Gebruiksplan voor de kerk en bijgebouwen

Voor het gebruik van de kerkzaal en bijbehorende ruimtes, heeft de kerkenraad naar aanleiding van het uitbreken van Covid-19 en de daaropvolgende coronamaatregelen een gebruiksplan opgesteld. Dat gebruiksplan kunt via deze link lezen.

 

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gebruiksplan voor de kerk en bijgebouwen

Kerk in Actie

Daratolona overleeft het virus nu hopelijk wel

14 mei 2020
Mevrouw Daratolona is 70 jaar. Samen met haar man woont ze in een klein dorpje, tientallen kilometers van de stad Palu op Sulawesi. Om te kunnen overleven moet ze twee keer per week naar de stad, maar daar is de kans om besmet te raken enorm groot.

Op dit moment zijn er veel ouderen in Indonesië, net als mevrouw Daratolona, die op markten of als straatverkoper moeten blijven werken voor hun eten.

Na de tsunami in 2018 zijn ze nog steeds aan het overleven. Ze zijn niet alleen arm, maar ook oud en kwetsbaar. Een risicogroep voor het coronavirus, die grote gevolgen kan hebben. Er wordt gekeken hoe deze groep zoveel mogelijk thuis kan blijven door financiële ondersteuning. En samen met voorlichting dit virus hopelijk kunnen overleven.

De man van mevrouw Daratolana gaat elke dag in het bos op zoek naar producten om te verkopen, zoals rotan. Mevrouw Daratolana gaat elke woensdag en zaterdag naar de markt in Palu om dit te verkopen. Hiervoor loop ze eerst 5 kilometer met de rotan op haar rug om daarna met het openbaar vervoer naar de markt te gaan. Zij kan twee bundels rotan per keer meenemen. Ze krijgt hierdoor bijna geen inkomsten, maar dit is alles wat ze kan doen om elke dag te overleven.

Onwetendheid

“Ik wist niet wat COVID-19 was. Ik ben nooit naar school geweest, dus ik weet erg weinig”, zegt ze verdrietig. Maar een van de hulpverleners heeft haar uitgelegd dat het een virus is en hoe gevaarlijk het kan zijn. Speciaal voor haar en haar man, omdat ze arm en oud zijn. Mevrouw Daratolona ontmoet altijd veel mensen onderweg en op de markt. Hierdoor zou ze snel besmet kunnen raken.

Levensbelang

“Gelukkig hebben ze mij nu geadviseerd om thuis te blijven en krijg ik financiële ondersteuning om rijst, vis en ander eten te kopen. Zo hoef ik niet naar de markt te gaan. Dat laatste is van levensbelang, omdat ik anders geen eten kan kopen…”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerk in Actie

Resultaten uit de jeugddienst

We mochten afgelopen zondag 17 mei een mooie jeugddienst beleven. Daarin zat ook een interactief deel. Hier leest en ziet u nog eens wat de uitkomsten daarvan waren.

Er hebben 163 mensen (jong en oud) meegedaan aan de interactieve vragen. De vragen en de antwoorden/resultaten hiervan zijn in de foto’s te zien. De hele dienst is nog terug te zien op kerkdienstgemist.nl

Geplaatst in Jeugd, Nieuws | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Resultaten uit de jeugddienst

Maatregelen in verband met het coronavirus

Beste gemeenteleden en gasten,

De kerkenraad heeft kennisgenomen van de maatregelen van de overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Protestantse Kerk heeft daar meteen op gereageerd met het advies om tot en met 31 maart kerkdiensten niet groter te laten zijn dan 100 personen.

De kerkenraad heeft besloten in ieder geval op 15, 22 en 29 maart geen kerkdienst plaats te laten vinden in ons kerkgebouw. 

We streven ernaar iedere zondag een uitzending te verzorgen op www.kerkdienstgemist.nl . Komende zondag wordt via www.kerkdienstgemist.nl de dienst van de Ontmoetingskerk Poortvliet, waar ds. Peter Broere voor zal gaan, uitgezonden. Meer informatie over de andere zondagen in maart volgt later. Op NPO2 zal de komende weken door EO een televisiekerkdienst uitgezonden worden om 9.20 uur.

