Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

 

God kijkt naar je hart

Met het hart bedoelen we de kern van je persoonlijkheid, die plek ergens van binnen waar je afwegingen maakt, waar je gevoel zit, en waar je beslissingen vandaan komen. In de voorbereiding op het Avondmaal moeten we een geestelijk hartonderzoek ondergaan.

Maandag – Indruk maken

 

‘Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante ​kleding, maar in wat verborgen ligt in uw ​hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk ​sieraad​ dat God kostbaar acht.’

1 Petrus 3:3-4

 

Deze tekst is oorspronkelijk gericht tot de vrouwen in de gemeente, maar waarom zou het niet breder getrokken kunnen worden? Wie vraagt zich nooit af: Hoe kom ik over? Welke indruk laat ik achter? Henri Nouwen zegt hierover: We laten onze identiteit bepalen door drie dingen:

  • Ik ben wat ik doe.
  • Ik ben wat anderen over mij zeggen.
  • Ik ben wat ik heb.

Ons gevoel gaat dan op en neer al naar gelang mensen ons prijzen, negeren of afwijzen. Je probeert wel om je daar niet veel van aan te trekken, maar de duivel maakt daar dankbaar misbruik van. Maar onze hemelse Vader kijkt niet naar de buitenkant, maar naar je hart. Hij ziet graag een zacht en stil gemoed, zeg maar een mens die zich niet laat opjutten door wat de mensen om hem heen van hem denken en verwachten. Richt je daarom in de aanloop naar het Heilig Avondmaal op die innerlijke schoonheid.

Dinsdag – Wie of wat heeft je hart?

 

‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en ​dieven​ breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen ​dieven​ in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je ​hart​ zijn.’

Matteüs 6:19-21

Waar praat je het liefst over? Waar gaan je gedachten bijna automatisch naar toe als je even niets te doen hebt? Het antwoord op die vragen brengt je bij wie of wat bij jou op de eerste plaats staat. Jezus waarschuwt ons voor een leven dat helemaal opgaat in aardse genoegens. Hoeveel tijd en moeite besteden we niet aan huis en auto en elektronica? Aan vakantie, sport en feesten? In je hart blijft dan weinig ruimte over voor wat blijvende waarde heeft. Zou je je niet meer op schatten in de hemel moeten richten? Probeer te ontdekken wat Jezus daarmee bedoelt.

Woensdag – Ongevoelig

 

‘Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven.’

Ezechiël 36:26

Een hart van steen, eelt op je ziel, een muur om je hart… Dat krijg je als er te veel moeilijke dingen op je af komen. Het gebeurt heel ongemerkt. Je houdt afstand van iemand, omdat je je niet opnieuw wilt laten kwetsen. Je sluit je af voor bepaald nieuws, omdat je het leed niet verdraagt. Begrijpelijk is het wel, maar besef je wel wat er met je hart gebeurt, en wil je echt zo worden?

De Here God belooft ons een nieuw hart, een warm en fijngevoelig hart. Dat betekent dat je moeite krijgt met wat niet klopt in je leven, met wat zondig is. Dat betekent dat je je weer kwetsbaar durft op te stellen, dat je weer bewogen raakt met wie lijdt. Zo’n geestelijke dotterbehandeling is het werk van Gods Geest.

Donderdag – Gebroken hart

 

‘​Niet je ​kleren​ moet je scheuren, maar je ​hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is ​genadig​ en liefdevol, geduldig en trouw, en tot ​vergeving​ bereid.’

Joël 2:13

In Bijbelse tijden was het een gebruik om je kleren te scheuren om te laten zien hoe diep iets je raakt. Je scheurde je kleren om je eigen zonden of om iets ergs wat jou of je naaste is overkomen. Toch kan zo’n gebruik iets uiterlijks worden. Ook de woorden die we spreken zijn niet altijd even sterk doorleefd. Je zegt: ‘Het spijt me’ of: ‘Sorry’ of: ‘Wat vervelend allemaal’, maar wat zit erachter? Wil je er zo snel mogelijk van af zijn? De Here God luistert niet alleen naar de woorden die je zegt met je mond, maar kijkt naar je hart. Hij wil zien dat je berouw hebt.

