn lessen moeten belangrijker voor je zijn dan zilver, en mijn woorden waardevoller dan goud. 11Want ik ben meer waard dan edelstenen. Niets op de hele wereld is zo waardevol en belangrijk als ik, helemaal niets!

22De Heer had mij, Wijsheid, al gemaakt voordat hij de hemel en de aarde maakte.23Ik ben helemaal in het begin gemaakt. Nog voordat er iets anders was, nog voordat de aarde bestond.

32Luister daarom goed naar mij! Ik ben Wijsheid. Als je naar mij luistert, zul je gelukkig zijn. 33Luister naar mijn lessen, dan word je wijs. Doe niet alsof je mijn lessen niet hoort. 34Zoek mij steeds weer op, en blijf in mijn buurt. Dan zul je gelukkig zijn.

Eerste Bijbellezing:Spreuken 9: 7-11 (Bijbel in gewone taal)

7Als je boos wordt op iemand die kwaad doet, word je zelf uitgelachen. Als je een slecht mens straft, word je zelf belachelijk gemaakt. 8Als je kritiek hebt op iemand die slecht is, zal hij je haten.

Maar als je kritiek hebt op een wijs mens, zal hij van je houden. 9Want iemand die al wijs is, wordt door kritiek nog wijzer. En iemand die goed en eerlijk is, zal nog meer inzicht krijgen.

10Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God. 11Als je naar Wijsheid luistert, zul je een lang leven hebben. 12Je hebt er dus voordeel van als je wijs bent. Maar je doet jezelf kwaad als je dom bent.

Tweede Bijbellezing:1 Korintiërs 1: 26-31 (Bijbel in gewone taal)

26Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig of rijk. 27Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of ‘zwak’ genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. 28God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. 29Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf. 30God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. 31En zo wordt werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat: «Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn: de Heer.»

Kinderlied: Evangelische liedbundel 452, Jezus is de goede herder                 

Refrein

Jezus is de goede herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen

en je bang in ‘t donker bent,

denk dan eens al die schaapjes,

die de Heer bij name kent.

Refrein

En wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede Herder,

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Refrein

Zondag 14 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in ActieCollecte: Werelddiaconaat

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vanmorgen is het een jeugddienst met als thema: Met andere ogen.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Er is muzikale medewerking van:

Judith Geuze, Mirte Broere, Luc van den Berg,

André Boluijt, Pieter Roggeband en Heert Andringa.

Zang: Arjen en Rachel Zandijk

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 17 t/m 23 oktober. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Bericht van de ZWO

Vandaag, zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. U heeft vandaag de gelegenheid om het spaardoosje in te leveren. Informatie over het doel waarvan de opbrengst van de spaardoosjes is bestemd vindt u in de Wegwijzer van oktober.

 

Schoenendoosactie ZWO

We vinden het fijn als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn: Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Doet u ook mee? U kunt de mooi versierde doos tot en met 7 november inleveren.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Samen met “De Wegwijzer” van oktober heeft u hiervoor het bestelformulier gekregen. Dit kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com. De opbrengst is bestemd voor de kerk en de ZWO. Het deel van de opbrengst van de ZWO zal worden gebruikt voor de verplichtingen voor Pakistan en mogelijk ook andere projecten die de ZWO ondersteunt.

 

Agenda:

19 oktober: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van november

24 oktober:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn de vrouwen welkom bij Marie-José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer.

Israëlzondag, 7 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte voorKerk en Israël

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Het intochtslied is Psalm 122: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 598 (twee keer)

Gebed bij de opening van het woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing uit Habakuk 1: 1-4 en 3: 13-19

Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 6

Verkondiging met als thema: En toch…

Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats, Heer (drie keer)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader (z.o.z.)

Kinderlied: Toen de Heer was opgestaan

Inzameling van de gaven

Het slotlied is Lied 967: 1, 4, 5 en 7

Zegen

 Mededelingen:

Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 10 oktober verwelkomen we u graag in “Het Visnet”. Vanaf 10.15 staat de koffie klaar, en tussen de middag is er een lunch. Nellie Oppeneer verzorgt een verrassende fotopresentatie over de natuur dichtbij huis. U kunt zich vandaag nog aanmelden. Verdere informatie hierover kunt u in lezen in “De Wegwijzer” van oktober. U bent van harte welkom!

Informatieavond uitbreiding Ichthuskerk

Om het aantal zitplaatsen in de kerkzaal uit te kunnen breiden is de woning van de buren, Doelweg 11, aangekocht. Het college van kerkrentmeesters licht graag de uitbreidingsplannen toe in een informatieavond die wordt gehouden op donderdagavond 11 oktober in “Het Visnet”. Aanvang 20:00 uur.

Schoenendoosactie

Vandaag heeft u een folder ontvangen over deschoenendoosactie.We zouden het fijn vinden als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn:

Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.

Doet u ook mee? De ZWO.

Bericht van de ZWO

Op zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. U heeft dan de gelegenheid om uw deeldoosje (spaardoosje) in te leveren. Informatie over het doel waarvan de opbrengst van de deeldoosjes is bestemd vindt u in de Wegwijzer van oktober.

Collecteafkondiging zondag 14 oktober: Werelddiaconaat, Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt Syarpumeer dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in dit grote meer.UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit in de maanden dat landbouw mogelijk is. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal.

 

Agenda:

9 oktober:       Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

10 oktober:     Seniorenochtend vanaf 10.15 uur in “Het Visnet”

10 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

10 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

11 oktober:     Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in “Het Visnet”

14 oktober:     Jeugddienst met als thema: “Met andere ogen”.

 

Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats, Heer

U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult ons hart steeds weer,

met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben,

steun ik op U.

Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben,

ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

 

Onze Vader:

Allen:   Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Kinderlied: Toen de Heer was opgestaan

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar Z’n Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar z’n Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar z’n Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met blijdschap oogsten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Zondag 30 september 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vandaag staan we stil bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Het thema is: “Trouw tot in eeuwigheid”

Liturgie:

Psalm 122: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Psalm 136: 1, 2, 5, 11 en 13

De Tien Geboden: Exodus 20

Psalm 119: 65

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 49: 8-20

Lied 864: 3 en 4

Schriftlezing uit Romeinen 11: 29

Verkondiging

Lied 885

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Collecte

Lied 868: 1, 3 en 5

Zegen

Mededelingen:

Jubileumconcert

Op zaterdag 6 oktober geeft het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen, onder leiding van Mark Westdorp, in samenwerking met het Hineni Symfonie Orkest een jubileumconcert in de Grote Kerk van Tholen. Dit concert wordt gegeven ter ere van het 5-jarig bestaan van het koor en het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Spreker op deze avond is ds. W. Glashouwer. Op deze avond is er ook weer, een speciaal voor dit concert, samengesteld kinderkoor aanwezig.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Reserveren kan ook via: kaarten@imt-tholen.nl. In de voorverkoop kosten de kaarten € 10,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 5,00, gezinskaart € 25,00. Op de avond zelf kosten de kaarten €12,50, € 7,00 of € 35,00.

Er wordt op deze avond een collecte gehouden voor voedselhulp aan de overlevenden van de Holocaust.

Aanvang 19.30 uur, de kerk gaat open om 18.45 uur.

Collecteafkondiging voor zondag 7 oktober 2018: Collecte kerk en Israël

Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het Joodse volk.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk van Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komt een thema als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats. Ook verschijnt het tijdschrift “Kerk & Israël Onderweg” dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, zodat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

 Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 10 oktober verwelkomen we u graag in “Het Visnet”. Vanaf 10.15 staat de koffie klaar, en tussen de middag is er een lunch. Nellie Oppeneer verzorgt een verrassende fotopresentatie over de natuur dichtbij huis. Aanmelden graag voor 7 oktober. Verdere informatie hierover kunt u in lezen in “De Wegwijzer” van oktober. U bent van harte welkom!

Informatieavond uitbreiding Ichthuskerk

Om het aantal zitplaatsen in de kerkzaal uit te kunnen breiden is de woning van de buren, Doelweg 11, aangekocht. Het college van kerkrentmeesters licht graag de uitbreidingsplannen toe in een informatieavond die wordt gehouden op donderdagavond 11 oktober in “Het Visnet”. Aanvang 20:00 uur.

Bericht van de ZWO

Op zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. U heeft dan de gelegenheid om uw deeldoosje (spaardoosje) in te leveren. Informatie over het doel waarvan de opbrengst van de deeldoosjes is bestemd vindt u in de Wegwijzer van oktober.

 

Agenda:

1 oktober:Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

6 oktober:Gezellige zaterdagavond voor de jeugd vanaf 12 jaar in “Het Visnet”, het begint om 19.30 uur

6 oktober:Jubileumconcert Interkerkelijk Mannenkoor Tholen in de Grote kerk van Tholen, aanvang 19.30 uur

6 oktober:Nazomerconcert van de band ‘Laud!’ met gastmuzikant Matthias Vooijs in verenigingsgebouw ’t Trefpunt in Sint Annaland. Het concert begint om 19.30 uur

14 oktober: Jeugddienst met als thema: “Met andere ogen”.

 

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Zondag 23 september 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deDiaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
Aanvangslied 89: 1 en 3

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Glorialied 885: 1 en 2

Leefregel

Lied 886

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Inleiding thema

Schriftlezing: Romeinen 1: 20-25 uit Het Boek

Lied 135: 8, 9 en 10

Schriftlezing: Matteus 5: 13-16 NBV

Lied 838: 1, 2 en 3

Uitleg

Lied 912: 1, 5 en 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader Inzameling van de gaven

Kinderlied: Daniël

Slotlied 723: 1 en 2

Zegen

Mededelingen:

Koffie, thee en meer…

Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel van de koffie en thee ochtenden.
De eerste ochtend van dit seizoen is dinsdag 25 september bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23.
We drinken samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. U kunt gewoon komen als u zin en tijd heeft.
Alle vrouwen zijn van harte welkom.

