Archief zondagsbrief

Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele weken worden de brieven ook uit dit archief gewist.

Liturgie voor zondagmorgen 7 mei: 10.00 uur Pastor Jan-Willem Westdorp uit Tholen

Met medewerking van een combo.

Lied: ‘God kent jou’ – Opwekking Kids 77

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Inleidende woorden

Lied: ‘Mijn hulp is van U, Heer’ – Opwekking 640

Gebed

Lied: ‘Van A tot Z’ – Marcel en Lydia Zimmer

Thema: ‘Stickers plakken’

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lied: ‘Iedereen is anders’ – Marcel en Lydia Zimmer

Overdenking met Schriftlezingen uit Psalm 139 en Filippenzen 3

Lied: ‘You say’ – Lauren Daigle

Gebed

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied: ‘Je mag er zijn’ – Opwekking Kids 180

Collecten Lied: ‘De zegen van God’ – Opwekking Kids 311

Zegen

Na de dienst: Koffiedrinken in het Visnet

Collecten:

De 1e collecte is voor KIA Noodhulp Oekraïne NL85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Gebouwen NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Titel: Man en vrouw in Gods Schepping – 1 Petrus 3: 1- 13Thema: Man en vrouw samen dienen hun Heer.Doel: De kinderen leren dat man en vrouw verschillend, maar evenveel waard zijn in Gods ogen.

Mededelingen

Collecte Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne – Kerk voor de samenleving
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

Koffie, thee en meer……
Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud!
Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel.
We drinken koffie en thee van 10.00 tot 11.30 uur en u kunt gewoon komen als u zin en tijd heeft.
Dinsdag 9 mei: Anita Willeboordse, Groot Verréhof 6

Studie Openbaring
Het laatste Bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op. Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels hebben, in vier eerdere edities, al ruim 30 deelnemers de studie Openbaring gevolgd en reageerden deelnemers enthousiast op de intensieve maar verrijkende bijeenkomsten. Er zijn alweer enkele nieuwe belangstellenden en daarom een nieuwe bijbelstudieserie. In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen we onze Bijbelkennis en zien we Gods grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.
De geplande data zijn: donderdagavonden op 01 JUN, 08 JUN, 15 JUN, 22 JUN, 29 JUN en 06 JUL van 19.00-21.30 uur en als afsluiting zondagmiddag 09 JUL van 13.00-16.00 uur. Nodig gerust een vriend of vriendin mee.
Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.
De studieavond krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht.
Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Opgeven via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.
Vriendelijke groet, Robert Versteeg

Contextueel Bijbellezen
Op 11 mei a.s. hopen we weer bij elkaar te komen.
We gaan samen stil staan bij 1 Thessalonicenzen en overdenken en bespreken wat dit betekent voor ons
in de 21e eeuw. We starten om 19.30 uur in één van de zalen van het Visnet. Ook als u nog niet eerder deelnam, van harte uitgenodigd. Otto van Tuijl.

Agenda:
14 mei: Dienst om 10.00 uur met ds. W.A. Boer uit ‘s- Gravendeel.
De datum van de Kliederkerk (4 juni) wordt verplaatst naar ná de zomervakantie.