Wie zo diep door het stof wil gaan, mag weten dat de Heer genadig en liefdevol is, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Als dát geen aanmoediging is om je schuld te belijden tegenover Hem en je naaste!

Vrijdag – Jezus kijkt diep

 

‘​Jezus​ keek hem aan en had hem lief.’

Marcus 10:21

Een rijke, jonge man kwam bij Jezus met de vraag wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Hij wilde blijkbaar schatten in de hemel verzamelen. Jezus wijst hem op de geboden. Die rijke man kan naar eer en geweten zeggen: Dat doe ik heel mijn leven al. En dan staat er: ‘Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Jezus keek dwars door hem heen. Hij zag dat deze arme rijke man met zijn voorbeeldige leven toch nog iets miste, het allerbelangrijkste. Wat verlangde hij oprecht en intens naar het echte leven, het eeuwige leven. Dáárom kreeg Jezus hem lief. Wat ziet Jezus als Hij net zo diep in uw of jouw hart kijkt?

Weet dat Hij met liefde kijkt.

Zaterdag – Een zuiver hart

 

‘Schep, o God, een zuiver ​hart​ in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.’

Psalm 51:12

In Psalm 51 gaat David diep door het stof, omdat hij overspel heeft gepleegd met Batseba, en vervolgens haar man, Uria, opzettelijk heeft laten sneuvelen in de strijd. Hij kan helemaal niets aanvoeren ter verontschuldiging van zijn daden. In zijn hart spoken de jachthonden van schaamte en wroeging en zelfverwijt rond. Hij kan alleen nog smeken of de HEER hem weer een zuiver hart wil geven. David verlangt naar een compleet nieuw begin. Het woord scheppen wordt in de Bijbel gereserveerd voor dat wat God alleen kan doen. Een mens kan iets maken uit ander materiaal. Alleen God kan iets totaal nieuws scheppen. David beseft dat hij zijn eigen hart niet zuiver kan krijgen. Hij is daarvoor aangewezen op de grote Hartspecialist. Daarom smeekt hij: Schep in mij een hart dat standvastig is, een hart dat scherp gefocust is op uw wil alleen.

 Zondag – God kijkt naar je hart

 

‘De HEER zei tegen ​Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het ​hart.’

1 Samuël 16:1-13

Samuël kreeg de opdracht om uit de zonen van Isaï een nieuwe koning voor Israël te kiezen. Samuël laat zich misleiden door de eerste indruk van enkele van de zonen van Isaï, maar de HEER spoort hem aan dieper te kijken, naar het hart. Vandaag staat de Avondmaalstafel voor ons klaar, de plaats waar we gedenken wat onze Heer Jezus Christus ervoor over had om ons te reinigen van alle zonde. Ben je er klaar voor de ontmoeting met Hem?

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Kerst Doelenconcerten 2019

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerst Doelenconcerten 2019

Kerstconcert Doelen

PERSBERICHT

 

Kerst-Doelenconcerten 2019

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee
Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal
van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen! Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en verrassend. Nieuwe kerstbewerkingen worden ten gehore gebracht en oude vertrouwde melodieën worden herkend in een vernieuwde uitvoering. De medewerkenden voeren het programma uit met een passie die u niet onbewogen laat en creëren een sfeer die door bezoekers betiteld is als ‘warm en overweldigend’. Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt tijdens deze concertserie het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht.
Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde! Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst Doelenconcerten 2019 vorm en inhoud met medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen, het Mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den Hertog (mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l’ Orchestra Particolare.

Data en aanvangstijden: zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.
Toegangsbewijzen  € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of  
telefonisch 010 217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- korting. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerstconcert Doelen

Sunday Afternoon Show in de Ichthuskerk

Het jeugdwerk van de Ichthuskerk en St. Christelijk Jeugdwerk Tholen organiseren op zondagmiddag 8 september de Sunday Afternoon Show. Cabaretier Ruurd Walinga geeft een nieuwe, creatieve invulling aan de zondagachternamiddag.
De Sunday Afternoon Show bestaat uit een mix van liedjes en cabaret en duurt circa een uur. Op een speelse manier kan het publiek lachen om de luchtigheid van het bestaan, maar ook nadenken over hele serieuze zaken: de eindigheid van het leven.
De Sunday Afternoon Show is geschikt voor alle leeftijden. Het inspirerende programma begint om 16.00 uur in de Ichthuskerk aan de Doelweg in Tholen; inloop is vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

wallingaichthuskerk

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Sunday Afternoon Show in de Ichthuskerk

Leesrooster Heilig Avondmaal

Via onderstaande link kunt u het leesrooster downloaden ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal van zondag 1 september. 