 Jubileumconcert

Op zaterdag 6 oktober geeft het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen, onder leiding van Mark Westdorp, in samenwerking met het Hineni Symfonie Orkest een jubileumconcert in de Grote Kerk van Tholen. Dit concert wordt gegeven ter ere van het 5-jarig bestaan van het koor en het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Spreker op deze avond is ds. W. Glashouwer. Op deze avond is er ook weer, een speciaal voor dit concert, samengesteld kinderkoor aanwezig.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Reserveren kan ook via: kaarten@imt-tholen.nl. In de voorverkoop kosten de kaarten € 10,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 5,00, gezinskaart € 25,00. Op de avond zelf kosten de kaarten €12,50, € 7,00 of € 35,00.

Er wordt op deze avond een collecte gehouden voor voedselhulp aan de overlevenden van de Holocaust.

Aanvang 19.30 uur, de kerk gaat open om 18.45 uur.

Agenda:

23 september:Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Broere
24 september:Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer
26 september:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer
26 september:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer
30 september:Morgendienst met aandacht voor Israël
6 oktober:       Nazomerconcert van de band ‘Laud!’ met gastmuzikant Matthias Vooijs in verenigingsgebouw ’t Trefpunt in Sint Annaland. Het concert begint om 19.30 uur.

 Kinderlied: Daniël

Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel
Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel

Als je in de kuil van de leeuwen ligt
Snoert Hij de muil van de leeuwen dicht
Al zien ze geel en groen
Ze kunnen je niks doen

Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel
Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst
Ze lusten je wel rauw
Maar God belooft je trouw

Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel
Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel

Soms wordt er vreselijk op me geknord
Dan lijkt het of ik opgegeten wordt
Maar zit ik in het nauw
Dan denk ik weer aan jou

Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel
Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel

Zondagsbrief van 16 september

Collecten:

De eerste collecte is de collecte Vredesweek

De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Startzondag, 16 september 2018 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Op deze startzondag nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:

Rolant en Anne-Marie Quist, Joke van Dijke en Margot van Groningen. In hun plaats worden bevestigd: Anneke de Kok, Gert Ouwersloot en Nelleke van Dijke.

Er is muzikale medewerking van Jaap, Anke en Esmay Roggeband (zang), en het combo wordt gevormd door Judith en Eva Geuze, Anco en Jan-Willem Westdorp.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:  

Thema-avond

Op 19 september wordt er door meerdere gemeenten een thema-avond gehouden over het onderwerp ‘Als kinderen andere wegen gaan’. Ds. H. Liefting en mw. G. Kamphuis zullen over dit onderwerp spreken. De avond begint om 19.15 uur in De Wingerd, Nieuwepad 1 in Tholen. Er wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken.

Koffie, thee en meer…

Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel van de koffie en thee ochtenden. In het Programmaboekje voor het winterseizoen zijn de verkeerde datums vermeld. Op de volgende dagen zal er koffie, thee en meer zijn:  

  • woensdag 24 oktober
  • donderdag 22 november
  • dinsdag 18 december
  • woensdag 16 januari
  • donderdag 21 februari
  • dinsdag 19 maart
 • woensdag 17 april

De locatie wordt iedere maand bekend gemaakt in de Wegwijzer en op de Zondagsbrief.

De eerste ochtend van dit seizoen is dinsdag 25 september bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23.

U bent van harte welkom.

Concert

Op 6 oktober houdt de band ‘Laud!’ een nazomerconcert getiteld ‘SING&SNACK-eve’. Matthias Vooijs uit Katwijk treedt op als gastmuzikant met Engelstalige praise- en worshipsongs. Er wordt gecollecteerd voor de restauratie van de Hervormde kerken in Sint Annaland en Stavenisse. Het concert wordt gehouden in verenigingsgebouw ’t Trefpunt in Sint Annaland en begint om 19.30 uur.

Agenda:

19 september:    Thema-avond: ‘Als kinderen andere wegen gaan’, in de Wingerd

23 september:    Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Broere.

Zondagsbrief van 9 september

Collecten:

De eerste collecte is de collecte Jeugdwerk september

De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

9 september 2018

Liturgie voor zondagmorgen 9 september 10.00 uur Ds. W. A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Aanvangspsalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 1005: 1, 2 en 3

Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed

Lied 1005: 4 en 5

Lezing leefregel

Psalm 25: 6 en 7

Gebed om de opening van onze harten

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Lukas 18: 1-8

Psalm 103: 5 en 7

Overdenking

Lied 103c: 1, 2 en 3

Dankzegging en voorbeden

Kinderlied: Opwekking 569 – Regeer in mij

Inzameling van de gaven

Slotlied 704: 1 en 3

Wegzending en zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging zondag 16 september 2018: Vredeswerk in de Vredesweek

Vrede is niet vanzelfsprekend, wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen, daarom is het juist nu belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast worden vredesactiviteiten in oorlogsgebieden ondersteund en wordt onrecht aan de kaak gesteld. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en steun voor. Doet u mee?

Startzondag

Bij de Wegwijzer van september heeft u een uitnodiging gekregen voor de startzondag op zondag 16 september 2018. Wilt u zich hiervoor zo spoedig mogelijk opgeven bij Marian Melis: m.melis500@gmail.com, 0166-612839. In de brievenbus van Erf 19 in Tholen mag ook.

Agenda:

16 september: Startdienst met bevestiging en afscheid van ambtsdragers. Aansluitend is er koffie, thee        en limonade in ’t Visnet en een gezellig samenzijn bij het Thomashuis, Kladseweg 22 in        Lepelstraat

23 september:    Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Broere.

Zondagsbrief van zondag 2 september 2018

De eerste collecte is de collecte Heilig Avondmaal
De tweede collecte is voor de Kerk
De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

2 september 2018

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Ds. P.A. Broere
Psalm 84: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 836: 1

Genadeverkondiging

Lied 836: 2

Christelijke leefregel

Lied 836: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 23

Lied 23c: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied 23c: 4 en 5

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 393: 1

1e tafel: Lied 909: 1

2e tafel: Lied 909: 2

3e tafel: Lied 909: 3

4e tafel: Lied 23b: 5

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied 886: 1

Collecte

Lied 423

Zegen

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur Ds. P.A. Broere

salm 62: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 377: 1 en 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 377: 4

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 800: 1 en 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 10: 7-11

Lied 653: 6

Schriftlezing: Jozua 2: 12-21

Lied 91: 1

Verkondiging

Lied 91a: 1 en 3

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 968: 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 118: 3 en 5

Zegen

Mededelingen:

Fancy fair

Zaterdag 8 september houdt Thomashuis Lepelstraat “Gewoon Anders” van 10.00 tot 16.00 uur een fancy fair. Er worden zelfgemaakte producten, streekproducten, gebakken vis, groente en fruit verkocht. Ook is er een verloting, een rommelmarkt, muziek en nog veel meer.

U komt toch ook op 8 september naar de Kladseweg 22 in Lepelstraat?!

Collecte Heilig Avondmaal

De Diaconie heeft de opbrengst van de collecte Heilig Avondmaal bestemd voor Alpha Nederland.

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa 10 bijeenkomsten en een weekend, op ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de zeer succesvolle cursus die 2 jaar geleden in onze kerk plaatsvond.

Wij steunen graag het werk van Alpha Nederland met deze collecte.

Collecteafkondiging zondag 9 september 2018: collecte jeugdwerk

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep. Voor jeugdleiders is het steeds een grote uitdaging om aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn hierbij erg belangrijk. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt. Via de website jop.nl zijn heel veel materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en de PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.

Startzondag

Bij de Wegwijzer van september heeft u een uitnodiging gekregen voor de startzondag op zondag 16 september 2018. Wilt u zich hiervoor zo spoedig mogelijk opgeven bij Marian Melis: m.melis500@gmail.com, 0166-612839. In de brievenbus van Erf 19 in Tholen mag ook.

Thema-avond gemeente Tholen

De gemeente Tholen organiseert op woensdag 26 september 2018 van 19.00-21.00 uur in het gemeentehuis een interactieve thema- avond over: “vroeg signalering drugs- en alcoholgebruik”.

Stichting “Chris en Voorkom!” verzorgt deze interactieve thema-avond. De avond duurt 1,5 tot 2 uur en is opgebouwd uit 3 elementen: kennisoverdracht, herkenning en ken de grenzen.

De gemeente wil deze avond breed uitzetten zodat iedereen uit onze kerkelijke gemeente, die samenwerkt met jongeren, de mogelijkheid heeft deze informatie te verkrijgen.

Jeugdleiders, catechisatie-gevende, andere betrokkenen bij het jeugdwerk en geïnteresseerden die contact onderhouden met jongeren zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Opgeven voor deze avond kan tot en met 14 september bij Peter Broere via: pabroere@hetnet.nl.

Agenda:

3 september: Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

4 september: Vergadering Commissie Eredienst, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

23 september: Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur. Voorganger is Ds. Broere.

Zondag 26 augustus 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollecte missionair werk: Hilversum

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Celeste Gertrude Janetta Deurloo, dochter van Jordy en Mariska Deurloo-van der Graaff. Er is zang van Jaap, Anke en Esmay Roggeband.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Leesrooster

Bij de uitgang ontvangt u een leesrooster ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal van zondag 2 september.

