Sunday Afternoon Show in de Ichthuskerk

Het jeugdwerk van de Ichthuskerk en St. Christelijk Jeugdwerk Tholen organiseren op zondagmiddag 8 september de Sunday Afternoon Show. Cabaretier Ruurd Walinga geeft een nieuwe, creatieve invulling aan de zondagachternamiddag.
De Sunday Afternoon Show bestaat uit een mix van liedjes en cabaret en duurt circa een uur. Op een speelse manier kan het publiek lachen om de luchtigheid van het bestaan, maar ook nadenken over hele serieuze zaken: de eindigheid van het leven.
De Sunday Afternoon Show is geschikt voor alle leeftijden. Het inspirerende programma begint om 16.00 uur in de Ichthuskerk aan de Doelweg in Tholen; inloop is vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

wallingaichthuskerk

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Sunday Afternoon Show in de Ichthuskerk

Leesrooster Heilig Avondmaal

Via onderstaande link kunt u het leesrooster downloaden ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal van zondag 1 september. 

Klik hier om het rooster te downloaden. 

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster Heilig Avondmaal

Sterke vrouwen opleiden – Papoea (Z)

Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen bijvoorbeeld terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden.

Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Geplaatst in ZWO | Reacties uitgeschakeld voor Sterke vrouwen opleiden – Papoea (Z)

Opvang voor straatkinderen – Java (KK)


In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden.

Geplaatst in ZWO | Reacties uitgeschakeld voor Opvang voor straatkinderen – Java (KK)

De Delta voor Indonesië – vanaf 2020

Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken – Java (WD)
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale
organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik
van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en
biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken.
Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen.


Geplaatst in ZWO | Reacties uitgeschakeld voor De Delta voor Indonesië – vanaf 2020

Jongerenmiddag

Zondag 10 februari houden we in de Ichthuskerk een muzikale middag voor jongeren (en oudere jongeren). Het thema is ‘Gelooft Hij ook in mij?’

Het wordt een spetterende muzikale middag voor jongeren en iedereen die van muziek houdt en meer wil weten over wat Jezus voor jou betekenen wil.
Deze middag wordt georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen en er is een gelegenheidsband samengesteld.
Er zijn een korte, maar interessante overdenking, veel muziek (meezingen!), film, ontmoeting en gesprek.
Iedereen is van harte welkom. En neem gerust iemand mee! Dus pak die kans!!!

Wanneer: 10 februari 2019
Tijd: 16:00 uur
Waar: Ichthuskerk, Doelweg 7, Tholen

Geplaatst in Jeugd, Nieuws | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Jongerenmiddag

leesrooster H.A.

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Related image

Ter voorbereiding op de viering van het Avondmaal overdenken we deze week de zaligsprekingen. Onze Heer Jezus Christus begon zijn Bergrede met een aantal treffende uitspraken. Telkens benoemt Hij iets wat kenmerkend is voor iemand die het Koninkrijk van God wil binnengaan. En aan elk van die eigenschappen verbindt Hij een geweldige belofte. Dat is het overwegen waard als we aan zijn tafel willen aanschuiven. 

Maandag

‘Zalig wie nederig van ​hart​ zijn,

want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.’

Matteüs 5:3

Wat wordt bedoeld met ‘nederig van hart’of ‘arm van geest’?

Het gaat Jezus om mensen die beseffen dat ze geestelijk arm zijn.

We worden in deze wereld voortdurend verleid om te laten merken dat we onafhankelijk zijn, dat we onszelf prima kunnen redden. Desnoods houden we de schijn op dat het goed met ons gaat.

Maar zijn we wel eerlijk? Moeten we niet toegeven dat ons geestelijk leven helemaal niet zo rijk is? We jakkeren maar voort. Nauwelijks een moment van rust, nauwelijks een moment om stil te staan bij de richting van je leven. En als we even rust hebben, gaat er al snel een beeldscherm(pje) aan. Hoe meer je je geestelijke armoede beseft, hoe meer Jezus aan je kwijt kan. Als je begint te beseffen dat je leeft van genade, als je met je lege handen aan het Avondmaal verschijnt, krijg je de belofte dat je zijn Koninkrijk binnen mag gaan.

