Week van gebed live uitgezonden

In de week van 18 t/m 23 januari vindt de jaarlijkse landelijke Week van gebed plaats. Sinds enkele jaren worden er ook in Tholen bijeenkomsten georganiseerd door leden van drie verschillende kerkelijke gemeenten. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we dat dit jaar alleen digitaal organiseren.

Daarom verzorgen we op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 januari een live gestreamde uitzending, vanuit de Ichthuskerk (18 januari), De Oesterschelp (Christengemeente, 20 januari) en de Ned. Hervormde gemeente (vrijdag), alle uit Tholen. 

We verzorgen een programma met een korte overdenking, gebed en muzikale omlijsting. Deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur en zullen rond 19.45 uur afgelopen zijn.

We roepen iedereen op om met ons mee te bidden. U kunt inloggen via de volgende website:

https://www.weekvangebed.nl/gebedslocaties

Als u dan op de kaart Tholen aanklikt, vind u daar de link om de bijeenkomst van die avond mee te maken.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Week van gebed live uitgezonden

Tijdelijk geen bezoek aan de kerkdiensten

De kerkenraad heeft kennis genomen van de strenge maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook als kerkelijke gemeente willen we zoveel mogelijk doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarom heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, besloten om de diensten tot en met 17 januari alleen nog online uit te zenden. Alleen wie een taak heeft tijdens de dienst, zal aanwezig zijn. 

Ook op andere dagen zijn de zalen van de kerk niet beschikbaar voor vergaderingen, catechisaties, clubs of gespreksgroepen. Laten we bidden dat dit offer mag bijdragen aan het uitbannen van het virus en dat de dag zal komen dat we weer veilig Gods lof kunnen zingen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijk geen bezoek aan de kerkdiensten

Inzamelactie Stichting CRR

Inzamelingsactie voor vluchtelingen onder andere in Lesbos.

U kunt luiers, babydoekjes, nieuw ondergoed en hygiëne producten afleveren bij mij thuis

Graag even bellen of appen naar 0683795408

Namens de organisatie CRR 
Hartelijk dank !

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Inzamelactie Stichting CRR

Heilig Avondmaal en leesrooster

Aanstaande zondag, 8 november, vieren we weer het Heilig Avondmaal. De kerkenraad en de covid-commissie hebben de reacties op de vorige avondmaalsviering goed gelezen. Samen met de verscherpte maatregelen heeft dit geleid tot een iets andere vorm van avondmaal vieren. 

In beide diensten, om 10.00 en om 17.00 uur, zal er plaats zijn voor 30 bezoekers, aangevuld met de gemeenteleden die een bijdrage aan de dienst hebben.

De afstand tussen de rijen wordt ruimer gemaakt, zodat twee ambtsdragers u het brood en de wijn op een veilige manier kunnen aanbieden, zij zullen daarbij een mondkapje dragen. Als iedereen een stukje brood heeft, eten we het gelijktijdig. De wijn zal in kleine bekertjes op een dienblad uitgedeeld worden, dit drinken we dan gelijktijdig. 

We hebben voor deze vorm gekozen om zo weinig mogelijk te lopen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Als u het Heilig Avondmaal thuis viert, kunt u ervoor kiezen om voor uzelf brood en wijn klaar te zetten. 

Bij de Wegwijzer van november, de zondagsbrief, de website en socie app vindt u het leesrooster waarmee u zich kunt voorbereiden op de dienst van aanstaande zondag. We kijken uit naar gezegende diensten.

U kunt het leesrooster hier in Word downloaden.

En hier in PDF

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Heilig Avondmaal en leesrooster

Nieuwe maatregelen kerkbezoek

De overheid heeft bepaald dat er maar 30 bezoekers in een kerkdienst mogen zijn en dat er niet gezongen mag worden. De kerkenraad heeft besloten deze maatregelen te volgen. Wat het dragen van een mondkapje betreft, staat het u vrij om een mondkapje te dragen wanneer u de kerk betreedt en verlaat.
U kunt zich blijven aanmelden voor de kerkdiensten. Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail waarin staat of u mag komen. Alleen als u een bevestiging per mail ontvangt is er plaats voor u. Het aanmeldsysteem geeft iedereen een gelijke kans en houdt er rekening mee hoe vaak u bent geweest. Denkt u eraan zich af te melden als u, of iemand uit uw gezelschap, onverhoopt niet kan komen? Dan kunnen wij nog iemand anders uitnodigen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe maatregelen kerkbezoek

Een nieuw seizoen

Vanaf 20 september hopen we weer te starten met allerlei activiteiten. In alle ruimtes van de kerk hebben we maatregelen voor afstand, hygiëne en ventilatie genomen. Zo kunnen we elkaar in klein verband ontmoeten en opbouwen in het geloof. Hieronder leest u welke bijeenkomsten we hopen te houden. Er staan telkens namen en mailadressen bij. Neem gerust contact op als u of jij eraan wil deelnemen. 