Liturgie voor zondagmorgen 30 april.10.00 uur pastor J.W. Westdorp uit Tholen. Met medewerking van een combo. Psalm 146Stil gebed, Bemoediging en groetKlein GloriaInleidende woordenVerootmoedigingsgebedGenadeverkondiging: Psalm 103: 8- 12Leefregel: Romeinen 12: 1- 2, 9- 21Lied: “Heer, wijs mij Uw weg”Gebed om verlichting met de Heilige GeestKindermomentKinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Jesaja 53: 1- 12Lied 575: 1, 2, 3 en 6Schriftlezing: 1 Petrus 2: 11- 25Lied 838: 1, 2 en 4VerkondigingLied: “Als je Jezus na wilt volgen”Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader Kinderen terug uit nevendienstJeugdlied: “Hij is de rots”Aandacht voor de collectenLied 801: 1, 2, 3 en 4ZegenLied 708: 1 en 6Collecten:De 1e collecte is voor de Eredienst NL44 RABO 0362600686 van de kerkDe 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerkDe 3e collecte is voor de Diaconie NL98 RABO 0362614458 van de diaconieKindernevendienst:Titel: Leven als vrije mensen – 1 Petrus 2:11- 25Thema: Vrij om Jezus te volgen.Doel: De kinderen ontdekken dat je niet móet geloven, maar mág geloven in JezusMededelingen Studie OpenbaringHet laatste Bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op. Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels hebben, in vier eerdere edities, al ruim 30 deelnemers de studie Openbaring gevolgd en reageerden deelnemers enthousiast op de intensieve maar verrijkende bijeenkomsten. Er zijn alweer enkele nieuwe belangstellenden en daarom een nieuwe bijbelstudieserie. In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen we onze Bijbelkennis en zien we Gods grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.De geplande data zijn: donderdagavonden op 01 JUN, 08 JUN, 15 JUN, 22 JUN, 29 JUN en 06 JUL van 19.00-21.30 uur en als afsluiting zondagmiddag 09 JUL van 13.00-16.00 uur. Nodig gerust een vriend of vriendin uit.Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.De studieavond krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht. Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.Opgeven via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.Vriendelijke groet, Robert VersteegAgenda:7 mei: Jeugddienst om 10.00 uur met Pastor Jan-Willem Westdorp uit Tholen.Liturgie voor zondagmorgen 30 april.10.00 uur pastor J.W. Westdorp uit Tholen. Met medewerking van een combo. Psalm 146Stil gebed, Bemoediging en groetKlein GloriaInleidende woordenVerootmoedigingsgebedGenadeverkondiging: Psalm 103: 8- 12Leefregel: Romeinen 12: 1- 2, 9- 21Lied: “Heer, wijs mij Uw weg”Gebed om verlichting met de Heilige GeestKindermomentKinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Jesaja 53: 1- 12Lied 575: 1, 2, 3 en 6Schriftlezing: 1 Petrus 2: 11- 25Lied 838: 1, 2 en 4VerkondigingLied: “Als je Jezus na wilt volgen”Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader Kinderen terug uit nevendienstJeugdlied: “Hij is de rots”Aandacht voor de collectenLied 801: 1, 2, 3 en 4ZegenLied 708: 1 en 6Collecten:De 1e collecte is voor de Eredienst NL44 RABO 0362600686 van de kerkDe 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerkDe 3e collecte is voor de Diaconie NL98 RABO 0362614458 van de diaconieKindernevendienst:Titel: Leven als vrije mensen – 1 Petrus 2:11- 25Thema: Vrij om Jezus te volgen.Doel: De kinderen ontdekken dat je niet móet geloven, maar mág geloven in JezusMededelingen Studie OpenbaringHet laatste Bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op. Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels hebben, in vier eerdere edities, al ruim 30 deelnemers de studie Openbaring gevolgd en reageerden deelnemers enthousiast op de intensieve maar verrijkende bijeenkomsten. Er zijn alweer enkele nieuwe belangstellenden en daarom een nieuwe bijbelstudieserie. In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen we onze Bijbelkennis en zien we Gods grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.De geplande data zijn: donderdagavonden op 01 JUN, 08 JUN, 15 JUN, 22 JUN, 29 JUN en 06 JUL van 19.00-21.30 uur en als afsluiting zondagmiddag 09 JUL van 13.00-16.00 uur. Nodig gerust een vriend of vriendin uit.Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.De studieavond krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht. Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.Opgeven via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.Vriendelijke groet, Robert VersteegAgenda:7 mei: Jeugddienst om 10.00 uur met Pastor Jan-Willem Westdorp uit Tholen.Liturgie voor zondagmorgen 30 april.10.00 uur pastor J.W. Westdorp uit Tholen. Met medewerking van een combo. Psalm 146Stil gebed, Bemoediging en groetKlein GloriaInleidende woordenVerootmoedigingsgebedGenadeverkondiging: Psalm 103: 8- 12Leefregel: Romeinen 12: 1- 2, 9- 21Lied: “Heer, wijs mij Uw weg”Gebed om verlichting met de Heilige GeestKindermomentKinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Jesaja 53: 1- 12Lied 575: 1, 2, 3 en 6Schriftlezing: 1 Petrus 2: 11- 25Lied 838: 1, 2 en 4VerkondigingLied: “Als je Jezus na wilt volgen”Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader Kinderen terug uit nevendienstJeugdlied: “Hij is de rots”Aandacht voor de collectenLied 801: 1, 2, 3 en 4ZegenLied 708: 1 en 6Collecten:De 1e collecte is voor de Eredienst NL44 RABO 0362600686 van de kerkDe 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerkDe 3e collecte is voor de Diaconie NL98 RABO 0362614458 van de diaconieKindernevendienst:Titel: Leven als vrije mensen – 1 Petrus 2:11- 25Thema: Vrij om Jezus te volgen.Doel: De kinderen ontdekken dat je niet móet geloven, maar mág geloven in JezusMededelingen Studie OpenbaringHet laatste Bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op. Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels hebben, in vier eerdere edities, al ruim 30 deelnemers de studie Openbaring gevolgd en reageerden deelnemers enthousiast op de intensieve maar verrijkende bijeenkomsten. Er zijn alweer enkele nieuwe belangstellenden en daarom een nieuwe bijbelstudieserie. In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen we onze Bijbelkennis en zien we Gods grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.De geplande data zijn: donderdagavonden op 01 JUN, 08 JUN, 15 JUN, 22 JUN, 29 JUN en 06 JUL van 19.00-21.30 uur en als afsluiting zondagmiddag 09 JUL van 13.00-16.00 uur. Nodig gerust een vriend of vriendin uit.Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.De studieavond krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht. Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.Opgeven via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.Vriendelijke groet, Robert VersteegAgenda:7 mei: Jeugddienst om 10.00 uur met Pastor Jan-Willem Westdorp uit Tholen.