 

Startzondag

In de komende week verschijnt de Wegwijzer van september. Daarin zit ook een brief over de startzondag. Wilt u zich hiervoor zo spoedig mogelijk opgeven?

 

Thema-avond gemeente Tholen

De gemeente Tholen organiseert op woensdag 26 september 2018 van 19.00-21.00 uur in het gemeentehuis een interactieve thema- avond over: “vroeg signalering drugs- en alcoholgebruik”.

Stichting “Chris en Voorkom!” verzorgt deze interactieve thema-avond. De avond duurt 1,5 tot 2 uur en is opgebouwd uit 3 elementen: kennisoverdracht, herkenning en ken de grenzen.

De gemeente wil deze avond breed uitzetten zodat iedereen uit onze kerkelijke gemeente, die samenwerkt met jongeren, de mogelijkheid heeft deze informatie te verkrijgen.

Jeugdleiders, catechisatie-gevende, andere betrokkenen bij het jeugdwerk en geïnteresseerden die contact onderhouden met jongeren zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Opgeven voor deze avond kan tot en met 14 september bij Peter Broere via: pabroere@hetnet.nl.

 

Agenda:

27 augustus:   Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 augustus:   Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

2 september:  In beide diensten, van 10.00 en 17.00 uur, vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.

Zondag 19 augustus 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

 Ds. R.J. Wilschut uit Hoogvliet
Lied 146: 1 en 3

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Kyriegebed

Lied 868: 1, 3 en 5

Gebed bij het openen van de bijbel

De kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing uit Jesaja 35: 1-10

Lied 314

Bijbellezing uit Marcus 7: 31-37

Lied 217

Verkondiging

Lied 534

Gebeden

Kinderlied: Ik zal de Here God liefhebben (melodie lied 425)

Collecte

Lied 978: 1 en 4

Zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging: zondag 26 augustus 2018: Collecte missionair werk, help de nieuwe kerk in Hilversum.

De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, waar experimentele invulling van de kerk wordt gezocht voor mensen die niets of niets meer met de traditionele kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Ongeveer een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het christelijk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. De activiteiten zijn onder andere meditatie, gebed en stiltewandelingen.

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Agenda:

26 augustus:   In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Celeste Deurloo, dochter van Jordy en Mariska Deurloo-van der Graaff.

Kinderlied: Ik zal de Here God liefhebben (melodie lied 425)

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart

Met mijn hele ziel, mijn hele verstand

Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf

Als ik ga

Of sta

Of wacht op Zijn ja

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart.

Zondag 12 augustus 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte: zending, Kameroen                              De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht
Aanvangspsalm 68: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 68: 7 gevolgd door

Lied 195: Klein gloria

Verootmoedigingsgebed

Lied 413: 3

Genadeverkondiging: Efeziërs 2: 4-6

Lied 413: 2

Leefregel: Efeziërs 5: 15-20

Lied 413: 1

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing uit 1 Koningen 8: 12-15 en 27-30

Psalm 84: 1, 2 en 3

Schriftlezing uit Handelingen 17: 24-28

Lied 825: 1, 2 en 8

Schriftlezing uit Johannes 1: 1-5 en 14

Lied 339a

Verkondiging met het thema: “Waar woont God?”

Lied 906: 1, 4, 7 en 8

Dankgebed, voorbeden, stilte voor persoonlijk gebed en het Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst

Inzameling van de gaven

Slotlied 867

Zegen

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met allen die zorgen om hun gezondheid hebben, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Collecteafkondiging: vandaag, zondag 12 augustus 2018: zending, onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden. Hierdoor missen ze onderwijs. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in  Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.

Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen.

Zondag 5 augustus 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L. van Berkel uit Spijkenisse
Intochtslied 216

Ezechiël 36: 26

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Ezechiël 36: 26

Kyriëgebed

Glorialied 632: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lied 632: 3

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2: 6

Lied 552: 1 en 2

Verkondiging

Meditatieve stilte

Lied 816 (op melodie van Lied 248)

Dankgebed en voorbeden, stilte en Onze Vader

Kinderen komen terug van de nevendienst

Inzameling van de gaven

Slotlied 686

Wegzending en Zegen

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met allen die zorgen om hun gezondheid hebben, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Dabar

14 juli 2018 zijn de vier weken van Dabar op camping Stavenisse gestart. Er zijn ook dit jaar weer voldoende jongeren en campingpastors gevonden om dit werk op te pakken. We zijn dankbaar dat zij dit jaar bereid zijn om Gods Woord op deze plek te verkondigen en uit te dragen. Zo mogen zij de Daad bij het Woord voegen, precies wat het woord Dabar betekent. We willen u vragen om voor het werk dat zij op camping Stavenisse uitvoeren te bidden, zodat zij zich gedragen weten door uw gebed.

Op zondag 5 augustus zijn het Dabarteam en de pastors in de Ichthuskerk van Tholen als gast aanwezig. Na de dienst is het dan koffiedrinken waarbij u de gelegenheid heeft om hen te spreken. ’s Avonds is er om 19:00 uur een campingdienst, waarbij u van harte bent uitgenodigd! Neemt u wel een eigen stoel mee?

 

Vakantie

Ds. Broere heeft vakantie tot en met 11 augustus. Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot uw wijkouderling. Wanneer de wijkouderling niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met zr. Joke van Dijke-Verkamman (0166-672838).

 

Collecteafkondiging, zondag 12 augustus 2018: zending, onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden. Hierdoor missen ze onderwijs. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in  Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.

Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen.

Zondag 29 juli 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. E. Tramper uit Krabbendijke
Psalm 27: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein gloria (Lied 195)

Psalm 69: 1 en 4

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging en leefregel

Psalm 107:7

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen mogen naar de kindernevendienst

Psalm 119:40

Lezingen:

Psalm 27: 1-14

Marcus 4: 35-41

Lied 352: 1 (vrouwen), 2 (mannen), 5 (mannen), 6 (vrouwen) en 7 (allen)

Overdenking

Lied 23c: 1 – 5

Psalm 150: 1 en 2

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Lied 747: 1, 2 en 8

Zegen

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met allen die zorgen om hun gezondheid hebben, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

14 juli 2018 zijn er weer vier weken van Dabar op camping Stavenisse gestart. Er zijn ook dit jaar weer voldoende jongeren en campingpastors gevonden om dit werk op te pakken. We zijn dankbaar dat zij dit jaar bereid zijn om Gods Woord op deze plek te verkondigen en uit te dragen. Zo mogen zij de Daad bij het Woord voegen, precies wat het woord Dabar betekent. We willen u vragen om voor het werk dat zij op camping Stavenisse uitvoeren te bidden, zodat zij zich gedragen weten door uw gebed.

Op zondag 5 augustus zullen het Dabarteam en de pastors in de Ichthuskerk van Tholen als gast aanwezig zijn. Na de dienst is er dan koffiedrinken waarbij u de gelegenheid heeft om hen ook te spreken. Diezelfde dag, om 19:00 uur, is er ook een campingdienst, waarbij ook u van harte bent uitgenodigd! Neemt u wel een eigen stoel mee?

Ds. Broere heeft vakantie tot en met 11 augustus. Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot uw wijkouderling. Wanneer de wijkouderling niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met zr. Joke van Dijke-Verkamman (0166-672838

Zondag 22 juli 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deDiaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. de Haan uit Nieuw- en Sint Joosland   
Ps. 84:1, 3, 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria (lied 195)

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Lied 103c:1

Ps. 105:17 en 18

Gebed bij de Schriften

Kinderen mogen naar de nevendienst gaan

Schriftlezing: Ps. 139:1-12

Lied 139: 1 en 2

Schriftlezing: Lukas 15:1-3, 8-10

Lied 339a

Verkondiging

Lied 944:1 en 4

Dienst van de gebeden

Collecte

Lied 747:1, 4, 8

Zegen

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met allen die zorgen om hun gezondheid hebben, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Ds. Broere heeft vakantie tot en met 11 augustus. Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot uw wijkouderling. Wanneer de wijkouderling niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met zr. Joke van Dijke-Verkamman (0166-672838).

Agenda:

Maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli Athletes in Action. Voetballen, volleyballen, spelletjes spelen, leren over de Bijbel op de Oesterputten. Van 14.00-16.00 uur kinderen van 6-12 jaar; van 19.00 uur-21.00 uur jeugd vanaf 12 jaar.

Beste lezer,

Vanuit de Christelijke Hogeschool Ede is een onderzoek gestart om de plaats van alcoholgebruik in de christelijke gemeente te onderzoeken. U wordt benaderd met de vraag om mee te doen, omdat we graag uw mening horen. De link naar de anonieme vragenlijst is: goo.gl/fPwupe 

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening!
De vragenlijst werkt het best op een groot scherm.

Vriendelijke groet en alvast hartelijk dank,

het onderzoeksteam.

Zondag 15 juli 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere  
In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Madelief Riemens, dochter van Lourens en Maartje Riemens-Snepvangers Er is muzikale medewerking van de familie Roggeband en van een combo.

We volgen een papieren liturgie

Mededelingen:

Ds. Broere heeft vakantie van 16 juli t/m 11 augustus. Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot uw wijkouderling. Wanneer de wijkouderling niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met zr. Joke van Dijke-Verkamman (0166-672838).

Ten onrechte staat in de Wegwijzer dat er van 15 juli t/m 5 augustus gezamenlijke diensten met Immanuël zijn. De samenwerking met Immanuël is per 1 januari 2018 in goed overleg beëindigd.