Gespreksavond met de wijk
Onze gemeente heeft zes wijken. Elke wijk heeft een wijkteam bestaande uit een ouderling, een diaken en enkele bezoekmedewerkers. Elke ouderling zal in de loop van het seizoen weer een gespreksavond aanbieden. 

 

Catechisaties
Catechisatie hoort al eeuwenlang bij de protestantse kerken, maar het lijkt al lang niet meer op hoe het vroeger ging. Het doel is hetzelfde gebleven, maar de aanpak is veel creatiever en aansprekender geworden. Daarom nodigen we alle jongeren van onze gemeente per leeftijdsgroep uit voor een serie zinvolle gesprekken over wat het christelijk geloof betekent voor hun dagelijkse leven. Heb je per ongeluk geen uitnodiging gekregen, neem dan contact op met ds. Broere: predikant@ichthuskerktholen.nl

1e en 2e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Renate Baaijens en Marja Groeneveld
Methode: Follow Up

3e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Anton van Garderen en Loes Plasmans
Methode: Follow Up

4e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Annelyne van der Ploeg en Elsemarije Poppe
Methode: Follow Up

16 jaar en ouder
Datum: 30 september 2020 om 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer
Leiding: Ds. Peter Broere

Belijdeniscatechisatie
Sommige mensen houden ervan om eindeloos over het geloof te bomen, vrijblijvend meningen uit te wisselen. Daar kun je veel van leren, maar geloof is niet zomaar een onderwerp als alle andere. Het gaat over een Persoon, over God die je geschapen heeft, die je zijn liefde heeft verklaard. Dan zul je ook een keer moeten aangeven waar je zelf staat. Daarvoor is er de belijdeniscatechisatie.
Dit seizoen gaan we opnieuw proberen elkaar wat uit te dagen om het achterste van je tong te laten zien. Zeg maar eens wat je echt denkt, wat er diep in je hart leeft, ook als je bang bent dat het niet het gewenste antwoord is. Alleen zo kom je echt verder. Elk jaar horen we weer van mensen die in een belijdenisdienst vertellen hoe ze tot een duidelijke overtuiging zijn gekomen. Ga jij die uitdaging ook aan? Dan ben je hartelijk welkom in de belijdenisgroep.
Datum: 30 september 2020 om 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer
Leiding: Ds. Peter Broere: pabroere@hetnet.nl 

 

Hier sta ik Bidstond
In onze gemeente wordt maandelijks een bidstond gehouden. Elke derde maandag van de maand komen we van 19.00 tot 20.00 uur in het Visnet bij elkaar. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en een korte overdenking en het beluisteren van een lied bidden we ongeveer een half uur voor situaties in onze gemeente, voor onze stad en land en voor de nood van de wereld. Er wordt hardop en in stilte gebeden. Iedereen die de bidstond mee wil maken is hartelijk welkom. Het wordt gewaardeerd als u zich van tevoren even aanmeldt bij Roos Bovenberg: rosalieveldt@live.nl 

 

Week van gebed
De Ichthuskerk doet al vele jaren mee met de jaarlijkse Week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. De volgende is van 17 t/m 24 januari 2021 en heeft als thema: Blijf in mijn liefde. In die week komen we elke avond van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar om te bidden voor de eenheid van christenen, maar ook voor andere onderwerpen die ons bezighouden.
Elke avond wordt afwisselend in één van de betrokken kerken gehouden, waarbij de betreffende gemeente de bijeenkomst op zijn eigen manier invult. 
De locaties worden bekend gemaakt in de zondagsbrief en in de Wegwijzer van januari 2021. 

 

Gespreksgroepen
In onze gemeente zijn verschillende gespreksgroepen actief. Ze zijn onderling verschillend door de onderwerpen die aan de orde komen en de manier waarop het besproken wordt, maar één ding hebben ze met elkaar gemeenschappelijk: de deelnemers hebben behoefte aan geloofsverdieping en vinden het boeiend om van elkaar te leren. Bij elke groep staat een contactpersoon vermeld die u of jou meer kan vertellen over de opzet en aanpak van de betreffende groep.