Liturgie voor zondagmorgen 23 april.
10.00 uur pastor J. Bregman uit Gouda


Organist: Anja Elenbaas

Lied 838: 1, 2 en 4
Begroeting
Klein Gloria
Leefregel: Romeinen 15: 1- 6
Opwekking 378
Gebed voor ontferming
Lied 139: 1, 2 en 14
Gebed voor de opening van het Woord
Kindermoment
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Lucas 24: 13 t/m 35

Lied 255: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Lied: “Hij kwam zomaar naast ons lopen”
Dankgebed en Voorbede
Kinderen terug uit nevendienst
Jeugdlied: “Wij vieren feest”
Aandacht voor de collecten
Weerklank 502: 1, 2 en 3
Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor de Zending NL44 RABO 0362629048 van de ZWO
De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Gebouwen NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:
Titel: Samen kerk van de levende Heer – 1 Petrus 2: 1- 10
Thema: Samen geloven.
Doel: De kinderen ontdekken dat gelovigen elkaar nodig hebben om God te kennen en voor Hem te leven.

Mededelingen:

Quest Academy International
Van 24- 29 april komt, als God het wil, een groep van 6- 8 personen (3 trainers en 5 studenten) van Quest Academy International naar Zeeland en Bergen op Zoom. Quest is een jong en internationaal opleidingsinstituut voor christenleiders vanuit migrantenpopulaties.
https://questacademyinternational.org/about-us.
Quest geeft online lessen in Farsi, Dari, Arabisch en Engels, meestal door cultuureigen docenten (= uniek). Quest is ruim 3 jaar aan het werk en heeft 145 studenten. Vrijwel allemaal hebben ze een achtergrond als vluchteling. Sarmad is betrokken als trainer. Jan Pieter Mostert zit in de Advisory Board voor de directie. Als regel hebben studenten tweemaal per jaar een training op verschillende plaatsen in Europa. Die trainingen hebben naast de training altijd het doel om het lokale missionaire werk ter plaatse een impuls te geven.
Studenten aan deze opleiding zijn in de laatste week van april in ons land om praktijkervaring op te doen in evangelisatie. Ze gaan in kleine groepen met een mentor aan de slag in de AZC’s van Vlissingen, Middelburg, Goes en Tholen. Dit jaar dus in onze omgeving om o.a. het werk van Sarmad in Zeeland en West-Brabant een impuls te geven.
Op Koningsdag wil deze groep straatwerk verzorgen in Bergen op Zoom (Arabisch) en Goes (Farsi). Er wordt dan geflyerd, in de hoop met migranten in gesprek te komen over het evangelie. En wellicht een verbinding te maken. Omdat in hun land van herkomst een gesprek hierover vaak niet mogelijk is, een mooie kans! Ben je enthousiast geworden? We zoeken Nederlanders om de groep te ondersteunen.
Cursus Evangelisatie op 25 en 26 april
In de Levensbron, PKN gemeente in Goes, wordt een evangelisatiecursus gegeven. De organisatie hiervan is ook in handen van de Quest Academy International; de bekende Peter Samir levert zijn bijdrage op de avonden. Peter Samir ontwikkelde de cursus Al Massira. (vergelijkbaar met Alpha voor Arabisch sprekenden). Er wordt met 2 groepen gewerkt, een groep voor Nederlanders in het Engels en een groep voor Arabisch- en Perzisch sprekenden. De avonden zijn van 19.30u. tot 22.00u. Voor deze avonden is iedereen welkom die interesse heeft in het evangeliseren onder migranten. We vragen uw gebed voor deze bijzondere week.
Wie geïnteresseerd is om de cursus te volgen en mee te helpen flyeren op koningsdag, kan zich opgeven en/of contact opnemen met Ans Lammers: 06-44080657, wijnans@solconmail.nl.
In Christus verbonden!

