Online Regio avond Schouwen Duiveland en Tholen 11-5-2021

De avond werd bijgewoond door 4 personen uit de regio, uit 3 gemeentes, 2 personen van Kerk in actie en 1 persoon namens ZWO ZeelandNa opening en voorstel rondje kijken we naar een video van Trukajaya, een van de projecten die we ondersteunen namens Kerk in Actie, over de rijstteelt op de aangesloten bedrijven. We zagen het proces van de natte rijstteelt. Het planten van de rijstplantjes en het snijden en dorsen van de rijstplanten met veel handwerk!

Trukajaya, een diaconale organisatie vanuit de Javaanse Protestantse Kerk, om de boeren met name op midden Java te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf(jes). Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders verbeteren door o.a. minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten.
Daarna zien een interview tussen Otto van Tuijl en Corrie van der Ven van Kerk in Actie en een aantal medewerkers van Trukajaya over de landbouw aldaar, de huidige situatie en wat de uitdagingen zijn om deze bedrijven verder te ontwikkelingen en het inkomen te verbeteren.
In dit interview kwam o.a. naar voren dat:

Trukajaya 18 medewerkers heeft, waarvan vier mensen direct betrokken zijn bij de landbouw.

Landbouw productie bestaat voornamelijk (70%) uit rijst, maar ook cassave, tomaten, gember en pompoen. Rijstbouw levert het meeste op. Trukajaya besteed veel aandacht aan trainingen om de producten van het land te verwerken en te verkopen. Gemiddeld hebben de boeren die bij Trukajaya betrokken zijn ong. 1000 tot 3000 m2 land. Voor een goede financiële opbrengst zou zijn 1 hectare land optimaal zijn. Dit is niet mogelijk doordat het gebied zo dichtbevolkt en land schaars is.  Trukajaya zet ook in op biologische productie, dit is een langzaam proces. Trukajaya zet ook in op de jongere generatie. Jongeren zijn vaak niet geïnteresseerd in de landbouw, dit wordt ook vanuit ouders niet gestimuleerd.  Trukajaya enthousiasmeert deze jongeren en geven ze trainingen.  De overheid subsidieert bijvoorbeeld op zaden. Corrie geeft aan dat ook de predikanten het project stimuleren en aanprijzen. Daarna volgt er een discussie over het interview:

Momenteel is er voornamelijk financiële ondersteuning. Maar denk ook aan capaciteitsopbouw en interventie vanuit Kerk in Actie. Binnen Trukajaya werken mensen die een gedegen opleiding hebben gehad. Zij geven daar op een gepast cultureel niveau adviezen en trainingen.  Er is ook soms uitwisseling vanuit Nederland. Wat ook heel erg meehelpt is het kerkelijk netwerk daar. De predikant staat daar hoog in aanzien. Dus het is mooi dat zij het project aanbevelen en boeren stimuleren. Het project staat zodoende goed in de samenleving ook ten aanzien van Moslims. Dit gedeelte wordt afgesloten middels een filmpje van een dominee uit de Javaans Protestantse Kerk die betrokken is bij Trukajaya.  Hij groet ons, bedankt ons voor het vertrouwen in Trukajaya, beveelt ons Indonesië aan en heet ons van harte welkom.
We vertellen elkaar hoe de projecten van Delta voor Indonesië vorm krijgen binnen de gemeenten waarbij ook de verschillen naar voren komen. Menno Hanse van Kerk in Actie geeft aan dat dit nu de tweede online regio-avond was. Wellicht en hopelijk volgende keer live! Menno vraag om hem te voorzien van feedback op deze regioavond. Heb je gedachten of ideeën hoe het anders zou kunnen, laat het per mail weten!  Otto vraagt onze aandacht voor de situatie in West-Papua. Er heerst daar een politiek drama. Momenteel eist dit veel slachtoffers. Otto doet een oproep tot gebed voor deze mensen.

Geplaatst in Nieuws, ZWO | Reacties uitgeschakeld voor Online Regio avond Schouwen Duiveland en Tholen 11-5-2021

Paaschallenge

In de Stille Week voor Pasen houden we een paaschallenge. Via het scannen van QR-codes volg je een route aan de hand van een persoon uit de lijdenstijd. Het is een coronaproof wandeling door Tholen die ongeveer een uur duurt. Je komt langs plaatsen waar je een geluidsfragment, vraag, puzzel of activiteit krijgt.