Klik hier om het rooster te downloaden. 

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster Heilig Avondmaal

Sterke vrouwen opleiden – Papoea (Z)

Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen bijvoorbeeld terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden.

Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Geplaatst in ZWO | Reacties uitgeschakeld voor Sterke vrouwen opleiden – Papoea (Z)

Opvang voor straatkinderen – Java (KK)


In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden.

Geplaatst in ZWO | Reacties uitgeschakeld voor Opvang voor straatkinderen – Java (KK)

De Delta voor Indonesië – vanaf 2020

Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken – Java (WD)
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale
organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik
van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en
biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken.
Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen.


Geplaatst in ZWO | Reacties uitgeschakeld voor De Delta voor Indonesië – vanaf 2020

Jongerenmiddag

Zondag 10 februari houden we in de Ichthuskerk een muzikale middag voor jongeren (en oudere jongeren). Het thema is ‘Gelooft Hij ook in mij?’

Het wordt een spetterende muzikale middag voor jongeren en iedereen die van muziek houdt en meer wil weten over wat Jezus voor jou betekenen wil.
Deze middag wordt georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen en er is een gelegenheidsband samengesteld.
Er zijn een korte, maar interessante overdenking, veel muziek (meezingen!), film, ontmoeting en gesprek.
Iedereen is van harte welkom. En neem gerust iemand mee! Dus pak die kans!!!

Wanneer: 10 februari 2019
Tijd: 16:00 uur
Waar: Ichthuskerk, Doelweg 7, Tholen

Geplaatst in Jeugd, Nieuws | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Jongerenmiddag

leesrooster H.A.

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Related image

Ter voorbereiding op de viering van het Avondmaal overdenken we deze week de zaligsprekingen. Onze Heer Jezus Christus begon zijn Bergrede met een aantal treffende uitspraken. Telkens benoemt Hij iets wat kenmerkend is voor iemand die het Koninkrijk van God wil binnengaan. En aan elk van die eigenschappen verbindt Hij een geweldige belofte. Dat is het overwegen waard als we aan zijn tafel willen aanschuiven. 

Maandag

‘Zalig wie nederig van ​hart​ zijn,

want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.’

Matteüs 5:3

Wat wordt bedoeld met ‘nederig van hart’of ‘arm van geest’?

Het gaat Jezus om mensen die beseffen dat ze geestelijk arm zijn.

We worden in deze wereld voortdurend verleid om te laten merken dat we onafhankelijk zijn, dat we onszelf prima kunnen redden. Desnoods houden we de schijn op dat het goed met ons gaat.

Maar zijn we wel eerlijk? Moeten we niet toegeven dat ons geestelijk leven helemaal niet zo rijk is? We jakkeren maar voort. Nauwelijks een moment van rust, nauwelijks een moment om stil te staan bij de richting van je leven. En als we even rust hebben, gaat er al snel een beeldscherm(pje) aan. Hoe meer je je geestelijke armoede beseft, hoe meer Jezus aan je kwijt kan. Als je begint te beseffen dat je leeft van genade, als je met je lege handen aan het Avondmaal verschijnt, krijg je de belofte dat je zijn Koninkrijk binnen mag gaan.

Dinsdag

‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’

Matteüs 5:4

In afwijking van de Nieuwe Bijbelvertaling houden we vast aan het woord ‘zalig’. Het gaat niet om wat de algemene opvatting is over geluk. Wat Jezus met het woord ‘zalig’bedoelt, zou je kunnen omschrijven als: Je bent goed af in Gods ogen. Met de treurenden bedoelde Jezus niet alle mensen die rouwen om een overleden geliefde, of om ander ellende dat hun is overkomen. Zulke mensen kun je toch moeilijk gelukkig prijzen?

Het gaat in deze zaligspreking om mensen die het oprecht moeilijk hebben met alles wat hun geestelijk ontbreekt. David zegt in Psalm 51:19 ‘dat God een gebroken en verbrijzeld hart niet veracht.’