Agenda:
30 april: Dienst om 10.00 uur met pastor J.W. Westdorp uit Tholen.

Liturgie voor zondagmorgen 30 april.
10.00 uur pastor J.W. Westdorp uit Tholen. 


Met medewerking van een combo. 

Psalm 146

Stil gebed, Bemoediging en groet

Klein Gloria

Inleidende woorden

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging: Psalm 103: 8- 12

Leefregel: Romeinen 12: 1- 2, 9- 21

Lied: “Heer, wijs mij Uw weg”

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 53: 1- 12

Lied 575: 1, 2, 3 en 6

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 11- 25

Lied 838: 1, 2 en 4

Verkondiging

Lied: “Als je Jezus na wilt volgen”

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze 

Vader 

Kinderen terug uit nevendienst

Jeugdlied: “Hij is de rots”

Aandacht voor de collecten

Lied 801: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Lied 708: 1 en 6

Collecten:

De 1e collecte is voor de Eredienst 

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de voor de Kerk 

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie 

NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:

Titel: Leven als vrije mensen – 1 Petrus 2:11- 25

Thema: Vrij om Jezus te volgen.

Doel: De kinderen ontdekken dat je niet móet geloven, maar mág geloven in Jezus

Mededelingen 

Studie Openbaring
Het laatste Bijbelboek vol symbolen, beeldspraak en ongekende scenes roept allerlei soorten reacties op. Bijbellezers lopen aarzelend om Openbaring heen of lopen er mee weg. Inmiddels hebben, in vier eerdere edities, al ruim 30 deelnemers de studie Openbaring gevolgd en reageerden deelnemers enthousiast op de intensieve maar verrijkende bijeenkomsten. Er zijn alweer enkele nieuwe belangstellenden en daarom een nieuwe bijbelstudieserie. In de komende bijbelstudieserie van 7 bijeenkomsten leren we de bijzondere gebeurtenissen in Openbaring beter begrijpen, verdiepen we onze Bijbelkennis en zien we Gods grootheid in Zijn plan met mensen op aarde.
De geplande data zijn: donderdagavonden op 01 JUN, 08 JUN, 15 JUN, 22 JUN, 29 JUN en 06 JUL van 19.00-21.30 uur en als afsluiting zondagmiddag 09 JUL van 13.00-16.00 uur. Nodig gerust een vriend of vriendin uit.
Aan de hand van een thuisleesopdracht en een korte verwerkingsopdracht lezen we geheel Openbaring.
De studieavond krijgt vorm met een inleiding. Tijdens de studie gebruiken we verdiepingsvragen aangevuld met handige overzichten en schema’s om de inhoud van de Openbaring te verduidelijken en verdieping te geven aan ons inzicht. Zalig is de mens die leest en zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Opgeven via robert@erve.nu en via whatsapp 06-51446906.
Vriendelijke groet, Robert Versteeg

Agenda:
7 mei: Jeugddienst om 10.00 uur met Pastor Jan-Willem Westdorp uit Tholen.

Liturgie voor zondagmorgen 16 april.
10.00 uur Dhr. R. Versteeg uit Tholen


Organist: Tilly Terheijden-Schuld

Lied 84: 1, 3 en 6
Begroeting
Klein Gloria
Leefregel en introductie
Onze Vader als Verootmoediging
Lied: “U bent aanwezig” van Sela
Gebed voor openen van Gods Woord
Kindermoment
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Johannes 20: 24- 31

Opwekking 855: “U geeft rust”
Woordverkondiging
Lied 939: 1, 2 en 3
Dankgebed en Voorbede
Kinderen terug uit nevendienst
Jeugdlied: “Je mag er zijn” van Herman Boon
Aandacht voor de collecten
Lied 913: 2, 3 en 4
Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor de Eredienst NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Diaconie NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:
Titel: Leven in ontzag voor de levende Heer. – 1 Petrus 1 (vooral vers 13- 25)
Thema: Leven voor de heilige God?
Doel: De kinderen worden zich bewust dat geloven zichtbaar wordt in je manier van leven.