Je hebt hiervoor alleen een telefoon nodig met een app om QR-codes te scannen. Zo kunnen we samen – op afstand – toeleven naar Pasen.

Je kunt op vier dagen meedoen: maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart en zaterdag 3 april. Je kunt inschrijven voor een tijdslot via https://calendly.com/ichthuskerk/paaschallenge. Om het coronaproof te houden, start namelijk iedere deelnemer/groepje (een of twee personen of een huishouden)15 minuten van elkaar. De route begint op de Markt. 

Geplaatst in Jeugd, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Paaschallenge

We mogen weer een beetje naar kerk!

In navolging van het advies van de PKN, heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten weer mogen worden bijgewoond door 30 personen per dienst met ingang van zondag 7 maart. Dit zullen diensten zijn waarin we ons houden aan de covid-maatregelen: handen ontsmetten, 1,5 meter afstand, mondkapjes bij verplaatsing en geen gemeentezang. Ook zullen we weer kindernevendienst en kinderoppas aanbieden.

Als u de dienst bij wilt wonen, kunt u zich daar tot vrijdagavond voor aanmelden. Hoe dat moet, leest u op de pagina Inschrijven kerkdiensten van deze website. De inschrijving zelf verloopt via Kerkbezoekplanner.nl Op de zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail of u mag komen.

Natuurlijk kunt u de dienst ook nog steeds volgen via www.kerkdienstgemist.nl met beeld en geluid.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor We mogen weer een beetje naar kerk!

Week van gebed live uitgezonden

In de week van 18 t/m 23 januari vindt de jaarlijkse landelijke Week van gebed plaats. Sinds enkele jaren worden er ook in Tholen bijeenkomsten georganiseerd door leden van drie verschillende kerkelijke gemeenten. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we dat dit jaar alleen digitaal organiseren.

Daarom verzorgen we op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 januari een live gestreamde uitzending, vanuit de Ichthuskerk (18 januari), De Oesterschelp (Christengemeente, 20 januari) en de Ned. Hervormde gemeente (vrijdag), alle uit Tholen. 

We verzorgen een programma met een korte overdenking, gebed en muzikale omlijsting. Deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur en zullen rond 19.45 uur afgelopen zijn.

We roepen iedereen op om met ons mee te bidden. U kunt inloggen via de volgende website:

https://www.weekvangebed.nl/gebedslocaties

Als u dan op de kaart Tholen aanklikt, vind u daar de link om de bijeenkomst van die avond mee te maken.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Week van gebed live uitgezonden

Tijdelijk geen bezoek aan de kerkdiensten

De kerkenraad heeft kennis genomen van de strenge maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook als kerkelijke gemeente willen we zoveel mogelijk doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarom heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, besloten om de diensten tot en met 17 januari alleen nog online uit te zenden. Alleen wie een taak heeft tijdens de dienst, zal aanwezig zijn. 

Ook op andere dagen zijn de zalen van de kerk niet beschikbaar voor vergaderingen, catechisaties, clubs of gespreksgroepen. Laten we bidden dat dit offer mag bijdragen aan het uitbannen van het virus en dat de dag zal komen dat we weer veilig Gods lof kunnen zingen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijk geen bezoek aan de kerkdiensten

Inzamelactie Stichting CRR

Inzamelingsactie voor vluchtelingen onder andere in Lesbos.

U kunt luiers, babydoekjes, nieuw ondergoed en hygiëne producten afleveren bij mij thuis

Graag even bellen of appen naar 0683795408

Namens de organisatie CRR 
Hartelijk dank !

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Inzamelactie Stichting CRR

Heilig Avondmaal en leesrooster

Aanstaande zondag, 8 november, vieren we weer het Heilig Avondmaal. De kerkenraad en de covid-commissie hebben de reacties op de vorige avondmaalsviering goed gelezen. Samen met de verscherpte maatregelen heeft dit geleid tot een iets andere vorm van avondmaal vieren. 