Zondag 8 juli 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart
Psalm 131: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Gebed

Leefregel: Job 32: 6-22

Lied 906: 1, 7  en 8

Gebed om de Heilige Geest

Aanvang kinderdienst

Schriftlezing Job 42: 1-10

Psalm 30: 1 en 4

Verkondiging

Lied 870: 1, 2, 3, 6 en 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied

Inzameling van gaven

Lied 705: 1, 2 en 3

Zegen

Agenda:

15 juli:In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Madelief Riemens. Er zal muzikale medewerking zijn van de familie Roggeband en een combo.

 

Kinderlied: Samen

Kijk daar, een metselaar

Hij bouwt een huis van steen

Alle stenen netjes naast elkaar

Een huis voor iedereen

Eén voor één, steen voor steen

Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen

Niet alleen, maar

Samen vormen zij een huis

Samen, muren, deuren en ramen

Samen vormen zij een huis

Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis

Daar zijn wij de stenen van

ieder heeft z’n plekje in dat huis

Dat God er wonen kan

Eén voor één, steen voor steen

Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen

Niet alleen, maar

Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen, zoveel verschillende namen

Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen

Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen, zoveel verschillende namen

Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen

Amen

Zondag 01 juli 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollecte Heilig Avondmaal                                                        De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere  

Psalm 149: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoediging

Lied 919: 1

Genadeverkondiging

Lied 919: 4

Christelijke leefregel

Lied 313: 1

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-12

Lied 578: 1 en 2

Verkondiging

Evangelische liedbundel lied 83: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 840: 1 en 3

1e tafel: Lied 377: 3

2e tafel: Lied 377: 4

3e tafel: Lied 377: 5

4e tafel: Lied 377: 6

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Mijn Vader, dank U wel

Collecte

Lied 800: 1 en 3

Zegen

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 23c: 1 en 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 23c: 4

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 23c: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Filippenzen 3: 12-16

Lied 801: 1, 5 en 6

Verkondiging

Lied 727: 1, 3 en 4

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 413: 1

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 835: 1, 3 en 4

Zegen

Mededelingen:

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ingegaan. De kerkenraad beraadt zich over de nieuwe wet en hoe wij als kerkgemeente zorgvuldig met de persoonsgegevens om kunnen gaan.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie heeft de Heilig Avondmaal collecte van vandaag, 1 juli, bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Tholen.

Bij de Zonnebloem draait het al meer dan 65 jaar om mensen. We brengen ze bij elkaar, staan voor ze klaar en zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om iemand een onvergetelijk moment te bezorgen.

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. Ook we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan en zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.

 

Agenda:

2 juli:     Kerkenraadsvergadering en jaargesprek, aanvang 19.30 uur in de kerkenraadskamer.

Kinderlied: Mijn Vader dank u wel

 

Zondag 24 juni 2018

Collecten:          De eerste collecte is de:Collecte Jeugdwerk Protestantse kerk                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer R. Mastenbroek uit Hoogland  
Jeugddienst en we vieren de overgang van de kinderen uit groep 8

Er is een uitgewerkte liturgie

Muzikale begeleiding van: Judith en Eva Geuze,

Jan-Willem en Anco Westdorp

Zang: Jaap, Anke en Esmay Roggeband

Mededelingen:

Op 25 juni is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ingegaan. De kerkenraad beraadt zich over de nieuwe wet en hoe wij als kerkgemeente zorgvuldig met de persoonsgegevens om kunnen gaan.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie heeft de Heilig Avondmaal collecte van juli bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Tholen.

Bij de Zonnebloem draait het al meer dan 65 jaar om mensen. We brengen ze bij elkaar, staan voor ze klaar en zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om iemand een onvergetelijk moment te bezorgen.

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. Ook we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan en zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.

 

Agenda:

25 juni:           Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer.

Zondag 17 juni 2018

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie Collecte: Binnenlands diaconaat             De tweede collecte is voor de Kerk  De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere   
Het thema voor deze dienst is: ‘Leven in een bubbel’.Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep d’Accord onder leiding van Marjan Geuze-Deurloo. We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Collecteafkondiging: Collecte Jeugdwerk Protestantse kerk, 24 juni 2018.

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs en bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. De verbinding tussen kerk en school is op sommige plaatsen dun geworden of zelfs verdwenen.

JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema ‘kerk en school’ te bundelen. Samen met gemeenten ontwikkelen zij nieuwe initiatieven. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie heeft de collecte Heilig Avondmaal van juli bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Tholen.

Bij de Zonnebloem draait het al meer dan 65 jaar om mensen. We brengen ze bij elkaar, staan voor ze klaar en zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.  

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om iemand een onvergetelijk moment te bezorgen.

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. Ook we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan en zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.

Agenda:

18 juni:     Extra kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

Zondag 10 juni 2018

Collecten:
De eerste collecte is de Kerk in Actie Collecte: Werelddiaconaat
De tweede collecte is voor de Kerk
De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur
Ds. H.P de Goede uit Werkendam

Lied 65: 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lied 195: Klein Gloria
Gebed
Lied 23 c
Regel van dankbaarheid
Lied 601: 1 en 2
Gebed
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lied 42: 1
Schriftlezing: Job. 19: 23-27
Lied 854
Schriftlezing: Job 2: 11 tot Job 3: 11
Lied 797: 1, 2 en 3
Preek
Lied 43: 2, 3 en 4
Gebeden
Kinderlied: Opwekking 429: God wijst mij een weg
Collecte
Lied 867: 1 en 2
Zegen

Na afloop van de dienst is het koffiedrinkenin ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Mededelingen:
Lekkere Koeken actie
Vandaag kunt u na de dienst uw bestelde koeken ophalen en betalen.

Informatie over de kerk
Aansluitend aan deze dienst wil de kerkenraad u informeren over de mogelijkheid om het aantal zitplaatsen in de kerk uit te breiden.

Collecteafkondiging
Collecte Binnenlands diaconaat, 17 juni 2018: Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving kunnen mensen makkelijk tussen wal en schip raken. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en sociaal isolement kunnen op de loer liggen. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar er aandacht is voor ieders verhaal. Inloophuizen in het hele land worden door Kerk in Actie ondersteund. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje of voor een maaltijd.
Kerk in Actie steunt ook het DAK, ‘Door Aandacht Kracht’. Dit is een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraten. Zij staan klaar voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen: een plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Agenda:
10 juni: Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur
17 juni: Zanggroep d’Accord zal medewerking verlenen aan de morgendienst.

Kinderlied: Opwekking 429 – God wijst mij een weg

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Zondag 3 juni 2018

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie
De tweede collecte is voor de Kerk
De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Ds. P.A. Broere  
Psalm 97: 1 en 6Stil gebedBemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 146a: 1 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 5: 43-48

Lied 838: 1 en 3

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17

Lied 868

Verkondiging

Lied 791: 1, 2 en 4

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Kop op Job

Collecte

Lied 413

Zegen

 

Mededelingen:

Lekkere Koeken actie

De ZWO houdt een actie waarbij lekkere koeken besteld kunnen worden. De opbrengst wordt gebruikt om te voldoen aan de financiële toezegging die we als gemeente hebben gedaan aan ‘Kerk in Actie’. Uw bestelling kunt u in de bus doen die op de leestafel staat of voor maandag 4 juni mailen naar: zwo@ichthuskerktholen.nl. Zondag 10 juni kunt u na de ochtenddienst uw bestelling ophalen en betalen.

Ladies night

Op 8 juni wordt er door BU Together een Ladies Night gehouden in de Koorkerk in Tholen. Jorien Ouweneel komt spreken over het thema ‘Every Mary needs an Elizabeth’, over de kracht van bemoedigen. Kosten voor de avond zijn €12,50 p.p. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 22.00 uur is er de mogelijkheid om met elkaar na praten onder het genot van een drankje. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar zeeland@butogether.nl.

Collecteafkondiging: Collecte Werelddiaconaat, 10 juni 2018: Bijenhouden biedt jongeren toekomst

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en hierdoor weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze hebben zo een unieke kans om een eigen inkomen te krijgen en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, om hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere projecten van het Werelddiaconaat.

 

Agenda:

3 juni:             Jeugddienst van JOIN in de Meulvliet, met als thema: ‘Jesus loves U2’. De band Vision zal medewerking verlenen. De dienst begint om 15.00 uur

4 juni:             Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

10 juni:           Koffiedrinken na de dienst, dit in plaats van vandaag, wat er in ‘de Wegwijzer’ staat.

Zondag 27 mei 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                             De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Spaans uit Colijnsplaat      
Lied 704: 1, 2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 93: 1 en 4

Gebed om Gods ontferming en vergeving

Genadeverkondiging: Johannes 3: 16

Lied 705: 1, 2 en 3

Gebed om Gods Woord en Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Job 1: 13-22

Psalm 34: 5, 7 en 9

Schriftlezing: Efeziërs 4: 22-32

Lied 680: 1, 2 en 4

Uitleg en verkondiging; Efeziërs 4: 30

Lied 675

Geloofsbelijdenis

Lied 8a: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 448

Inzameling van de gaven

Lied 912

Zegen

Mededelingen:

Lekkere Koeken actie

De ZWO houdt een actie waarbij lekkere koeken besteld kunnen worden. De opbrengst wordt gebruikt om te voldoen aan de financiële toezegging die we als gemeente hebben gedaan aan ‘Kerk in Aktie’. Uw bestelling kunt u in de bus doen die op de leestafel staat of voor maandag 4 juni mailen naar: zwo@ichthuskerktholen.nl. Zondag 10 juni kunt u na de ochtenddienst uw bestelling ophalen en betalen.