Mededelingen:

Kerk open voor Gebed
De kerk is ook de komende maanden een aantal keer door de week open van 19.00- 20.00 uur.
Voor gebed in stilte om troost, om verdriet of pijn bij God te leggen of juist vreugde. Of om een kaars aan te steken als licht van hoop. De kerk is de komende maanden open op: 19 april en 17 mei. Vanaf juli gaat de kerk weer iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand open.

ZWO Regio-avond
Op donderdagavond 20 april 2023 organiseert de RZWO SchD-Th van de Classis Delta een informatieve avond. Twee onderwerpen die op de agenda staan: Het project: “De Classis Delta voor Indonesie” en het nieuw te starten project: “Classis Delta voor Columbia”. Plaats van samenkomst is de Hervormde Kerk van Oosterland (Sch-D), Torenplein 1 PC 4307 AB, telefoon 0111-644581. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inloop vanaf 19.00 uur, programma van 19.30-21.30 uur. Nazit tot 22.00 uur.
Op deze avond kunnen ook kaarten, cartridges en oude mobieltjes worden ingeleverd. Als er vanuit de gemeente hiervoor belangstelling is, ik heb drie plaatsen vrij in mijn auto. Zo ja dan graag een kort bericht: otto.van.tuijl@planet.nl

Evangelisatie op camping Stavenisse
Ben jij tussen de 18 en de 25 jaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Aankomende zomer hopen we namelijk weer evangelisatiewerk van Dabar te doen op camping
Stavenisse. Door activiteiten te organiseren mag jij met kinderen en jongeren werken, waarbij je hen kunt vertellen over jouw geloof. Met onder andere grappige sketches, toneelstukjes, sport- of ateractiviteiten, clubwerk en Bijbelstudies kun jij anderen vertellen over God. Ben jij enthousiast en heb jij 1 of 2 weken over in de zomervakantie voor dit werk? Geef je dan snel op via www.izb.nl/dabar/inschrijven. Heb je nog vragen, stel ze via dabarstavenisse@hotmail.com
Wil je alvast een impressie krijgen en ervaringen van anderen horen? Bekijk dan dit filmpje eens www.youtube.com/watch?v=MYY6pep2SMM

Ruimte voor je relatie – Inspiratie dag 2023 – 13 mei
Het betreft een initiatief van Hans & Adeline, een echtpaar dat we al jaren in dit goede werk steunen.
Wil jij: een boost voor je relatie? VIER JE RELATIE! / samen leren hoe je nog meer kunt genieten van intimiteit ? / je partner beter leren begrijpen?/ samen leren dansen? Kom dan 13 mei naar de Inspiratie dag van Ruimte voor je Relatie. Een bruisende dag die in het teken staat van het vieren van en investeren in je relatie. Met boeiende workshops, muziek en lekker eten.
Voor wie: ‘Liefhebbers’, stellen die inspiratie kunnen gebruiken
Wanneer: 13 mei 2023 van ongeveer 10.00 uur- 16.00 uur
Waar: De Verbinding – De Schutterij 2, Veenendaal
Kosten: 47,50 p.p. incl. lunch Meer info/ Aanmelden (vóór 22 april):
https://www.ruimtevoorjerelatie.nl/boost-je-relatie/inspiratiedag/

Agenda:
19 april: Bijeenkomst Jeugd van vroeger vanaf 10.00 uur met Zeeuwse lunch.
23 april: Dienst om 10.00 uur met Pastor J. Bregman uit Gouda