Dinsdag

‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’

Matteüs 5:4

In afwijking van de Nieuwe Bijbelvertaling houden we vast aan het woord ‘zalig’. Het gaat niet om wat de algemene opvatting is over geluk. Wat Jezus met het woord ‘zalig’bedoelt, zou je kunnen omschrijven als: Je bent goed af in Gods ogen. Met de treurenden bedoelde Jezus niet alle mensen die rouwen om een overleden geliefde, of om ander ellende dat hun is overkomen. Zulke mensen kun je toch moeilijk gelukkig prijzen?

Het gaat in deze zaligspreking om mensen die het oprecht moeilijk hebben met alles wat hun geestelijk ontbreekt. David zegt in Psalm 51:19 ‘dat God een gebroken en verbrijzeld hart niet veracht.’

Als je er écht last van hebt dat je leven onder de maat van Gods liefde blijft, krijg je van Jezus de belofte dat je troost komt!

Woensdag

‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’

Matteüs 5:5

Zachtmoedigheid is een eigenschap waarbij je mild, correct en vriendelijk blijft tegenover iemand die je boos, venijnig of onrechtvaardig behandelt. Vaak lijkt het of je met zo’n houding aan het kortste eind zal trekken. Zegt het spreekwoord niet: ‘De brutalen hebben de halve wereld’? Dan zou je kunnen zeggen dat de andere helft voor de zachtmoedigen is! Maar Jezus daagt ons uit erop te vertrouwen dat we met deze eigenschap uiteindelijkgoed af zijn: je krijgt niet de andere helft, maar de héle aarde. Brutalen eisen wel veel voor zichzelf op, maar wie zachtmoedig is beërftuiteindelijk de aarde. Erven is iets wat je rechtens toekomt, …als de tijd gekomen is.

Donderdag

‘Zalig de barmhartigen,

want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden.’

Matteüs 5:7

Barmhartigheid is een typisch Bijbels woord. Je zou het ook kunnen weergeven als warm-hartigheid. Je bent barmhartig als je niet vastzit aan de spelregels, maar je hart laat spreken, …áls je hart tenminste vervuld is van Gods liefde. Veel mensen hebben het moeilijk, omdat ze buiten de regels vallen of omdat ze niet aan de normen kunnen beantwoorden die anderen hebben opgesteld.

Hoe ver gaat je barmhartigheid? Als je ervan doordrongen bent dat je zelf leeft van Gods barmhartigheid, zul je toch ook ruimhartig zijn voor anderen? Van Jezus lezen we in Matteüs 9:36

‘Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen,

omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder ​herder.’

Wie is op uw of jouw barmhartigheid aangewezen? Er staat straks een collectebus op de avondmaalstafel. Bekijk alvast wat het collectedoel is.

Ook hier weer een geweldige belofte: Wie barmhartig is, zal ook barmhartigheid van God ondervinden.

Vrijdag

‘Zalig wie zuiver van ​hart​ zijn, want zij zullen God zien.’

Matteüs 5:8

Het ging Jezus telkens weer om het hart. Zijn probleem met de schrift-geleerden en de Farizeeën was dat er uiterlijk niets op hen viel aan te merken. Ze waren plichtsgetrouw in de overtreffende trap. Voorbeeldig. Maar onder de oppervlakte waren ze uit op de complimenten van mensen en misbruikten ze hun positie om macht over anderen uit te oefenen.     En Jezus’ probleem met de rijken was niet dat ze niet veel goeds deden, ze gingen niet ver genoeg. In hun hart zaten ze nog vast aan hun geld. Zuiver van hart worden we nooit door nóg beter ons best te doen. Jezus verkondigde telkens weer dat we opnieuw geboren moesten worden.

De verandering moet van binnenuit komen en daarvoor moet je bij Hem zijn. Hij nodigt je uit aan zijn tafel. En de belofte is dat je contact met God onbelemmerd zal zijn.

Zaterdag

‘Zalig de vredestichters,

want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.’

Matteüs 5:9

Bij deze zaligspreking gaat het er niet in de eerste plaats om dat je je grootmoedig opwerpt als bemiddelaar tussen strijdende partijen, maar dat je de uitgestoken hand reikt naar die ene persoon met wie je zelf een conflict hebt. Zoals God in zijn Zoon de wereld verzoening aanbiedt, zo mag Hij van ons verwachten dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om in vrede met onze naaste te leven. Wil je kind van God genoemd worden, dan zul je ook op je hemelse Vader moeten lijken.