Ladies night

Op 8 juni wordt er door BU Together een Ladies Night gehouden in de Koorkerk in Tholen. Jorien Ouweneel komt spreken over het thema ‘Every Mary needs an Elizabeth’, over de kracht van bemoedigen. Kosten voor de avond zijn €12,50 p.p. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 22.00 uur is er de mogelijkheid om met elkaar na praten onder het genot van een drankje. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar zeeland@butogether.nl.

Agenda:

27 mei:           Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur

28 mei:           Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

28 mei:           Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

Kinderlied: Evangelische liedbundel 448: Je hoeft niet bang te zijn

Pinksteren, 20 mei 2018

Collecten:          De eerste collecte is dePinksterzendingscollecte: versterk kerken in Bangladesh     De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vandaag is het Pinksteren.

We volgen een papieren liturgie.

De samenzang wordt begeleid door Wim van Kempen op het orgel en Sanne de Hond en Thijs Broere op trompet.

Mededelingen:

Lekkere Koeken actie

De ZWO houdt een actie waarbij lekkere koeken besteld kunnen worden. U kunt stroopwafels, speculaasbrokken, roombotercake of gevulde koeken bestellen. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om te voldoen aan de financiële toezegging die we als gemeente hebben gedaan aan ‘Kerk in Aktie’. Bij ‘De Wegwijzer’ van de maand mei heeft u een inschrijfformulier ontvangen die u met uw bestelling in de bus kunt stoppen die op de leestafel staat. Of mail u uw bestelling naar: zwo@ichthuskerktholen.nl. Bestellen kan tot en met maandag 4 juni. De bestelling kunt u ophalen en betalen op zondag 10 juni na de ochtenddienst.

 

Agenda:

20 mei:            Openluchtdienst aan de Langeweg in Oud-Vossemeer, aanvang 16.00 uur (zie prikbord)

Collecten:
De eerste collecte is voor de Eredienst De tweede collecte is voor de Kerk
De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

13 mei 2018
Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur
De heer A. Slabbekoorn uit Goes

Deze dienst is een jeugddienst met als thema:
‘Release Ipray 18’.
Vanmorgen is er een liturgie.

Er is muzikale medewerking van: Marcella Hoven, Dennis Herrie, Eva Geuze, Judith Geuze, Anco Westdorp en Jan-Willem Westdorp.

Mededelingen:
Collecteafkondiging, Pinksterzendingscollecte 20 mei 2018: Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs
gehad. Het Mymensingh Church Care Program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp op verschillende manieren.
Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Ook is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en taalles volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden krijgen een microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er trainingen gegeven zodat gemeenteleden zelf groenten kunnen verbouwen om hun inkomen te vergroten. Zij kunnen zo een leven leiden boven de armoedegrens.
Met Pinksteren, is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

Lekkere Koeken actie
De ZWO houdt een actie waarbij lekkere koeken besteld kunnen worden. U kunt stroopwafels, speculaasbrokken, roombotercake of gevulde koeken bestellen. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om te voldoen aan de financiële toezegging die we als gemeente hebben gedaan aan ‘Kerk in Aktie’. Bij ‘De Wegwijzer’ van de maand mei heeft u een inschrijfformulier ontvangen die u met uw bestelling in de bus kunt stoppen die op de leestafel staat. Of mail u uw bestelling naar: zwo@ichthuskerktholen.nl. Bestellen kan tot en met maandag 4 juni. De bestelling kunt u ophalen en betalen op zondag 10 juni na de ochtenddienst.

Agenda:
14 mei: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet.
16 mei: Uitstapje van de senioren naar het Roosevelthuys in Oud-Vossemeer
20 mei: Pinksterdienst om 10.00 uur, er zal een papieren liturgie zijn.
20 mei: Openluchtdienst aan de Langeweg in Oud-Vossemeer, aanvang 16.00 uur (zie prikbord)

Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deZending                                                                               De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor ochtenddienst 10.15 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 47: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11

Lied 663 (melodie Gezang 234)

Schriftlezing: Efeziërs 1: 15-23

Lied 661: 1, 2, 3 en 5

Verkondiging

Lied 412: 3 en 5

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: De Here zegent jou (melodie Lied 395)

Collecte

Lied 425

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over zieken in de gemeente.

Mag een ieder die te maken heeft met ziekte en zorgen zich gedragen weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Vakantie

Ds. Broere heeft van 27 april tot en met 11 mei vakantie. Wilt u indien nodig eerst contact opnemen met uw wijkouderling?

Lekkere Koeken actie

De ZWO houdt een actie waarbij lekkere koeken besteld kunnen worden. U kunt stroopwafels, speculaasbrokken, roombotercake of gevulde koeken bestellen. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om te voldoen aan de financiële toezegging die we als gemeente hebben gedaan aan ‘Kerk in Aktie’. Bij ‘De Wegwijzer’ van de maand mei heeft u een inschrijfformulier ontvangen die u met uw bestelling in de bus kunt stoppen die op de leestafel staat. Of mail u uw bestelling naar: zwo@ichthuskerktholen.nl. Bestellen kan tot en met maandag 4 juni. De bestelling kunt u ophalen en betalen op zondag 10 juni na de ochtenddienst.

 

Agenda:

16 mei:           Seniorenbijeenkomst, bezoek aan ‘Huys van Roosevelt’. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’

 

Kinderlied: De Here zegent jou (melodie Lied 395)

 

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

Zondag 06 mei 2018

Collecten:          De eerste collecte is decollecte missionair werk                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Aanvangslied: 139b

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Leefregel: Romeinen 12: 1-2; 9-17; 21

Lied 858: 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

De kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezingen:             Genesis 6: 5-13

Johannes 15: 1-8

Lied 653: 1, 5 en 7

Verkondiging, thema: De wandeling

Lied 825: 3, 4 en 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De kinderen komen terug in de dienst

Kinderlied: Ken je dit verhaal? Couplet 1 tot en met 5

Inzameling van de gaven

Slotlied: 416

Zegen

Na de dienst is het Koffiedrinkenin ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom.

 Mededelingen:

Vakantie

Ds. Broere heeft van 27 april tot en met 11 mei vakantie, met uitzondering van Hemelvaartsdag. Wilt u indien nodig eerst contact opnemen met uw wijkouderling?

Lekkere Koeken actie

De ZWO houdt een actie waarbij lekkere koeken besteld kunnen worden. U kunt stroopwafels, speculaasbrokken, roombotercake of gevulde koeken bestellen. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om te voldoen aan de financiële toezegging die we als gemeente hebben gedaan aan ‘Kerk in Aktie’. Bij ‘De Wegwijzer’ van de maand mei heeft u een inschrijfformulier ontvangen die u met uw bestelling in de bus kunt stoppen die op de leestafel staat. Of mail u uw bestelling naar: zwo@ichthuskerktholen.nl. Bestellen kan tot en met maandag 4 juni. De bestelling kunt u ophalen en betalen op zondag 10 juni na de ochtenddienst.

 

Agenda:

6 mei:             Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur

10 mei:           Gemeentedag, opgeven voor deze dag kan bij: jeroen.baaijens@gmail.com of

0166-795080

16 mei:           Seniorenbijeenkomst, bezoek aan ‘Huys van Roosevelt’. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’

Kinderlied: Ken je dit verhaal

God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen,

maak hem sterk en maak hem groot – je moet er straks in wonen

en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen.

Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen

De ark was netjes afgebouwd – de intocht kon beginnen,

de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen

Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen

de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal,

zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal,

lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal.

De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven,

slechts de dieren in de ark die zouden overblijven.

Maar op een dag was het voorbij – het water ging verdwijnen

de wolken schoven weer opzij – de zon begon te schijnen.

De aarde werd weer langzaam groen – de bomen gingen groeien,

er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien.

Noach liet de dieren gaan – ze mochten gaan proberen

om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal,

zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal,

lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal.

Toen zei God: kijk eens omhoog – zie daar die boog vol kleuren,

luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren.

Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen,

Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal,

Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal,

Lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal.(2x)

Zondag 29 april 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Bloemendienst

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B de Graaf uit Waalwijk
Psalm 33: 1 en 2

Gebed in stilte, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Lied 654: 4

Woorden die wegen wijzen

Lied 654: 6

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit de Schriften: Genesis 5: 1-5, 18-24

Lezing uit de Schriften: Hebreeën 11: 5-6; Judas 14-16

Lied 73: 9 en 10

Uitleg en verkondiging

Lied 972: 2, 4, 5 en 10

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Ken je dit verhaal? Couplet 1, 2, 3 en 4

Inzameling van de gaven

Lied 416

Heenzending en zegen

Wilhelmus, Lied 708: 1 en 6

Mededelingen:

Vakantie

Ds. Broere heeft van 27 april tot en met 11 mei vakantie, met uitzondering van Hemelvaartsdag. Wilt u indien nodig eerst contact opnemen met uw wijkouderling?

Collecteafkondiging, zondag 6 mei 2018: collecte missionair werk, Help de nieuwe kerk in Deventer

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte. Plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

 

Agenda:

10 mei:           Gemeentedag, opgeven voor deze dag kan bij: jeroen.baaijens@gmail.com of

0166-795080

16 mei:           Seniorenbijeenkomst, bezoek aan ‘Huys van Roosevelt’. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’

 

 

 

Kinderlied: Ken je dit verhaal

God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen

maak hem sterk en maak hem groot – je moet er straks in wonen

en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen

Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen.