In beide diensten, om 10.00 en om 17.00 uur, zal er plaats zijn voor 30 bezoekers, aangevuld met de gemeenteleden die een bijdrage aan de dienst hebben.

De afstand tussen de rijen wordt ruimer gemaakt, zodat twee ambtsdragers u het brood en de wijn op een veilige manier kunnen aanbieden, zij zullen daarbij een mondkapje dragen. Als iedereen een stukje brood heeft, eten we het gelijktijdig. De wijn zal in kleine bekertjes op een dienblad uitgedeeld worden, dit drinken we dan gelijktijdig. 

We hebben voor deze vorm gekozen om zo weinig mogelijk te lopen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Als u het Heilig Avondmaal thuis viert, kunt u ervoor kiezen om voor uzelf brood en wijn klaar te zetten. 

Bij de Wegwijzer van november, de zondagsbrief, de website en socie app vindt u het leesrooster waarmee u zich kunt voorbereiden op de dienst van aanstaande zondag. We kijken uit naar gezegende diensten.

U kunt het leesrooster hier in Word downloaden.

En hier in PDF

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Heilig Avondmaal en leesrooster

Nieuwe maatregelen kerkbezoek

De overheid heeft bepaald dat er maar 30 bezoekers in een kerkdienst mogen zijn en dat er niet gezongen mag worden. De kerkenraad heeft besloten deze maatregelen te volgen. Wat het dragen van een mondkapje betreft, staat het u vrij om een mondkapje te dragen wanneer u de kerk betreedt en verlaat.
U kunt zich blijven aanmelden voor de kerkdiensten. Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail waarin staat of u mag komen. Alleen als u een bevestiging per mail ontvangt is er plaats voor u. Het aanmeldsysteem geeft iedereen een gelijke kans en houdt er rekening mee hoe vaak u bent geweest. Denkt u eraan zich af te melden als u, of iemand uit uw gezelschap, onverhoopt niet kan komen? Dan kunnen wij nog iemand anders uitnodigen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe maatregelen kerkbezoek

Een nieuw seizoen

Vanaf 20 september hopen we weer te starten met allerlei activiteiten. In alle ruimtes van de kerk hebben we maatregelen voor afstand, hygiëne en ventilatie genomen. Zo kunnen we elkaar in klein verband ontmoeten en opbouwen in het geloof. Hieronder leest u welke bijeenkomsten we hopen te houden. Er staan telkens namen en mailadressen bij. Neem gerust contact op als u of jij eraan wil deelnemen. 

Gespreksavond met de wijk
Onze gemeente heeft zes wijken. Elke wijk heeft een wijkteam bestaande uit een ouderling, een diaken en enkele bezoekmedewerkers. Elke ouderling zal in de loop van het seizoen weer een gespreksavond aanbieden. 

 

Catechisaties
Catechisatie hoort al eeuwenlang bij de protestantse kerken, maar het lijkt al lang niet meer op hoe het vroeger ging. Het doel is hetzelfde gebleven, maar de aanpak is veel creatiever en aansprekender geworden. Daarom nodigen we alle jongeren van onze gemeente per leeftijdsgroep uit voor een serie zinvolle gesprekken over wat het christelijk geloof betekent voor hun dagelijkse leven. Heb je per ongeluk geen uitnodiging gekregen, neem dan contact op met ds. Broere: predikant@ichthuskerktholen.nl

1e en 2e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Renate Baaijens en Marja Groeneveld
Methode: Follow Up

3e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Anton van Garderen en Loes Plasmans
Methode: Follow Up

4e jaar voortgezet onderwijs
Plaats: ‘t Visnet
Leiding: Annelyne van der Ploeg en Elsemarije Poppe
Methode: Follow Up

16 jaar en ouder
Datum: 30 september 2020 om 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer
Leiding: Ds. Peter Broere