Overigens vragen we ieder van u zich goed op de hoogte te stellen van de richtlijnen van het RIVM, zodat we onze naasten niet onnodig in gevaar brengen via de kerkdiensten, maar ook niet in de doordeweekse sociale omgang met elkaar.

Laten we bidden dat deze maatregelen het beoogde effect zullen hebben. En laten we vooral ook bidden voor ieder die getroffen wordt door het virus zelf of door de maatschappelijke gevolgen daarvan. Laten we ook creatief zijn in het vinden van veilige omgangsvormen waardoor we met elkaar kunnen blijven meeleven en ons geloof blijven voeden.

De Socie-app is een communicatie-app voor grotere groepen, in onze gemeente wordt deze gebruikt. Via deze app krijgt u nieuwsberichten van o.a. de kerkenraad. Als u deze app nog niet heeft geïnstalleerd, dan kunt u uw naam, adres- en mailgegevens doorgeven via webmaster@ichthuskerktholen.nl. U ontvangt dan een uitnodiging om de app te downloaden en instructies om een wachtwoord aan te maken zodat u goed op de hoogte kunt blijven.

De strookjes voor nieuwe ambtsdragers kunnen nu niet meer in de kerk ingeleverd worden, wel kunt u ze bij uw wijkouderling of de scriba in de brievenbus doen of mailen naar kerkenraad@ichthuskerktholen.nl


In gedachten zingen we elkaar lied 416 toe:

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

De kerkenraad

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen in verband met het coronavirus

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

 

Om toe te leven naar de Avondmaalsviering van januari lezen we gedeeltes uit Jesaja 55 en Matteüs 3. We horen hoe hartelijk de Here God ons uitnodigt en ons oproept om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem.

 

Maandag – De uitnodiging

 ‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen ​geld. Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder ​geld, koop ​wijn​ en melk zonder betaling.

Waarom ​geld​ betalen voor iets dat geen brood is,

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben

en genieten van een overvloedig maal.’

 Jesaja 55:1-2

Voedsel en drank zijn een van de eerste levensbehoeften. In de Bijbel wordt dat vaak als beeldspraak gebruikt voor wat geestelijk levensnoodzakelijk is. Jesaja mag het volk, dat letterlijk en figuurlijk ‘ver van huis’ is, uitnodigen voor het heil. Ze zijn ver van huis omdat ze de vervulling van hun leven in de verkeerde dingen zoeken. Ze doen moeite en betalen geld voor wat geen brood is. En dat terwijl de HEER hun het ware brood gratis en overvloedig aanbiedt.

In hoeverre geldt dat ook van u of jou, dat je de zin van je leven in de verkeerde dingen zoekt? Weet dat je uitgenodigd bent om het ware leven van onze Heer Jezus Christus te ontvangen, aanstaande zondag, aan het Heilig Avondmaal!

 

Dinsdag – Een open oor

‘Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend ​verbond,

als bevestiging van mijn ​liefde​ voor ​David.

Hem heb Ik aangesteld als vorst en heerser over de naties,

als getuige voor de volken.’

Jesaja 55:3-4

Wat ervoor nodig is, is om te beginnen een open oor. Ook dat is weer een beeldspraak om aan te geven dat je het heil dat de HEER wil geven wel moet toelaten tot je hart. Hoeveel kans krijgt dat wat je op zondag hoort, en wat je door de week uit de Bijbel leest, om te landen in je hart?

Zoek naar concentratie. Schakel de stoorzenders uit. Ga eens na of je een dag later nog weet wat je over het heil gehoord of gelezen hebt.

Het is levensnoodzakelijk dat tot je doordringt dat God een eeuwigdurend verbond voor ogen staat. Hij verlangt naar een ongestoord contact met ons. Een relatie van liefde en trouw. Dat verbond is er ook voor ons door geloof in de Zoon van David, onze Heer Jezus Christus.

 

Woensdag – Dit is het moment

‘​Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.

Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen;

laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal ​vergeven.’

Jesaja 55:6-7

Allemaal hebben we dingen die we voor ons uitschuiven of op een andere manier proberen te ontlopen. In de tekst van vandaag klinkt urgentie: Dit is het moment dat de HEER zich laat vinden. Het Avondmaal is de plek waar je Hem kunt ontmoeten. Zou je dan niet breken met plannen, daden en gewoontes die niet passen bij een leerling van Christus? Je mag weten dat God om Christus’ wil ruimhartig wil vergeven.