Zondag

‘Zalig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.’

Matteüs 5:6

Vandaag staat de Avondmaalstafel voor ons klaar in Gods huis.

We zullen stilstaan bij deze zaligspreking, bij ons verlangen naar gerechtigheid. Is uw en jouw verlangen daarnaar even sterk als honger en dorst? We mogen komen in vertrouwen op de belofte dat we verzadigd zullen worden!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor leesrooster H.A.

Alphacursus

In januari bieden we weer een Alphacursus aan. Lees er hier meer over.
Bekijk ook het onderstaande filmpje van iemand die de Alphacursus heeft gevolgd.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Alphacursus

Ds. Peter Broere 25 jaar predikant

Onze predikant, ds. Peter Broere vierde onlangs zijn ambtsjubileum. 25 jaar is hij nu predikant. Voor deze gelegenheid is een speciale bloemschikking gemaakt. Hieronder de uitleg die hij bij deze schikking kreeg en uiteraard de foto van de schikking.
Een liturgische schikking van 25 witte rozen in verschillende lengtes met diverse groene bladeren: 25 bijzondere jaren met ups en downs, 25 kerkelijke jaren vol verscheidenheid met rouw-, trouw-, belijdenis- en doopdiensten.
De 25 witte rozen staan voor 25 jaar liefde voor ‘t ambt, geestelijke puurheid en waardigheid ten aanzien van God en van elkaar.
Het witte gipskruid geeft de flow van het leven aan.
De olijftakjes zijn een teken van vrede, verzoening en hoop voor de toekomst.
De klimop verwijst naar vertrouwen in God en de verbondenheid met elkaar.
De bladeren van de vingerplanten geven aan dat je deze 25 jaar op handen gedragen wordt Peter!
Ontvang door middel van deze schikking een hartelijke felicitatie voor je 25 jarig jubileum van alle gemeenteleden van de Ichthuskerk.

De speciale bloemschikking die Peter kreeg voor zijn ambtsjubileum

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ds. Peter Broere 25 jaar predikant

Leesrooster Heilig Avondmaal

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Psalm 23 is één van de meest bekende en meest geliefde Psalmen. David benoemt heel uiteenlopende ervaringen en gevoelens: tevredenheid, vertrouwen en onverdiende goedheid, maar ook angst, en vijandschap. In al die emoties vindt hij houvast in de innige band met de HEER als zijn herder. Aan het Heilig Avondmaal mogen we ook komen met alles wat ons bezighoudt om te ervaren dat de band met de Heer telkens weer hersteld kan worden en blijvend is, ondanks alles. Daarom is het overwegen van deze Psalm een goede voorbereiding op het Avondmaal.

 

 

Maandag

 

‘De HEER is mijn ​herder, het ontbreekt mij aan niets.’

Psalm 23:1

 

Deze openingszin is meteen al een belijdenis die blaakt van zekerheid.

Je kunt er zelfs iets van trots in horen: Weet je wie mijn herder is? De HEER! Als je zelf die zekerheid niet hebt, kan het je jaloers maken of zelfs irriteren. Wie kan immers zo zeker en tevreden in het leven staan? Er blijft toch altijd nog wat, soms heel wat, te wensen over.

Maar als we goed lezen, zijn het twee beweringen: ‘De Heer is mijn herder’en: ‘Het ontbreekt mij aan niets.’En die twee hebben alles met elkaar te maken. Je zou moeten lezen: Met de Heer als mijn herder ontbreekt het mij aan niets. Dat dat echt zo is gaat David in de volgende verzen laten zien. De Heer voorziet in alle mogelijke situaties in zijn behoeften. Dat uitgerekend een herder (David) zichzelf vergelijkt met een schaap… Ja, wie in het dagelijks leven meestal moet klaarstaan voor anderen, wie moet ‘herderen’, mag aan het Avondmaal schaap zijn, Gods genade ontvangen.