De ark was netjes afgebouwd – de intocht kon beginnen

de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen

toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen

de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal

zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal

ken je dit verhaal, ken je dit verhaal

lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal.

De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven

slechts de dieren in de ark die zouden overblijven

maar op een dag was het voorbij – het water ging verdwijnen

de wolken schoven weer opzij – de zon begon te schijnen.

De aarde werd weer langzaam groen – de bomen gingen groeien

er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien

Noach liet de dieren gaan – ze mochten gaan proberen

om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal

zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal

ken je dit verhaal, ken je dit verhaal

lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal.

Zondag 22 april 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deCollecte eredienst en kerkmuziek                                     De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst wordt openbare geloofsbelijdenis afgelegd door Arno van Beusichem, Maria van Marle, Karin Hage-Juurlink, Loes Plasmans en Geeske Koevoets. Muzikale medewerking is er van een combo en door zang. Er is vandaag een liturgie.

 

Vakantie

Ds. Broere heeft van 27 april tot en met 11 mei vakantie, met uitzondering van Hemelvaartsdag. Wilt u indien nodig eerst contact opnemen met uw wijkouderling?

 

Agenda:

22 april:          Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur.

26 april:          Seniorenbijeenkomst, bezoek aan ‘Huys van Roosevelt’. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’

10 mei:           Gemeentedag, opgeven voor deze dag kan bij: jeroen.baaijens@gmail.com of

0166-795080

 

Psalm 43: 3 en 4

3 O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren

voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

Zondag 15 april 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                             De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. J.A. Bos uit Papendrecht
Aanvangslied: psalm 8a

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Kyriegebed

Psalm 118: 5 en 6

Gebed bij de opening van het woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Psalm 8

Lied 654

Schriftlezing: Johannes 15: 1 t/m 8

Lied 418

Verkondiging

Lied 650

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Opwekking 488, ‘Heer ik kom tot U’

Collecte

Slotlied 657

Zegen

Mededelingen:

Koffie, thee & meer

Dinsdag 17 april zijn alle vrouwen van harte welkom. We drinken samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. U kunt gewoon komen als tijd en zin heeft.

De laatste keer van dit seizoen is het bij: Loes en Geeske, Vossemeersepoort 16.

 

Schoonmaak Het Visnet

Op woensdag 18 april willen we samen Het Visnet schoonmaken. Het zou erg fijn zijn om dit met elkaar te doen. Wie wil er helpen op woensdag 18 april? We starten om 9.00 uur, maar als u/je vanaf een later tijdstip kan helpen ben(t) u/je ook van harte welkom.

 

Collecteafkondiging zondag 22 april, collecte Eredienst en Kerkmuziek: Ruimte om te vieren

Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door de ervaringen te bundelen en materialen met elkaar te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen.

De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Door deze te steunen kan op verschillende en nieuwe manieren het geloof gevierd worden.

 

Agenda:

22 april:          Belijdenisdienst, aanvang 10.00 uur. Deze dienst is er een liturgie

26 april:          Seniorenbijeenkomst, bezoek aan ‘Huys van Roosevelt’. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’

10 mei:           Gemeentedag, opgeven voor deze dag kan bij: jeroen.baaijens@gmail.com of

0166-795080

 

Zondag 8 april 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst                                                                             De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. P.A. Broere
Vandaag is het een aangepaste dienst, we hebben de catechesegroep van Sien te gast. De samenzang wordt begeleid door de band Vision.

Er is vandaag een liturgie.

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Mededelingen:

Schrijfavond

Aanstaande dinsdag, 10 april, is er vanaf 19.30 uur een schrijfavond voor iedereen met een sponsorkind. Mocht je niet goed weten hoe een brief te schrijven aan een sponsorkind of vind je het gezellig om samen te schrijven, dan kan dit bij Carola van der Est, Cromvliet 50 in Tholen.

Schoonmaak Het Visnet

Op woensdag 18 april willen we samen Het Visnet schoonmaken. Het zou erg fijn zijn om dit met elkaar te doen. Wie wil er helpen op woensdag 18 april? We starten we om 9.00 uur, maar als u/je vanaf een later tijdstip kan helpen bent u/je ook van harte welkom.

Lentemarkt

Zaterdag 14 april is er lentemarkt op zorgboerderij ‘Buytengewoon’. De lentemarkt is van 10.30 tot 16.00 aan de Veerweg 9 in Tholen.

 

Agenda:

6-8 april:         Clubkamp van de SCJT

8 april:            Avondmaalsdienst in Ten Anker. Aanvang 15.00 uur, voorganger is Ds. de Bie

8 april:            Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur

9 april:            Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

10 april:          Voorbereidingsvergadering voor de gemeentedag voor iedereen die een workshop leidt. Aanvang 19.30 uur op locatie: Mosselhoekseweg 7

26 april:          Senioren bijeenkomst bezoek aan Huys van Roosevelt. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’

10 mei:           Gemeentedag, opgeven voor deze dag kan bij: jeroen.baaijens@gmail.com of           0166-795080.

Pasen, 1 april 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte Jeugdwerk Pasen: JOP                                                De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. R.J. Wilschut uit Hoogvliet
In deze dienst vieren we het Paasfeest.

De organist is Judith Geuze en de samenzang wordt opgeluisterd door Sanne de Hond en Thijs Broere op trompet en Marjan Geuze-Deurloo op trombone

Er is vandaag een liturgie

Mededelingen:

Dienst 8 april

Volgende week hebben we een aangepaste dienst met de catechesegroep van Sien. Voor die gelegenheid zal de band Vision medewerking verlenen aan de dienst. Het is nadrukkelijk een dienst voor de hele gemeente met hen als onze speciale gasten. Er zal een liturgie zijn.

 

Schoonmaak Het Visnet

Op woensdag 18 april willen we samen Het Visnet schoonmaken. Het zou erg fijn zijn om dit met elkaar te doen. Wie wil er helpen op woensdag 18 april? We starten we om 9.00 uur, maar als u/je vanaf een later tijdstip kan helpen bent u/je ook van harte welkom.

 

Gemeentedag

Bij de Wegwijzer van maart heeft u een kleurrijke uitnodigingsfolder voor de gemeentedag op 10 mei ontvangen. Ook al lijkt 10 mei nog ver weg, als voorbereidingsgroep krijgen wij graag op tijd uw opgave. Dit is van belang voor de voorbereidingen voor deze dag. U kunt uw opgave doorgeven aan Jeroen Baaijens: jeroen.baaijens@gmail.com of 0166-795080. Alvast bedankt!

 

Agenda:

3 april:            Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

6-8 april:         Clubkamp van de SCJT

8 april:            Aangepaste dienst met de catechesegroep van Sien met medewerking van Vision

26 april:          Senioren bijeenkomst bezoek aan Huys van Roosevelt. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’.

Palmpasen, 25 maart 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Diaconie                                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is de Collecte 40 dagentijd: Noord-Oeganda

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Petrus Franciscus Wijmans, zoon van Rob en Jolanda Wijmans-van der Graaff.

Er is vandaag een liturgie.

Er is muzikale medewerking van Wim van Kempen,

Judith Geuze, Anco Westdorp, Mirte Broere en Jaap, Anke en Esmay Roggeband.

 Mededelingen:

Deeldoosjes

Vandaag, zondag 25 maart, Palmpasen, bent u in de gelegenheid uw deeldoosje in te leveren. De opbrengst van de deeldoosjes komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie, die in de 40 dagen tijd worden gesteund, met als thema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Vrijwillige bijdrage 2018

Alle gemeenteleden die een toezegging hebben gedaan voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2018 danken we hartelijk. Mede door uw toezegging zijn we als gemeente in staat om vele activiteiten in 2018 weer mogelijk te maken. Namens het college van kerkrentmeesters, Willem Groeneveld.

Liturgieën en liedboeken

Voor alle diensten rondom Pasen zal er een liturgie zijn. Wilt u bij alle overige diensten zoveel mogelijk uw eigen liedboek meebrengen, zodat er voldoende exemplaren voor de gasten overblijven? Alvast bedankt.

Opgavestrookjes nieuwe ambtsdragers

In de komende week komen de wijkteams uw opgavestrookje met namen voor nieuwe ambtsdragers ophalen. Legt u het alvast klaar?

Collecte Heilig Avondmaal, Witte donderdag 29 maart

De diaconie heeft de collecte van het Heilig Avondmaal bestemd voor Timon, afdeling Zeeland. Timon biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Kinderen, jongvolwassenen en hun gezin komen hierdoor dichterbij hoop, herstel en perspectief. Dit doet Timon door in het “gewone leven” te zorgen voor vrijwilligers die beschikbaar zijn als goede buur of als maatje. Jongeren kunnen bij Timon terecht voor gezelligheid, een luisterend oor en praktische hulp. Timon verzorgt ook pleegzorg. Zij doen er alles aan om voor elk kind een passende plek te vinden, het liefst een gezin uit het netwerk van de ouders. Denk dan aan een oom en tante of een bevriend gezin uit de kerk. De motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit.

Paasontbijt

Ook dit jaar wil de ZWO iedereen van harte uitnodigen voor het Paasontbijt op 1e paasdag, 1 april. Om 8.30 uur willen we gezamenlijk beginnen aan de maaltijd. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die op de leestafels bij beide uitgangen liggen, of via een mail naar zwo@ichthuskerktholen.nl. De opbrengst van de collecte gaat naar Compassion. Graag tot dan!