 

Donderdag – Op de juiste golflengte

‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen,

en jullie wegen zijn niet mijn wegen – ​spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,

zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,

en mijn plannen jullie plannen.’

Jesaja 55:8-9

Bij een ouderwetse radio moest je aan een knop draaien tot je de juiste golflengte gevonden had. Anders ontving je alleen maar geruis. De Heer geeft aan dat we nog lang niet op zijn golflengte zitten. De afstand tussen zijn plannen en onze plannen is even groot als de afstand van de hemel tot de aarde. Wij hebben veel vragen over hoe en waar God zich met deze wereld bemoeit, en ook waar we zijn hand in ons eigen leven kunnen aanwijzen. We kunnen de loop van de geschiedenis maar moeilijk rijmen met Gods liefde en almacht. Maar met deze tekst worden we als mens op onze plek gezet. Besef je dan niet hoeveel groter, wijzer en invloedrijker de Heer is? Heb je dan geen vertrouwen in zijn plan met deze wereld? Gods weg is de weg van kruis en opstanding van zijn eigen Zoon. Voor veel mensen is dat aanstootgevend, maar door het geloof belijden wij dat dat paradoxaal genoeg de enige weg tot behoud is.

 

Vrijdag – Gods wil wordt hoe dan ook volbracht

‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel

en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken,

haar te bevruchten en te laten gedijen,

zodat er ​zaad​ is om te ​zaaien​ en brood om te eten –

zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar Mij terug,

niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.’

Jesaja 55:10-11

Bijzonder dat men zoveel eeuwen voor Christus al begreep hoe de kringloop van het water in de natuur ging. Regen doordrenkt de aarde en laat allerlei gewassen groeien. Daarna verdampt het weer tot wolken, die op hun tijd weer regen geven. Dat proces beschrijft heel mooi hoe Gods Woord ook werkt. Het is een lange weg en het onttrekt zich voor een groot deel aan onze ogen, maar dat wat God wil bereiken in de wereld en ook in u en jou zal hoe dan ook worden volbracht. Dat is een geruststelling, maar ook een oproep om daaraan mee te werken. In het lied ‘Jezus, vol liefde’zingen we: ‘Kom tot uw doel met ieder van ons.’ Laat dat ons gebed zijn op weg naar het Heilig Avondmaal.

 

Zaterdag – Jezus vervulde Gods gerechtigheid

‘Toen kwam ​Jezus​ vanuit Galilea naar de ​Jordaan​ om door Johannes ​gedoopt​ te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U ​gedoopt​ moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Jezus​ antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is ​goed​ dat we op deze manier Gods ​gerechtigheid​ vervullen.’

Matteüs 3:13-15

De afstammeling van David, die in Jesaja 55 ook de heerser over de naties genoemd wordt, is gekomen. Hij kwam om de weg te gaan die wij allemaal moeten gaan, door de diepte van berouw over onze zonde en door de diepte van de dood heen. Johannes de Doper probeerde Jezus tegen te houden, maar Jezus stond erop dat Hij net als iedere zondaar gedoopt zou worden. Zo heeft Hij in onze plaats ‘Gods gerechtigheid vervuld’. Dat was een raadselachtige manier om te zeggen dat Hij de toegewijde verbondspartner wilde zijn, die wij niet geweest zijn voor de Heer, onze God. Zo heeft Hij ons met God verzoend en dat mogen we morgen met dankbaarheid gedenken.

 

Zondag – Vijf broden en twee vissen, meer dan genoeg

Vandaag lezen we in de Avondmaalsdienst Marcus 6:34-44. Het onderwijs dat Jezus gaf was zo voedzaam voor hongerige zielen dat ze helemaal de tijd vergaten. Daarop verrichtte Jezus het wonder dat Hij vijfduizend mensen te eten gaf met slechts vijf broden en twee vissen. Zou Hij vandaag ook de honger in onze harten kunnen stillen?

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

 

God kijkt naar je hart

Met het hart bedoelen we de kern van je persoonlijkheid, die plek ergens van binnen waar je afwegingen maakt, waar je gevoel zit, en waar je beslissingen vandaan komen. In de voorbereiding op het Avondmaal moeten we een geestelijk hartonderzoek ondergaan.