Witte Donderdag 6 april 2023
Liturgie voor donderdagavond: 19.00 uur
Ds. B.M van Ginhoven uit Ouwerkerk
Dwarsfluit: Sytske van Loon
Organist: Judith Buteijn-Geuze
Welkom en afkondigingen Psalm 81: 1, 3 en 5
Stil Gebed, Votum en Groet
Psalm 81: 6 en 7
Gebed van Verootmoediging
Psalm 81: 8 en 9
Schriftlezing: Exodus 12: 1 – 13
Psalm 81: 11 en 12
Schriftlezing: Johannes 13: 1 – 15
Lied 569: 1, 2, 3 en 4
Uitleg en Verkondiging: Een nacht van gedenken
Lied 377: 1, 2 en 3
Voorganger leest couplet 4
Lied 377: 5, 6 en 7
Dankgebed, voorbede en stil gebed
Viering Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis
Onderwijzing
Gebed des Heren
Nodiging
Gemeenschap van Brood en Wijn
Korte Bijbeltekst: Psalm 103: 1- 5a, 8- 12
Lied 381: 6
Gebed na de maaltijd
Aandacht voor de collecten
Heenzending en Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor de Eredienst
NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de voor de Kerk
NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Diaconie
NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

Zoals gebruikelijk willen wij ook deze keer een regionaal doel steunen. De H.A. collecte zal dan ook ditmaal bestemd zijn voor het Leger des Heils, afdeling Tholen. Deze organisatie is zeer actief op allerlei gebied en we bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. College van diakenen.

Goede Vrijdag 7 april 2023
Liturgie voor vrijdagavond: 19.00 uur
Ds. M.C. van Pelt uit Ridderkerk
Klarinetensemble onder leiding van
Andrea van de Velde-Slabbekoorn
Inleidende muziek: Enkele Johannes Choralen
Welkom Lied 755: 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
Lied 180: 1, 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Muzikaal intermezzo: Sarabande – Corelli
Gebed om het inzicht met de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheus 27: 1 t/m 10
Lied 577: 1, 2 en 3
Preek: “Verkocht voor de prijs van een slaaf voor de aankoop van een begraafplaats”
Lied 575: 1 en 2
Lied 576 b: 1, 4, 6 en 7
Dank- en voorbeden
Lied 687: 3
Zegen
Uitleidende stilte i.v.m. Goede Vrijdag

Collecten:
De 1e collecte is voor de Zending
NL85 RABO 0362629048 van de ZWO
De 2e collecte is voor de voor de Kerk
NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Agenda:
9 april – Dienst om 10.00 uur met ds. A.J. Krol uit Gorinchem. Er zal een combinatie zijn van liederen op orgel en nummers van opwekking en Sela met begeleiding door een groot combo met blazers.

Liturgie voor Palmpasen, zondag 2 april 10.00 uur

Ds. B. van der Linden uit Waalwijk

Bevestiging ambtsdrager

Organist: Tilly Terheijden-Schuld
Welkom en afkondigingen
Stil Gebed
Lied: 556: 3, 4 en 5
Bemoediging en Groet
Gebed van toenadering
Levensregels: Efeze 4: 25- 5: 2
Evangelische Liedbundel 213
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment “Paasproject”
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Johannes 11: 32- 44 en 12: 12- 19
Lied 68: 7
Verkondiging
Lied 834
Bevestiging ambtsdrager
Inleidende woorden
Lied: 675: 1
Presentatie
Bevestiging en handoplegging
Opwekking 488
Vragen aan de gemeente
Lied 416: 1, 2 en 3
Gebeden
Kinderen terug uit nevendienst
Jeugdlied: “Onze Vader”
Aandacht voor de collecten
Evangelische Liedbundel: 501
Heenzending en Zegen

Na de dienst: koffie drinken in Het Visnet

Collecten:
De 1e collecte is voor PK Kinderen en Jongeren

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de voor de Kerk

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Gebouwen

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:
Titel: Het Pesachfeest en de Uittocht – Exodus 12
Thema: Gehoorzaam op weg naar de vrijheid.
Doel: De kinderen laten zien dat Israël, als het gehoorzaam is, mag gaan uit de slavernij op weg naar
huis.

Mededelingen:

Palmpasen collecte Protestantse kerk – Kinderen en jongeren – Paas-Challenge: Terug in de tijd van de Bijbel
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de Paas-Challenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad
en duisternis. De Paas-Challenge is leerzaam en verbindend.

Collecte bij het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag
Op 6 april hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
Zoals gebruikelijk willen wij ook deze keer een regionaal doel steunen. De collecte zal dan ook ditmaal bestemd zijn voor het Leger des Heils, afdeling Tholen. Deze organisatie is zeer actief op allerlei gebied en we bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.
College van diakenen.