Als je er écht last van hebt dat je leven onder de maat van Gods liefde blijft, krijg je van Jezus de belofte dat je troost komt!

Woensdag

‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’

Matteüs 5:5

Zachtmoedigheid is een eigenschap waarbij je mild, correct en vriendelijk blijft tegenover iemand die je boos, venijnig of onrechtvaardig behandelt. Vaak lijkt het of je met zo’n houding aan het kortste eind zal trekken. Zegt het spreekwoord niet: ‘De brutalen hebben de halve wereld’? Dan zou je kunnen zeggen dat de andere helft voor de zachtmoedigen is! Maar Jezus daagt ons uit erop te vertrouwen dat we met deze eigenschap uiteindelijkgoed af zijn: je krijgt niet de andere helft, maar de héle aarde. Brutalen eisen wel veel voor zichzelf op, maar wie zachtmoedig is beërftuiteindelijk de aarde. Erven is iets wat je rechtens toekomt, …als de tijd gekomen is.

Donderdag

‘Zalig de barmhartigen,

want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden.’

Matteüs 5:7

Barmhartigheid is een typisch Bijbels woord. Je zou het ook kunnen weergeven als warm-hartigheid. Je bent barmhartig als je niet vastzit aan de spelregels, maar je hart laat spreken, …áls je hart tenminste vervuld is van Gods liefde. Veel mensen hebben het moeilijk, omdat ze buiten de regels vallen of omdat ze niet aan de normen kunnen beantwoorden die anderen hebben opgesteld.

Hoe ver gaat je barmhartigheid? Als je ervan doordrongen bent dat je zelf leeft van Gods barmhartigheid, zul je toch ook ruimhartig zijn voor anderen? Van Jezus lezen we in Matteüs 9:36

‘Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen,

omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder ​herder.’

Wie is op uw of jouw barmhartigheid aangewezen? Er staat straks een collectebus op de avondmaalstafel. Bekijk alvast wat het collectedoel is.

Ook hier weer een geweldige belofte: Wie barmhartig is, zal ook barmhartigheid van God ondervinden.

Vrijdag

‘Zalig wie zuiver van ​hart​ zijn, want zij zullen God zien.’

Matteüs 5:8

Het ging Jezus telkens weer om het hart. Zijn probleem met de schrift-geleerden en de Farizeeën was dat er uiterlijk niets op hen viel aan te merken. Ze waren plichtsgetrouw in de overtreffende trap. Voorbeeldig. Maar onder de oppervlakte waren ze uit op de complimenten van mensen en misbruikten ze hun positie om macht over anderen uit te oefenen.     En Jezus’ probleem met de rijken was niet dat ze niet veel goeds deden, ze gingen niet ver genoeg. In hun hart zaten ze nog vast aan hun geld. Zuiver van hart worden we nooit door nóg beter ons best te doen. Jezus verkondigde telkens weer dat we opnieuw geboren moesten worden.

De verandering moet van binnenuit komen en daarvoor moet je bij Hem zijn. Hij nodigt je uit aan zijn tafel. En de belofte is dat je contact met God onbelemmerd zal zijn.

Zaterdag

‘Zalig de vredestichters,

want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.’

Matteüs 5:9

Bij deze zaligspreking gaat het er niet in de eerste plaats om dat je je grootmoedig opwerpt als bemiddelaar tussen strijdende partijen, maar dat je de uitgestoken hand reikt naar die ene persoon met wie je zelf een conflict hebt. Zoals God in zijn Zoon de wereld verzoening aanbiedt, zo mag Hij van ons verwachten dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om in vrede met onze naaste te leven. Wil je kind van God genoemd worden, dan zul je ook op je hemelse Vader moeten lijken.

Zondag

‘Zalig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.’

Matteüs 5:6

Vandaag staat de Avondmaalstafel voor ons klaar in Gods huis.

We zullen stilstaan bij deze zaligspreking, bij ons verlangen naar gerechtigheid. Is uw en jouw verlangen daarnaar even sterk als honger en dorst? We mogen komen in vertrouwen op de belofte dat we verzadigd zullen worden!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor leesrooster H.A.