Maandag – Indruk maken

 

‘Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante ​kleding, maar in wat verborgen ligt in uw ​hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk ​sieraad​ dat God kostbaar acht.’

1 Petrus 3:3-4

 

Deze tekst is oorspronkelijk gericht tot de vrouwen in de gemeente, maar waarom zou het niet breder getrokken kunnen worden? Wie vraagt zich nooit af: Hoe kom ik over? Welke indruk laat ik achter? Henri Nouwen zegt hierover: We laten onze identiteit bepalen door drie dingen:

  • Ik ben wat ik doe.
  • Ik ben wat anderen over mij zeggen.
  • Ik ben wat ik heb.

Ons gevoel gaat dan op en neer al naar gelang mensen ons prijzen, negeren of afwijzen. Je probeert wel om je daar niet veel van aan te trekken, maar de duivel maakt daar dankbaar misbruik van. Maar onze hemelse Vader kijkt niet naar de buitenkant, maar naar je hart. Hij ziet graag een zacht en stil gemoed, zeg maar een mens die zich niet laat opjutten door wat de mensen om hem heen van hem denken en verwachten. Richt je daarom in de aanloop naar het Heilig Avondmaal op die innerlijke schoonheid.

Dinsdag – Wie of wat heeft je hart?

 

‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en ​dieven​ breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen ​dieven​ in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je ​hart​ zijn.’

Matteüs 6:19-21

Waar praat je het liefst over? Waar gaan je gedachten bijna automatisch naar toe als je even niets te doen hebt? Het antwoord op die vragen brengt je bij wie of wat bij jou op de eerste plaats staat. Jezus waarschuwt ons voor een leven dat helemaal opgaat in aardse genoegens. Hoeveel tijd en moeite besteden we niet aan huis en auto en elektronica? Aan vakantie, sport en feesten? In je hart blijft dan weinig ruimte over voor wat blijvende waarde heeft. Zou je je niet meer op schatten in de hemel moeten richten? Probeer te ontdekken wat Jezus daarmee bedoelt.

Woensdag – Ongevoelig

 

‘Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven.’

Ezechiël 36:26

Een hart van steen, eelt op je ziel, een muur om je hart… Dat krijg je als er te veel moeilijke dingen op je af komen. Het gebeurt heel ongemerkt. Je houdt afstand van iemand, omdat je je niet opnieuw wilt laten kwetsen. Je sluit je af voor bepaald nieuws, omdat je het leed niet verdraagt. Begrijpelijk is het wel, maar besef je wel wat er met je hart gebeurt, en wil je echt zo worden?

De Here God belooft ons een nieuw hart, een warm en fijngevoelig hart. Dat betekent dat je moeite krijgt met wat niet klopt in je leven, met wat zondig is. Dat betekent dat je je weer kwetsbaar durft op te stellen, dat je weer bewogen raakt met wie lijdt. Zo’n geestelijke dotterbehandeling is het werk van Gods Geest.

Donderdag – Gebroken hart

 

‘​Niet je ​kleren​ moet je scheuren, maar je ​hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is ​genadig​ en liefdevol, geduldig en trouw, en tot ​vergeving​ bereid.’

Joël 2:13

In Bijbelse tijden was het een gebruik om je kleren te scheuren om te laten zien hoe diep iets je raakt. Je scheurde je kleren om je eigen zonden of om iets ergs wat jou of je naaste is overkomen. Toch kan zo’n gebruik iets uiterlijks worden. Ook de woorden die we spreken zijn niet altijd even sterk doorleefd. Je zegt: ‘Het spijt me’ of: ‘Sorry’ of: ‘Wat vervelend allemaal’, maar wat zit erachter? Wil je er zo snel mogelijk van af zijn? De Here God luistert niet alleen naar de woorden die je zegt met je mond, maar kijkt naar je hart. Hij wil zien dat je berouw hebt.

Wie zo diep door het stof wil gaan, mag weten dat de Heer genadig en liefdevol is, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Als dát geen aanmoediging is om je schuld te belijden tegenover Hem en je naaste!

Vrijdag – Jezus kijkt diep

 

‘​Jezus​ keek hem aan en had hem lief.’