Belijdeniscatechisatie
Sommige mensen houden ervan om eindeloos over het geloof te bomen, vrijblijvend meningen uit te wisselen. Daar kun je veel van leren, maar geloof is niet zomaar een onderwerp als alle andere. Het gaat over een Persoon, over God die je geschapen heeft, die je zijn liefde heeft verklaard. Dan zul je ook een keer moeten aangeven waar je zelf staat. Daarvoor is er de belijdeniscatechisatie.
Dit seizoen gaan we opnieuw proberen elkaar wat uit te dagen om het achterste van je tong te laten zien. Zeg maar eens wat je echt denkt, wat er diep in je hart leeft, ook als je bang bent dat het niet het gewenste antwoord is. Alleen zo kom je echt verder. Elk jaar horen we weer van mensen die in een belijdenisdienst vertellen hoe ze tot een duidelijke overtuiging zijn gekomen. Ga jij die uitdaging ook aan? Dan ben je hartelijk welkom in de belijdenisgroep.
Datum: 30 september 2020 om 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer
Leiding: Ds. Peter Broere: pabroere@hetnet.nl 

 

Hier sta ik Bidstond
In onze gemeente wordt maandelijks een bidstond gehouden. Elke derde maandag van de maand komen we van 19.00 tot 20.00 uur in het Visnet bij elkaar. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en een korte overdenking en het beluisteren van een lied bidden we ongeveer een half uur voor situaties in onze gemeente, voor onze stad en land en voor de nood van de wereld. Er wordt hardop en in stilte gebeden. Iedereen die de bidstond mee wil maken is hartelijk welkom. Het wordt gewaardeerd als u zich van tevoren even aanmeldt bij Roos Bovenberg: rosalieveldt@live.nl 

 

Week van gebed
De Ichthuskerk doet al vele jaren mee met de jaarlijkse Week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. De volgende is van 17 t/m 24 januari 2021 en heeft als thema: Blijf in mijn liefde. In die week komen we elke avond van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar om te bidden voor de eenheid van christenen, maar ook voor andere onderwerpen die ons bezighouden.
Elke avond wordt afwisselend in één van de betrokken kerken gehouden, waarbij de betreffende gemeente de bijeenkomst op zijn eigen manier invult. 
De locaties worden bekend gemaakt in de zondagsbrief en in de Wegwijzer van januari 2021. 

 

Gespreksgroepen
In onze gemeente zijn verschillende gespreksgroepen actief. Ze zijn onderling verschillend door de onderwerpen die aan de orde komen en de manier waarop het besproken wordt, maar één ding hebben ze met elkaar gemeenschappelijk: de deelnemers hebben behoefte aan geloofsverdieping en vinden het boeiend om van elkaar te leren. Bij elke groep staat een contactpersoon vermeld die u of jou meer kan vertellen over de opzet en aanpak van de betreffende groep.

Geloofsgroeigroep Hoop 
Hoop is een groep van jongvolwassenen. Hoop wil elkaar ontmoeten om te groeien in het geloof en daarbij de Bijbel; Gods Woord laten spreken. 
Hoop komt ongeveer één keer in de drie weken bij elkaar. Voor meer informatie: Jeffrey Willeboordse 06 27005929 jeffrey.willeboordse@gmail.com 

Bijbelstudiegroep S.O.S.
S.O.S. is een gespreksgroep van ouders van gezinnen met opgroeiende kinderen. Bij S.O.S. willen deelnemers groeien in geloof en met elkaar oefenen in het navolgen van Jezus Christus. De groep komt ongeveer één keer in de drie weken bij elkaar. Voor meer informatie: Jeroen Baaijens 0166-79 50 80/  jeroen.baaijens@gmail.com 

Bijbelgespreksgroep
Deze groep komt elke vierde donderdagavond van de maand bij elkaar. Doel is om Gods Woord beter te leren verstaan en elkaar te bemoedigen en te inspireren. Contactpersonen: Roos Bovenberg rosalieveldt@live.nl 
Wilma Broere wilmadenboer@kpnplanet.nl

Bijbelstudiegroep voor ouderen
Deze gespreksgroep komt om de veertien dagen overdag bij elkaar op woensdagmiddag of donderdagmiddag. Vanuit de Bijbel wordt er nagedacht over wat er staat en wat het betekent voor ons in deze tijd. De bijeenkomst wordt besloten met dankgebed en voorbeden voor mensen met zorg en verdriet binnen en buiten onze gemeente. Contactpersoon: Gerard Jansen gerardjansen41@outlook.com