Geloofsgroeigroep Hoop 
Hoop is een groep van jongvolwassenen. Hoop wil elkaar ontmoeten om te groeien in het geloof en daarbij de Bijbel; Gods Woord laten spreken. 
Hoop komt ongeveer één keer in de drie weken bij elkaar. Voor meer informatie: Jeffrey Willeboordse 06 27005929 jeffrey.willeboordse@gmail.com 

Bijbelstudiegroep S.O.S.
S.O.S. is een gespreksgroep van ouders van gezinnen met opgroeiende kinderen. Bij S.O.S. willen deelnemers groeien in geloof en met elkaar oefenen in het navolgen van Jezus Christus. De groep komt ongeveer één keer in de drie weken bij elkaar. Voor meer informatie: Jeroen Baaijens 0166-79 50 80/  jeroen.baaijens@gmail.com 

Bijbelgespreksgroep
Deze groep komt elke vierde donderdagavond van de maand bij elkaar. Doel is om Gods Woord beter te leren verstaan en elkaar te bemoedigen en te inspireren. Contactpersonen: Roos Bovenberg rosalieveldt@live.nl 
Wilma Broere wilmadenboer@kpnplanet.nl

Bijbelstudiegroep voor ouderen
Deze gespreksgroep komt om de veertien dagen overdag bij elkaar op woensdagmiddag of donderdagmiddag. Vanuit de Bijbel wordt er nagedacht over wat er staat en wat het betekent voor ons in deze tijd. De bijeenkomst wordt besloten met dankgebed en voorbeden voor mensen met zorg en verdriet binnen en buiten onze gemeente. Contactpersoon: Gerard Jansen gerardjansen41@outlook.com

Alpha 2.0
Dit is een gespreksgroep die is voortgekomen uit de Alphacursus van 2017. Na de basis van het christelijk geloof, gaat de groep nu verder met Bijbelstudie. De groep komt eens in de drie weken op donderdagavonden bij elkaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Roggeband jrggbnd@gmail.com 

Geloofsgroeigroep Alpha 2019
Alpha 2019 is een vervolg op de Alphacursus van dit jaar. Bij Alpha maken we volgende stappen in het leren Bijbellezen en het begrijpen van de opdracht van de Heer Jezus Christus voor het dagelijks leven. Voor meer informatie: Rolant Quist q5@zeelandnet.nl 

 

Contextueel Bijbellezen
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij vooral aandacht wordt besteed aan hoe de tekst landt bij mensen in verschillende culturen of contexten. Iemand die heeft moeten vluchten uit zijn land zal het Bijbelboek Ruth of Daniël anders lezen dan wij. Vrouwen lezen bepaalde gedeelten anders dan mannen, en als je ziek bent kunnen bepaalde Bijbelgedeelten opeens anders bij je binnenkomen. En sommige teksten die eeuwen geleden min of meer vanzelfsprekend waren, kunnen bij moderne mensen flink wat vraagtekens oproepen. Om wat meer oog te krijgen voor deze kant van Bijbellezen gaan we overwegen hoe een bepaald Bijbelgedeelte valt bij mensen in verschillende contexten. Iedere avond staat op zich zelf en data worden in overleg geregeld. 
Eerste bijeenkomst: 15 september 2020 om 20.00 uur in ’t Visnet.
Meer informatie bij Otto van Tuijl 06 57570882 of otto.van.tuijl@planet.nl

 

Koffie, thee en meer
Elke maand, afwisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, is er een gezellige ochtend met koffie en thee, met wat lekkers erbij. Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud! Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel.
De bijeenkomsten worden gehouden in ‘t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Van harte welkom!
De volgende datums voor dit seizoen zijn:
dinsdag 22 september 2020
woensdag 21 oktober 2020
Meer informatie bij: Elise Versteeg elise@erve.nu 

 

Gezellige Zaterdagavond
Ook dit jaar houden we elke maand een gezellige zaterdagavond voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs. Zit jij elke zaterdagavond ook maar saai thuis op de bank? Dan is deze avond echt iets voor jou! Een avond vol met gezelligheid, lol, lekker actief en met elkaar. 
De volgende zaterdagavonden ben je van harte welkom in het jeugdhonk van de kerk: 19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 6 maart en 17 april.
We hebben ook een groepsapp. Wil je op de hoogte worden gehouden, doe een van ons een berichtje, dan voegen we je toe. 
Hoe laat? 19:30 tot 21:30 uur
Kosten? € 1,- per avond
Neem gerust een van je vrienden mee, want ook zij zijn van harte welkom!
Marjon Atres marjon@atres.nl 06 28394452
Renate Berkey mcberkey@hetnet.nl 06 33231626