Marcus 10:21

Een rijke, jonge man kwam bij Jezus met de vraag wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Hij wilde blijkbaar schatten in de hemel verzamelen. Jezus wijst hem op de geboden. Die rijke man kan naar eer en geweten zeggen: Dat doe ik heel mijn leven al. En dan staat er: ‘Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Jezus keek dwars door hem heen. Hij zag dat deze arme rijke man met zijn voorbeeldige leven toch nog iets miste, het allerbelangrijkste. Wat verlangde hij oprecht en intens naar het echte leven, het eeuwige leven. Dáárom kreeg Jezus hem lief. Wat ziet Jezus als Hij net zo diep in uw of jouw hart kijkt?

Weet dat Hij met liefde kijkt.

Zaterdag – Een zuiver hart

 

‘Schep, o God, een zuiver ​hart​ in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.’

Psalm 51:12

In Psalm 51 gaat David diep door het stof, omdat hij overspel heeft gepleegd met Batseba, en vervolgens haar man, Uria, opzettelijk heeft laten sneuvelen in de strijd. Hij kan helemaal niets aanvoeren ter verontschuldiging van zijn daden. In zijn hart spoken de jachthonden van schaamte en wroeging en zelfverwijt rond. Hij kan alleen nog smeken of de HEER hem weer een zuiver hart wil geven. David verlangt naar een compleet nieuw begin. Het woord scheppen wordt in de Bijbel gereserveerd voor dat wat God alleen kan doen. Een mens kan iets maken uit ander materiaal. Alleen God kan iets totaal nieuws scheppen. David beseft dat hij zijn eigen hart niet zuiver kan krijgen. Hij is daarvoor aangewezen op de grote Hartspecialist. Daarom smeekt hij: Schep in mij een hart dat standvastig is, een hart dat scherp gefocust is op uw wil alleen.

 Zondag – God kijkt naar je hart

 

‘De HEER zei tegen ​Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het ​hart.’

1 Samuël 16:1-13

Samuël kreeg de opdracht om uit de zonen van Isaï een nieuwe koning voor Israël te kiezen. Samuël laat zich misleiden door de eerste indruk van enkele van de zonen van Isaï, maar de HEER spoort hem aan dieper te kijken, naar het hart. Vandaag staat de Avondmaalstafel voor ons klaar, de plaats waar we gedenken wat onze Heer Jezus Christus ervoor over had om ons te reinigen van alle zonde. Ben je er klaar voor de ontmoeting met Hem?

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Kerst Doelenconcerten 2019

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerst Doelenconcerten 2019

Kerstconcert Doelen

PERSBERICHT

 

Kerst-Doelenconcerten 2019

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee
Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal
van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen! Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en verrassend. Nieuwe kerstbewerkingen worden ten gehore gebracht en oude vertrouwde melodieën worden herkend in een vernieuwde uitvoering. De medewerkenden voeren het programma uit met een passie die u niet onbewogen laat en creëren een sfeer die door bezoekers betiteld is als ‘warm en overweldigend’. Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt tijdens deze concertserie het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht.
Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde! Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst Doelenconcerten 2019 vorm en inhoud met medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen, het Mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den Hertog (mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l’ Orchestra Particolare.

Data en aanvangstijden: zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.
Toegangsbewijzen  € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of  
telefonisch 010 217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- korting. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerstconcert Doelen

Sunday Afternoon Show in de Ichthuskerk

Het jeugdwerk van de Ichthuskerk en St. Christelijk Jeugdwerk Tholen organiseren op zondagmiddag 8 september de Sunday Afternoon Show. Cabaretier Ruurd Walinga geeft een nieuwe, creatieve invulling aan de zondagachternamiddag.
De Sunday Afternoon Show bestaat uit een mix van liedjes en cabaret en duurt circa een uur. Op een speelse manier kan het publiek lachen om de luchtigheid van het bestaan, maar ook nadenken over hele serieuze zaken: de eindigheid van het leven.
De Sunday Afternoon Show is geschikt voor alle leeftijden. Het inspirerende programma begint om 16.00 uur in de Ichthuskerk aan de Doelweg in Tholen; inloop is vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

wallingaichthuskerk

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Sunday Afternoon Show in de Ichthuskerk

Leesrooster Heilig Avondmaal

Via onderstaande link kunt u het leesrooster downloaden ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal van zondag 1 september. 

Klik hier om het rooster te downloaden. 

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster Heilig Avondmaal