Komende diensten
Er staan weer een aantal bijzondere diensten gepland:
Op Witte Donderdag 6 april zal Sytske van Loon meespelen op dwarsluit.
Op Goede Vrijdag 7 april zal de samenzang en muzikale omlijsting van de dienst in handen zijn van een klarinetensemble onder leiding van Andrea van de Velde-Slabbekoorn.
Met Pasen, zondag 9 april, zal er een combinatie zijn van liederen op orgel en nummers van opwekking en Sela met begeleiding door een groot combo met blazers.

Koffie, thee en meer…
Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud!
Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel.
We drinken koffie en thee van 10.00 tot 11.30 uur en u kunt gewoon komen als u zin en tijd heeft.
Donderdag 6 april: Bij Janneke Nieuwenhuijzen, Ten Ankerweg 110.

Oproep nieuwe ambtsdragers
Het dragen van een ambt is iets prachtigs. Veel ambtsdragers zullen de ervaring herkennen dat het werk vreugde en ook voldoening geeft. Het is God die jou roept.
2 Timotheüs 3: 16 en 17 : Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om
onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Als gemeentelid mag je erop vertrouwen, dat God degene is die je aanwijst en daarbij zal helpen.
Uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van God, die in het huis van God mogen komen en dienen. Het is God die je aanwijst. Wilt u/ jij erover nadenken als de vraag komt om God in onze gemeente te dienen en een taak als ouderling of kerkrentmeester te aanvaarden? Onze gemeente heeft vertrouwen in u/ je!

Uitnodiging gemeentevergadering 2022
Op donderdag 13 april om 20.00 is er weer een gemeentevergadering. Vanwege corona heeft het 3 jaar niet kunnen plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd. Hierbij wordt u bijgepraat over de financiën van de gemeente.
De ouderlingen zullen een samenvatting geven van de wijkavonden en de groothuisbezoeken rondom het thema “aan tafel”. Ook Jaap Verbruggen zal aanwezig zijn.

Agenda:
3 april: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de consistorie.
6 april: Dienst op Witte Donderdag om 19.00 uur met ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk.
7 april: Dienst op Goede Vrijdag om 19.00 uur met ds. M.C. van Pelt uit Ridderkerk.
9 april: Dienst om 10.00 uur met ds. A.J. Krol uit Gorinchem.

Liturgie voor zondagmorgen 26 maart: 10.00 uur
Dhr. J. Verbruggen

Organist: Anja Elenbaas

Psalm 121: 1 en 2
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Evangelische Liedbundel 343: 1, 2, 3 en 4
Verootmoedigingsgebed
Levensregels: Efeze 5: 1 t/m 21
Lied 836: 1 en 4
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment “Paasproject”
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Mattheus 26: 31 t/m 35 en 69 t/m 75
Evangelische Liedbundel 299: 1, 2 en 3
Verkondiging – Thema: Petrus, wat heb je gedaan?
Lied 562: 1, 2 en 3
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Kinderen terug uit nevendienst
Jeugdlied: “Zoek ze op” van Herman Boon
Aandacht voor de collecten
Psalm 118: 1 en 5
Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor KIA Werelddiaconaat Bangladesh
NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO
De 2e collecte is voor de voor de Kerk
NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk
De 3e collecte is voor de Diaconie
NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

Kindernevendienst:
Titel: De laatste plaag voor Egypte – Exodus 11
Thema: Zonder God geen leven.
Doel: De kinderen laten zien dat de dood van de eerstgeborenen farao zover brengt dat hij inziet dat hij fout zit en Israël laat gaan.

Mededelingen
40-dagentijdcollecte KIA – Werelddiaconaat Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Agenda:
26 maart: Dienst met Heilig Avondmaal om 15.00 uur in Ten Anker (zaal in Dalemhof). Ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom gaat voor. Alle bewoners van Ten Anker en Dalemhof maar ook alle andere ouderen uit onze gemeente die niet naar het Heilig Avondmaal in de kerk kunnen komen, zijn van harte welkom!
Als u vervoer nodig heeft naar Ten Anker kunt u contact opnemen met Sarien Geluk,
06-12652016.
26 maart: Kliederkerk: aanvang om 15.30 uur in Het Visnet.
26 maart: Samenzangavond in de Herv. Gemeente Rehoboth in St-Maartensdijk. Aanvang 19.00 uur.
27 maart: Moderamenoverleg: aanvang 19.00 uur in de consistorie.
28 maart: Koorrepetitie van zanggroep d’Accord om 20.00 uur in het Visnet van de Ichthuskerk.
2 april: Dienst om 10.00 uur met ds. B. van der Linden uit Waalwijk.