 

 

 

Dinsdag

 

‘Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water.’                                   Psalm 23:2

 

Een goede herder is voortdurend bezig om zijn kudde te leiden naar plekken waar genoeg te eten is en waar zijn schapen veilig zijn. Voedsel en veiligheid zijn eerste levensbehoeften voor iedereen, voor mensen net zo goed als voor dieren. Als je de HEER je herder laat zijn, zal het je daar niet aan ontbreken. Telkens weer hoor je iets, of maak je iets mee waar je wat aan hebt, waar je op kunt teren.

Het is vooral de vraag of je je laat leiden naar die plekken waar geestelijk voedsel is, en waar je veilig bent voor diegene die jou als schaap probeert af te zonderen van de herder. Jezus wil ons leiden naar plekken waar je tot rust kunt komen en nieuwe kracht kunt opdoen. Hij heeft van zichzelf gezegd: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal nooit meer honger hebben.’Daarom wil Hij ons deze week leiden naar de Avondmaalstafel waar je je zonden en het moeizame gepieker daarover achter je mag laten. Rust en vrede! Wie verlangt daar niet naar?

 

 

Woensdag

 

‘Hij geeft mij nieuwe kracht –

en leidt mij langs veilige paden tot ​eer​ van zijn naam.’

Psalm 23:3

 

Nieuwe kracht… Kennen we niet allemaal de ervaring dat een goede maaltijd en een nacht goed slapen, of soms alleen even een dutje nieuwe kracht geeft? Dat is goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Als de HEER je herder is, zal het je ook daaraan niet ontbreken. Want de herder heeft wel geduld als we even niet verder kunnen, maar zodra er nieuwe krachten zijn, moet je wel weer verder: bij de kudde blijven en je verantwoordelijkheid nemen.

‘Tot eer van zijn naam’: doel van de goede zorg is niet in de eerste plaats dat je als mens tot je recht komt (dat ook!), maar de eer van de herder is ermee gemoeid. Een kudde die floreert, is tot eer van de herder. En verdient een herder die zelfs zijn leven overheeft voor zijn kudde niet alle eer?!

Donderdag

 

‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’

Psalm 23:4

 

David die zo stellig kon zeggen dat het hem aan niets ontbreekt, heeft het hier toch maar over een donker dal en over gevaar. Hij heeft veel donkere dalen gekend in zijn leven. Blijkbaar zal de Heer je niet alle moeilijke dingen besparen. Ook wie leeft met de Heer als zijn of haar herder kan ziekte, ongeluk, wroeging, rouw, angst en depressie tegenkomen, of het gevoel hebben door iedereen verlaten te zijn. Toch kan David in die diepte zeggen: ‘U bent bij mij’. Als je de regels voor en na deze uitspraak telt, ontdek je dat deze woorden precies in het midden, in het hart van deze Psalm staan. Het is de belofte waarmee de Here God de hele geschiedenis door mensen gerust stelt: ‘Wees niet bang. Ik ben met je.’Het is de betekenis van de naam Immanuël. In Jezus Christus is God-met-ons. Hij is met mij ‘in mijn mooiste droom evengoed als in mijn zwartste nacht’ (Opwekking 569).

Na dat diepe dal verandert er iets in de Psalm. In vers 1-3 spreekt David

óver God in de Hij-vorm, vanaf vers 4 spreekt hij de Heer aan met U.

Is dat misschien om te zeggen dat we God pas echt persoonlijk leren kennen in de diepten van ons leven? Zijn stok en zijn staf geven moed omdat Híj het opneemt tegen onze vijanden!

 

 

Vrijdag

 

‘U nodigt mij aan ​tafel voor het oog van de vijand,

U ​zalft​ mijn hoofd met olie, mijn ​beker​ vloeit over.’       Psalm 23:5

 

In dit vers laat David de beeldspraak van een herder en zijn schaap los, omdat hij steeds meer bezig is met de directe relatie tussen hem en de Heer. Ook dit vers getuigt van speciale zorg. Het lijkt of David een VIP-behandeling krijgt. Een speciaal gereserveerde plaats aan tafel, terwijl zijn vijanden toe moeten kijken. Aan de tafel van de Heer is er gerechtigheid voor wie altijd tegengewerkt wordt, voor wie moet lijden. Gods goedheid is zelfs overvloedig. Hij geeft ons meer dan genoeg. ‘Mijn beker vloeit over.’

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Leesrooster Heilig Avondmaal