Paaszangdienst

Op zondag 1 april is er weer een zangdienst/sing-in in de Hervormde Gemeente Rehoboth. De dienst begint om 19.00 uur en de liederen worden begeleid door een speciaal voor deze avond samengesteld combo. Er is een mooi programma samengesteld met een mix van oude- en nieuwe (Opwekkings) liederen en er is ook ruimte voor een aantal bekende liedjes van Elly en Rikkert. Wil je op eerste paasdag zingen, kom en zing met ons mee. Het adres is: Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

Collecte afkondiging, JOP Paascollecte, zondag 1 april 2018: Help de ‘Kliederkerk’ groeien

Vandaag is het Pasen en Pasen gaat over nieuw leven. De ‘Kliederkerk’ ook. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd, en dit aantal groeit nog steeds elk jaar.

Kliederkerk is er voor kinderen en hun ouders om op een creatieve manier en spelenderwijs samen de betekenis van een Bijbelverhaal te ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Veel gezinnen die niet meer naar een kerk gaan, worden door deze vorm van viering aangesproken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt gemeenten bij het opzetten van ‘Kliederkerk’ en ontwikkelt materiaal, organiseert ontmoetingen en inspireert Kliederkerken om vol te houden. Elke maand een goede creatieve ‘Kliederkerk’ neerzetten vraagt veel van de leiding. Op deze manier helpt u de ‘Kliederkerk’ om uitnodigend te zijn voor alle leeftijden.

Gemeentedag

Bij de Wegwijzer van maart heeft u een kleurrijke uitnodigingsfolder voor de gemeentedag op 10 mei ontvangen. Ook al lijkt 10 mei nog ver weg, als voorbereidingsgroep krijgen wij graag op tijd uw opgave. Dit is van belang voor de voorbereidingen voor deze dag. U kunt uw opgave doorgeven aan Jeroen Baaijens: jeroen.baaijens@gmail.com of 0166-795080. Alvast bedankt!

 

Agenda:

29 maart:        Avondmaalsdienst samen met Poortvliet, aanvang 19.00 uur in de Ichthuskerk.

30 maart:        Dienst op Goede Vrijdag, aanvang 20.15 uur in de Ichthuskerk.

31 maart:        Passie- en Paasoratorium uitgevoerd door het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen. Aanvang 20.00 uur in de Grote kerk van Tholen. De kerk gaat om 19.15 uur open

31 maart:        De Jongeren doen mee aan de Paaschallenge van JOP

1 april:            Paasontbijt en Paasdienst. Het ontbijt start om 8.30 uur en de dienst om 10.00 uur

26 april:          Senioren bijeenkomst bezoek aan Huys van Roosevelt. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’.

Zondag 18 maart 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst                                                                             De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is de Collecte 40 dagentijd: Geen kinderarbeid in India

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.P. van der Maas uit Wemeldinge
Intochtspsalm van de zondag, Psalm 43: 1 en 3

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging en groet

Gezang 487: 1 en 3

Lied 547: 1, 2 en 3

Kyriegebed

Lied 561

Gebed bij de opening van het woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Profetenlezing: Jeremia 31: 31-34

Psalm 51: 5 en 7

Evangelielezing: Johannes 12: 20-26

Lied 650: 1, 2, 5, 6 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied 575: 1, 3 en 6

Dienst van de gebeden

Kinderen komen terug

Kinderlied: Opwekking 569: ‘Regeer in mij’

Inzameling van de gaven

Lied 653: 1, 2 en 7

Zegen

Mededelingen:

Koffie, thee & meer…

Donderdag 22 maart zijn alle vrouwen van harte welkom. We drinken samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. U kunt gewoon komen als u zin en tijd heeft.

Locatie: Elise Versteeg, Dalemsestraat 16

Leesrooster

Bij de Wegwijzer heeft u een leesrooster ontvangen als voorbereiding op het Avondmaal van Witte Donderdag. Het lezen start op vrijdag 23 maart. Het leesrooster is ook te vinden op de website en de app van de kerk.

Doopdienst en zomertijd

Aanstaande zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan Jason Wijmans, zoon van Rob en Jolanda Wijmans-van der Graaff, Kerkstraat 52 in Lepelstraat. In dit weekend gaat de klok een uur vooruit omdat de zomertijd ingaat.

Deeldoosjes

Op zondag 25 maart, Palmpasen, bent u in de gelegenheid uw deeldoosje in te leveren. De opbrengst van de deeldoosjes komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie, die in de 40 dagen tijd worden gesteund, met als thema: ‘ Onvoorwaardelijke liefde’.

Collecte afkondiging, Collecte 40 dagentijd, zondag 25 maart 2018: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. De vrouwen kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv en aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.

Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda.

 Paasontbijt

Ook dit jaar wil de ZWO iedereen van harte uitnodigen voor het Paasontbijt op 1e paasdag, 1 april. Om 8.30 uur willen we gezamenlijk beginnen aan de maaltijd. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die op de leestafels bij beide uitgangen liggen, of via een mail naar zwo@ichthuskerktholen.nl. De opbrengst van de collecte gaat naar Compassion. Graag tot dan!

Paaszangdienst

Op zondag 1 april is er weer een zangdienst/sing-in in de Hervormde Gemeente Rehoboth. De dienst begint om 19.00 uur en de liederen worden begeleid door een speciaal voor deze avond samengesteld combo. Er is een mooi programma samengesteld met een mix van oude- en nieuwe (Opwekkings) liederen en er is ook ruimte voor een aantal bekende liedjes van Elly en Rikkert. Wil je op eerste paasdag zingen, kom en zing met ons mee. Het adres is: Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

Gemeentedag

Bij de Wegwijzer van maart heeft u een kleurrijke uitnodigingsfolder voor de gemeentedag op 10 mei ontvangen. Ook al lijkt 10 mei nog ver weg, als voorbereidingsgroep krijgen wij graag op tijd uw opgave. Dit is van belang voor de voorbereidingen voor deze dag. U kunt uw opgave doorgeven aan Jeroen Baaijens: jeroen.baaijens@gmail.com of 0166-795080. Alvast bedankt!

 

Agenda:

18 maart:        Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur

19 maart:        Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

21 maart:        Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

21 maart:        Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

23 maart:        The Psalm Project in de Ichthuskerk. Er wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie

25 maart:        Doopdienst van Jason Wijmans, aanvang 10.00 uur. Er is deze dienst een liturgie.

 

Gezang 487: 1 en 3

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt

zoals de regen neerdaalt in de bomen,

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

Kinderlied: Opwekking 569: ‘Regeer in mij’

Over al wat leeft,

bent U de hoogste Heer,

als de zon opkomt

elke morgen weer.

Daarom vraag ik U,

Heer van zee en land:

neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij

met al uw kracht

in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

er is een ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg

en alles wat ik denk

als een spiegel zijn

van wie U in mij bent.

U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:

Heer, neem mijn leven in uw hand.

Regeer in mij

met al uw kracht

in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

Er is een ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij

met al uw kracht

in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

Er is een ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij

met al uw kracht

in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

Er is een ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag,

o Heer regeer in mij vandaag,

o Heer regeer in mij vandaag.

Zondag 11 maart 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in Actie Collecte Binnenlands diaconaat                          De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Er is muzikale medewerking van zangkoor Canticum onder leiding van de heer Danny Letzer

Ds. P.A. Broere
Psalm 62: 1, 3 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 377: 1 (koor), 2 (gemeente), 4 (koor),

7 (gemeente), 6 (koor)

Genadeverkondiging

Canticum: Golgotha

Christelijke leefregel

Lied 536: 1, 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst.

Schriftlezing: Marcus 14: 1-11

Lied 558: 1 en 3

Canticum: Gebed

Verkondiging

Lied 575: 1 en 6

Canticum: Hoe groot moet Gods genade zijn

De Levensvorst

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Evangelische liedbundel 426

Collecte

Lied 754 (melodie lied 745)

Zegen

Na de dienst is het koffiedrinken in Het Visnet, u bent van harte welkom

Mededelingen:

Paasgroetenactie gedetineerden

Na de dienst zullen de leden van de ZWO u een of meerdere kaarten overhandigen voor de paasgroetenactie. Deze kaarten kunt u ter bemoediging sturen aan gedetineerden. Er worden dubbele kaarten uitgedeeld, deze gaan naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets. Deze kaart kan de gedetineerde dan zelf versturen, hiermee kan hij of zij het contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dit mogelijk wordt gemaakt doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u alstublieft wel een postzegel op deze bloemenkaart? Ook op de envelop dient u uiteraard een postzegel te plakken. Op de kaarten nooit uw adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

Wilt u de kaart(en) uiterlijk donderdag 22 maart versturen, zodat ze op tijd zijn? Meer informatie over deze actie kunt u nalezen in de Wegwijzer van maart of op de website www.kerkinaktie.nl/paasgroeten.

Gemeentevergadering

Aanstaande woensdagavond, 14 maart, houden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. De agenda en de jaarrekening vindt u op de leestafel. We kijken achterom en we horen over nieuwe plannen en voornemens. Na de pauze hebben we als bezinningsonderwerp ‘Onvoorwaardelijke liefde’. De kerkenraad hoopt op een goede opkomst en een opbouwende bespreking van de verschillende onderwerpen. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Deeldoosjes

Op zondag 25 maart, Palmpasen, bent u in de gelegenheid uw deeldoosje in te leveren. De opbrengst van de deeldoosjes komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie, die in de 40 dagen tijd worden gesteund, met als thema: ‘ Onvoorwaardelijke liefde’.