Alpha 2.0
Dit is een gespreksgroep die is voortgekomen uit de Alphacursus van 2017. Na de basis van het christelijk geloof, gaat de groep nu verder met Bijbelstudie. De groep komt eens in de drie weken op donderdagavonden bij elkaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Roggeband jrggbnd@gmail.com 

Geloofsgroeigroep Alpha 2019
Alpha 2019 is een vervolg op de Alphacursus van dit jaar. Bij Alpha maken we volgende stappen in het leren Bijbellezen en het begrijpen van de opdracht van de Heer Jezus Christus voor het dagelijks leven. Voor meer informatie: Rolant Quist q5@zeelandnet.nl 

 

Contextueel Bijbellezen
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij vooral aandacht wordt besteed aan hoe de tekst landt bij mensen in verschillende culturen of contexten. Iemand die heeft moeten vluchten uit zijn land zal het Bijbelboek Ruth of Daniël anders lezen dan wij. Vrouwen lezen bepaalde gedeelten anders dan mannen, en als je ziek bent kunnen bepaalde Bijbelgedeelten opeens anders bij je binnenkomen. En sommige teksten die eeuwen geleden min of meer vanzelfsprekend waren, kunnen bij moderne mensen flink wat vraagtekens oproepen. Om wat meer oog te krijgen voor deze kant van Bijbellezen gaan we overwegen hoe een bepaald Bijbelgedeelte valt bij mensen in verschillende contexten. Iedere avond staat op zich zelf en data worden in overleg geregeld. 
Eerste bijeenkomst: 15 september 2020 om 20.00 uur in ’t Visnet.
Meer informatie bij Otto van Tuijl 06 57570882 of otto.van.tuijl@planet.nl

 

Koffie, thee en meer
Elke maand, afwisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, is er een gezellige ochtend met koffie en thee, met wat lekkers erbij. Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud! Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel.
De bijeenkomsten worden gehouden in ‘t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Van harte welkom!
De volgende datums voor dit seizoen zijn:
dinsdag 22 september 2020
woensdag 21 oktober 2020
Meer informatie bij: Elise Versteeg elise@erve.nu 

 

Gezellige Zaterdagavond
Ook dit jaar houden we elke maand een gezellige zaterdagavond voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs. Zit jij elke zaterdagavond ook maar saai thuis op de bank? Dan is deze avond echt iets voor jou! Een avond vol met gezelligheid, lol, lekker actief en met elkaar. 
De volgende zaterdagavonden ben je van harte welkom in het jeugdhonk van de kerk: 19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 6 maart en 17 april.
We hebben ook een groepsapp. Wil je op de hoogte worden gehouden, doe een van ons een berichtje, dan voegen we je toe. 
Hoe laat? 19:30 tot 21:30 uur
Kosten? € 1,- per avond
Neem gerust een van je vrienden mee, want ook zij zijn van harte welkom!
Marjon Atres marjon@atres.nl 06 28394452
Renate Berkey mcberkey@hetnet.nl 06 33231626

 

Wandelen met God (voor vrouwen)
Al enige tijd komt er op elke maandagochtend en donderdagochtend een groep vrouwen uit de gemeente bij elkaar voor een wandeling van 7 á 8 kilometer. Je mag per keer besluiten of je mee kunt doen of niet. De groep verzamelt ’s morgens om 9.00 uur bij Geeske Koevoets en Loes Plasmans, Vossemeersepoort 16. Soms is het een rondje in de nabije omgeving, soms starten we na een kort autoritje. Je hebt altijd een goed gesprek en telkens weer met iemand anders. En we sluiten af met een kop koffie of thee bij iemand thuis. Heb je zin op mee te wandelen? Iedere vrouw is welkom! 
Voor meer informatie: Geeske Koevoets 06 57343542 of gkoevoets@live.nl 

Geplaatst in Jeugd, Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Een nieuw seizoen

Contextueel bijbellezen

We gaan op 15 september weer beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

Met elkaar denken we na over de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2 maar ook  naar andere verwijzingen zoals bij voorbeeld de Psalmen en wat die voor ons betekenen.
In verband met Covid19 graag aanmelden bij Otto van Tuijl. Telefoon: 0657570882 of email: otto.van.tuijl@planet.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Contextueel bijbellezen