 

Wandelen met God (voor vrouwen)
Al enige tijd komt er op elke maandagochtend en donderdagochtend een groep vrouwen uit de gemeente bij elkaar voor een wandeling van 7 á 8 kilometer. Je mag per keer besluiten of je mee kunt doen of niet. De groep verzamelt ’s morgens om 9.00 uur bij Geeske Koevoets en Loes Plasmans, Vossemeersepoort 16. Soms is het een rondje in de nabije omgeving, soms starten we na een kort autoritje. Je hebt altijd een goed gesprek en telkens weer met iemand anders. En we sluiten af met een kop koffie of thee bij iemand thuis. Heb je zin op mee te wandelen? Iedere vrouw is welkom! 
Voor meer informatie: Geeske Koevoets 06 57343542 of gkoevoets@live.nl 

Geplaatst in Jeugd, Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Een nieuw seizoen

Contextueel bijbellezen

We gaan op 15 september weer beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

Met elkaar denken we na over de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2 maar ook  naar andere verwijzingen zoals bij voorbeeld de Psalmen en wat die voor ons betekenen.
In verband met Covid19 graag aanmelden bij Otto van Tuijl. Telefoon: 0657570882 of email: otto.van.tuijl@planet.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Contextueel bijbellezen

Leesrooster Heilig Avondmaal

Op 6 september hopen we het Heilig Avondmaal te vieren in twee kerkdiensten. In de week voorafgaand is er weer een leesrooster. Dat kunt u via deze link lezen. Zo kunnen we ons met elkaar voorbereiden op de maaltijd van de Heer. 

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster Heilig Avondmaal

Gebruiksplan voor de kerk en bijgebouwen

Voor het gebruik van de kerkzaal en bijbehorende ruimtes, heeft de kerkenraad naar aanleiding van het uitbreken van Covid-19 en de daaropvolgende coronamaatregelen een gebruiksplan opgesteld. Dat gebruiksplan kunt via deze link lezen.

 

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gebruiksplan voor de kerk en bijgebouwen

Kerk in Actie

Daratolona overleeft het virus nu hopelijk wel

14 mei 2020
Mevrouw Daratolona is 70 jaar. Samen met haar man woont ze in een klein dorpje, tientallen kilometers van de stad Palu op Sulawesi. Om te kunnen overleven moet ze twee keer per week naar de stad, maar daar is de kans om besmet te raken enorm groot.

Op dit moment zijn er veel ouderen in Indonesië, net als mevrouw Daratolona, die op markten of als straatverkoper moeten blijven werken voor hun eten.

Na de tsunami in 2018 zijn ze nog steeds aan het overleven. Ze zijn niet alleen arm, maar ook oud en kwetsbaar. Een risicogroep voor het coronavirus, die grote gevolgen kan hebben. Er wordt gekeken hoe deze groep zoveel mogelijk thuis kan blijven door financiële ondersteuning. En samen met voorlichting dit virus hopelijk kunnen overleven.

De man van mevrouw Daratolana gaat elke dag in het bos op zoek naar producten om te verkopen, zoals rotan. Mevrouw Daratolana gaat elke woensdag en zaterdag naar de markt in Palu om dit te verkopen. Hiervoor loop ze eerst 5 kilometer met de rotan op haar rug om daarna met het openbaar vervoer naar de markt te gaan. Zij kan twee bundels rotan per keer meenemen. Ze krijgt hierdoor bijna geen inkomsten, maar dit is alles wat ze kan doen om elke dag te overleven.

Onwetendheid

“Ik wist niet wat COVID-19 was. Ik ben nooit naar school geweest, dus ik weet erg weinig”, zegt ze verdrietig. Maar een van de hulpverleners heeft haar uitgelegd dat het een virus is en hoe gevaarlijk het kan zijn. Speciaal voor haar en haar man, omdat ze arm en oud zijn. Mevrouw Daratolona ontmoet altijd veel mensen onderweg en op de markt. Hierdoor zou ze snel besmet kunnen raken.

Levensbelang

“Gelukkig hebben ze mij nu geadviseerd om thuis te blijven en krijg ik financiële ondersteuning om rijst, vis en ander eten te kopen. Zo hoef ik niet naar de markt te gaan. Dat laatste is van levensbelang, omdat ik anders geen eten kan kopen…”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerk in Actie