Collecte afkondiging, Collecte 40 dagentijd, zondag 18 maart 2018: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

In de grote textielstad Tirupur, in het zuiden van India, gaan meer dan 10.000 kinderen niet naar school. Deze kinderen, vaak van migranten, werken onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. SAVE, de Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie, doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het adviseren van hun ouders. Kinderen krijgen, indien nodig, bijles en krijgen tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert wanneer een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India.

Paasontbijt

Ook dit jaar wil de ZWO iedereen van harte uitnodigen voor het Paasontbijt op 1e paasdag, 1 april. Om 8.30 uur willen we gezamenlijk beginnen aan de maaltijd. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die op de leestafels bij beide uitgangen liggen, of via een mail naar zwo@ichthuskerktholen.nl. De opbrengst van de collecte gaat naar Compassion. Graag tot dan!

Paaszangdienst

Op zondag 1 april is er weer een zangdienst/sing-in in de Hervormde Gemeente Rehoboth. De dienst begint om 19.00 uur en de liederen worden begeleid door een speciaal voor deze avond samengesteld combo. Er is een mooi programma samengesteld met een mix van oude- en nieuwe (Opwekkings) liederen en er is ook ruimte voor een aantal bekende liedjes van Elly en Rikkert. Wil je op eerste paasdag zingen, kom en zing met ons mee. Het adres is: Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

Gemeentedag

Bij de Wegwijzer van maart heeft u een kleurrijke uitnodigingsfolder voor de gemeentedag op 10 mei ontvangen. Ook al lijkt 10 mei nog ver weg, als voorbereidingsgroep krijgen wij graag op tijd uw opgave. Dit is van belang voor de voorbereidingen voor deze dag. U kunt uw opgave doorgeven aan Jeroen Baaijens: jeroen.baaijens@gmail.com of 0166-795080. Alvast bedankt!

Agenda:

14 maart:        Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

23 maart:        Optreden van The Psalm Project in de Ichthuskerk. Kaarten zijn gratis te verkrijgen via www.zingenindekerk.nl. Er wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie.

Zondag 4 maart 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in Actie Collecte Voorjaarszendingsweek                        De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel
Intochtslied Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 377: 1, 2, 3 en 4

Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed

Psalm 51: 4 en 5

Lezing leefregel

Lied 578: 1, 2, 5 en 6

Gebed om de opening van de harten

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lukas 22: 1-6, Johannes 12: 4-6 en  Johannes 13: 17-19 en 21-31

Lied 562

Prediking met thema: Johannes 17 vers 12

Lied 576a: 3, 4 en 7

Dankzegging en voorbeden

Kinderlied: Lied 187: 1, 3 en 4

Inzameling van de gaven

Slotlied 240: 1, 4 en 6

Wegzending en zegen

Mededelingen:

App voor de Ichthuskerk

Om de informatievoorziening binnen onze gemeente nog beter te maken, is er een app beschikbaar voor de Ichthuskerk. De app is niet openbaar, maar u moet hiervoor een uitnodiging ontvangen. Dat betekent dat de informatie niet buiten onze gemeente gedeeld wordt. Wilt u gebruik gaan maken van de app? Stuur dan een mail naar webmaster@ichthuskerktholen.nl. U krijgt dan een mail terug met de uitnodiging om aan te melden. De app ‘Socie’ is te downloaden via de appstore van Apple of GooglePlay voor een Android telefoon. Uw partner kan inloggen met dezelfde gegevens op zijn of haar eigen telefoon.

Collecte afkondiging, zondag 11 maart 2018: Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt, met veel armoede en waar veel werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen mee te doen die aansluiten bij de grootte van het gezin. Het blijkt dat de klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. Ook is er een winkel voor kleding, meubels en witgoed. Ook geven zij mensen advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Er zijn nu zeven locaties in de stad , de kerken willen alles onderbrengen in één pand. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland zoals de Sociale Supermarkt Almere.

Agenda:

4 maart:          Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 20.00 uur

5 maart:          Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

7 maart:          Seniorenbijeenkomst in het Visnet, aanvang 10.30 uur. Graag hiervoor aanmelden.

7 maart:          Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

7 maart:          Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

9 maart:          NLdoet Thomashuis Lepelstraat, start om 9.30. Opgeven via 0164-851303, e-mail naar harryenanita@gmail.com of via de website van NLdoet

11 maart:        In de morgendienst zal zangkoor Canticum medewerking verlenen aan de dienst

23 maart:        Optreden van The Psalm Project in de Ichthuskerk. Kaarten zijn gratis te verkrijgen via www.zingenindekerk.nl. Er wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie.

Biddag, 28 februari 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Diaconie                                                                                      De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor de morgendienst 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor de avonddienst 19.00 uur

Ds. D. Westerneng uit ‘s-Gravenpolder

Psalm 100

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 213: 1, 3 en 5

Gesprekje met de kinderen

Schriftlezing: Prediker 11: 1-6

Lied 910: 1 en 2

Schriftlezing: Lukas 8: 4-15

Lied 764: 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Lied 215: 2, 3, 6 en 7

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Lied 8b

Collecte

Lied 425

Zegen

Psalm 27: 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Deuteronomium 4: 37-40 en

1 Koningen 18: 30-39

Lied 869: 1 en 7

Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12

Lied 146c: 3 en 4

Lied 904: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Evangelisch Liedboek 463

Collecte

Lied 150a: 1, 2 en 4

Zegen

Agenda:

7 maart:          Seniorenbijeenkomst in het Visnet, aanvang 10.30 uur. Graag hiervoor aanmelden.

Zondag 25 februari 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Eredienst                                                                                     De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is de Collecte 40 dagentijd: Uit de schulden

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B de Graaf uit Waalwijk
Lied 213: 1, 2 en 3

Gebed in stilte ter voorbereiding

Votum en Groet

Gebed van verootmoediging

Lied 25: 3

Woorden die wegen wijzen: Kolossenzen 3: 1-3, 12-17

Lied 834

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit de Schriften van Israël: Exodus 24: 12-18 en 1 Koningen 19: 8, 11-13

Lied 81: 1, 4 en 8

Lezing uit de Schriften van de christelijke gemeente: Marcus 9: 2-13

Lied 313: 2 en 5

Verkondiging: “Jezus in gesprek met Mozes en Elia over zijn ‘exodus’!”

Lied 838: 2 en 4

Dankzegging, voorbeden, gebed in stilte en Onze Vader

Kinderlied: Prijs Adonai

Inzameling van de gaven

Lied 416

Heenzending en zegen

App voor de Ichthuskerk

Om de informatievoorziening binnen onze gemeente nog beter te maken, is er een app beschikbaar voor de Ichthuskerk. De app is bedoeld om naast de Wegwijzer, de Zondagsbrief, de website en Facebook het krijgen en vinden van informatie over onze gemeente gemakkelijker te maken. De app ‘Socie’ is ontwikkeld voor verenigingen en kerken en is beschikbaar voor Android en iPhone. In de app wordt informatie gedeeld over actuele zaken, maar ook de website en facebookberichten zijn geïntegreerd. Ook zijn de kalenders, de roosters hier te vinden, net als de actuele lijst met ledeninformatie zoals die in het informatieboekje is te vinden.

De app is niet openbaar, maar u moet hiervoor een uitnodiging ontvangen. Dat betekent dat de informatie niet buiten onze gemeente gedeeld wordt. Wilt u gebruik gaan maken van de app? Stuur dan een mail naar webmaster@ichthuskerktholen.nl. U krijgt dan een mail terug met de uitnodiging om aan te melden. De app ‘Socie’ is te downloaden via de appstore van Apple of GooglePlay voor een Android telefoon. Uw partner kan inloggen met dezelfde gegevens op zijn of haar eigen telefoon.

NLdoet Thomashuis Lepelstraat

Op vrijdag 9 Maart doen de bewoners en eigenaren van het Thomashuis in Lepelstraat mee met de landelijke actie NLdoet. Wie de bewoners een handje wil helpen in en rondom de tuin van het Thomashuis aan de Kladseweg 22 in Lepelstraat, kan zich opgeven door te bellen naar 0164-851303. Er kan ook een e-mail gestuurd worden naar harryenanita@gmail.com of aanmelden via de website van NLdoet. Om 9.30 uur wordt er gestart en de dag duurt ongeveer tot 16.00 uur. Natuurlijk kunt u ook een deel van de dag komen helpen. Wij zorgen die dag voor een lunch. We hopen dat deze dag met uw hulp net als vorig jaar een groot succes wordt.

 

 

Collecte afkondiging zondag 4 maart 2018: Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. In een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis is het niet vanzelfsprekend. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren bij hen lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea.

The Psalm Project

Sinds enkele jaren organiseert The Psalm Project in samenwerking met Kerk in Actie tijdens de 40-dagen tijd een serie Psalm Pasen concerten. Het is een variant van ‘The Passion’, waarbij het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld, afgewisseld met Psalmen. Eenvoudig en verrassend!

Zoals u in de Wegwijzer heeft kunnen lezen is er op 23 maart een optreden in de Ichthuskerk. Kaarten zijn gratis te verkrijgen via www.zingenindekerk.nl. Er zal er worden gecollecteerd voor Kerk in Actie.

 

Agenda:

26 februari:     Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

28 februari:     Biddag voor gewas en arbeid. Diensten om 10.00 en 19.00 uur, beide in de Ichthuskerk

7 maart:          Seniorenbijeenkomst in het Visnet, aanvang 10.30 uur. Graag hiervoor aanmelden.

Kinderlied: Opwekking 638, Prijs Adonai

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem